*Verzekeringen

Woonhuis

Een opstalverzekering (woonhuisverzekering) is verplicht voor iedereen die een hypotheek heeft. Maar ook zonder een hypotheek is het natuurlijk verstandig om uw woonhuis en opstallen te verzekeren!parajumpers long bear De premie voor een opstalverzekering bepalen de verzekeraars aan de hand van onder andere herbouwwaarde van de opstal, bouwaard en ligging, maar ook wordt gekeken naar bijvoorbeeld het soort dakbedekking (pannen – mastiek – riet). Om de beste verzekering voor u te berekenen hebben wij deze gegevens dan ook nodig. Wij gaan dan op zoek naar de verzekering die het beste bij uw persoonlijke situatie past.   Dekking Opstalverzekeringen kunnen worden onderverdeeld naar de geboden dekking: – een ‘kale’ brandverzekering – brand-/inbraakverzekering – uitgebreide gevarendekking (UGV) – extra uitgebreide gevarendekking (Extra UGV) – meest uitgebreide gevarendekking (MUG) Omdat het premieverschil tussen een ‘kale’ brandverzekering en de MUG erg klein is,parajumpers heren adviseren wij altijd deze laatste! In de gevallen dat wij ook de inboedel voor u mogen verzekeren, sluiten we beide verzekeringen af bij dezelfde maatschappij. Dat voorkomt verwarring bij een schade waarbij de een zegt dat het inboedelschade is en de ander een opstalschade. De laatste jaren is de concurrentie tussen verzekeraars enorm toegenomen. Premies zijn daardoor sterk gedaald. Overstappen naar een andere verzekeraar kan dan heel interessant zijn. En in dat geval bent u bij Leenders Gielen Adviseurs aan het juiste adres: wij vergelijken de producten, de polisvoorwaarden en kwaliteit van dienstverlening van verschillende verzekeraars. En wij bieden u dan ook de beste prijs/kwaliteit verhouding!

