Nieuws Hypotheken

Aandachtspunten bij koopwoning om te verhuren

Het als particulier kopen van een woning om deze vervolgens als belegging te verhuren wordt steeds onaantrekkelijker. Wij zetten een aantal aandachtspunten op een rij.    De regels die banken hanteren bij het verstrekken van een hypotheek zijn aangescherpt. Wanneer je een woning waar je een hypotheek op hebt wil gaan verhuren is het goed dit artikel te lezen.   Banken staan het niet automatisch toe Als je een hypothecaire financiering afsluit voor een woning die je zelf gaat bewonen, dan nemen vrijwel alle banken in hun leningsvoorwaarden op dat je de woning zonder hun toestemming niet mag verhuren. Doe je dit toch zonder toestemming, dan kan de bank direct terugbetaling van de lening eisen. Naast veel ongemak kan je dan ook te maken krijgen met extra kosten wegens vervroegde aflossing van de lening.   Rente bij verhuur is hoger Staat direct bij het aanvragen van de lening vast dat je het voornemen hebt om de woning te verhuren, dan melden wij dit aan de bank waar de lening wordt aangevraagd. De rente die je voor een dergelijke “verhuurlening” betaalt is hoger dan wanneer je de lening afsluit met het doel de woning zelf te gaan bewonen. Maar bij deze “verhuurhypotheek” verklaart de bank zich in de leningsvoorwaarden akkoord dat je de woning gaat verhuren.   Verhuur is negatief voor de waarde bij verkoop Heb je in de toekomst liquide middelen nodig en wil je daarom het verhuurde pand weer verkopen, houd er dan rekening mee dat de verkoopwaarde van een woning die is verhuurd lager is dan wanneer de woning vrij van huur kan worden verkocht.  De opbrengst van de woning in verhuurde staat kan daardoor lager zijn dan wat je bij de aankoop hebt betaald.   Plaatselijk ontmoedigingsbeleid Plaatselijke overheden stellen steeds vaker beperkende eisen aan het kopen van woningen die niet voor eigen bewoning zijn bestemd. Mocht je toch een woning willen kopen om te gaan verhuren, dan doe je er verstandig aan bij de gemeente waar de woning staat heel goed te onderzoeken of er al beperkingen bestaan of op korte termijn zijn te verwachten.   Toekomstige huurprijs is onzeker De maximale huur staat sterk in de politieke belangstelling. Bij de berekening van de financiering van de woning gaan wij uit van de op dit moment geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen bij deze berekeningen dus geen rekening gehouden met mogelijke toekomstige veranderingen rond de maximale huur die je voor je aan te kopen woning mag hanteren.   Fiscale behandeling woning voor verhuur De fiscale behandeling van een woning die voor verhuur is bestemd, is anders dan die van een woning voor eigen bewoning. Op dit moment gaat de fiscus uit van een fictief rendement van 6,17% over de waarde van de woning. Dit rendement staat dus los van wat je in werkelijkheid ontvangt aan huur en na aftrek van alle kosten (rente en onderhoud) overhoudt.    Alle reden je goed te laten adviseren voordat je een beslissing neemt Het aankopen van een woning om te gaan verhuren hoeft geen verkeerde beslissing te zijn. Maar gelet op de aandachtpunten is het wel verstandig je eerst echt goed te laten adviseren. Wil je hierover eens uitgebreider met ons praten, dan maken wij daar graag tijd voor vrij.

Geen jubelton maar nog steeds welkome schenking

De toekenning van de fameuze “jubelton” is met ingang van 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Maar nog steeds kunnen ouders hun kinderen een aanzienlijk bedrag schenken.    Algemene schenkingsvrijstelling Ouders mogen in 2023 elk kind € 6.035 belastingvrij schenken. Dit betekent dat het kind over dit bedrag geen belasting hoeft te betalen.   Eenmalig hogere schenking Ouders mogen hun kinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, in 2023 eenmalig € 28.947 schenken. Deze schenking is voor het kind alleen belastingvrij wanneer de schenking wordt gebruikt voor: De aankoop van een eigen woning De verbouwing of verbetering van de eigen woning binnen dat jaar of de twee daaropvolgende kalenderjaren De aflossing van een al bestaande eigenwoningschuld De afkoop van erfpacht, opstal of beklemming.  In het jaar dat de eenmalige, hogere schenking wordt gegeven mag in dat jaar niet ook van de algemene schenkingsvrijstelling gebruik worden gemaakt.   Schenkbelasting Is de schenking hoger dan de hierboven genoemde vrijstellingen dan is het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd. Voor giften van ouders aan kinderen bedraagt de schenkbelasting die geheven wordt bij het kind tot een schenking van €138.641 10% en over het meerdere 20%.   Spreiding van de eenmalig verhoogde schenking Het is toegestaan om de eenmalig verhoogde schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger van de schenking (het kind) moet daar dan in de aangifte beroep op doen. Dat moet dan gebeuren in alle jaren waarover de schenking wordt gespreid. Voorwaarde is voorts dat het kind ook in het laatste jaar waarin op de schenkingsvrijstelling een beroep wordt gedaan jonger is dan 40 jaar.   Vraag altijd eerst advies Fiscale zaken zijn bijna altijd ingewikkeld. Valt onder het begrip “kind” ook een stiefkind? Hoe zit het met de vrijstelling bij kinderen van ouders die gescheiden zijn? Bij heel veel situaties denk je “het zal zo zijn” om later tot de ontdekking te komen dat de wetgever dit toch net even anders had bedacht. Daarom ons advies: Wil je jouw (klein-) kinderen helpen met de financiering van hun woning door middel van een schenking, vraag dan voor de zekerheid altijd eerst advies aan ons. 

