Nieuws Hypotheken

Waar blijven de crypto’s na iemands overlijden?

Of het nu om kleine of veel grotere bedragen gaat, de toegang tot crypto tegoeden ligt vaak in handen van één persoon.    Onder Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft een op de twaalf (8%) crypto’s. Dit komt neer op 1,18 miljoen Nederlanders. De vraag is of alle bezitters van deze digitale munt in beeld hebben wat de situatie is indien zij zelf niet meer bij machte zijn om toegang tot hun crypto’s te krijgen.   Digitale munt Er zijn veel verschillende crypto ’s. Bitcoin is het meest bekend. In korte tijd zijn veel Nederlanders gestart met het aankopen van bitcoins. Motieven zijn onder meer “gokje wagen”, “kennisnemen techniek” , “vrienden doen het ook”, “verwachting hoge winst”. Meer dan de helft van de cryptobezitters doet het rustig aan doordat zij minder dan €500,-- hebben geïnvesteerd in cryptomunten. Maar er zijn er natuurlijk ook die een (veel) hoger bedrag hebben geïnvesteerd.   Wat als bezitter van crypto ‘s komt te overlijden Komt een bezitter van crypto ‘s te overlijden dan vallen deze crypto ‘s in de nalatenschap en komen deze toe aan de erfgenamen. In de praktijk ontstaan dan echter vaak problemen. Dat begint al met dat veel nabestaanden niet op de hoogte zijn dat de overledene überhaupt crypto ‘s bezat. Worden deze crypto ‘s niet geïncasseerd dan gaan deze op termijn verloren.   Veel crypto-bezitters hebben niets geregeld Een groot deel van de crypto-bezitters heeft niets geregeld voor de situatie dat zij zelf niet meer in staat zijn beslissingen te nemen, omdat ze bijvoorbeeld wilsonbekwaam zijn geworden of zijn overleden.   Gemachtigden of nabestaanden kunnen zich niet wenden tot een organisatie om toegang te krijgen tot de code die toegang geeft tot deze bitcoins. Wanneer de code onbekend is en blijft, dan blijft ook de crypto-erfenis voor altijd ontoegankelijk.   Het is dan ook raadzaam om jouw naasten te informeren over je crypto-bezit en vervolgens ervoor te zorgen dat op het moment dat jij daartoe niet meer zelf in staat bent, jouw naasten inzage krijgen in de code. Dat kan via handgeschreven instructies, opslag in een digitale kluis samen met andere waardevolle documenten of (bij grotere bedragen) via deponering bij een notaris.

Testament, levenstestament en codicil: wat zijn de verschillen?

Wij brengen de begrippen testament, levenstestament en codicil in dit artikel graag even onder de aandacht.    Wanneer wij je adviseren kijken wij niet alleen naar de wensen en mogelijkheden die je nu hebt, maar praten wij meestal ook over onderwerpen die (hopelijk) verder in de toekomst liggen. Daarbij komen de begrippen testament, levenstestament en codicil vaak aan de orde. Hieronder lichten wij kort de verschillen tussen deze drie documenten toe.   Testament Een testament is van de drie misschien het meest bekend. Wanneer je komt te overlijden bepaalt de wet wat er met jouw nalatenschap moet gebeuren. Het gaat dan om jouw vermogen als geld, huis, bezittingen en schulden. Hoofdregel van de wetgever is dat de nalatenschap in eerste instantie toekomt aan de echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen. Via een testament kan je afwijken van deze wettelijke regeling. Bijvoorbeeld omdat jij je stiefkinderen gelijk wil behandelen als je eigen kinderen. Of omdat je een deel van jouw vermogen wil schenken aan een goed doel.   Voor een testament moet je een beroep doen op een notaris. Heb je ooit een testament gemaakt dan is het mogelijk een nieuw testament te maken. Het laatste testament dat iemand tijdens zijn leven in samenwerking met een notaris heeft gemaakt, geldt.   Levenstestament In een testament regel je de zaken voor het moment na jouw overlijden. Bij een levenstestament regel je de zaken tijdens jouw leven in de situatie dat je niet zelf kunt beslissen over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld omdat je als gevolg van een ongeval in een langdurige coma bent geraakt of doordat je als gevolg van dementie niet meer goed je wil kan bepalen. In een levenstestament leg je vast hoe jij jouw financiële, medische en persoonlijke zaken geregeld wilt hebben wanneer je dit zelf niet meer kan. Ook voor een levenstestament moet je een beroep doen op een notaris. Zolang je “wilsbekwaam” bent, kan je jouw levenstestament via een notaris wijzigen, aanvullen of herroepen.   Codicil Een codicil is een door jou handgeschreven notitie waarin je kunt aangeven dat bepaalde zaken na jouw overlijden moeten overgaan naar bepaalde benoemde personen. Het gaat dan bijvoorbeeld om door jou gespecificeerde zaken als sieraden, boeken, meubels, etc). Het is niet voldoende om te schrijven dat “de sierraden” voor Klaartje zijn. Je zal elk sieraad moeten beschrijven en per item moet aangeven voor wie dit sieraad is. Geld en onroerende zaken kan je niet via een codicil toebedelen. Voor een codicil hoef je niet langs een notaris. Het is voldoende, dat je jouw wensen in een handgeschreven document (dus niet geprint!) vastlegt en dit document voorziet van een datum en jouw handtekening. Het is verstandig om het codicil in bewaring te geven bij iemand die je kan vertrouwen of zo op te bergen dat de erfgenamen dat ook vinden na jouw overlijden.

