Nieuws Hypotheken

Woning kopen? Eigen geld is noodzakelijk

De tijd dat banken veel meer aan je mogen lenen dan de waarde van de aan te schaffen woning ligt al een tijdje achter ons.  Sinds 2018 mogen banken “slechts” 100% van de waarde van de woning financieren. Naast het aankoopbedrag krijg je echter ook te maken met andere kosten. Een stuk eigen vermogen is dus noodzakelijk.  Verschillende kosten bij de aankoop van een woning Wanneer je een woning gaat kopen dan krijg je te maken met allerlei kosten. Natuurlijk op de eerste plaats het aankoopbedrag van de woning zelf. Daarnaast zijn er ook andere kosten. Afhankelijk van jouw situatie kan het zijn dat je 2% van het aankoopbedrag aan overdrachtsbelasting moet betalen. Ook krijg je kosten voor bijvoorbeeld de aankoopmakelaar, taxateur, bouwkundige keuring, financieel adviseur en de notaris. Kom je in aanmerking voor een Nationale Hypotheek Garantie dan kost dat 0,6% van het hypotheekbedrag. Voordeel is dan weer wel dat je in aanmerking komt voor een lagere rente. Dit zijn dan de directe kosten die te maken hebben met de aankoop van de woning.  Aanvullende kosten Vaak komen er nog posten bij. Bijvoorbeeld de kosten van verhuizing, verven en behangen en misschien hier en daar nieuwe lampen en meubels. Kortom de rekening kan behoorlijk oplopen.  Financiering maximaal de waarde van de woning Banken mogen van de wet geen hogere hypotheek verstrekken dan de waarde van de woning ten tijde van het aangaan van de lening. Deze waarde is vrijwel altijd het bedrag waarvoor je de woning koopt. Dit betekent dat de lening van de bank onvoldoende is om daaruit alle bijkomende kosten te financieren. Wanneer je een woning gaat kopen dan is het dus noodzakelijk dat je beschikt over eigen geld. Hoeveel eigen geld je moet hebben is niet in zijn algemeenheid te zeggen. Voor alle kosten die direct met de aankoop en financiering te maken hebben wordt wel eens als vuistregel 5% van het aankoopbedrag genoemd. Dit is echter te algemeen. Jongeren die voor het eerst een woning kopen om zelf in te wonen hoeven bijvoorbeeld vaak geen overdrachtsbelasting te betalen. Dat scheelt natuurlijk fors.  Voor verduurzaming en (sommige) verbouwingen van je woning is ruimere financiering mogelijk Ga je de door jou aan te kopen woning energiezuiniger maken, dan mag de bank voor de kosten van deze maatregelen samen met het aankoopbedrag maximaal 106% financieren. Ga je de woning verbouwen dan mag de bank ook de kosten van deze verbouwing financieren tot maximaal het bedrag dat de waarde van woning stijgt door de verbouwing. Soms lopen de kosten en de waardestijging gelijk op. Bijvoorbeeld bij een dakkapel. Maar bij andere verbouwingen kan het zo zijn dat de kosten van de verbouwing hoger zijn dan de waardestijging van de woning, bijvoorbeeld bij een verbouwing van een keuken en badkamer. Wanneer de kosten hiervan bijvoorbeeld samen €20.000 zijn en de waarde van de woning maar met €10.000 stijgt, dan mag de bank naast het aankoopbedrag maar €10.000 extra aan hypotheek verstrekken.  Ben je van plan een woning te kopen en weet je niet zeker of je over voldoende eigen middelen beschikt? Kom dan gerust eens met ons praten. Wij maken dan een op jouw situatie gebaseerde berekening. Blijken er toch te weinig eigen middelen aanwezig te zijn dan denken wij graag mee of hier toch iets op te vinden is. Er zijn bijvoorbeeld speciale leningen die voor starters op de woningmarkt met beperkte eigen middelen kunnen helpen of misschien is er wel een lief familielid dat bereid is een schenking te doen. Dus aarzel niet en kom gerust langs voor meer informatie.

Zelf huis bouwen? Overleg dan In een vroeg stadium met ons

Voor de een is het een droom die uitkomt. Voor de ander een schrikbeeld waaraan je liever niet denkt: het zelf bouwen van een woning!  Het is niet voor iedereen weggelegd, maar als je de middelen hebt is het geweldig om je eigen huis te (laten) ontwerpen en bouwen. Wat je daarbij niet bedenkt is dat de financiering van een zelf te bouwen woning problemen kan geven. Hoe je dat voorkomt lichten wij graag toe in dit artikel. Kopen of bouwen Of je nu een bestaande woning wilt kopen of een nieuwe woning wil bouwen, in de meeste situaties zal het nodig zijn om een financiering bij een bank te vragen. Voor de bank is er echter een groot verschil tussen beide situaties. Immers bij de bestaande woning is de waarde van het pand duidelijk en kan gemakkelijk de hoogte van de lening worden bepaald. Bij een te bouwen woning ontstaat pas gedurende de bouw de waarde. Banken zullen daarom vooraf gedetailleerd inzicht willen hebben in wat er precies gebouwd gaat worden, tegen welke kosten en op welke termijn. Hypotheekrente fluctueert De rente die banken rekenen voor een hypotheek kan per dag verschillen. Wanneer je een bestaande woning koopt, vraag je aan de bank een offerte voor de rente die de bank gaat rekenen. Bij het verstrekken van deze offerte garandeert de bank deze rente tot een bepaalde datum, bijvoorbeeld voor vijf weken. Binnen vijf weken moet je dan alle noodzakelijke, aanvullende informatie aanleveren op grond waarvan de bank beslist of ze de lening wil verstrekken. Mocht de rente in die vijf weken stijgen dan heb je daar geen last van. Zou de rente dalen dan zijn de meeste banken bereid om, wanneer de hypotheek inderdaad verstrekt wordt, deze lagere rente te rekenen.   Bij te bouwen woningen vraagt de bank veel Bij aankoop van een bestaande woning lukt het in de meeste gevallen om tijdig de noodzakelijke gegevens aan te leveren die voor de bank nodig zijn om de hypotheek te verlenen. Anders ligt dit bij een te bouwen woning. Veel banken zullen bijvoorbeeld vragen om een of meer van de volgende documenten: ·         Werkgeversverklaringen;Gevalideerd taxatierapport;Bewijs dat woning energieneutraal is;Omgevingsvergunning;Gespecificeerde begroting van de nieuwbouw, door de aannemer opgesteld;Specificatie van het meerwerk;Overzicht bijkomende kosten;Bewijs van voldoende eigen middelen.  Gegevens aanleveren gaat waarschijnlijk niet lukken Begin je met het verzamelen van deze gegevens pas op het moment dat de bank de offerte afgeeft dan zal het in veel gevallen niet lukken om al deze gegevens binnen de termijn van, in ons voorbeeld vijf weken, te verzamelen. De consequentie hiervan kan zijn dat de garantie verloopt. Zou de rente in de tussentijd zijn gestegen dan heeft dit tot gevolg dat de maandelijkse woonlasten (veel) hoger worden dan waarmee je eerder rekende. Als alles fout loopt kan dit betekenen dat de woonlasten bij de nieuwe hogere rente niet meer verantwoord zijn en de bank de lening niet verstrekt. Dat zijn echte drama’s voor de mensen die al ver zijn met hun plannen voor een te bouwen woning, soms al hun eigen oude woning hebben verkocht en al veel kosten hebben gemaakt voor bijvoorbeeld een architect. Overleg zo vroeg mogelijk Ons advies is duidelijk: denk je aan het zelf bouwen van een woning? Neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Wij kunnen de maximale financiering goed inschatten. Ook kunnen wij jou helpen om ervoor te zorgen dat je tijdig beschikt over alle noodzakelijke informatie die banken vragen voordat ze een definitief akkoord geven over de aanvraag voor een hypothecaire lening.