Verstandige beslissing: Verduurzamen van de woning

Geld om je woning duurzamer te maken… De meeste mensen hebben dat niet zomaar liggen. Toch zijn er mogelijkheden om geld vrij te maken.    Om meerdere redenen is het verduurzamen van jouw woning een verstandige keuze. Steeds meer huizenbezitters doen dit dan ook. Er zijn veel, misschien wel meer dan je denkt, mogelijkheden om verduurzaming te financieren.    Kopers letten steeds meer op duurzaamheid woning De makelaars van woningen rapporteren dat belangstellenden voor woningen steeds kritischer kijken naar de vraag hoe het energieverbruik van de te koop staande woning is. In de praktijk betekent dit dat investeren in verduurzaming van de woning over het algemeen de marktwaarde van jouw woning vergroot.   Financiering vooral met spaargeld Van de woningeigenaren die al een hypotheek hadden heeft in 2022 ongeveer 40% maatregelen genomen om de woning (verder) te verduurzamen. Dat kunnen kleine- maar ook grote aanpassingen zijn. Het overgrote deel (90%) van deze woningeigenaren financierde deze maatregelen (deels) met spaargeld.   Verschillende mogelijkheden om te financieren Naast het inzetten van spaargeld zijn er nog legio andere mogelijkheden om verduurzaming van jouw woning te financieren. De belangrijkst opties zijn; Een verhoging van jouw bestaande hypotheek. De meeste banken bieden hiervoor inmiddels aantrekkelijke mogelijkheden aan. Gemeentelijke en landelijke overheden kennen voor allerlei verschillende vormen van verduurzaming subsidies. Veel gemeentes bieden leningen aan met een heel lage rente en gunstige voorwaarden. Voor kleinere investeringen kan een consumptief krediet gunstiger zijn dan een verhoging van jouw hypotheek. Of dit echt zo is, moet je wel goed berekenen. Wij zien de laatste tijd dat met name door de rentestijgingen een consumptief krediet minder voordelig is dan een hypothecair krediet.  Zomer prima moment om te verduurzamen Op het moment dat het buiten koud en guur is en het maandelijkse energieverbruik sterk stijgt, beslissen veel mensen hun woning toch maar energiezuiniger te maken. Dit heeft tot gevolg dat installateurs het druk hebben en je lang moet wachten tot je aan de beurt bent. Voordeel van de zomerperiode is dat het voor installateurs iets rustiger is en er ook meer en langer buiten gewerkt kan worden.   Leg jouw vragen aan ons voor Zou je eigenlijk jouw woning energiezuiniger willen maken maar weet je niet zo goed waar te beginnen en hoe deze aanpassingen te financieren? Neem contact met ons op. In alle rust zetten wij de mogelijkheden voor jou op een rij.

Verhoogde inschrijving. Wat is dat?

Veel mensen die een hypotheek hebben afgesloten hebben zonder het te weten een verhoogde inschrijving. Gelukkig is er niks engs aan.    Zonder dat veel woningbezitters het weten, hebben zij een hypotheek met een “verhoogde inschrijving”. Wij leggen graag uit wat dit is.   Wat je leent en (misschien) kan lenen Wanneer je een hypotheek afsluit voor de financiering van jouw woning, dan wordt de hypotheekakte door de notaris opgemaakt. Bij het opmaken van de overeenkomst zal de vraag komen of er een “verhoogde inschrijving” moet worden vastgelegd. Stel dat je €350.000 wilt lenen dan komt dit bedrag uiteraard in de overeenkomst. Vervolgens kan daaraan worden toegevoegd dat de inschrijving wordt verhoogd met €150.000. Deze extra € 150.000 krijg je op dat moment niet in handen. Ook betaal je daarover geen rente. Dus wat is de zin daarvan dan?   Doel van de verhoogde inschrijving De verhoogde inschrijving heeft geen ander doel dan dat je in de toekomst, onder voorwaarden, bij de bank tot maximaal €150.000 extra geld kan lenen zonder dat je opnieuw naar de notaris hoeft. Dit bespaart de kosten van de notaris.   Wat zijn de voorwaarden? De verhoogde inschrijving, in ons voorbeeld €150.000, is niet een soort rekening courant krediet dat je zo maar kan opnemen op het moment dat je extra geld nodig hebt. Op het moment dat je bijvoorbeeld je woning wilt verbouwen en daarvoor extra geld nodig hebt, dan kan je hiervoor contact opnemen met de bank. De bank onderzoekt vervolgens twee zaken: Of de extra lening past bij jouw inkomen gelet op de lening die je al hebt lopen.  Of de totale schuld van beide leningen wel onder de actuele waarde van jouw woning blijft. Alleen al door de aflossingen die je maandelijks doet zal in veel gevallen de actuele waarde van de woning hoger zijn dan de resterende schuld.  Verbouwen of levensbestendig maken Heb je dus de mogelijkheid gebruik te maken van jouw verhoogde inschrijving dan kan je daarmee bijvoorbeeld de verbouwing van een keuken of badkamer financieren. Veel oudere bezitters van een woning kunnen met deze verhoogde inschrijving hun woning levensbestendig maken. Bijvoorbeeld door de slaapkamer te verplaatsen naar de beganegrond.   Wij zoeken het graag voor jou uit Weet je niet of jouw hypotheek een verhoogde inschrijving heeft en wil je dat wel weten? Vraag het aan ons. Wij zoeken het graag voor je uit.

