Helmplicht voor snorfietsbestuurders verplicht per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de helmplicht voor snorfietsbestuurders landelijk ingevoerd. Bestuurders van een snorfiets moeten een helm dragen, niet alleen als zij op de rijbaan rijden, maar ook wanneer op de fietspaden wordt gereden. Ook voor de passagiers is de helmplicht. Draag je die niet, dan riskeer je een boete van € 100,-.

Voor veel mensen is het niet hoeven dragen van een helm de grootste reden dat zij gekozen hebben voor een snorfiets en niet voor een bromfiets. Dat de snorfiets minder snel mag dan de bromfiets, nemen deze bestuurders dan voor lief. Er zijn dan ook snorfietseigenaren die er voor kiezen om de snorfiets om te laten bouwen tot bromfiets zodat ze met de verplichte helm ook harder kunnen en mógen rijden dan op de snorfiets.

Waarom wordt de helmplicht landelijk ingevoerd?
De helmplicht wordt ingevoerd omdat de overheid hoopt dat ernstig hoofdletsel bij ongelukken hiermee kan worden voorkomen. Van de tientallen snorfietsbestuurders die jaarlijks in het ziekenhuis belanden met ernstige verwondingen zou een deel niet ernstig gewond zijn geraakt als deze bestuurders een helm hadden gedragen.

Verschillen tussen snorfiets en bromfiets
Er zijn een aantal verschillen tussen het gebruik van een snorfiets en een bromfiets.
  • Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Een bromfiets mag maximaal 45 kilometer per uur rijden.
  • Een snorfietser moet gebruik maken van het fietspad, met een bromfiets moet (in de bebouwde kom) over de rijweg worden gereden (of op het fiets-/bromfietspad als deze er is).
  • Een snorfiets moet zijn voorzien van een blauwe kentekenplaat met witte tekens. Een bromfiets van een gele kentekenplaat met zwarte tekens.
Goedgekeurde helm
De bestuurder van een snorfiets moet dus vanaf 1 januari 2023 een goedgekeurde bromfietshelm dragen. Het is voor de snorfietser ook toegestaan om een goedgekeurde speedpedelec-helm te dragen op de snorfiets.
Een goedgekeurde bromfietshelm is te herkennen aan een op de helm aanwezig symbool in de vorm van een cirkel met een hoofdletter E in die cirkel. Achter deze E staat het cijfer 4. Dat cijfer correspondeert met Nederland als EU-land. Het is niet verplicht om een helm te dragen met de code E4, alle EU-goedgekeurde helmen volstaan.
Een goedgekeurde speedpedelec-helm is te herkennen aan de codering NTA 8776:2016 op de helm.

Ombouwen van snorfiets naar bromfiets
Een snorfiets kan worden omgebouwd naar een bromfiets door een handige doe-het-zelver of door een bromfietsmonteur. Het is niet verplicht om de snorfiets om te bouwen naar een bromfiets. De snorfiets blijft gewoon een wettelijk toegestaan motorrijtuig, alleen geldt er dus de helmplicht.
Als de snorfiets wél is omgebouwd naar een bromfiets is het verplicht dat deze bromfiets wordt gekeurd door de Dienst Wegverkeer. De RDW zal na goedkeuring een gele kentekenplaat ter beschikking stellen voor de bromfiets.

Verzekering
De verzekering voor een particulier gebruikte snorfiets kent een lagere premie dan de verzekering voor een particulier gebruikte bromfiets. Een snorfiets kan & mag tenslotte minder hard rijden dan een bromfiets. Hierdoor kun je over het algemeen verwachten dat een aanrijding met een snorfiets minder hard aankomt dan een aanrijding met een bromfiets.
Als een snorfiets is omgebouwd naar een bromfiets, is de verzekeringnemer verplicht om dit te melden bij de verzekeraar. Zij zullen dan beoordelen of ze voor de tot bromfiets omgebouwde snorfiets dekking willen verlenen. En de premie wordt dan gebaseerd op basis van een bromfiets. Ook kan de verzekeraar het noodzakelijk vinden om nog aanpassingen doen in een eventueel eigen risico, in de polisvoorwaarden of in de van toepassing zijnde clausules.

Niet doorgeven = niet verzekerd
Als een snorfiets wordt omgebouwd naar een bromfiets, en je geeft dit niet door aan de verzekeraar, dan is een schade niet verzekerd. De bromfiets voldoet namelijk niet meer aan de omschrijving van het motorrijtuig waarvoor de verzekeraar een polis heeft afgegeven. Als zij toch aan een benadeelde schade moet vergoeden, zullen zij deze schadevergoeding verhalen op de verzekeringnemer.

Rijbewijs
Er zit geen verschil in de rijbewijsverplichting voor een snorfiets of een bromfiets. Voor het besturen van een snorfiets of een bromfiets is het rijbewijs AM verplicht. Iemand die in het bezit is van rijbewijs B (personenauto en lichte bedrijfsauto) of rijbewijs A (motorfiets) mag ook met een snor- of bromfiets rijden.
Cookie instellingen