Wettelijk erfrecht niet ideaal voor samengestelde gezinnen

Wanneer je een nieuwe relatie begint en je hebt allebei kinderen, is er veel om bij stil te staan. Vaak staat het nadenken over de verdeling van je nalatenschap niet op de eerste plaats.    Meer dan een half miljoen kinderen in Nederland woont in een samengesteld gezin. Dit aantal zal in de komende jaren naar verwachting alleen maar groeien. Het wettelijk erfrecht is niet ideaal voor deze situatie.   Samengestelde gezinnen. We spreken van een samengesteld gezin wanneer minimaal één ouder een kind heeft uit een vorige relatie. Uit onderzoek blijkt dat slechts ongeveer 30% van de partners van deze gezinnen een testament heeft opgesteld. Bij het overlijden van een van de partners kan dit complicaties geven bij de afwikkeling van de nalatenschap.   Wettelijk erfrecht Als partners ervoor kiezen om niet zelf aan te geven hoe hun nalatenschap geregeld moet worden, geeft de wetgever aan hoe dit zal moeten plaatsvinden. Deze wettelijke regeling noemen wij het wettelijk erfrecht. Wat is de situatie als bij een samengesteld gezin een van de partners komt te overlijden en de partners geen testament hebben gemaakt?   Laten wij als voorbeeld Henk en Celine nemen. Henk heeft uit een eerder huwelijk dochter Petra. Tijdens het huwelijk met Celine wordt Annette geboren. Wanneer Henk en Celine geen testament hebben gemaakt en Celine komt te overlijden dan gaat haar nalatenschap naar Henk en hun kind Annette. Petra erft dus niet uit de nalatenschap van Celine.   Testament Wanneer Henk en Celine wel een testament opstellen, dan kunnen zij daarmee bereiken dat beide kinderen een gelijke positie krijgen indien een van de partners komt te overlijden.   Verzekeringen aan laten sluiten bij feitelijke situatie Zeker bij samengestelde gezinnen is het belangrijk om te controleren of alle verzekeringen en andere voorzieningen goed zijn aangepast aan deze (nieuwe) situatie. Daarbij maakt het in de praktijk veel verschil wanneer de partners zijn getrouwd of een samenlevingscontract hebben afgesloten. Wanneer de relatie niet officieel is vastgelegd, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld pensioenregelingen en uitkeringen van levensverzekeringen.   Mocht jij het op prijs stellen dat wij een en ander voor je uitzoeken, laat ons dat dan weten. Wij doen dat graag voor je.

Private lease van auto: snelgroeiende markt

Private lease heeft zo zijn voordelen, maar houd wel rekening met als je plannen hebt een hypotheek af te sluiten!   Het als particuliere consument leasen van een auto komt steeds vaker voor. In 2021 groeide dit deel van de markt met 7,8 % tot 231.000 auto’s. Private lease heeft voor- maar ook nadelen.   Wat is private lease? Private lease is een methode om zonder daarvoor te hebben gespaard een nieuwe auto te financieren. Na het afsluiten van een leaseovereenkomst rijd je in een nieuwe auto tegen een vooraf overeengekomen bedrag per maand. Vooraf bepaal je de termijn waarbinnen je de auto gebruikt. Bijvoorbeeld 4 of 5 jaar. Met uitzondering van de brandstof en eventuele boetes zijn alle kosten verbonden aan de auto voor rekening van de leasemaatschappij. Na de overeengekomen leaseperiode lever je de auto weer in. Hiervoor ontvang je dan geen vergoeding. Wel kan je dan weer een nieuwe auto kopen of leasen. De voordelen De voordelen van private-lease zijn onder meer: Je hoeft geen spaargeld aan te spreken om toch in een nieuwe auto te kunnen rijden. De kosten van jouw auto zijn goed voorspelbaar. Deze bestaan immers uit een vast maandelijks bedrag en de kosten van brandstof. Je wordt niet geconfronteerd met onverwachte kosten van reparaties en onderhoud. Doordat je in een nieuwe auto rijdt, is de kans op storingen terwijl je onderweg bent beperkt. Nieuwe auto’s bevatten steeds meer veiligheidsvoorzieningen. Nieuwe auto’s zijn dus over het algemeen veiliger dan oudere types. De nadelen Natuurlijk zijn er ook nadelen aan private lease: Wanneer je, nadat je een private-lease contract bent aangegaan, een hypothecair krediet wilt afsluiten voor de aankoop van een woning dan zal de bank dit leasecontract zien als een “schuld”. Het bedrag dat de bank jou zal willen lenen voor de financiering van je woning. is dan lager dan wanneer er geen leasecontract is. Het private leasecontract ga je voor meerdere jaren aan. Gedurende die jaren kan jouw situatie veranderen waardoor je de auto niet meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je dichter bij huis gaat werken. Wanneer je het leasecontract tussentijds wil beëindigen, dan krijg je te maken met forse kosten. Steeds vaker keuze voor elektrische auto’s Steeds meer mensen die een auto private leasen, kiezen voor een elektrische auto. Vooral voor consumenten die veel kilometers maken, leidt dat tot fors lagere kosten voor brandstof. Let op Keurmerk Private lease Overweeg je een private leaseovereenkomst voor jouw auto, kies dan voor een leasemaatschappij die is aangesloten bij het Keurmerk Private lease. Dat biedt dan onder meer de volgende zekerheden: De voorwaarden zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Consumentenbond. Je krijgt een bedenktijd van 14 dagen. Bij klachten kan je een beroep doen op een onafhankelijke geschillencommissie.