Keep to let: Wat is dat nu weer?

Buy to let, keep to let, nieuwe ontwikkelingen worden (te) vaak met een term uit de Engelse taal aangeduid.    Een nieuwe term in ons vakgebied is “keep to let”. Misschien toch interessant om even te kijken welke ontwikkeling hierachter schuilgaat.   By tot let Een ontwikkeling die tot voor kort heel populair was werd aangeduid met de term “by to let”. In het kort ging het hierbij om particulieren die een woning kochten, niet om daar zelf in te wonen, maar om te verhuren. Deze trend is inmiddels grotendeels voorbij. Gemeenten stellen steeds meer eisen aan het kopen van een woning met het doel deze te verhuren. Ook komen er voor meer woningen die worden verhuurd maximale huurprijzen. Tot slot wordt ook bij de woningeigenaar de waarde van de woning met een fictief rendement van 6,17% belast. De combinatie van deze maatregelen maakt het kopen om te verhuren een stuk minder interessant.   Keep to let Er komen steeds meer ouderen. Veel van deze ouderen hebben een eigen woning. Hoewel de meeste ouderen het liefst zouden willen blijven wonen in hun vertrouwde woning, is dat niet altijd de beste keuze. Bijvoorbeeld omdat de woning te groot is of niet beschikt over de voorzieningen waaraan ouderen behoefte krijgen. Indien de mogelijkheid zich voordoet, kan men besluiten naar een andere woning te verhuizen, bijvoorbeeld een appartement. De vraag is dan wat te doen met de oude woning? Verkopen om met de opbrengst het appartement te financieren? Of de woning aan te houden en te verhuren? Dit laatste noemen wij dan Keep to let.   Binnen en buiten familieverband De woning aanhouden om te verhuren gebeurt op dit moment vooral in familieverband. Vaak is de situatie dan dat de ouders verhuizen en een van de kinderen de ouderlijke woning gaat huren. Uiteraard met als voordeel dat het kind een woning tot zijn of haar beschikking krijgt en de ouder een “vertrouwde” huurder krijgt.   Hoewel dit een aantrekkelijke constructie lijkt, zijn er op allerlei gebieden onder meer op het gebied van erfrecht en fiscaliteit de nodige aandachtspunten. Speelt de situatie Keep to let in jouw familie laat je dan, voordat je hiertoe besluit, goed voorlichten. Je kan daarvoor bij een notaris terecht, maar natuurlijk ook bij de adviseurs van ons kantoor.  

Lenen aan eigen kinderen fiscaal minder aantrekkelijk

Sommige kinderen boffen. Wanneer zij een woning willen kopen zijn hun (groot-) ouders in staat hun een deel van de lening op gunstige voorwaarden te verstrekken.   Met ingang van 2023 zijn de fiscale regels gewijzigd. Deze wijziging kan leiden tot extra lasten aan de kant van (groot-) ouders die een lening hebben verstrekt.   Jubelton mag niet meer Tot voor kort mochten onder meer ouders onder een aantal voorwaarden hun kind een fors bedrag schenken voor de financiering of verbouwing van een woning. Het fiscale voordeel was dat het kind over deze schenking geen schenkingsbelasting hoefde te betalen. Deze bijzondere regeling stond bekend onder de naam “Jubelton”. Dit fiscale voordeel is inmiddels afgeschaft.   Lenen door familie Wat nog wel mag is dat je als particulier geld aan iemand leent om een woning te kopen of te verbouwen. Dat kan met dezelfde zekerheden als een bank die heeft door de lening te vertrekken als hypotheek. De familielening kan aantrekkelijk zijn doordat bijvoorbeeld de rente op een iets gunstiger niveau wordt afgesproken dan de rente die bij de bank geldt. Overigens moet deze rente wel “zakelijk” blijven. Is de rente die bij een familielening wordt gerekend veel gunstiger dan bij de bank, dan kan de fiscus het verschil aanmerken als “schenking” waarover de lener dan extra belasting moet betalen.    Wijziging box 3 Met ingang van 1 januari 2023 gelden er nieuwe fiscale regels die van belang zijn voor degene die geld uitleent. Deze nieuwe regels houden in dat al het vermogen dat geen spaargeld is, door de Belastingdienst wordt gezien als “belegging”.   Vervolgens, en daar zit de pijn, rekent de Belastingdienst met een fictief rendement van 6,17%. Dit betekent dat de Belastingdienst ervan uitgaat dat over deze belegging een rendement wordt behaald van 6.17% ongeacht of het werkelijke rendement hoger of lager was.   De ouders die dus aan hun kind een lening verstrekken van bijvoorbeeld € 350.000,-- en met het kind een “gunstige rente” afspreken van bijvoorbeeld 3,5 %, krijgen van hun kind 3,5% rente maar de fiscus zal net doen alsof de ouders 6,17% rente hebben ontvangen en dit belasten via de vermogensbelasting bij de ouders.   Deze nieuwe regeling geldt ook voor ouders die vóór 1 januari 2023 aan hun kinderen een lening hebben verstrekt.   Familielening? Laat je goed adviseren! Overweeg je aan (klein)kinderen een familielening te verstrekken of heb je dat in het verleden al gedaan, weet dan dat de fiscale regels op dit gebied zijn veranderd. Laat je goed voorlichten voordat je beslissingen op dit terrein neemt. Wil je meer weten dan ben je uiteraard van harte welkom bij de financieel adviseurs van ons kantoor.  