Rente hypotheken in 2023 gestegen en weer gedaald

Zoals je van ons gewend bent houden wij, als het om de hypotheekrente gaat, ook het komende jaar de vinger aan de pols.  De rente voor hypothecaire leningen heeft in 2023 een grillig verloop gehad. Wat de rente in 2024 gaat doen weet niemand.  2023: Veel mutaties in rente In 2023 waren er veel wijzigingen in de percentages rente die banken voor hypothecaire leningen rekenen. Er zijn maanden geweest waarin hypotheekaanbieders meerdere keren per week hun rente wijzigden. Soms ging het om verhogingen tot en met een half procent ineens. Verreweg de meeste wijzigingen betroffen verhogingen.  Eind 2023 weer daling Vanaf november 2023 zette zich een daling van de hypotheekrente in. Midden december had dit tot gevolg dat de rente voor nieuwe hypotheken zich weer bevond op het niveau zoals dat begin 2023 gold. Voor hen die nu een nieuwe lening willen afsluiten of voor hun bestaande lening binnenkort een nieuwe rentevastperiode gaan vastleggen is dit uiteraard goed nieuws.  Beeld voor 2024 is onduidelijk Niemand kan met zekerheid zeggen wat de rente voor hypothecaire kredieten in 2024 gaat doen. Er zijn veel onzekerheden in de wereld die, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen, uiteindelijk ook effect op de hoogte van de hypotheekrente kunnen hebben. Veel deskundigen zijn positief over de inzet van de Europese Centrale Bank om de inflatie te beperken. Deze inflatie is in de afgelopen jaren sterk opgelopen maar daalt inmiddels maandelijks weer. Zo is de inflatie in de eurozone in november afgenomen naar 2,4% op jaarbasis, in vergelijking met 2,9 procent in oktober en 4,3 procent in september 2023.  Over het algemeen geldt dat bij een lage inflatie ook de hypotheekrente laag is.  Goed afwegen welke rentevastperiode je kiest Wanneer je een hypotheek afsluit kan je zelf kiezen voor welke periode je de rente vastzet. Bijvoorbeeld voor 10 jaar, 20 jaar of 30 jaar. Het verschil in rente tussen 20 of 30 jaar rentevast is op dit moment heel beperkt. Eind december 2023 was dat verschil slechts 0,1%. Door te kiezen voor een lange rentevastperiode “koop” je veel zekerheid over jouw toekomstige woonlasten. Zou je in de komende jaren een andere woning willen kopen dan zijn er drie situaties denkbaar: De eerste mogelijkheid is dat de rente in de markt op dat moment sterk is gedaald. Bij verkoop van jouw huidige woning mag je de bestaande hypotheek in een keer zonder boete aflossen. Je kan dan een nieuwe hypotheek voor jouw nieuwe woning tegen de lagere hypotheekrente afsluiten.De tweede mogelijkheid is dat de rente in de markt op dat moment sterk is gestegen. Bij verkoop van jouw huidige woning mag je dan de openstaande lening tegen dezelfde rente “meenemen” naar jouw nieuwe woning mits je de hypotheek voor jouw nieuwe woning ook weer bij dezelfde bank afsluit. De hogere rente die op dat moment geldt, heeft dan alleen effect op het bedrag dat je “extra” moet lenen om de aankoop van de nieuwe woning te financieren. Bij verkoop van jouw huidige woning kan de rente in de markt ongeveer gelijk zijn aan de rente die je eerder bent overeengekomen. Op dat moment kan je bij verkoop besluiten de volledige lening af te lossen of mee te nemen voor de financiering van jouw nieuwe woning.  Laat je goed adviseren Zeker in een periode waarin wij nu leven, waarbij er veel onzekerheid is bestaat, is het verstandig om je goed te laten adviseren wat in jouw situatie aan te bevelen is bij het kiezen van een rentevastperiode. Uiteraard is ons kantoor graag bereid om samen met jou te kijken wat voor jou de voor- en nadelen van de verschillende opties zijn.

Interesse in appartement? Onderzoek dan hoe groot het reservefonds is!

