Aandachtspunten bij koopwoning om te verhuren

Het als particulier kopen van een woning om deze vervolgens als belegging te verhuren wordt steeds onaantrekkelijker. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij. 
 
De regels die banken hanteren bij het verstrekken van een hypotheek zijn aangescherpt. Wanneer je een woning waar je een hypotheek op hebt wil gaan verhuren is het goed dit artikel te lezen.
 
Banken staan het niet automatisch toe
Als je een hypothecaire financiering afsluit voor een woning die je zelf gaat bewonen, dan nemen vrijwel alle banken in hun leningsvoorwaarden op dat je de woning zonder hun toestemming niet mag verhuren. Doe je dit toch zonder toestemming, dan kan de bank direct terugbetaling van de lening eisen. Naast veel ongemak kan je dan ook te maken krijgen met extra kosten wegens vervroegde aflossing van de lening.
 
Rente bij verhuur is hoger
Staat direct bij het aanvragen van de lening vast dat je het voornemen hebt om de woning te verhuren, dan melden wij dit aan de bank waar de lening wordt aangevraagd. De rente die je voor een dergelijke “verhuurlening” betaalt is hoger dan wanneer je de lening afsluit met het doel de woning zelf te gaan bewonen. Maar bij deze “verhuurhypotheek” verklaart de bank zich in de leningsvoorwaarden akkoord dat je de woning gaat verhuren.
 
Verhuur is negatief voor de waarde bij verkoop
Heb je in de toekomst liquide middelen nodig en wil je daarom het verhuurde pand weer verkopen, houd er dan rekening mee dat de verkoopwaarde van een woning die is verhuurd lager is dan wanneer de woning vrij van huur kan worden verkocht.  De opbrengst van de woning in verhuurde staat kan daardoor lager zijn dan wat je bij de aankoop hebt betaald.
 
Plaatselijk ontmoedigingsbeleid
Plaatselijke overheden stellen steeds vaker beperkende eisen aan het kopen van woningen die niet voor eigen bewoning zijn bestemd. Mocht je toch een woning willen kopen om te gaan verhuren, dan doe je er verstandig aan bij de gemeente waar de woning staat heel goed te onderzoeken of er al beperkingen bestaan of op korte termijn zijn te verwachten.
 
Toekomstige huurprijs is onzeker
De maximale huur staat sterk in de politieke belangstelling. Bij de berekening van de financiering van de woning gaan wij uit van de op dit moment geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen bij deze berekeningen dus geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige veranderingen rond de maximale huur die je voor je aan te kopen woning mag hanteren.
 
Fiscale behandeling woning voor verhuur
De fiscale behandeling van een woning die voor verhuur is bestemd, is anders dan die van een woning voor eigen bewoning. Op dit moment gaat de fiscus uit van een fictief rendement van 6,17% over de waarde van de woning. Dit rendement staat dus los van wat je in werkelijkheid ontvangt aan huur en na aftrek van alle kosten (rente en onderhoud) overhoudt. 
 
Alle reden je goed te laten adviseren voordat je een beslissing neemt
Het aankopen van een woning om te gaan verhuren hoeft geen verkeerde beslissing te zijn. Maar gelet op de aandachtpunten is het wel verstandig je eerst echt goed te laten adviseren. Wil je hierover eens uitgebreider met ons praten, dan maken wij daar graag tijd voor vrij.
Cookie instellingen