Bijzonder Beheer bij de bank. Doemscenario?

Het begrip “Bijzonder Beheer” in relatie tot een bank heeft voor veel mensen een negatieve klank. Dat is niet helemaal terecht.    Het verstrekken van een lening voor de financiering van een woning of een verbouwing gebeurt altijd onder voorwaarden. Een van de afspraken die de bank maakt, is dat de consument die het geld leent maandelijks de rente en eventueel een deel van de aflossing tijdig betaalt.   Tijdig aan betalingsverplichtingen voldoen Komt een consument zijn afspraken met de bank niet na, dan zal de bank hem of haar herinneren aan de betalingsverplichtingen. Blijft de klant nalatig met de betaling van de hypotheekschuld aan de bank, dan mag de bank het pand uiteindelijk in het openbaar verkopen en met de opbrengst van de verkoop haar vordering verrekenen. De contacten met klanten die langere tijd niet aan hun betalingsverplichtingen voldoen, vinden bij de Bank vaak plaats door een aparte afdeling. Deze afdeling heeft bij de meeste banken de naam “Bijzonder Beheer”.   Langere tijd achterstallig met betalen Het is niet zo dat je, wanneer je eens een keer te laat bent met het betalen van jouw hypotheekschuld, door de bank direct wordt overgedragen aan de afdeling bijzonder beheer. Bij de meeste banken gebeurt dit pas wanneer gedurende drie maanden of meer de hypotheeklasten niet voldaan zijn.   Inzet is gericht op oplossing De afdeling Bijzonder Beheer heeft bij vrijwel alle banken tot taak eerst te onderzoeken wat de oorzaak is van het niet tijdig betalen. Is deze bekend, dan wordt er naar een oplossing gezocht. Hierin gaan banken heel ver. Wanneer de problemen zijn ontstaan doordat iemand zijn baan is verloren en geen nieuw betaald werk kan vinden, kan er op kosten van de bank een loopbaancoach worden ingeschakeld. Ook kan er een tijdelijk een betalingspauze worden overeengekomen of wordt de hypotheek omgezet naar een andere leningsvorm zodat over een deel van de lening alleen rente en tussentijds geen aflossing hoeft te worden betaald.   Aantal gedwongen veilingen is sterk gedaald Hoewel de banken dus het recht hebben om de woning te verkopen indien de klant niet voldoet aan de betalingsverplichtingen, wordt dit echt gezien als het uiterste middel. Waar er in het verleden jaren waren waarin er wel 3.000 gedwongen veilingen plaatsvonden, was dit aantal in het afgelopen jaar minder dan 200. Onder dit aantal waren dan ook situaties waarbij de klant de woning gebruikte als plaats om wiet te telen of dat de klant in strijd handelde met de afspraken rondom verhuur van de woning.      Maak dreigende betalingsproblemen zo vroeg mogelijk bespreekbaar Zeker in het verleden schaamden mensen zich om te erkennen dat zij betalingsproblemen hadden. Via de media zien wij tegenwoordig dat iedereen door allerlei oorzaken in betalingsproblemen kan komen.  Daardoor wordt het onderwerp gelukkig iets gemakkelijker om te bespreken. Krijg jij te maken met een situatie waarin je vreest dat je niet meer op normale wijze aan jouw betalingsverplichtingen kan voordoen, of zie je dit bij mensen in jouw relatiekring, kies er dan voor om deze problemen in een zo vroeg mogelijk stadium bespreekbaar te maken. Relaties van ons kantoor kunnen hiervoor uiteraard met ons contact opnemen. Maar dit kan ook rechtstreeks bij de bank. Elke bank heeft hiervoor aparte contactpersonen.   Weet dus dat bij banken de “Afdeling Bijzonder Beheer” mensen werken die bij betalingsproblemen rondom de hypotheek in eerste instantie gaan kijken hoe ze jou kunnen helpen.