Lenen bij werkgever om woning te verduurzamen

Wie wil dat niet: een werkgever die bijspringt bij het duurzamer maken van je woning. Er zijn wel wat aandachtspunten!    Meerdere (grotere) werkgevers hebben besloten om hun werknemers de mogelijkheid te bieden om een lening af te sluiten en daarmee hun woning energiezuiniger te maken. Op zich is dit een positieve ontwikkeling.   Kosten energie sterk gestegen De kosten van energie zijn in zeer korte tijd sterk gestegen. Niemand weet of deze kosten voor langere tijd hoog blijven of dat deze binnen afzienbare tijd weer naar het “oude” niveau gaan. Intussen leiden de hoge energielasten bij steeds meer gezinnen tot financiële problemen.   Werkgevers komen in actie Een aantal (grotere) werkgevers heeft inmiddels besloten hun werknemers geld te lenen dat gebruikt kan worden om de eigen koop- of huurwoning energiezuiniger te maken.   Voordeel voor de werknemers is dat deze leningen snel en gemakkelijk worden verstrekt, de werkgever vaak een lage rente rekent en er soms zelfs sprake is van een fiscaal voordeel.   Ook aandachtspunten Het is een goede ontwikkeling dat langs meerdere kanten zowel huurders als eigenaren van woningen worden geholpen hun woning versneld energiezuiniger te maken. Maar bij aanvullende leningen via werkgevers zijn er wel een aantal aandachtspunten. Deze betreffen onder meer:  Eigenaren van een woning waarop al een hypotheek rust, kunnen vaak en zonder extra kosten al een extra bedrag via deze hypotheek opnemen om het energiezuiniger maken van de woning te financieren. Het voordeel is dat deze rente in veel gevallen in mindering mag worden gebracht op het belastbaar inkomen en dat de lening wordt meegenomen met de bestaande leningen waardoor ook de aflossing over een grote reeks van jaren kan plaatsvinden en dat daarmee de gevolgen voor de maandlasten beperkt blijven.  Als langs verschillende kanalen geld wordt geleend is het belangrijk dat er wel een goed totaaloverzicht blijft. Elke lening apart is misschien te dragen, maar verschillende leningen bij elkaar (bijvoorbeeld studielening, hypotheek, private lease, creditcardmaatschappij, lening bij werkgever) kunnen in totaliteit leiden tot een situatie waarin alle schulden en de rente die daarop betaald moet worden niet meer te dragen zijn.  Bij een lening via een werkgever zal goed moeten worden geregeld wat de situatie is wanneer je uit dienst gaat. Maar ook voor welke termijn de rente “vast” staat.  Ook punt van aandacht is hoe wordt omgegaan met “klachten”. Bij een bank kan je naar een onafhankelijke klachteninstantie (KiFiD). Maar hoe zit dat bij een lening via de werkgever?  Wens tot verduurzamen? Oriënteer je goed Het verduurzamen van de woning is in de meeste gevallen verstandig. Het bespaart energielasten, is aangenaam voor het verblijf in de woning, is goed voor het milieu en zal in veel gevallen ook de waarde van je woning positief beïnvloeden. Er zijn veel manieren om deze verduurzaming te financieren. Er zijn fiscale voordelen maar ook subsidies om verduurzaming mogelijk te maken. Daarnaast zijn er verschillende manieren om de resterende kosten te financieren. Wil je hierover meer informatie hebben, maak dan een afspraak met ons kantoor.

Repareren of vervangen?

Als consumenten zijn wij een beetje verwend. Als iets stuk gaat gooien wij het weg en kopen wij een nieuw exemplaar. Kan dat anders? Ja hoor dat kan.   Wanneer je schade hebt en je bent daarvoor verzekerd, is vervanging vaak het eerste waar je aan denkt. Bij onherstelbare schade ligt dat ook voor de hand. Toch zijn er in veel gevallen ook andere mogelijkheden.    De gloeiendhete pan Zomaar een voorbeeld uit de praktijk. Manlief kookt. Heel gewoon aardappels. Helaas even niet opgelet en de aardappels koken droog. Inmiddels begint er ook de nodige rook te ontstaan. Dus snel de pan van het kooktoestel pakken en in de spoelbak zetten. Maar die pan is gloeiend heet en nog voordat deze bij de spoelbak is, wordt hij met de nodige vloeken snel neergezet. Pardoes op het aanrechtblad. Met als gevolg een lelijke brandplek in dat mooie aanrechtblad.   Een (vaste) keuken valt onder de opstalverzekering. En dus niet onder de inboedelverzekering. Veel opstalverzekeringen vergoeden dit type schade. Dan zijn er twee opties. Vervangen of repareren. Vervangen Bij vervangen dient het hele blad verwijderd te worden. Dat klinkt simpel maar dat is het niet. Levertijden zijn op dit moment lang. Het kan zo maar zijn dat je maanden moet wachten op dat blad. Dan moet er nog een monteur komen. Ook die zijn schaars. Met een beetje pech is er tegelwerk aangebracht dat ook vervangen moet worden als het blad verwijderd wordt. Kortom veel wachten, irritatie en aanwezig zijn op het moment dat het blad en het tegelwerk vervangen worden.   Reparatie heeft grote voordelen De andere mogelijkheid is dat de brandschade gerepareerd wordt. In dit geval komt er een specialist bij jou thuis die in enkele uren tijd de schade repareert. Zelfs als je weet dat er een schade zat, kun je deze vaak niet meer zien. De reparatietechnieken zijn in de afgelopen jaren sterk verder ontwikkeld.   Reparatie past in een duurzame samenleving Repareren in plaats van weggooien past ook in de gedachte om samen onze samenleving duurzamer te maken. Ook de wetgever wil die kant op. Via Europese wetgeving zullen fabrikanten verplicht worden om de spullen die ze maken, denk bijvoorbeeld aan mobiele telefoons en andere elektronica, zo te ontwerpen dat kapotte onderdelen snel en goedkoop gerepareerd kunnen worden.