​Ziektekosten

Ons kantoor helpt u de beste keuze voor uw zorgverzekeringen te maken. Al honderden klanten hebben hun zorgverzekeringen via ons kantoor verzekerd. Ontdek zelf hoe makkelijk u geld kunt besparen op de premie voor uw zorgverzekering. Basisverzekering (ziektekosten) De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. De inhoud van de basisverzekering wordt vastgesteld door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Een zorgverzekeraar is verplicht om iedereen die zich voor de basisverzekering aanmeldt te accepteren. De gezondheidstoestand speelt geen rol bij de acceptatie. Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts. De basisverzekering wordt in twee varianten aangeboden De verstrekkingen (dat is de zorg die vergoed wordt) zijn bij beide polissen hetzelfde. Het belangrijkste verschil tussen deze twee polissen is de betaalwijze van de nota’s en de mate waarin u vrij bent om een zorgaanbieder kiezen. Naturapolis Bij een naturapolis betaalt uw zorgverzekeraar de rekeningen rechtstreeks aan de zorgaanbieder, bijvoorbeeld een ziekenhuis of apotheek. De zorgverzekeraar heeft daarvoor contracten afgesloten met zorgaanbieders. Maar er kunnen ook zorgaanbieders zijn die geen contract hebben met uw zorgverzekeraar. Gaat u voor een behandeling naar een zorgaanbieder zonder contract, dan kan het zijn dat niet alle kosten aan u worden vergoed. De premie voor een naturapolis is vaak lager, omdat uw zorgverzekeraar afspraken over de kosten van een behandeling heeft gemaakt.   Restitutiepolis Bij een restitutiepolis is het mogelijk zelf een zorgaanbieder te kiezen. U betaalt de nota van de zorgaanbieder dan eerst zelf. Daarna kunt u de kosten op basis van originele nota’s declareren bij uw zorgverzekeraar.   Aanvullende verzekeringen De basisverzekering is een wettelijk verplichte zorgverzekering voor iedere Nederlander. De basisverzekering is ook verplicht voor iedereen die in het buitenland woont maar in Nederland werkt. Naast de basisverzekering kunt u een aanvullende verzekering afsluiten waarmee u zich verzekert tegen kosten van zorg die u belangrijk vindt, zoals alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of tandarts. Tandartskosten Veel mensen vragen zich af of ze hun gebit aanvullend moeten verzekeren. Met een gezond gebit hebt u immers geen tandartskostenverzekering nodig en indien dat niet zo is, dan is de vraag hoe hoog de dekking moet zijn. Natuurlijk is dit voor elk gebit anders en is er het probleem dat verzekeringen die uitgebreide tandartsbehandelingen vergoeden, niet afgesloten kunnen worden zonder voorafgaand keuringsrapport. In sommige gevallen, zoals bij verandering van collectieve polissen, kan een tandartsverzekering afgesloten worden zonder een keuringsrapport.   Dekking Als u 18 jaar of ouder bent, dan krijg u mondzorg niet meer vergoed door de basisverzekering. Daarvoor is er de tandartsverzekering. De meest voorkomende tandartskosten krijgt u bij de meeste verzekeraars voor 100% vergoed. Daarvoor hoeft u dus niets bij te betalen. Veel verzekeraars hebben verschillende varianten waaruit u kunt kiezen. Wilt u een hoger maximumbedrag verzekeren, betaalt u een hogere premie. U kunt de verzekering dus precies afstemmen op uw situatie en u betaalt een scherpe premie. Overleg van te voren met uw tandarts! Vergoedingen De veelvoorkomende tandartsbehandelingen krijgt u bij veel verzekeraars voor 100% vergoed, binnen het maximumbedrag dat u hebt gekozen. Hieronder vallen bijvoorbeeld controles en gaatjes vullen. Andere behandelingen krijgt u voor bijvoorbeeld 75% of 80% vergoed, ook tot uw maximumbedrag.   Onverwachte zorgkosten vermijden Als u in het komende jaar zorg nodig hebt, kan het zijn dat u meer zelf moet betalen. Het verplicht eigen risico stijgt en soms moet u een deel van behandelingen zelf betalen of een eigen bijdrage per behandeling betalen. Het is dan lastig om exact vooraf in te schatten wat dit voor u betekent. Om te voorkomen dat u in het komende jaar voor onverwachte zorgkosten komt te staan, is het goed om uw eigen situatie goed in kaart te brengen. En om deze situatie naast de huidige polis te leggen zodat u kunt beoordelen of deze nog voldoende dekking biedt.   U kunt dat als volgt doen: In november ontvangt u van de zorgverzekeraar de premie voor het komende jaar. Daarbij zit een overzicht van de zorg die met de basisverzekering wordt gedekt. En als u een aanvullende verzekering hebt, krijgt u ook informatie over de zorg die door de aanvullende verzekering wordt vergoed. U gaat na of en in welke mate u denkt zorg nodig te hebben in het komende jaar. Is dat zorg waarvoor u zelf moet betalen, omdat deze niet meer vanuit de basisverzekering wordt vergoed? Dan kunt u kijken of deze zorg in het komende jaar vanuit uw aanvullende verzekering wordt betaald. Wordt deze zorg niet vergoed door uw huidige aanvullende verzekering, dan kunt u nagaan of een uitgebreidere aanvullende verzekering deze wel vergoed. Of u stapt over naar een andere zorgverzekeraar die u mogelijk meer vergoedingen op maat kan bieden. Wilt u helder, inzichtelijk en betrouwbaar advies? Maak dan een afspraak.