Zorg dat jouw hypotheek goed blijf passen

Het is verstandig om periodiek te onderzoeken of de hypotheek die je in het verleden hebt afgesloten nog wel goed aansluit bij jouw actuele situatie. In dit artikel noemen wij een aantal punten waarbij het verstandig is om deze te controleren.   Als het goed is… Wanneer je een hypotheek afsluit, gaat daar een uitgebreid adviestraject aan vooraf. Jouw adviseur zal veel vragen stellen over je situatie en je wensen. Op basis daarvan zal hij of zij een verkenning in de markt doen en uiteindelijk een hypotheekvorm voorstellen van een bank waar de lening wordt aangevraagd. Als het goed is, zal de hypotheek die dan tot stand komt goed aansluiten bij jouw situatie op dat moment.   De tijd leidt tot veranderingen Nadat de hypotheek is afgesloten ga je fijn wonen en leven. Onvermijdelijk gaan dingen dan echter ook veranderen. Er komen nieuwe fiscale regels, banken veranderen hun voorwaarden en ook in jouw leven veranderen misschien dingen. Dan komt er een dag dat je hypotheek niet meer echt lekker past. Door met enige regelmaat, bijvoorbeeld eens in de drie of vijf jaar, je hypotheek op een aantal punten te onderzoeken kan je dat moment vóór zijn. Wij noemen een aantal punten waarop je kunt letten.  Doordat je maandelijks een deel van je lening aflost en doordat misschien de waarde van jouw woning hoger is geworden, verandert de verhouding van de schuld tegenover de waarde van de woning. Naarmate de schuld een lager percentage uitmaakt van de actuele waarde van de woning, kan dat voor de bank reden zijn een lagere rente over de lening te berekenen. Je moet dit echter bij sommige banken wel zelf aanvragen. Deze banken doen dat niet automatisch.  Belangrijk is dat, ook wanneer een van de kostwinners komt te overlijden, de nabestaanden in de woning kunnen blijven wonen. Het is verstandig om periodiek te kijken naar de vraag: wat hebben wij financieel nodig om in de woning te kunnen blijven wonen, wanneer…..  In het verlengde van de hypotheek heb je vaak aanvullende levens- en schadeverzekeringen afgesloten. Bijvoorbeeld een brand- en inboedelverzekering. Op de verzekeringsmarkt is er een stevige concurrentie. Deze kan leiden tot betere voorwaarden of gunstigere premies. Ook dit is zinvol om periodiek te bekijken.  Misschien heb je nu een fantastisch lage rente die nog voor 20 jaar vaststaat. De vraag is dan wel of je nog 20 jaar in deze woning wilt blijven wonen, dan wel dat je toch speelt met de gedachte in de komende jaren te verhuizen. Als dat zo is, dan is het van belang te weten of je de hypotheek mag “meeverhuizen”. Dit wil zeggen dat wanneer je voor de nieuwe woning weer een hypotheek afsluit, je over de komende 20 jaar dezelfde rente gaat betalen als je nu betaalt. Of betekent oversluiten dat je direct over de hele, nieuwe lening de huidige marktrente moet betalen? Je kunt dat maar beter weten voordat je plannen maakt.  Zo zijn er nog een aantal andere zaken die zinvol zijn om periodiek aandacht te geven. Heb je interesse om jouw bestaande hypotheek eens “af te stoffen” en ons eens te laten bekijken of alles nog past bij jouw huidige situatie? Maak gerust een afspraak met ons kantoor.

