Wettelijk erfrecht niet ideaal voor samengestelde gezinnen

Wanneer je een nieuwe relatie begint en je hebt allebei kinderen, is er veel om bij stil te staan. Vaak staat het nadenken over de verdeling van je nalatenschap niet op de eerste plaats. 
 
Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland woont in een samengesteld gezin. Dit aantal zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar groeien. Het wettelijk erfrecht is niet ideaal voor deze situatie.
 
Samengestelde gezinnen.
We spreken van een samengesteld gezin wanneer minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Uit onderzoek blijkt dat slechts ongeveer 30% van de partners van deze gezinnen een testament heeft opgesteld. Bij het overlijden van een van de partners kan dit complicaties geven bij de afwikkeling van de nalatenschap.
 
Wettelijk erfrecht
Als partners ervoor kiezen om niet zelf aan te geven hoe hun nalatenschap geregeld moet worden, geeft de wetgever aan hoe dit zal moeten plaatsvinden. Deze wettelijke regeling noemen wij het wettelijk erfrecht. Wat is de situatie als bij een samengesteld gezin een van de partners komt te overlijden en de partners geen testament hebben gemaakt?
 
Laten wij als voorbeeld Henk en Celine nemen. Henk heeft uit een eerder huwelijk dochter Petra. Tijdens het huwelijk met Celine wordt Annette geboren. Wanneer Henk en Celine geen testament hebben gemaakt en Celine komt te overlijden dan gaat haar nalatenschap naar Henk en hun kind Annette. Petra erft dus niet uit de nalatenschap van Celine.
 
Testament
Wanneer Henk en Celine wel een testament opstellen, dan kunnen zij daarmee bereiken dat beide kinderen een gelijke positie krijgen indien een van de partners komt te overlijden.

 
Verzekeringen aan laten sluiten bij feitelijke situatie
Zeker bij samengestelde gezinnen is het belangrijk om te controleren of alle verzekeringen en andere voorzieningen goed zijn aangepast aan deze (nieuwe) situatie. Daarbij maakt het in de praktijk veel verschil wanneer de partners zijn getrouwd of een samenlevingscontract hebben afgesloten. Wanneer de relatie niet officieel is vastgelegd, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pensioenregelingen en uitkeringen van levensverzekeringen.
 
Mocht jij het op prijs stellen dat wij een en ander voor je uitzoeken, laat ons dat dan weten. Wij doen dat graag voor je.
Cookie instellingen