Overweeg je een appartement te kopen? Dan is het verstandig je goed te laten informeren over het reservefonds. In dit artikel leggen wij uit waarom.  Appartement Een appartement is een individuele woning in een groter gebouw. Kenmerk is dat het gebouw bestaat uit meerdere individuele woningen en daarnaast gemeenschappelijke delen zoals een dak, lift of ingang heeft.  Als eigenaar van een appartement ben je eigenaar van jouw individuele woning en daarbij ben je (deels) financieel ook verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke delen van het pand. Verenging van eigenaren Er zijn op dit moment circa 700.000 koopappartementen in Nederland. Elk gebouw dat bestaat uit meerdere, individuele woningen dient een Vereniging van Eigenaren, VvE, te hebben. Koop je een appartement dan wordt je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren van het gebouw waar jij een appartement hebt gekocht. Op dit moment zijn er ongeveer 130.000 VvE’s. Sommige verenigingen tellen maar 2 leden omdat het gebouw bestaat uit twee appartementen. Andere verenigingen kunnen een flat vertegenwoordigen met bijvoorbeeld 100 leden omdat het gebouw bestaat uit 100 individuele woningen. Onderhoud gemeenschappelijke delen Een van de taken van de Vereniging van Eigenaren is de zorg voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, bijvoorbeeld het dak. Er kan een moment komen dat er groot onderhoud aan het dak moet plaatsvinden of dat de buitenkant van het gebouw geschilderd moet worden. Indien er een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie voor het gebouw is, zal het onderhoud en de vervanging van deze installatie ook vallen onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Financiële reserve Om het onderhoud te kunnen financieren bepaalt de VvE hoeveel elk lid per maand aan de vereniging moet betalen. De inkomsten die hieruit worden verkregen worden door de VvE besteed aan de uitgaven die gedurende het jaar worden gedaan. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van de tuin of voor de schoonmaakkosten van de gemeenschappelijke delen. Een groot deel van de maandelijkse bijdragen wordt echter gereserveerd voor de kosten die eens in de zoveel jaar moeten worden gemaakt. Zoals het eerder gegeven voorbeeld van groot onderhoud aan het dak of het buitenschilderwerk. 50% van de VvE’s heeft te weinig gereserveerd Sinds 2018 verplicht de overheid VvE’s om minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het pand te reserveren. Dit tenzij er een gedegen onderhoudsplan is waarin de kosten van onderhoud voor een lange periode zijn vastgelegd. Recent onderzoek heeft als conclusie dat meer dan 50% van de VvE’s te weinig heeft gereserveerd om toekomstige kosten voor onderhoud te financieren. De kosten van bouwmaterialen en arbeidsloon zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Wanneer een VvE daarmee onvoldoende rekening houdt, dan wordt er te weinig gereserveerd om de toekomstige kosten van onderhoud te financieren. De ledenvergadering van een VvE beslist over een eventuele verhoging van de maandelijkse bijdrage. Het is verleidelijk om tegen een dergelijk besluit te stemmen. Immers niemand zit te wachten op een stijging van de maandelijkse woonlasten. Onvoldoende reserve leidt tot problemen Voor de korte termijn hoeft een VvE met een te lage reserve niet direct tot problemen te leiden. Maar die problemen gaan wel ontstaan. Raakt het dak zodanig lek dat het echt vervangen moet worden, dan zal dat moeten gebeuren. Is er onvoldoende reserve dan krijgen alle leden op dat moment een “navordering”. Die kan dan gemakkelijk in de duizenden euro’s lopen. Het is dan maar de vraag of je dit bedrag beschikbaar hebt of kunt lenen. Invloed op koopprijs Kopers van een appartement die gebruik maken van een aankoopmakelaar zullen door hun makelaar uitgebreid worden geïnformeerd over de vraag of de VvE van het complex “financieel gezond is” en voldoende heeft gereserveerd om het voorzienbare onderhoud in de toekomst te financieren. De markt laat op dit moment zien dat appartementen met een financieel gezonde VvE gemiddeld een 10% hogere verkoopprijs kennen ten opzichte van gelijksoortige appartementen met een VvE die onvoldoende financiële reserves heeft. Voor de waarde van jouw appartement is het dan ook belangrijk om alert te zijn of jouw VvE financieel gezond is.

Warmtepomp en subsidie

Met ingang van 1 januari 2024 is de subsidie voor warmtepompen aangepast. Lees daarom dit artikel eens.  De subsidieregeling voor de aanschaf van een warmtepomp is beperkter geworden, dit jaar. Naast de subsidie die nog wel mogelijk is in het kader van de aanschaf van een warmtepomp zijn er gelukkig nog wel veel andere aantrekkelijke subsidieregelingen die bedoeld zijn om te stimuleren dat er bij meer woningen maatregelen worden genomen om het verbruik van energie te verlagen.  Warmtepomp Een warmtepomp is een ingenieus apparaat. Kort samengevat werkt het als volgt. De buitenlucht bestaat uit koude en warme elementen. Zelfs als het stevig vriest, zitten er in de lucht warme elementen. De warmtepomp “haalt” de warme elementen uit de lucht en gebruikt deze om jouw woning te verwarmen. Het halen van deze warme elementen uit de lucht kost energie. Het voordeel is dat de energie die je op deze wijze uit de lucht haalt tot vijfmaal meer energie oplevert dan dat de energie die je nodig hebt om de warmtepomp zijn werk te laten doen. Onderstaand tref je een link aan naar een video waarin in een paar minuten heel duidelijk wordt uitgelegd hoe een warmtepomp werkt. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/warmtepomp-duurzaam-elektrisch-verwarmen/#hoe-werkt-een-warmtepomp Subsidie De subsidie voor een (hybride) warmtepomp dekt een deel van de kosten voor de warmtepomp. Als jouw warmtepomp (merk en type) op de apparatenlijst (meldcodelijst) staat, ontvang je minimaal €500 subsidie. Op de lijst staat het subsidiebedrag per type warmtepomp. Wijziging per 1 januari 2024 Per 1 januari 2024 wijzigt de subsidie voor warmtepompen. Er is geen subsidie meer voor een warmtepomp die energielabel A+ of lager heeft. Alleen bij een hoger energielabel kan nog een deel van de aanschafprijs worden vergoed. Heb je echter in 2023 nog een warmtepomp met A+ of lager besteld, dan kan hiervoor in 2024 nog wel subsidie worden verkregen. Er zijn veel subsidies beschikbaar Op dit moment zijn er veel subsidies beschikbaar om jouw woning te verbeteren. Veel regelingen gelden landelijk. Ook zijn er regelingen die per gemeente kunnen verschillen. Ben je benieuwd welke subsidieregelingen er in jouw gemeente bestaan, dan kan je dat via de volgende link snel zien: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ Financiering nodig? Wil jij je huis energiezuiniger maken en heb je daarvoor een extra financiering nodig? Ook daarvoor zijn op dit moment veel aantrekkelijke mogelijkheden. Wil je meer informatie hierover, maak dan een afspraak met ons kantoor. Wij zoeken graag uit welke optie voor jou aantrekkelijk is.

Lenen bij familie: komt vaker voor dan gedacht

De Nederlandsche Bank, DNB, heeft onderzoek gedaan naar hypothecaire leningen in Nederland. Met een verrassende uitkomst!  Op dit moment bestaat ongeveer 10% van de totale hypotheekschuld in Nederland uit leningen die eigenaren van woningen bij familieleden hebben afgesloten. Dit is beduidend meer dan veel deskundigen hadden verwacht.  De bank is het gebruikelijke vertrekpunt Vrijwel iedereen die een woning wil kopen zal daarvoor een financiering moeten aangaan. Wij inventariseren de wensen van de koper en zoeken naar een leningsconstructie die hierbij past en kijken welke bank een goed aanbod wil doen. Is er overeenstemming over welk aanbod van welke bank aantrekkelijk is, dan begeleiden wij de aanvraag voor de lening. Familie kan ook deel financiering verzorgen Familie van kopers kunnen ook een deel van de financiering voor hun rekening nemen. In 2020 maakten maar liefst 645.000 huishoudens gebruik van zo’n privé- of familiehypotheek. Vaak gaat het om een gedeelte van het totale bedrag dat nodig is om de woning te kopen. In bijna de helft van deze privé- of familiehypotheken ging het om minder dan 20% van de totale hypotheeksom. Veel aandachtspunten Een deel van de lening voor de aankoop of verbouwing van de woning via een privé- of familiehypotheek kan aantrekkelijk zijn, maar er zijn wel veel aandachtspunten. Wij noemen er een paar: ·         Waarschijnlijk betaal je over de lening bij familie ook rente. Wil deze rente fiscaal aftrekbaar zijn dan moet het gaan om een marktconforme rente en moet de lening, net als bij een bank, gelijkmatig over de looptijd van de lening worden afgelost (annuïtair of lineair). Wordt de rente te laag gesteld dan kan de fiscus dit beschouwen als een “schenking” waarover de ontvanger schenkingsbelasting moet betalen. Is de rente te hoog dan kan de fiscus de aftrek niet volledig accepteren. ·         Indien voor het restant van de noodzakelijke financiering een beroep op de bank wordt gedaan dan is de bank verplicht om bij het bepalen van het bedrag dat men maximaal mag uitlenen, rekening te houden met de lening die bij de familie is afgesloten. ·         Belangrijk is goede afspraken te maken over wat de situatie is wanneer de familie van wie het geld is geleend door calamiteiten het uitgeleende bedrag zelf weer nodig heeft.  Vaak in combinatie met schenking Jaarlijks mag elke ouder aan elk van de kinderen een bedrag schenken. Voor 2024 geldt een schenkingsvrijstelling van maximaal €6.633,--. In de praktijk is vaak te zien dat ouders, al dan niet maandelijks, een bedrag aan hun kind schenken en dat het kind deze schenking gebruikt om de rente en aflossing van de lening die bij de ouders is afgesloten terug te betalen. Goed advies is nodig Het lenen bij (groot-) ouders om een deel van de aankoop van een woning te financieren kan aantrekkelijk zijn. Het vraagt echter wel om goed advies. Wil je hierover meer weten, maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Wij nemen graag de voor- en nadelen met jou door en lichten de verschillende aandachtspunten uitgebreider toe.

