Wanneer de bank geen of onvoldoende hypotheek wil verstrekken

Wat doe je wanneer je de aankoop van een woning wilt financieren maar de bank jou geen lening wil verstrekken?
 
Een mogelijkheid voor een deel van de financiering van een woning is een beroep te doen op familie of kennissen. Of op particuliere derden die financieel welvarend zijn. Het kan, maar de risico’s zijn groot.
 
Banken zijn gebonden aan wettelijke normen
De wetgever heeft strenge normen geformuleerd onder welke voorwaarden banken een hypothecaire geldlening mogen verstrekken. Deze eisen hebben tot doel te voorkomen dat aan consumenten leningen worden verstrekt die onverantwoord zijn omdat de lasten daarvan zwaarder zijn dan op de langere termijn voorzienbaar door de consumenten gedragen kunnen worden. 
 
Binnen familieverband
Het komt met grote regelmaat voor dat een deel van de benodigde lening wordt verstrekt binnen familieverband. Denk bijvoorbeeld aan ouders die een lening verstrekken aan hun kind. Een volledige financiering van een woning binnen familieverband komt minder vaak voor. Naast een lening vinden er ook regelmatig schenkingen plaats tussen (groot-) ouders en (klein-)kinderen ten behoeve van de financiering van een woning.

Buiten familieverband
Risicovoller wordt het wanneer de oplossing wordt gezocht door een beroep te doen op een kennis of een vermogende particulier. Welke rente moet dan betaald worden? Voor hoe lang staat de rente vast? Wat wordt de rente na deze periode? Wanneer kan degene die het geld heeft uitgeleend deze lening terugvorderen? Mag je de lening ook tussentijds aflossen? Naast deze vragen zijn er nog heel veel andere zaken waarop je extra moet letten wanneer je buiten een bank om een lening wil afsluiten voor de financiering van een woning. In zijn algemeenheid raden wij onze relaties af op dergelijke wijze een financiering aan te gaan. Wil je dit toch doen, dan is ons dringende advies de overeenkomst van de geldlening te laten opstellen door een notaris.
 
Met overleg is vaak veel mogelijk
Zoals aangegeven zijn banken gebonden aan wettelijke normen onder welke voorwaarden zij een lening mogen verstrekken. De ene bank is echter bereid meer mee te denken wat wél kan dan de andere bank. Ons kantoor heeft toegang tot een groot aantal banken. Wij weten daardoor welke bank in de praktijk in welke situatie wat ruimer de normen interpreteert dan de andere bank. Ook in “moeilijke” situaties lukt het ons vaak om toch een goede en veilige oplossing voor onze relaties te vinden. Wil je eens met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden met betrekking tot de financiering van een woning? Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen je graag!
Cookie instellingen