Hypotheekrente? Wie het weet mag het zeggen

Er is de laatste tijd veel veranderd op hypotheekgebied. De rente fors is gestegen. Hoe gaat deze zich ontwikkelen?   Vele jaren was de rente voor hypotheken onnatuurlijk laag. Die situatie is pijlsnel veranderd in een markt waarin de rente fors is gestegen en nog niet uitgestegen lijkt. Wat de rente in de komende jaren gaat doen? Niemand die daar zekerheid over kan geven.   De lage rente ligt achter ons Gedurende een relatief groot aantal jaren hebben wij een markt gezien met een onnatuurlijk lage rente voor hypotheken. Percentages van 1% tot 2 % die voor een periode van tot wel 40 jaar werden gegarandeerd was in de geschiedenis nog niet vaak voorgekomen. Veel mensen die in de afgelopen jaren een hypotheek afsloten of een bestaande lening vernieuwden, hebben gekozen voor een heel lange rentevastperiode. Zij zijn daardoor verzekerd dat ver in de toekomst zij over hun lening een extreem lage rente hoeven te betalen.   Probleem voor nieuwe toetreders op de markt Anders is het beeld wanneer je nu voor het eerst een woning gaan kopen of een nieuwe hypotheek moeten afsluiten. Verhuizen bijvoorbeeld, omdat je relatie is geëindigd en een van beiden een andere eigen woning gaat betrekken. Je wordt nu geconfronteerd met fors hogere rentes dan een jaar geleden.   Bij het aangaan van een lening voor de aankoop van een woning spreek je met de bank af dat je maandelijks een bedrag betaalt voor aflossing van de lening en voor de rente over de schuld die nog openstaat. Meestal wordt afgesproken dat de lening in 30 jaar wordt afgelost.   Bij een hogere rente stijgen de maandlasten. Omdat een bank altijd toetst in hoeverre je deze maandlasten kunt dragen, komt het er in het kort op neer dat je bij een stijgende rente in de meeste gevallen een lager bedrag kunt lenen voor de aankoop van een woning dan wanneer de rente laag is.   Wat doen de prijzen van de woningen? Dat je nu misschien bij eenzelfde inkomen maximaal een lager bedrag kunt lenen dan bijvoorbeeld 18 maanden geleden, hoeft geen probleem te zijn wanneer de prijzen van de woningen in die 18 maanden ook zijn gedaald. Met een lagere lening kun je dan toch nog een gelijkwaardige woning kopen. Hoewel de prijzen van woningen wel onder druk staan, is het nog te vroeg om te voorspellen dat de prijzen sterk gaan dalen. De vraag naar woonruimte is nog steeds veel groter dan het aanbod. Normaal gesproken een situatie waarin een sterke prijsdaling van woningen niet is te verwachten.   Wat gaat de rente doen? Waar er nog geen overtuigende signalen zijn dat de prijzen van woningen sterk gaan dalen, zien wij wel signalen dat de rente voor hypothecaire geldleningen nog verder kan stijgen en mogelijk voor langere tijd op ongeveer het huidige niveau blijft. Een terugkeer naar een rente van rond de 1% voor hypothecaire geldleningen lijkt op dit moment niet erg realistisch om te verwachten.   Verken tijdig de opties Het kan zijn dat je weet dat je binnen een paar jaar de rente over jouw bestaande hypotheek moet verlengen, of dat je weet dat je in de komende tijd een woning wilt kopen en daarvoor een lening zal moeten afsluiten. Ons advies is dan om niet te wachten tot het moment daar is. Neem de tijd en de rust om te onderzoeken of zo’n nieuwe lening in jouw situatie haalbaar lijkt en zo niet welke alternatieven er dan zijn. Onze ervaring is dat hoe langer je tijd hebt om dit te onderzoeken hoe meer mogelijke alternatieven in beeld komen. Wil je eens hierover met ons verder praten, dan kan dat natuurlijk. Bel ons gerust op voor het maken van een afspraak.

SVn helpt waar de banken (moeten) stoppen

Strenge regels die banken hanteren kunnen ertoe leiden dat mensen niet de hypotheek kunnen afsluiten die ze nodig hebben voor het kopen of verbouwen van een woning. Maar soms is er toch een oplossing.    Banken in Nederland zijn onderworpen aan strenge wetgeving. Een deel van die wetgeving is erop gericht om consumenten te beschermen tegen het risico dat ze hogere leningen aangaan dan in hun situatie financieel verantwoord is. Dit kan ertoe leiden dat mensen niet de hypotheek kunnen afsluiten die ze nodig hebben voor het kopen of verbouwen van een woning. Soms is er toch een oplossing.   Het SVn kan soms uitkomst bieden waar banken moeten afhaken Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn, is een organisatie met inmiddels ongeveer 100 medewerkers. De organisatie is door de overheid in het leven geroepen om te bevorderen dat burgers voor wie op door banken gehanteerde voorwaarden een hypotheek niet haalbaar is, de aankoop van een woning toch kunnen financieren. SVn leent dit geld niet zelf uit maar doet dit via regelingen die door individuele gemeenten worden aangeboden. Elke gemeente beslist hierbij zelf of ze een bepaalde, aanvullende regeling wel of niet aan haar burgers aanbiedt. Het nadeel hiervan is dat per gemeente de beschikbare regelingen kunnen verschillen. Belangrijke regelingen die veel gemeenten aanbieden zijn onder meer: Starterslening. Dit is een aanvullende lening naast een “normale” hypotheek tot maximaal 20% van de kostengrens van de aan te kopen woning. Voordeel is dat er over dit deel van de lening tijdelijk geen maandlasten betaald hoeven te worden. Dit betekent dat in de eerste (en vaak dure jaren dat de woning betrokken wordt) de maandlasten lager zijn dan van een normale hypotheek.  Duurzaamheidslening tot max € 25.000, rente 1,6% (02-2023) en de mogelijkheid om de lening aan te vragen tot en met de leeftijd van 75 jaar. Deze lening wordt verstrekt voor onder meer het energiezuiniger maken van de woning. Naast een lage rente is het een voordeel dat oudere bewoners deze lening ook kunnen afsluiten.  Verzilverlening: Dit is een leningsvorm die voor verschillende doelen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld om de woning bouwkundig aan te passen zodat de bewoners ook op hogere leeftijd zelfstandig in de woning kunnen blijven wonen. De overwaarde van de woning kan worden gebruikt tot 80 % van de WOZ-waarde. Ook hier is de rente laag. (1,7% vast per 02-2023).  Maatwerklening: deze lening is belangrijk voor eigenaren die geconfronteerd worden met schade aan de fundering van hun woning als gevolg van de daling van het waterpeil of verzakking van de grond. Ook de kosten van het verwijderen van asbest kunnen hiermee worden gefinancierd. Deze financiering richt zich vooral op bewoners met onvoldoende betaalcapaciteit. De looptijd van de lening is 30 jaar en over de eerste drie jaar hoeft geen rente en aflossing te worden betaald.  Wij kennen de regeling van onze gemeentes Ons kantoor kent de regelingen van gemeenten uit de omgeving van ons kantoor. Wil je hierover eens met ons van gedachten wisselen dan ruimen wij daar, onder het genot van een kopje koffie, tijd voor in. Wanneer je ons belt of mailt, maken wij graag een afspraak.