Aflossingsvrij betekent niet dat je niet hoeft af te lossen

Het is nog steeds mogelijk: kiezen voor een financieringsvorm van je woning waarbij je (een deel van) de lening niet volledig binnen de looptijd van de lening aflost.     Er zijn verschillende varianten hypothecair krediet die banken aanbieden. Een daarvan is de “aflossingsvrije” hypotheek. Een benaming die gemakkelijk tot verwarring kan leiden. Want ook deze schuld moet gewoon terugbetaald worden.   De gebruikelijke hypotheekvormen De meeste mensen die op dit moment een hypothecair krediet afsluiten om de aankoop van een woning te financieren kiezen voor een hypotheekvorm waarin zij maandelijks rente en aflossing betalen. Vaak met het perspectief dat na 30 jaar de schuld volledig is afgelost.   Aflosvrij Het is ook mogelijk om een zogenaamde aflosvrije hypotheek af te sluiten. De essentie hierbij is dat je maandelijks alleen rente betaalt. Aan het eind van de periode waarvoor de lening is afgesloten, bijvoorbeeld na 30 jaar, los je in een keer de schuld af. Doordat je gedurende de looptijd alleen rente betaalt, zijn de maandelijkse lasten lager dan bij hypotheken waar je maandelijks rente en aflossing betaalt.   Tot 50% van de waarde van de woning De meeste banken zijn bereid een aflosvrije hypotheek te verstrekken tot maximaal 50% van de waarde van de woning. Voor iemand die bijvoorbeeld zijn “oude” woning verkoopt en daarvoor een koopprijs ontvangt die veel hoger is dan de restschuld van de hypotheek die op die woning rust, kan deze 50% voldoende zijn om een andere, duurdere woning te kopen. Ook kan de aflosvrije hypotheek een optie zijn wanneer jouw woning meer waard is dan de bestaande hypotheekschuld en je een extra lening wilt om je woning te verbouwen.   Fiscale consequenties De rente die je betaalt over een aflosvrije hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar. Tenzij de aflosvrije hypotheek voor 2013 is afgesloten en op dat moment de rente aftrekbaar was. Wanneer je verhuist mag je deze hypotheek meenemen als onderdeel van de financiering van jouw nieuwe woning.   Op einddatum schuld wel aflossen Op de einddatum van het krediet moet je de totale hypotheekschuld in een keer aflossen. Aflossen kun je bijvoorbeeld met geld uit een erfenis, de verkoop van je bedrijf, uit wat je tijdens de looptijd zelf hebt gespaard of belegd of uit, op enig moment, de verkoop van je woning, bijvoorbeeld door kleiner te gaan wonen. Bij het afsluiten van een aflosvrije hypotheek is het dus wel noodzakelijk om, liefst al bij het afsluiten van deze hypotheek, te bedenken hoe je in de toekomst deze schuld gaat aflossen.   Wil je meer weten over de aflosvrije hypotheek? Wij vertellen je daar graag meer over.

Hoe stevig staat jouw (toekomstige) woning op de grond?

Je ziet hem niet, of hoogstens een klein deel ervan. De fundering. Het is ook niet het meest interessante deel van een woning, maar wel een erg belangrijk onderdeel…   De Autoriteit Financiële Markten heeft afgelopen maand een stevige waarschuwing gepubliceerd: Nederland telt ongeveer 1 miljoen woningen die nu al funderingsproblemen hebben of gaan ontwikkelen.   Klimaat en politieke keuzes Klimaatverandering en politieke keuzes hebben effect op de bodemgesteldheid. Langere periodes van droogte hebben een lager grondwaterpeil tot gevolg maar ook de politieke keuze om het grondwaterpeil laag te houden zodat de agrariërs hun gronden met mechanische middelen kunnen bewerken dragen bij aan een structureel lager grondwaterpeil. Hierdoor kunnen veen- en kleilagen inklinken, waardoor niet alleen scheuren in muren en gevels kunnen ontstaan, maar ook de kans op paalrot bij houten funderingen toeneemt. In de slechtste gevallen kan dit leiden tot het verzakken en zelfs instorten van woningen.   Verhoogd risico bij woningen gebouwd voor 1970 Op dit moment zijn er in Nederland zo’n miljoen woningen die al funderingsproblemen hebben of zullen gaan ontwikkelen. Bij woningen gebouwd voor 1970 is dit risico zelfs één op de vier woningen. De kosten van herstel van de fundering verschillen per woning maar liggen gemiddeld tussen €54.000,-- en €100.000,--   Bij maximale financiering geen ruimte voor kosten herstel In de overspannen woningmarkt waarvan op dit moment (nog steeds) sprake is, hebben veel nieuwe woningbezitters al een hypotheek die aan het maximum zit van wat geleend mag worden. Het grote risico is dan dat, indien later de funderingsschade blijkt of ontstaat, het moeilijk zal zijn om de kosten van herstel te financieren. In het slechtste geval moet dan de woning mogelijk met verlies worden verkocht.    Geen verzekering, geen taxatie Er zijn op dit moment geen verzekeringen die schade als gevolg van daling van het waterpeil vergoeden. Voor het verkrijgen van een hypothecair krediet vraagt de bank altijd om een taxatie van de woning. Bij deze taxaties wordt niet standaard ook onderzoek gedaan naar de status van de fundering.   Verdiep je in situatie in de omgeving Overweeg je een woning te kopen, besteed dan extra aandacht aan het risico van huidige of toekomstige schade aan fundamenten. Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld dan moet die bekend zijn met de algemene bodemgesteldheid in de omgeving. Maar ook of in de buurt van de woning die je wilt aankopen al situaties van funderingsschade bekend zijn. Het Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een uitgebreide site over deze problematiek. Inclusief kaarten van waarin de gebieden met een verhoogd risico zijn aangegeven. Deze kaart van Nederland vind je hier:  https://www.kcaf.nl/landelijk-loket-funderingsproblematiek/

