Kan je oude hypotheekrente meeverhuizen?

Met het stijgen van de hypotheekrente de laatste maanden komt deze vraag vanzelfsprekend naar boven wanneer je een lage hypotheekrente betaalt en verhuisplannen hebt. 
 
In de afgelopen jaren is de rente voor hypothecair krediet historisch laag geweest. De vraag is of -  wanneer je zo’n gunstige hypotheekrente hebt en je wilt verhuizen -  je recht hebt om deze lage rente mee te nemen ten behoeve van de lening voor jouw nieuwe woning. De vraag is goed. Het antwoord is een beetje ingewikkeld.
 
Voorbeeld  
Stel, je hebt in 2020 een woning gekocht. Je hebt daarvoor een hypotheek afgesloten waarbij de rente voor een periode van 20 jaar 1,6 % bedraagt. Begin 2023 krijg je een baan in een ander deel van Nederland, waardoor je moet verhuizen. Wanneer jij je oude woning verkoopt moet de bestaande hypotheeklening worden afgelost. Voor de financiering van de nieuwe woning heb je weer een nieuw hypothecair krediet nodig. De actuele rente die de bank vraagt blijkt dan opeens 4 % te zijn. Dit betekent in dit voorbeeld fors hogere woonlasten. De vraag is dan ook of je die rente van je oude hypotheek van 1,6 % kan meenemen naar jouw nieuwe hypotheek?
 
Hoofdregel: “oude” rente kan worden meegenomen
Bij de meeste banken kan de “oude” rente inderdaad worden meegenomen. De lening voor de nieuwe hypotheek moet dan worden afgesloten bij dezelfde bank als waar de oude lening liep. De periode waarvoor je deze gunstige hypotheekrente mee mag nemen is in dit voorbeeld 20 jaar minus de periode dat deze rente al gold ten behoeve van de oude hypotheek. De gunstige rente geldt dan maximaal voor het bedrag van de lening van je oude hypotheek. Wil je voor je nieuwe woning een hogere lening afsluiten, dan krijg je te maken met twee leningsdelen en twee rentes. Het eerste deel is gelijk aan het bedrag van de lening van je oude hypotheek waarvoor de lage rente van 1,6% geldt. Voor het bedrag dat je extra leent, ga je de actuele rente betalen. (In ons voorbeeld 4%)
 
De uitzondering
Een probleem kan ontstaan wanneer de resterende rentevastperiode korter is dan 10 jaar én waarbij je binnen jouw mogelijkheden maximaal moet lenen voor de financiering van jouw nieuwe woning. De bank moet dan van de toezichthouder AFM rekenen met een fictieve rente van 5 %. Op grond hiervan beoordeelt de bank of jouw inkomen voldoende is om een rente van 5 % + aflossing te betalen. Dit is een rekenmethode. Het wil niet zeggen dat je in werkelijkheid ook echt 5 % moet betalen. In ons voorbeeld is dat 4 %. Maar omdat de bank moet rekenen met 5 %, kan de bank tot de conclusie komen dat jouw inkomen te laag is om deze (fictieve) rente te betalen. Op dat moment zal de bank de lening niet verstrekken.
 
Overleg tijdig
Heb je een hypotheek en wil je gaan verhuizen? Neem dan tijdig contact met ons op. Wij kunnen dan voor jou goed kijken of je de rente over je huidige hypotheek kunt meenemen voor de financiering van je nieuwe woning en wat indicatief het maximale bedrag is dat je voor de nieuwe woning kan lenen. Dat helpt je om een goede selectie te maken van de woningen die wel en niet binnen jouw financieringsmogelijkheden vallen.
Cookie instellingen