Verschuiving voorkeur voor rentevast periode

Na een aantal jaren waarin de rente voor hypothecaire leningen alleen maar bleef dalen en daarbij een historisch laag niveau bereikte, is de rente in de eerste helft van dit jaar weer gestegen.   De rente is aan het stijgen, maar in vergelijking met het iets verdere verleden is deze nog steeds laag. Toch leidt de stijging tot andere keuzes van consumenten dan pak weg een jaar geleden. Looptijd en rentevastperiode Wanneer je een hypothecaire lening afsluit krijg je te maken met een twee tijdsblokken. Het eerste tijdsblok is de looptijd. De looptijd is het aantal jaren waarvoor je de lening aangaat. Het betreft de periode die je met de bank afspreekt vanaf het moment dat je het geld ontvangt om de aankoop te financieren tot het moment waarop de lening volledig moet zijn terugbetaald. Het is gebruikelijk dat je de lening voor een periode van 30 jaar aangaat.   Daarnaast is er een tweede (en belangrijker) tijdsblok. Dat tijdsblok heet de rentevastperiode. De rentevastperiode is de termijn die je met de bank afspreekt waarin de rente ongewijzigd zal blijven.   Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat je de lening aangaat voor een periode van 30 jaar en dat de rente over de eerste 10 jaar 3,5% is. Na 10 jaar zal je met de bank om tafel moeten om opnieuw te praten over de rente. Stel dat de marktrente op dat moment 6% is, dan zal de bank je het aanbod doen om opnieuw een periode van bijvoorbeeld 10 jaar af te spreken met een rente van 6%. Wanneer die periode voorbij is (na 20. jaar) is dat moment er opnieuw. Wanneer de  marktrente op dat moment 2% is dan zal de bank je voorstellen om voor de 3e termijn van 10 jaar de lening voort te zetten tegen een rente van 2%. Als klant kan je zelf een keuze maken welke rentevast periode je kiest. Bijvoorbeeld 5,10,15,20 of zelfs 30 jaar.   Tot voor kort keuze voor lange looptijd Tot voor kort kozen veel mensen die een hypotheek gingen afsluiten voor een “lange” looptijd. Bijvoorbeeld 20 of 30 jaar. Het grote voordeel van deze keuze is dat zij daarmee voor een heel lange periode zeker weten dat zij niet geconfronteerd worden met hogere lasten voor de hypotheek vanwege een tussentijdse stijging van de rente.   Op dit moment zien wij echter dat rond de 40% van de mensen die nu een hypotheek afsluiten, kiezen voor een rentevastperiode van 10 jaar. Dit is een verschuiving in vergelijking met bijvoorbeeld een jaar geleden.   Kortere looptijd leidt nu tot lagere maandlasten De hoogte van de rente die banken vragen heeft verband met de rentevastperiode. Hoe langer de rentevastperiode die gekozen wordt, hoe hoger het rentepercentage dat de bank rekent. Bij een lening van 350.000 euro is het verschil in bruto-lasten op jaarbasis tussen een rentevastperiode van 10 jaar of 20 jaar al snel rond de € 1.000,--.  Dit verschil wordt groter  wanneer de rente in de komende tijd verder gaat stijgen.   Wat verstandig is? Dat vraagt om een individueel advies € 1.000 lagere kosten op jaarbasis is veel geld. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat veel mensen nu kiezen voor tien jaar rentevast periode in plaats van 20 jaar. Punt van aandacht is alleen dat niemand weet wat de rente in de komende jaren gaat doen.   In de afgelopen jaren zijn wij door de extreem lage rentes verwend geraakt. Daardoor vinden wij de huidige rente “hoog”.  Maar historisch gezien is de rente nog altijd laag. Dat kan betekenen dat de rente over 10 jaar hoger is dan de huidige rente. Kies je nu voor een rentevastperiode van 10 jaar dan loop je dus het risico dat jouw woonlasten over 10 jaar gaan stijgen. Maar de rente kan over 10 jaar ook weer lager zijn en dan profiteer je op dat moment van lagere maandlasten. Als financieel adviseur vinden wij het belangrijk dat je de consequenties van beide keuzes goed in beeld hebt en je een eventuele stijging van je woonlasten ook kan opvangen. Wij kunnen dus geen algemeen voor iedereen geldend advies geven in de zin van “kies voor 10 of 20 jaar vast”. Ons advies naar jou is echt maatwerk. 