Goed nieuws: hogere grens voor Nationale Hypotheek Garantie

De prijzen van woningen stijgen, dus ook het maximale bedrag waarvoor een NHG (Nationale Hypotheek Garantie) kan worden afgesloten. Maar wat betekent dit nu eigenlijk?   Zoals elk jaar veranderen veel regelingen en bedragen met ingang van het nieuwe jaar. 2024 is daarop geen uitzondering. Voor mensen die een woning willen kopen is het positief dat ook het maximale bedrag waarvoor je een Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen (fors) wordt verhoogd.   Nationale Hypotheek Garantie De Nationale Hypotheek Garantie, NHG, is een extra zekerheid die voor banken in het leven is geroepen. Banken krijgen hierdoor de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald wanneer jij daartoe niet meer in staat bent door scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of wanneer jouw partner overlijdt. Maar let op: deze zekerheid wordt aan de bank geboden. Het is dus niet zo dat bij deze calamiteiten jouw schuld door de NHG wordt overgenomen en jij van deze schuld “verlost” bent.  In plaats van de bank krijg je te maken met de NHG voor de nakoming van jouw verplichtingen uit de hypotheek. Wat is jouw belang bij NHG? Omdat de banken veel minder risico lopen dat zij het aan jou uitgeleende bedrag niet terugkrijgen omdat bij een calamiteit de NHG garant staat, rekenen banken over een Hypothecair krediet met deze NHG garantie een lagere rente. Over de looptijd van de hele hypotheek kan dat een hoop geld schelen. Daarnaast, en dat is ook belangrijk, gaat de NHG bij een calamiteit, waardoor jij jouw hypotheek niet meer kan betalen, op een menselijke wijze met jou in overleg wat wel en niet mogelijk is om de hypotheeklasten toch te blijven betalen. Dat kan er nog steeds toe leiden dat de woning moet worden verkocht maar de NHG neemt de eventuele restschuld die na verkoop overblijft voor zijn rekening. Een oplossing kan ook zijn dat de NHG een deel van de schuld voor eigen rekening neemt en jij een schuld overhoudt waarvan jij de lasten wel kan dragen, zodat je in de woning kan blijven wonen. Nogmaals: NHG neemt dus niet zomaar jouw totale schuld over!   Grens per 1 januari 2024 verhoogd Tot 31 december 2023 is het maximale bedrag waarvoor een NHG mogelijk is €405.000,-- Per 1 januari 2024 wordt dit bedrag verhoogd naar €435.000,--. Wil je ook energiebesparende Voorzieningen financieren dan wordt het maximale bedrag met ingang van 1 januari 2024 zelfs €461.100,--   Overleg tijdig Zoals we al zeiden, het voordeel van een NHG is dat je direct een korting krijgt op de hypotheekrente. Daardoor is misschien de financiering van een woning met NHG net wel mogelijk waar deze zonder NHG niet mogelijk zou zijn geweest. De regeling rondom NHG is echter tamelijk ingewikkeld. Er gelden tal van voorwaarden en voorbehouden. Het is dan ook verstandig om, wanneer jij je op de aankoop van een woning gaat oriënteren, tijdig advies aan ons te vragen. Op die manier kan je de woningen die binnen jouw mogelijkheden vallen beter selecteren.  

Samen woning kopen? Samen aansprakelijk

Wie is er aansprakelijk? Een vraag die vaak gesteld wordt bij schade. Maar ook als je een hypotheek afsluit spreekt aansprakelijkheid een rol. Welke? Wij vertellen erover.   Wanneer je samen met een partner een woning koopt en daarvoor bij de bank een hypothecair krediet afsluit, dan worden jullie samen aansprakelijk voor de totale schuld. Dat is niet erg. Maar het is wel goed je daarvan bewust te zijn.   Samen kopen en samen lenen Het maximale bedrag dat banken mogen financieren voor de aankoop van een woning ligt wettelijk vast. Dit maximale bedrag wordt in belangrijke mate bepaald door het inkomen, de waarde van de woning en de investeringen die de kopers gaan doen om de woning energiezuiniger te maken. Vaak zien wij dat er twee inkomens nodig zijn om het bedrag te kunnen lenen, nodig is voor de aankoop van de woning. Daarom is het gebruikelijk dat je met z’n tweeën de woning koopt, beide eigenaar wordt en allebei een lening bij de bank aangaat. In dat geval bepaalt de bank op basis van beide inkomens het maximale bedrag dat kan worden geleend.   De bank wil zekerheid Elke bank die een lening geeft, wil maximale zekerheid dat de lening op enig moment wordt terugbetaald. Banken hebben bij een hypotheek een bijzondere positie. Worden de rente en aflossing niet op tijd betaald dan mag, in het uiterste geval, de bank de woning verkopen en met de opbrengst uit de verkoop de lening aflossen. Zo’n gedwongen verkoop vindt echt niet plaats op het moment dat je eens een keer te laat bent met het betalen van de rente en aflossing. Maar is er op enig moment geen perspectief dat je de hypotheeklasten in de toekomst wél kan betalen dan kan en mag de bank tot zo’n gedwongen verkoop overgaan. Het meest komt dit voor wanneer de relatie tussen de partners eindigt. Ook bij overlijden, waarbij er geen overlijdensrisicoverzekering is afgesloten. Dat laatste is heel onverstandig want voor een paar euro per maand is dit risico vaak goed af te dekken.     Als de opbrengst onvoldoende is Het kan zijn dat de partners uit elkaar gaan en besluiten de woning zelf te verkopen. Afhankelijk van de markt kan de opbrengst lager zijn dan het restant van de hypotheekschuld. Dat kan ook bij een verkoop die afgedwongen wordt door de bank het geval zijn. De vraag is dan hoe de bank met deze restschuld omgaat. Het antwoord is dat de bank beide partners voor de volledige restschuld kan aanspreken. Dat heet “hoofdelijke aansprakelijkheid”. De bank zal over het algemeen de partner aanspreken van wie men denkt dat deze voldoende bezittingen heeft om deze restschuld te betalen. Lost een van de partners de volledige restschuld af, dan is de wettelijke regeling zo dat deze partner dan zelf het deel van de schuld van de andere partner op de ex-partner moet zien te verhalen. Is deze ex-partner hiertoe niet in staat of is deze met de Noorderzon vertrokken dan blijft de andere partner dus met de volledige restschuld zitten.   Restschuld kan aankoop nieuwe woning bemoeilijken Ook wanneer de ex-partner in de woning blijft wonen, kan de “oude” schuld voor de andere partner problemen geven, ook wanneer de ex-partner de rente en aflossing keurig betaalt. Want zolang de “oude” schuld bestaat blijven beide partners hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Wanneer de partner die het pand heeft verlaten een andere woning wil kopen en hiervoor ook weer een hypotheek wil afsluiten zal de bank bij deze nieuwe hypotheek rekening houden met de mogelijkheid dat de partner in de toekomst mogelijk de restschuld van de oude hypotheek moet betalen. Dit heeft dan vaak tot gevolg dat de partner die de voorheen gezamenlijk aangekochte woning heeft verlaten niet gemakkelijk een financiering kan krijgen, voldoende voor de aankoop van een nieuwe woning. Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen Wat er in die situatie moet gebeuren is dat aan de bank van de “oude” lening verzocht moet worden om de partner die de woning heeft verlaten te ontslaan van de aansprakelijkheid voor de voorheen samen aangegane schuld. Daarvoor is de medewerking van zowel de ex-partner als van de bank nodig. Bij een “vechtscheiding” kan het lastig zijn om de medewerking van de ex-partner te krijgen. Maar ook het traject naar de bank is lastig. Want de bank zal alleen tot dit ontslag van aansprakelijkheid overgaan indien men heeft vastgesteld dat de ex-partner in staat is de rente en aflossing van de restschuld volledig zelf te dragen.   Advies en begeleiding bij scheiding is echt nodig Het is uiteraard niet te hopen. Maar krijg je te maken met een scheiding, vraag dan tijdig advies en begeleiding van ons kantoor. Koop ook niet “zo maar” een nieuwe woning. Want de kans is groot dat je deze woning niet met een hypotheek kan financieren zolang je mede aansprakelijk bent voor de schuld van de woning waar je voorheen met jouw ex-partner hebt gewoond.