Verduurzaming woning: elke gemeente helpt anders

Elke gemeente kent eigen voorzieningen voor hoe zij haar inwoners helpt bij het energiezuiniger maken van de woning. De regeling in de ene gemeente kan daardoor anders zijn dan in de buurgemeente.    Elke gemeente kent eigen voorzieningen voor hoe zij haar inwoners helpt bij het energiezuiniger maken van de woning. De regeling in de ene gemeente kan daardoor anders zijn dan in de buurgemeente.   Veel voordelen Het energiezuiniger maken van jouw woning biedt veel voordelen: Goed voor het klimaat Lagere, maandelijkse kosten voor energie Woning brengt meer op bij verkoop Het huis wordt een stuk behaaglijker. De overheid helpt De overheid kent tal van maatregelen die burgers stimuleren hun woning te verduurzamen. Deze maatregelen kunnen burgers financieel helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Andere maatregelen die worden gestimuleerd zijn om meer “groene daken” te maken of om regenwater niet in het riool af te voeren, maar in de tuin.   Meerdere regelingen verschillen per gemeente Er zijn regelingen die gelden voor alle burgers in Nederland, ongeacht waar zij wonen. Maar er zijn er ook die per gemeente verschillen. Er is een handige site waarop alle regelingen te vinden zijn. Door de naam van jouw gemeente in te toetsen, krijg je direct te zien welke steun jouw gemeente geeft aan welke maatregelen. Je kunt de site hier bekijken: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/   Wij helpen met een goed advies over de wijze van financiering De maatregelen van de overheid vergoeden nooit de volledige kosten. Je zal dus zelf altijd ook een deel moeten financieren. Misschien heb je spaargeld waarmee je dit kunt doen. Zo niet, dan helpen wij je graag bij het zoeken naar een financieringsvorm die past bij jouw situatie. Hierbij kunnen wij dan kijken naar (een mix van) Een kleine verhoging van jouw bestaande hypotheek Gebruik te maken van stimulerings- en subsidieregelingen Een tijdelijke persoonlijke lening.

Maar ik ben al zo lang klant…

Er was een tijd dat banken voor nieuwe klanten lagere rentetarieven rekenden dan bij het vaststellen van een nieuwe rentevaste periode bij vaste klanten! Gelukkig is dit verleden tijd.    Verschil maken tussen nieuwe en bestaande klanten, dat mag niet meer. Als trouwe klant verwacht je misschien wat extra aandacht en - als het even kan - een kleine korting op het nieuwe rentetarief, maar ook dat is vandaag de dag niet meer toegestaan.   Eensporig rentebeleid In de wet zoals die voor banken geldt, is een bepaling opgenomen die aanbieders van hypotheken verbiedt om bestaande klanten een ander renteaanbod te doen dan nieuwe klanten. Dit wordt het zogenaamde ‘eensporige rentebeleid’ genoemd. De wetgever wil hiermee voorkomen dat klanten met lage rentetarieven worden “gelokt” en vervolgens na afloop van hun rentevastperiode worden geconfronteerd met hoge (vervolg) rentes. Bij het einde van een rentevastperiode mág je een andere hypotheekverstrekker kiezen. Maar dan moet je wel de oude hypotheek aflossen, opnieuw een taxatie laten maken van jouw woning, opnieuw kosten maken voor advies en weer naar de notaris om de hypotheek af te sluiten. Dit wil je allemaal niet. Maar wanneer de aanbieder weet dat het voor jou “kostbaar” is om weg te gaan dan zou de bank in de verleiding kunnen komen om jou bij verlenging een “dure” rente aan te bieden onder het motto “stikken of slikken”.  Met de wettelijke verplichting voor banken om bij verlenging van jouw rentevastperiode dezelfde rente te offreren die zij op dat moment aanbieden aan nieuwe klanten, is dit risico niet meer aanwezig. Want de bank zal altijd aan nieuwe klanten marktconcurrerende rentes bieden, anders krijgen ze geen nieuwe klanten meer. Dus dit ‘eensporig rentebeleid’ lijkt op het eerste gezicht misschien een ongebruikelijke regeling, maar is toch van groot belang voor consumenten.