Verduurzamen woning: ook goed voor de waarde van jouw woning

Er zijn veel goede redenen om jouw woning energiezuiniger te maken. Een extra reden kan zijn dat dat door verduurzaming jouw woning ook fors in waarde kan stijgen.    Het verduurzamen van jouw woning leidt niet alleen tot verlaging van de energiekosten, maar ook tot een stijging van de waarde van de woning.   Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Hoe minder fossiele energie er wordt gebruikt, des te gunstiger is energielabel. De indeling van energielabels loopt van A t/m G, waarbij A het meest wenselijke label is. Bij het bepalen van het label wordt gekeken naar de isolatie van de woning, naar de installaties die nodig zijn voor de verwarming, koeling ventilatie en warm waarde. Vervolgens wordt gekeken naar wat dit aan energie vergt per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.   Verplicht bij verkoop van de woning Vanaf 1 januari 2022 ben je bij verkoop van de woning verplicht een definitief label te verstrekken aan de koper. Ook moet je dit label vermelden in de advertenties waarin je de woning te koop aanbiedt. Het vaststellen van het juiste label dient plaats te vinden door een gecertificeerde energieadviseur. De kosten hiervan zijn voor de verkoper van de woning.   Houd rekening met de mogelijkheid dat er een wachttijd is alvorens een energieadviseur het rapport kan opstellen. Het is dus verstandig dit rapport zo snel mogelijk aan te vragen zodra je weet dat je jouw woning gaat verkopen. Het rapport is 10 jaar geldig vanaf het moment van ontvangst.   Hoe duurzamer de woning, hoe hoger de verkoopopbrengst Onderzoek in opdracht van de makelaarsvereniging NVM toont aan dat hoe duurzamer de woning is, hoe hoger de verkoopopbrengst. Optisch vergelijkbare woningen leiden tot verschillende opbrengsten afhankelijk van het energielabel. Dat is goed te zien in onderstaande grafiek:   %-stijging woningwaarde voor alle woningen in Nederland. Voor een woning met label C wordt gemiddeld 7,9% meer betaald dan voor een vergelijkbare woning met label G. Bron: brainbay Een woning met label C brengt dus gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare woning met een G-label. Met de huidige gemiddelde woningprijs gaat het dan al snel om ruim 30.000 euro. Een investering in verduurzaming is hiermee dus een investering in de waarde van een woning. Naast stijging waarde woning ook besparing energielasten Het verduurzamen van jouw woning leidt niet alleen tot een stijging van de waarde van de woning, maar ook tot verlaging van de energiekosten. Met een verbetering van label G naar label C gaat het gemiddelde gasverbruik omlaag van 1.365 m3 naar 1.070 m33, een besparing van 21%.   Veel mogelijkheden voor financiering Er is een groot maatschappelijk belang om de woningen in Nederland snel te verduurzamen. Mede tegen deze achtergrond maken banken het op dit moment mogelijk om snel en tegen beperkte kosten een bedrag extra te lenen bovenop de bestaande hypotheek om de verduurzaming van de woning te financieren. Daarnaast zijn er tal van subsidiemogelijkheden. Wil je eens weten wat in jouw situatie de mogelijkheden zijn om jouw woning te verduurzamen en hoe je dit passend kan financieren? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je hierover graag meer.

Hypotheek afgelost en toch nog registratie?

Wist je dat door het kadaster een openbaar register wordt bijgehouden waarin jouw hypotheek is geregistreerd?    Het klinkt misschien wat raar. Maar wanneer je jouw hypotheek volledig hebt afgelost dan kan het toch zo maar gebeuren dat in het openbare register de hypotheek geregistreerd blijft staan. Hoe dat kan? Wij leggen het graag uit.   Registratie bij het kadaster Wanneer je een hypotheek afsluit voor de financiering van jouw woning dan wordt deze hypotheek door de notaris ingeschreven in een openbaar register dat door het kadaster wordt bijgehouden. Iedereen kan in dit register zien dat jouw pand is belast met een hypotheek en voor welk bedrag.   Aflossingen worden niet bijgehouden Over het algemeen los je tijdens de looptijd van de hypotheek een deel van de schuld af. De aflossingen zijn niet zichtbaar in het openbaar register. Daar zie je dus alleen het oorspronkelijke bedrag van de lening.   Bij verkoop van de woning Wordt de woning verkocht dan is het verplicht om de vermelding met betrekking tot de hypotheek te verwijderen. Deze verwijdering heet het “doorhalen” of “royeren” van de inschrijving. De notaris die de overdrachtsakte van de woning verzorgt zal deze doorhaling uitvoeren.   Afgelost maar blijven wonen Vooral bij ouderen komt het steeds vaker voor dat zij hun hypotheek volledig hebben afgelost en in de woning blijven wonen. De “oude” inschrijving blijft dan gewoon staan. Derden die het register raadplegen krijgen de informatie dat er een hypotheek op het pand rust, terwijl er in werkelijkheid helemaal geen schuld meer is. Voor de ouderen zelf kan dit lastig zijn wanneer zij, bijvoorbeeld om de woning aan te passen, een nieuwe hypotheek willen afsluiten. Ook in het geval dat beide bewoners komen te overlijden zullen de erfgenamen eerst de vermelding moeten laten doorhalen voordat zij de woning kunnen verkopen.   Zelf verzoek tot doorhaling doen Waar bij verkoop van de woning de notaris het initiatief neemt om de vermelding met betrekking tot de hypotheek door te halen, moet je dit zelf doen wanneer de hypotheek volledig is afgelost en je in de woning blijft wonen.   Je kan een notaris vragen om de doorhaling voor jou te regelen. De notaris zal dan bij de bank controleren of  de lening inderdaad volledig is afgelost. Wanneer dat zo is, dan zal de notaris het Kadaster verzoeken de melding, dat op jouw pand een hypotheek rust, door te halen.    Vragen? Neem contact met ons op Heb je na lezing van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen graag kijken of wij jouw vragen direct kunnen beantwoorden dan wel zelf even op zoek  moeten gaan naar het goede antwoord. 