Hoe stevig staat jouw (toekomstige) woning op de grond?

Je ziet hem niet, of hoogstens een klein deel ervan. De fundering. Het is ook niet het meest interessante deel van een woning, maar wel een erg belangrijk onderdeel…   De Autoriteit Financiële Markten heeft afgelopen maand een stevige waarschuwing gepubliceerd: Nederland telt ongeveer 1 miljoen woningen die nu al funderingsproblemen hebben of gaan ontwikkelen.   Klimaat en politieke keuzes Klimaatverandering en politieke keuzes hebben effect op de bodemgesteldheid. Langere periodes van droogte hebben een lager grondwaterpeil tot gevolg maar ook de politieke keuze om het grondwaterpeil laag te houden zodat de agrariërs hun gronden met mechanische middelen kunnen bewerken dragen bij aan een structureel lager grondwaterpeil. Hierdoor kunnen veen- en kleilagen inklinken, waardoor niet alleen scheuren in muren en gevels kunnen ontstaan, maar ook de kans op paalrot bij houten funderingen toeneemt. In de slechtste gevallen kan dit leiden tot het verzakken en zelfs instorten van woningen.   Verhoogd risico bij woningen gebouwd voor 1970 Op dit moment zijn er in Nederland zo’n miljoen woningen die al funderingsproblemen hebben of zullen gaan ontwikkelen. Bij woningen gebouwd voor 1970 is dit risico zelfs één op de vier woningen. De kosten van herstel van de fundering verschillen per woning maar liggen gemiddeld tussen €54.000,-- en €100.000,--   Bij maximale financiering geen ruimte voor kosten herstel In de overspannen woningmarkt waarvan op dit moment (nog steeds) sprake is, hebben veel nieuwe woningbezitters al een hypotheek die aan het maximum zit van wat geleend mag worden. Het grote risico is dan dat, indien later de funderingsschade blijkt of ontstaat, het moeilijk zal zijn om de kosten van herstel te financieren. In het slechtste geval moet dan de woning mogelijk met verlies worden verkocht.     Geen verzekering, geen taxatie Er zijn op dit moment geen verzekeringen die schade als gevolg van daling van het waterpeil vergoeden. Voor het verkrijgen van een hypothecair krediet vraagt de bank altijd om een taxatie van de woning. Bij deze taxaties wordt niet standaard ook onderzoek gedaan naar de status van de fundering.   Verdiep je in situatie in de omgeving Overweeg je een woning te kopen, besteed dan extra aandacht aan het risico van huidige of toekomstige schade aan fundamenten. Heb je een aankoopmakelaar ingeschakeld dan moet die bekend zijn met de algemene bodemgesteldheid in de omgeving. Maar ook of in de buurt van de woning die je wilt aankopen al situaties van funderingsschade bekend zijn. Het Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) heeft een uitgebreide site over deze problematiek. Inclusief kaarten van waarin de gebieden met een verhoogd risico zijn aangegeven. Deze kaart van Nederland vind je hier:  https://www.kcaf.nl/landelijk-loket-funderingsproblematiek/

Diefstal elektrische fietsen loopt de spuigaten uit

Nederland telt op dit moment 5 miljoen elektrische fietsen. De gemiddelde prijs die voor een nieuwe elektrische fiets betaald wordt ligt rond de €2.350,-- Het aantal diefstallen stijgt echter snel en loopt de spuigaten uit.   Sterke toename aantal diefstallen Het aantal aangiften van diefstal van elektrische fietsen bedraagt op dit moment rond de 23.000 per jaar. Dat zijn er dus ruim 60 per dag! Sinds begin 2020 is het aantal diefstallen van elektrische fietsen met maar liefst 74% toegenomen. De vrees is dat aan deze stijging voorlopig geen einde komt. Fietsen worden meestal op straat of vanuit andere openbare ruimtes gestolen. Maar ook uit garages bij woningen en bij kantoorpanden.   Uit bewakingsbeelden is duidelijk dat een deel van de diefstallen plaatsvindt door groepen criminelen die heel gericht op zoek zijn naar elektrische fietsen. Na diefstal worden deze gedurende de dag ergens in de buurt “verzameld” waarna later op de dag alle gestolen exemplaren in een vrachtauto worden geladen en naar het buitenland worden gereden. De kans om zo een gestolen fiets dan nog terug te krijgen is heel klein.   Sloten vormen maar beperkte belemmering De traditionele ringsloten op de fiets vormen voor deze bendes maar een beperkte belemmering. Men is in staat om, zonder veel aandacht op zich te vestigen, deze sloten in dezelfde tijd te openen als jij nodig hebt om met een echte sleutel het slot te openen. Wat wel een drempel opwerpt is de fiets met twee sloten te beveiligen. Bij voorkeur met een goed kettingslot dat wordt bevestigd aan zowel de fiets als aan een stevig object. Maar zelfs dan kan een kettingslot door de dief razendsnel met een betonschaar worden geopend.   Accu van fiets halen De accu vormt een belangrijk onderdeel van de waarde van de fiets. Een elektrische fiets zonder accu is voor de criminelen een stuk minder aantrekkelijk. Een tip is dan ook om, waar mogelijk, de accu mee te nemen wanneer de fiets onbewaakt is. Maar we realiseren ons dat dit gemakkelijker is gezegd dan gedaan. Je gaat nu eenmaal niet fijn winkelen met zo’n zware accu in jouw tas. Waar mogelijk bewaakte stalling Is er in de buurt waar jij jouw fiets wilt achterlaten een bewaakte fietsenstalling dan is het natuurlijk verstandig om hiervan gebruik te maken. Een handig overzicht van de bewaakte fietsenstallingen per gemeente vind je op www.veiligstallen.nl   Verzeker je elektrische fiets Gelet op het hoge risico van diefstal en de hoge waarde van deze fietsen is het uiteraard een overweging om deze fietsen tegen het risico van diefstal te verzekeren. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat verzekeringsmaatschappijen in toenemende mate terughoudend worden om dit risico te verzekeren. Er zijn echter nog steeds maatschappijen waar wij dit risico kunnen onderbrengen. De verzekeringsvoorwaarden verschillen wel onderling en in de voorwaarden vinden regelmatig (voor nieuwe verzekeringen) wijzigingen plaats. Ook voor ons is het dus zaak om elke keer weer een goede vergelijking te maken. Wil je ons advies over het verzekeren van jouw elektrische fiets, aarzel dan niet en neem contact op met ons kantoor.