Digitalisering niet voor iedereen een vooruitgang

Mobiel bankieren. Voor velen van ons is het erg gemakkelijk bankzaken op de smartphone te doen. Maar is dit voor iedereen weggelegd?    Even je bankpas houden bij het paaltje bij de trein en je kunt reizen en de kosten voor de reis worden automatisch van de rekening afgeschreven. Even je mobiel bij de betaalautomaat in de winkel houden en je hebt betaald. Makkelijk? Ja, maar niet voor iedereen.   Niet iedereen is digitaal vaardig Ongeveer 2,5 miljoen tot 4 miljoen mensen vinden het moeilijk om hun bankzaken digitaal te regelen. Simpelweg omdat ze niet “handig” zijn met digitale apparatuur. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat ze slecht kunnen zien, geen geld hebben om deze digitale apparatuur aan te schaffen, de Nederlandse taal niet (goed) beheersen of omdat ze niet goed snappen wat de pagina’s van de sites van banken nu precies van hen vragen te doen om dat resultaat te krijgen waar deze mensen behoefte aan hebben.   Niet alleen voor bankzaken Onze samenleving digitaliseert in snel tempo. Kun je niet goed met computers overweg dan is het heel lastig om met allerlei overheidsorganisaties te communiceren over bijvoorbeeld subsidies, vergunningen of toeslagen. Datzelfde geldt voor informatie over pensioenen en verzekeringen. Extra vervelend is het wanneer deze organisaties ook telefonisch niet goed bereikbaar zijn en beperkte mogelijkheden kennen om fysiek langs te gaan.   Wij helpen graag Wij hebben verstand van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Wij zijn altijd bereid mensen te helpen die het digitale spoor even bijster zijn. Dat geldt natuurlijk voor de relaties van ons kantoor. Maar het feit dat je deze tekst (mogelijk digitaal) leest kan betekenen dat jij je nog prima zelf kan redden. Maar krijg je te maken met kennissen of familieleden die hulp nodig hebben die je zelf niet kan geven en het gaat over een onderwerp waar wij verstand van hebben, dan helpen wij natuurlijk graag.

De centrale bank verhoogt rente

De Europese Centrale Bank heeft begin februari de rente met 0,5% verhoogd. Wat betekent dit voor de hypotheekrente?    De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente met 0,5% verhoogd. Aangegeven is dat rekening moet worden gehouden met verdere verhogingen. In de praktijk leiden dit soort verhogingen ook tot hogere rentes voor hypothecair krediet.     Ongekend snelle stijging rente In de afgelopen jaren is de rente lange tijd historisch laag geweest. In de afgelopen maanden is de rente ongekend snel gestegen. Wanneer wij luisteren naar de uitspraken van de Europese Centrale Bank dan moeten wij er rekening mee houden dat de rente in de komende tijd verder kan gaan stijgen.   Lenen wordt duurder Een stijgende rente betekent over het algemeen dat het lenen van geld duurder wordt. Daar krijg je mee te maken op het moment dat je nu een nieuwe lening afsluit, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Maar ook mensen die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten en hebben gekozen voor een rentevastperiode die in de komende tijd afloopt, kunnen te maken krijgen met een veel hogere rente dan zij gewend waren te betalen. De woonlasten kunnen daardoor fors stijgen. Dit naast de energielasten die in het afgelopen jaar ook al fors zijn gestegen.   Hogere rente kan leiden tot daling van de prijzen van woningen Een rentestijging betekent dit in het algemeen dat de kosten van een hypothecaire geldlening voor de financiering van een nieuwe woning stijgen. Deze hogere kosten kunnen er weer toe leiden dat er minder mensen financieel in staat zijn deze lasten nog te betalen. Minder kopers kan dan weer tot gevolg hebben dat de prijzen van woningen gaan dalen. Op dit moment is er duidelijk sprake van een daling van de huizenprijzen. Tegelijkertijd wordt de daling van de huizenprijzen geremd door het feit dat de vraag naar woonruimte vele malen groter is dan het aanbod. In de meest ongunstige situatie worden bestaande huiseigenaren geconfronteerd met een sterke stijging van de energielasten en veel hogere rentelasten wanneer net in deze periode de “oude” rentevastperiode afloopt. En de waarde van de woning daalt.   Bij dreigende betalingsproblemen niet wegkijken, maar contact met ons kantoor zoeken Wanneer je te maken krijgt met (dreigende) betalingsproblemen onderneem dan actie. Doe je niets dan worden de schulden alleen maar groter en steeds moeilijker op te lossen. Ons kantoor wil er ook zijn wanneer het bij jou even tegenzit. Samen met jou kunnen wij kijken of wij toch tot oplossingen kunnen komen. Banken zijn, mits klanten eerlijk zijn over hun financiële problemen, vaak bereid mee te denken. Bijvoorbeeld door tijdelijk een pauze toe te staan in het aflossen van de lening, waarmee jouw maandlasten dan tijdelijk lager zijn.   In dit soort situaties is het belangrijk dat je de juiste informatie bij het juiste “loket” aan de bank voorlegt. Wij helpen je daar graag bij. Dus aarzel niet om op tijd met ons in gesprek te gaan.

Cookie instellingen