Gewijzigde schenkingsvrijstellingen

Heb je vorig jaar maximaal € 6.035 aan je kind geschonken? Dan hoeft je kind geen aangiftebiljet voor de schenkbelasting in te dienen. Als je meer hebt geschonken, moet je kind over het meerdere schenkbelasting betalen. In dat geval moet je kind uiterlijk vóór 1 maart 2024 een aangiftebiljet voor de schenkbelasting hebben ingediend. In 2024 bedraagt het maximale bedrag, waarvoor bij een schenking van ouder aan kind geen schenkingsaangifte hoeft te worden gedaan € 6.633 per kind.

Naast de jaarlijkse schenking kan je jouw kinderen (of hun partners) als zij ouder zijn dan 18 en jonger dan 40 jaar, ook eenmalig een hoger bedrag vrijgesteld schenken. Deze vrij besteedbare schenking bedraagt € 31.813. Daarnaast kan je aan deze kinderen – in plaats van de eenmalig verhoogde schenking – ook een extra verhoogde vrijgestelde schenking doen van € 66.268. Zij moeten de schenking dan wel gebruiken voor een dure studie. Voor deze schenking is een notariële schenkingsakte nodig. In beide gevallen moeten je kinderen schenkingsaangifte doen, waarin zij de vrijstelling claimen. De schenkingsvrijstelling eigen woning is per 1 januari 2024 vervallen.

Cookie instellingen