Bestuurders van auto’s vaak slecht verzekerd

Bij het verzekeren van de auto is er veel aandacht voor de auto zelf, derden aan wie schade wordt toegebracht en aan de passagiers in de auto. Maar de bestuurder? Die wordt vaak over het hoofd gezien. Dit is niet verstandig.   De autoverzekering Wanneer je met de auto aan het verkeer deelneemt dan dient de auto minimaal een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze verzekering vergoedt de schade die anderen lijden voor gebeurtenissen waarvoor de bestuurder of eigenaar van de auto aansprakelijk is. Naast deze wettelijke aansprakelijkheid kan je ook schade aan de auto verzekeren. Die verzekering is belangrijk wanneer jij zelf aansprakelijk bent voor deze schade of wanneer bijvoorbeeld door storm je auto beschadigd wordt.   De bestuurder krijgt te weinig aandacht Als bestuurder kan je een fout maken waardoor jijzelf schade oploopt. Bijvoorbeeld schade aan bagage die je op het moment van het ongeval met de auto vervoert. Of nog erger dat je zelf letsel oploopt. Belangrijk is om je te realiseren dat zelfs een uitgebreide autoverzekering in die situatie niet de schade vergoedt die jij als bestuurder oploopt.   Schade bij letsel kan enorm zijn Loop je bij een ongeval letsel op dan kunnen de financiële gevolgen heel groot zijn. De zuivere medische kosten worden vergoed door je zorgverzekering. Ernstig letsel kan allerlei extra gevolgen hebben. Misschien kan jij je baan niet, of niet meer op dezelfde wijze uitoefenen met als gevolg een sterke inkomensdaling. De vraag is dan bijvoorbeeld of jij dan nog de maandelijkse woonlasten kan betalen. Misschien moet je jouw woning aanpassen, wat extra geld kost. Of heb je periodiek hulp nodig. Te vaak denken mensen “dat zal wel ergens” geregeld zijn. Dat is dus niet het geval in de situatie waarin jij zelf verantwoordelijk bent voor het ongeval dat jou is overkomen.   Schadeverzekering inzittenden Het is als automobilist verstandig na te denken over een schade inzittenden verzekering. Deze verzekering keert de werkelijke schade uit die de bestuurder en inzittenden lijden als gevolg van letsel en schade aan bagage en/of kleding ongeacht wie schuldig is aan het ongeval. De premie voor deze verzekering is maar een paar euro per maand en kan samen met de autoverzekering worden afgesloten. Ook bij de autoverzekering die alleen de wettelijke aansprakelijkheid verzekert.   Variant: Ongevallen inzittendenverzekering Bij de schadeverzekering inzittenden wordt de werkelijk geleden schade vergoed. Bij een ongevallen inzittendenverzekering wordt na een schade een vast bedrag uitgekeerd, ongeacht de daadwerkelijke schade. Belangrijk is te beseffen dat de uitkering meestal alleen plaatsvindt bij blijvende invaliditeit als gevolg van het ongeval of overlijden.   Wil je meer informatie over deze belangrijke maar vaak vergeten verzekering ontvangen, laat ons dat dan even weten. Wij informeren jou graag uitgebreider.

Overgebleven vakantiedagen opnemen of uitbetalen?

Aan het eind van elk jaar komt de vraag bij veel werknemers op: laat ik de overgebleven vakantiedagen uitbetalen of neem ik die mee naar volgend jaar. Een goede afweging is ingewikkelder dan je misschien denkt.     Wettelijke vakantiedagen Op basis van de wet heeft iedere werknemer recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Werk je 25 uur per week, dan heb je dus recht op 100 uur verlof per jaar. Werk je 40 uur per week dan is dit 160 uur. Bovenwettelijke vakantiedagen Op grond van de CAO en/of de arbeidsovereenkomst kan de werknemer recht hebben op meer verlof dan het wettelijk aantal vakantiedagen. Dat noemen wij de bovenwettelijke vakantiedagen.   Wettelijke vakantiedagen beperkt houdbaar Heeft een werknemer op het eind van het jaar nog wettelijke vakantiedagen over dan mag hij deze meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze vakantiedagen vervallen echter na zes maanden in het daaropvolgende kalenderjaar wanneer ze op dat moment nog steeds niet zijn opgenomen. Van dit uitgangspunt mag overigens in de arbeidsovereenkomst of bij CAO schriftelijk worden afgeweken.   Bovenwettelijke vakantiedagen zijn langer houdbaar De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar. Ook hier kan in de arbeidsovereenkomst of bij CAO worden afgeweken. Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen mogen tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald indien werkgever en werknemer dit samen overeenkomen. De werkgever of werknemer kan niet eenzijdig tot afkoop van de bovenwettelijke vakantiedagen overgaan.   Uitgangspunt eerst de wettelijke dagen opnemen Bj het aanvragen van verlof wordt niet aangegeven of het verlof moet worden afgeschreven van de wettelijke vakantiedagen of de bovenwettelijke vakantiedagen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat bij opname van vakantiedagen deze eerst van het saldo van de wettelijke vakantiedagen worden afgehaald. Het zijn dan vaak de bovenwettelijke vakantiedagen die op het eind van het jaar overblijven en die in geld uitgekeerd mogen worden. Uitbetaling kan vervelende consequenties hebben Het uitbetalen van het overschot aan vakantiedagen kan verleidelijk zijn. Maar ga wel goed na wat de financiële consequenties zijn. Uitbetaling kan ertoe leiden dat je net over bepaalde grenzen gaat waardoor je geen recht meer hebt op bepaalde toeslagen.