Caravanverzekering

Een caravanverzekering biedt dekking voor schade aan uw caravan, vouwwagen of stacaravan. Naast een verzekering van uw caravan, kunt u een extra dekking afsluiten voor de inboedel van de caravan, een voortent of luifel. Gaat u op reis met uw caravan? Vergeet dan niet om ook een goede reisverzekering af te sluiten. Niet iedere caravanverzekering is standaard uitgevoerd met een dekking tegen hagelschade. Verzekeraars hebben in het verleden, na negatieve schaderesultaten, de hagelschade dekking losgekoppeld van de dekking tegen stormschade. Hierdoor moet een caravanbezitter meer betalen indien hij zijn caravan wenst te verzekeren tegen de schade opgelopen door een forse hagelbui. Naast verschillen in premies zitten er tussen caravanverzekeringen ook veel verschillen in dekking. Bij bepaalde caravanverzekeringen gelden er verhoogde eigen risico’s voor hagelschade en bij anderen krijg u korting op het eigen risico indien uw caravan beschikt over een hagelbestendig dak.   Dekking Wat kunt u en wilt u verzekeren?   Diefstal & brand Beschadiging door storm Verkeersongeval Van buitenkomende onheilen Hagelschade (vaak apart bijverzekeren) Nieuwwaarde / aanschafwaarde regeling Wij adviseren om een oudere caravan één keer in de twee jaar te laten keuren door BOVAG of FOCWA erkend caravanbedrijf. U bent ervan verzekerd dat u veilig met de caravan kan rijden en eventuele schade kan dan niet worden gewijd aan slecht onderhoud.   Wat is caravan inboedel? Onder de inboedel van een caravan wordt verstaan de huishoudelijke zaken die zich in de caravan of de aanbouw daarvan bevinden. Denk hierbij aan het keukengerei, kleding, fototoestel etc. Wat is caravan aanbouw? Onder de caravan-aanbouw wordt verstaan de voortenten, luifels, schuurtjes en andere zaken die zijn bevestigd aan de caravan of die daarbij zijn geplaatst. Deze zaken zijn alleen verzekerd indien het uitdrukkelijk wordt aangegeven! Wilt u helder, inzichtelijk en betrouwbaar advies? Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs.

​Bedrijfsgebouw

Gebouwen & opstallen Natuurlijk gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan uw kantoorpand, of uw fabriekspand en dergelijke toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan. Denkt u bijvoorbeeld aan een brand die uw bedrijfspand volledig verwoest. De financiele gevolgen zijn dan ingrijpend. Bijvoorbeeld het blijven zitten met een hypotheekschuld en geen onderpand. Als ondernemer moet u met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt. Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico’s als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming. Daarom informeren wij u, naast uitstekende verzekeringen, over een uitgebreid pakket preventie- en herstart oplossingen. Wat is verzekerd? Bedrijfspanden en opstallen Uw kantoren, opslagruimten, loodsen en dergelijke. Zonweringen, antennes, uithangborden e.d. zijn meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd. Huurdersbelang Als u huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand! Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft. Tegen welke risico’s In de regel is een Extra UGV dekking van toepassing. (UGV staat voor Uitgebreide Gevaren Dekking). De gebouwenverzekering op dekt dan de schade van de meest bekende risico’s zoals: Brand Ontploffing Storm Vandalisme Inbraak Uitstromend leidingwater en vele andere soorten schade Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook bereddingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt. U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn meeverzekerd. U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd. Uitsluitingen Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming. Verzekerde som Herbouwwaarde De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld.   Getaxeerde waarde Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld, al dan niet met een indexatie. Premiefactoren De premie voor een gebouwenverzekering is afhankelijk van een groot aantal verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld: Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt Ligging van het gebouw Bouwaard Belendingen Soort verwarming (olie, gas) Hoogte eigen risico Tot slot Schade aan uw bedrijfsgebouw is een van de grootste risico’s die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseert Leenders Gielen Adviseurs u een verzekering met een extra uitgebreide dekking, inclusief inductieschade. Maar de eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Met preventieadviezen kunnen wij u hierbij helpen. Bijna altijd brengen wij de gebouwenverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en goederen & inventarisverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld. Bovendien geniet u dan een pakketkorting op de premie.

Cookie instellingen