Beslis op basis van een goed advies

Op het gebied van woningen en hypotheken doen zich op dit moment grote veranderingen voor.   De ontwikkelingen op financieel gebied van de afgelopen maanden geven voor veel mensen aanleiding om voorgenomen wensen “naar voren” te halen of juist uit te stellen. Ons advies: laat je door de actualiteit niet afleiden. Beslis op basis van een goed advies.   Veel veranderingen in korte tijd De rente voor hypotheken is in een paar maanden tijd heel fors gestegen. Tegelijkertijd zijn ook de energielasten en de kosten van andere uitgaven meer gestegen dan wij lange tijd gewend waren. In de media verschijnen berichten dat het aantal te koop staande woningen stijgt en het aantal mensen dat een bod uitbrengt op deze woningen daalt. Daarbovenop komen dan nog de berichten dat de politiek een groot scala aan fiscale maatregelen overweegt om de groei van het eigen vermogen als gevolg van de waardestijging van de eigen woning extra te belasten.   Uitstellen of naar voren halen Ook binnen onze eigen relatiekring zien wij dat deze ontwikkelingen leiden tot onzekerheid. De ene relatie wil nu versneld een woning kopen omdat deze vreest dat de hypotheekrente in de komende tijd verder gaat oplopen. De andere stelt de aankoop juist uit omdat gedacht wordt dat de prijzen van woningen in de komende tijd gaan dalen.   Denken over langere periode Ons vak van financieel raadsman of -vrouw is jou te adviseren over een financiële beslissing waarmee je waarschijnlijk meer dan 30 jaar te maken krijgt. Probeer eens te bedenken hoe Nederland in de afgelopen 30 jaar is veranderd. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat wij in de komende 30 jaar minder veranderingen zullen meemaken. Wij weten niet wát er gaat veranderen, maar wel dát er veranderingen zullen zijn.   Je kunt daarbij kijken naar bepaalde specifieke momenten in die 30 jaar. Kijk je nu terug dan zie je periodes dat de rente rond de 12 % was, maar ook periodes met rentes rond de 1%.   Er waren momenten dat woningen alleen met groot verlies konden worden verkocht, maar ook tijden waarin het normaal was om op een woning een bod te doen ver boven de vraagprijs.   Rekening houden met meerdere scenario’s Wanneer wij een advies opstellen houden wij rekening met dingen die kunnen gebeuren, maar in de meeste gevallen (gelukkig) niet gebeuren. Denk aan het risico dat een van de partners arbeidsongeschikt wordt of voortijdig komt te overlijden. Of de situatie dat de rente op hypotheken inderdaad sterk stijgt. En natuurlijk, en dat komt helaas wel vaker voor, dat de relatie eindigt en er (tijdelijk) geen twee inkomens zijn om de woonlasten te betalen.   Onze adviezen zijn erop gericht ervoor te zorgen dat ook wanneer dit soort gebeurtenissen zich voordoen onze relaties gewoon kunnen blijven wonen waar zij wonen, omdat vooraf is bedacht op welke wijze in die situatie de woonlasten betaalbaar kunnen blijven.   Dat geldt ook voor de huidige onzekere situatie. Of de rente in de toekomst, al dan niet tijdelijk, sterk gaat stijgen en of de prijzen van woningen gaan dalen, gelijk blijven of weer doorstijgen; wanneer je nu de goede keuzen maakt, zal je die toekomstige ontwikkelingen beter kunnen opvangen.   Juist nu regelmatig overleggen Juist in onzekere tijden met grote veranderingen is het belangrijk om regelmatig de financiële keuzes, die in het verleden zijn gemaakt, te controleren. Moet er eventueel worden bijgesteld en is dit dan ook mogelijk? Een klein voorbeeld. De rente is gestegen. Voor een aantal eigenaren van woningen betekent dit dat zij nu zonder kosten een deel van de hypotheekschuld vervroegd mogen aflossen. Heb je veel spaargeld waarvoor je nu een negatieve rente betaalt, dan kan dat een aantrekkelijk idee zijn. Maar of dat zo is? Een aantal banken heeft de negatieve rente al verlicht en de verwachting is dat vanaf september aanstaande de negatieve rente grotendeels verdwijnt. Los daarvan heeft het vrijwillig vervroegd aflossen voordelen, maar ook nadelen.   Wij zetten graag de belangrijkste zaken op een rij met daarbij helder wat de positieve en negatieve kanten zijn van verschillende opties. Dat vormt een stevige basis om beslissingen te nemen die voor een langere periode tegen een “stootje” kunnen.

Steeds grotere aandacht voor verduurzaming van de woning

Verduurzamen van de woning begint vaak met eenvoudige maatregelen. Maar hoe financier je grotere, ingrijpendere maatregelen?   Er is op dit moment veel aandacht voor verduurzaming van de woning. Hierbij is de aandacht vooral gericht op het beperken van het energiegebruik. Maar ook de klimaatdoelen zijn voor veel mensen aanleiding om te starten met het verduurzamen van hun woning.   Wetgeving wordt steeds dwingender De wetgever neemt steeds meer maatregelen die woningeigenaren dwingen om aandacht te schenken aan het verduurzamen van de woning. Bijvoorbeeld door bij verkoop te eisen dat een deskundige heeft vastgesteld hoe duurzaam de woning is. Maar ook door bijvoorbeeld te bepalen dat vanaf 2026 warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Huiseigenaren zijn vanaf dat moment verplicht om bij de vervanging van de cv-ketel over te stappen op een duurzaam alternatief. Dit kan een hybride warmtepomp zijn, volledig elektrische warmtepomp of aansluiting op een warmtenet.   Verschillende maatregelen mogelijk De meest toegepaste maatregelen om de woning te verduurzamen zijn: Vervangen enkelglas door HR++ glas; Spouwmuurisolatie; Vloerisolatie; Isoleren dak; Aanbrengen zonnepanelen; Warmtepomp.  De kosten hangen af van het type woning. Belangrijk is echter ook de “terugverdientijd”. Door de sterk gestegen kosten van energie is te zien dat deze terugverdientijd steeds korter wordt.   Hoe betaal je de kosten van het verduurzamen van jouw woning? Voor veel vormen van verduurzaming van jouw woning bestaan nog aantrekkelijke subsidieregelingen. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om, wanneer je al een hypotheek hebt, zonder dat je daarvoor opnieuw naar de notaris moet, een extra bedrag op te nemen wanneer je dit bedrag wil opnemen om te gebruiken om jouw woning te verduurzamen. Soms kan het ook aantrekkelijk zijn voor bepaalde specifieke maatregelen een consumptief krediet af te sluiten.   Wij hebben de nodige kennis en expertise als het gaat om de financiering van het verduurzamen van jouw woning. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op wanneer je financiële problemen verwacht