Neem eens de tijd om de site te bekijken: www.pensioenduidelijkheid.nl

In de komende jaren gaat ons pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Het is zinvol om eens even de tijd te nemen om in algemene zin te bekijken wat dat in jouw situatie gaat betekenen.   Vier pijlers waarop jouw inkomen na pensioen kan rusten Wanneer je in loondienst bent en je stopt met werken dan zal over het algemeen de werkgever ook stoppen met het betalen van salaris. Jouw lasten per maand gaan echter gewoon door. Deze lasten kunnen zelfs wel eens wat hoger worden wanneer je na je pensionering leuke dingen gaat doen waar je tijdens jouw arbeidzame leven geen tijd voor had. Na pensionering hebben de meeste mensen een of meer van de volgende inkomensbronnen: AOW; Pensioen vanuit de oud werkgevers; Lijfrentes die men zelf ooit heeft afgesloten; Spaargeld en ander vermogen. Voor veel mensen vormt het werkgeverspensioen de belangrijkste inkomstenbron. Pensioen in euro’s en in koopkracht Tot nu toe was het de algemene regel dat een werkgeverspensioen een bepaald bedrag “garandeerde” dat na pensionering werd uitgekeerd. Wanneer het pensioenfonds goede resultaten behaalde werd dit bedrag vervolgens jaarlijks verhoogd met een percentage waardoor de koopkracht van het pensioen op gelijk niveau bleef. De afgelopen jaren hebben helaas laten zien dat de meeste pensioenfondsen deze ontwikkeling met betrekking tot de koopkracht niet hebben kunnen volhouden. Het pensioen in euro’s kon dan wel iets stijgen, maar onvoldoende om hetzelfde te kunnen kopen als in de jaren daarvoor. Ingrijpende wijziging van werkgeverspensioen Het Parlement heeft na vele jaren studie besloten het pensioenstelsel voor wat betreft het werkgeversdeel ingrijpend te veranderen. Een heel ingewikkelde systeemwijziging teruggebracht in enkele zinnen komt het erop neer dat we in de toekomst de vaste uitkeringen gaan verlaten. De hoogte van de uitkering die het pensioenfonds gaat doen, wordt meer afhankelijk van de economische situatie. Is die economische situatie goed dan zullen de uitkeringen van de pensioenen hoger worden. In tijden dat de economie hapert kunnen de uitkeringen dalen. Geen paniek: alles binnen bandbreedtes Je hoeft niet direct angst te hebben dat je in een neergaande economie opeens helemaal geen pensioen ontvangt. Het meer of minder ontvangen zal binnen bepaalde marges plaatsvinden. Binnen dit kader krijg je echter wel te maken met minder zekerheid. Er is een informatieve site waarin helder wordt uitgelegd wat de komende stelselwijziging gaat betekenen. Wij adviseren je eens de tijd te nemen om deze site te bezoeken: https://www.pensioenduidelijkheid.nl Mocht je eens met ons verder willen praten hoe jouw inkomen na jouw pensionering er ongeveer uit gaat zien neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de hypotheeklasten nog goed betaalbaar zijn en welke maatregelen je nu kan nemen om na jouw pensioen toch iets meer zekerheid te krijgen over de hoogte van jouw inkomsten in die periode.

Schuld DUO telt na 1 januari 2024 anders mee voor bepalen maximale hypotheek

Ook voor jongeren geldt: veranderingen per 1 januari 2024.    De maximale hypotheek die een bank jou mag verstrekken hangt onder meer af van de schulden die je hebt. Veel starters hebben een studieschuld. Deze schuld verlaagt het bedrag dat een bank je mag lenen voor de aanschaf van een woning. Schulden verlagen de ruimte om geld te lenen voor de aanschaf van een woning Wanneer je aan de bank vraagt jou een lening te verstrekken om de aankoop van een woning te financieren, dan zal de bank moeten onderzoeken of je de kosten van deze lening goed kan dragen. Aan de ene kant kijkt de bank naar jouw inkomen en of het de verwachting is dat je dit inkomen in de toekomst zal behouden. Aan de andere kant kijkt de bank ook naar jouw vaste lasten. Heb je schulden, bijvoorbeeld een private-lease auto, dan wordt maandelijks een deel van jouw inkomen daaraan besteed. Dat geld is dan niet meer beschikbaar voor rente en aflossing van je hypotheek. Bij schulden zal de bank jou dus een lager bedrag mogen lenen dan wanneer je geen schulden hebt. Moeilijke positie voor jongeren Voor jongeren is het vaak lastig om een woning te kunnen kopen. Het aanbod van woningen is klein en de prijzen hoog. Daarnaast is de rente over hypothecaire kredieten in korte tijd sterk gestegen. Jongeren zitten daarnaast vaak nog aan de onderkant van de inkomensladder. Waarschijnlijk zal dit inkomen in de jaren daarna wel stijgen. Maar nu staan ze nog onder aan de ladder. Of dat nog niet genoeg is, hebben veel jongeren (aanzienlijke) studieschulden. Deze schuld verlaagt opnieuw het bedrag dat een bank mag lenen. Per 1 januari 2024 kleine verlichting Waar tot op heden banken moesten kijken naar de oorspronkelijke studieschuld, geldt vanaf 1 januari 2024 de regel dat banken rekening moeten houden met de actuele studieschuld. Aflossingen die je op jouw studieschuld doet, verhogen daarmee het bedrag dat de bank aan jou mag lenen. Het is een kleine verlichting die niet opeens voor jongeren veel extra kansen schept om een woning te financieren, maar het helpt wel iets. Jong en toch woning willen kopen? Laten wij samen kijken wat mogelijk is Voor jongeren is het op dit moment niet gemakkelijk om een woning te kopen, met of zonder de aanpassing met betrekking tot de studieschulden. In onze adviespraktijk zien wij dat er vaak toch wel mogelijkheden zijn waaraan jongeren en banken niet direct denken. Soms kan tijdelijke, financiële steun van (groot-)ouders helpen. Enkele aanbieders zijn, onder voorwaarden, bereid rekening te houden met te verwachten toekomstige salarisstijgingen. Ook zijn er mogelijkheden om een deel van het te financieren bedrag goedkoop te lenen via regelingen die door de landelijke of regionale overheden worden aangeboden. Wij willen het niet mooier maken dan het is. De positie van jongeren op de woningmarkt is niet goed. Toch loont het om op basis van jouw individuele situatie te kijken of er toch mogelijkheden zijn. Dat is soms een heel gepuzzel. Als het dan lukt is dat fijn voor onze klant en kijken wij ook met enige trots terug op het feit dat het toch weer is gelukt. Wil je eens met ons praten of er voor jou misschien mogelijkheden zijn om de aankoop van een woning te financieren? Maak dan een afspraak met ons. Je wordt en nooit slechter van, en wie weet…..

Cookie instellingen