Bent u bestuurder van een vereniging of stichting?

Bent u bestuurder van een vereniging of stichting? Dan is het volgende bericht voor u van belang. Want vanaf 1 juli 2021 komen er veranderingen die gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid. 
 
1 Juli 2021 is een belangrijke datum voor bestuurders van een stichting. Veranderingen in de wet kunnen gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid. 
 
Vrijwilligerswerk
Veel van onze relaties doen vrijwilligerswerk. Vaak ook als bestuurder van bijvoorbeeld een sportclub of Vereniging van Eigenaren van het pand waarin men een appartement heeft. Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de aansprakelijkheid van bestuurders.
 
Kern: belang van organisatie dienen
De kern van de nieuwe wet is dat bestuursleden de plicht hebben om het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Op allerlei manieren kan dat fout gaan. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende controle is op de financiën (vierogen-principe) waardoor fraude mogelijk wordt. Of doordat ondoordacht verplichtingen worden aangegaan die door de organisatie niet te dragen zijn of waarbij contracten worden gesloten met onbetrouwbare leveranciers. Dit laatste kan bijvoorbeeld gemakkelijk bij een Vereniging van Eigenaren plaatsvinden. 
 
Zwaarder aansprakelijkheid
De nieuwe wet maakt bestuurders eerder aansprakelijk wanneer zij individueel of als bestuur niet zorgvuldig handelen. In bepaalde situaties is de aansprakelijkheid beperkt tot het bestuurslid dat onjuist heeft gehandeld. Maar er zijn ook situaties waarin het gehele bestuur verantwoordelijk kan worden gesteld. Daarbij kunnen situaties van hoofdelijke aansprakelijkheid ontstaan. Dit betekent dat een schuldeiser elk van de leden van het bestuur voor de volledige schade kan aanspreken. Het bestuurslid dat deze schade betaalt, moet dan zelf het deel van elk van de andere bestuursleden terug zien te krijgen. Te voorspellen is dat een schuldeiser het verhalen van zijn schade start bij het lid van het bestuur dat hij het meest kapitaalkrachtig acht.
 
Controleer aanwezigheid bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Bent u al bestuurslid of wordt u uitgenodigd van een vereniging of stichting bestuurder te worden? Controleer dan altijd of er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is. Onze tip: vraag een kopie en laat die ons even bekijken. Want verzekeringen is een vak. Wij maken het met regelmaat mee dat zittende bestuurders oprecht denken dat er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, terwijl dit bij controle een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering blijkt te zijn. En dat is een heel ander type verzekering waaraan u als bestuurder geen zekerheid aan kunt ontlenen.
Cookie instellingen