Het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft, groeit sterk…    Hoe vervelend je het misschien ook vindt, wanneer je er financieel minder goed voorstaat of je dat voor jou en jouw gezin ziet aankomen, is het verstandig dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden.   1 miljoen huishoudens met problematische schulden Snel en sterk gestegen rentes, inflatie en de stijgende prijzen van voedsel en energie leiden ertoe dat steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen belanden. Waar in 2021 alleen al bij gemeenten meer dan 380.000 signalen werden ontvangen van betalingsachterstanden bij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders is de verwachting dat het aantal huishoudens met financiële problemen onder de huidige omstandigheden kan doorstijgen naar ruim 1 miljoen.     Voorzienbare betalingsachterstand Er zijn verschillende situaties waardoor je kan voorzien dat je inkomen sterk gaat dalen en jij je hypotheeklasten mogelijk niet meer kunt betalen. Naast werkloosheid kun je denken aan: Arbeidsongeschiktheid; Echtscheiding; Relatiebreuk; Overlijden van de partner.  Niet betaalde woonlasten lopen snel op De lasten van een hypotheek (rente + aflossing) vormen voor veel gezinnen een aanzienlijk deel van de maandelijkse uitgaven. Wanneer er gewoon te weinig geld is om alle noodzakelijke uitgaven te doen is het verleidelijk om de hypotheeklasten maar even niet te betalen. Binnen een paar maanden kijk je dan tegen een behoorlijke achterstand aan die in die omstandigheden al helemaal niet meer is op te brengen.   In goed overleg zijn misschien oplossingen mogelijk Door tijdig contact te zoeken met de hypotheekverstrekker kan misschien een oplossing worden gevonden. Bijvoorbeeld doordat er tijdelijk wel rente maar geen aflossing plaatsvindt waarbij de looptijd van de hypotheek wordt “verlengd”. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Oplossingen zijn altijd maatwerk. Samen met onze relatie en de bank gaan we opzoek naar een oplossing die haalbaar is. Dit hele traject begint toch echt met dat ene telefoontje of die mail van de relatie die ons aangeeft “Kun je mij helpen”. Dat is precies wat wij graag doen!

Aflosvakantie bij hypotheek

Vakantie betekent voor velen even vrij zijn van verplichtingen van werk of school. Lees dit artikel als je meer wilt weten over het begrip ‘aflosvakantie’.   Voor steeds meer jongeren is het lastig om een woning te kopen. Het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing is vaak te hoog, gelet op het inkomen aan het begin van hun loopbaan. De optie van een aflosvakantie kan voor sommigen uitkomst bieden.   Rente en aflossing Wanneer je een woning koopt om zelf te gaan bewonen mag je de rente die je over de lening betaalt van jouw belastbaar inkomen aftrekken. Dit betekent dus een aantrekkelijke belastingbesparing. De fiscus stelt daarbij echter de eis dat de lening minimaal in 30 jaar tijd annuïtair wordt afgelost.  Dat betekent dat je maandelijks de rente + minimaal 1/360ste deel van de lening moet betalen.  Deze eis leidt tot een aanzienlijk bedrag dat veel jongeren bij de start van hun loopbaan nog niet kunnen opbrengen.   Inzetten jubelton Tot eind van dit jaar mogen bijvoorbeeld (groot)ouders aan (klein)kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij een bedrag schenken van € 106.671,-, onder de voorwaarde dat dit bedrag gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van de woning of dat een bestaande lening ten behoeve van de woning wordt afgelost. Per 1 januari 2023 wordt dit bedrag verlaagd naar € 27.231,-.   Een mogelijkheid is dat het (klein)kind eerst een woning koopt en hiervoor al dan niet binnen familieverband een hypotheek afsluit. Vervolgens wordt de schenking gebruikt om een deel van de lening af te lossen. Hiermee bereik je dat je feitelijk meer hebt afgelost dan overeengekomen op basis van de annuïteit. Je hebt de aflossing als het ware vooruitbetaald waardoor je een aantal jaren niet meer hoeft af te lossen. De hypotheekrenteaftrek blijft daardoor intact.   Tijdelijk alleen de rente Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en van de hoogte van de schenking bereik je daarmee dat het (klein)kind de volledige rente van de hypotheek van zijn of haar belastbaar inkomen mag aftrekken en een aantal jaren alleen maar maandelijks de rente betaalt en niet de maandelijkse aflossingen. Dus van een aflosvakantie kan genieten.  Wanneer het bedrag van de schenking “op” is zal weer maandelijks rente + aflossing betaald moeten worden. Mogelijk dat dit dan door een carrièreontwikkeling gemakkelijker te dragen is.   Advies echt nodig Overweeg je van deze optie gebruik te maken dan is een goed advies echt nodig. Wil je meer weten over deze mogelijkheid, maak dan een afspraak met een van onze hypotheekspecialisten.

Vrijwillig aflossen op je hypotheek?

Vervroegd aflossen van de hypotheek is niet voor iedereen de beste keuze. Wij leggen het graag uit.   Banken geven vrijwel geen rente meer over spaargeld. Sterker nog. De grens vanaf welk bedrag je zelfs aan de bank kosten moet betalen over jouw spaargeld daalt steeds verder. Als financieel advieskantoor krijgen wij steeds vaker de vraag van klanten of het niet verstandiger is om dan maar een stukje van de hypotheek versneld af te lossen in plaats van te sparen? Het antwoord verschilt per individu.   Sparen levert geen rendement op Op dit moment vergoeden de meeste banken geen of nauwelijks meer rente over spaargeld. Veel banken brengen zelfs kosten in rekening wanneer het totale spaarsaldo meer dan een bepaald bedrag bedraagt. Een aantal banken hanteert hierbij de grens van €50.000, --. Wanneer je vervolgens ook nog eens kijkt naar de inflatie dan kan je gerust stellen dat sparen geen rendement oplevert. Tegelijkertijd geeft een bedrag dat je direct kunt gebruiken als je extra uitgaven hebt wel rust en maakt het je minder afhankelijk van anderen. Bij de vraag of het wel of geen zin heeft om spaargeld te hebben, speelt dus meer dan alleen de vraag of en zo ja hoeveel rendement je krijgt over jouw spaargeld.   Sparen en lenen tegelijkertijd Heel veel mensen hebben zowel een hypotheek als spaargeld. Over het bedrag dat zij lenen betalen ze rente. Over het bedrag dat ze sparen (soms bij dezelfde bank als waar zij hun hypotheek hebben afgesloten) krijgen ze geen rente of moeten soms zelfs kosten betalen. Dat klinkt op het eerste gezicht niet logisch. Zou je dat spaargeld dan niet beter kunnen gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen?   Meeste hypotheken staan tussentijdse gedeeltelijke aflossing toe Bij de meeste hypotheken mag je jaarlijks 10% van het geleende bedrag zonder extra kosten aflossen. Aan zo een aflossing zijn zowel voor- als nadelen verbonden.   Enkele voordelen zijn: Je gaat minder rente over jouw hypotheek betalen, waardoor de maandelijkse lasten van je hypotheek dalen. De verhouding resterende hypotheekschuld en de actuele waarde van de woning wordt gunstiger. Bij een aantal hypotheken kunnen dan bepaalde opslagen vervallen. Dit betekent dus dat voor de hele hypotheek voor de rest van de rentevastperiode de rente iets lager kan worden. Maar er zijn ook (mogelijke) nadelen: Het bedrag dat je vrijwillig aflost kan je niet zomaar weer opnemen op het moment dat je dit bedrag weer nodig zou hebben. Doordat je minder rente gaat betalen wordt ook het fiscale voordeel dat verbonden kan zijn aan een hypotheekschuld iets minder. Mocht jij jouw huidige woning verkopen dan is er een grotere overwaarde. De overwaarde is dus het bedrag dat je overhoudt van de opbrengst uit de verkoop nadat je de resterende schuld van de hypotheek hebt afgelost. Wanneer je vervolgens een hypotheek voor jouw nieuwe woning wil afsluiten dan mag je de rente op jouw belastbaar inkomen in mindering brengen over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de overwaarde van de oude woning. Vrijwillige aflossing op de hypotheek van de oude woning beperkt dan dus het fiscale voordeel over de lening van jouw nieuwe woning. Extra aflossingen kunnen in sommige situaties ook gevolgen hebben voor bepaalde toeslagen die je misschien ontvangt. In het verleden zijn veel spaarhypotheken afgesloten. Dit zijn hypotheken waar de bank over het bedrag dat je maandelijks voor de hypotheek “spaart” een gelijke rente vergoedt als die de bank rekent over de hypotheekschuld. Het bedrag dat je bij deze hypotheek krijgt over het gespaarde bedrag is in de huidige tijd zeer gunstig. Het is dan juist vaak niet verstandig om deze hypotheek vervroegd af te lossen.  Bel ons gerust voor verder overleg Wil je eens met ons verder praten of het in jouw situatie wel of niet verstandig is om een deel van jouw hypotheek vervroegd af te lossen? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. Wij bespreken graag wat voor jou interessante opties kunnen zijn.

Geen BTW meer over zonnepanelen voor particulieren

Het verduurzamen van de woning wordt  weer iets gemakkelijker gemaakt.    Het Kabinet heeft bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de btw op de levering en installatie van zonnepanelen op en bij woningen terug te brengen naar nul. Het verduurzamen van de woning wordt daarmee weer iets gemakkelijker gemaakt.   Huidige situatie Als je zonnepanelen voor jouw woning aanschaft en laat installeren dan moet je over de prijs van aanschaf en installatie BTW (21%) betalen. Als particulier kan je deze BTW via een ingewikkelde administratieve procedure terugkrijgen van de fiscus. Voorwaarde om de betaalde BTW over de aanschaf en installatie terug te krijgen is, dat de particulier zich bij de belastingdienst (ook) laat registreren als ondernemer. Dit levert zowel voor de belastingdienst als voor de particulier een hoop administratief werk op.   Nieuwe regeling Met ingang van 1 januari 2023 wordt over de levering van zonnepanelen en de installatie daarvan, voor zover het gaat om zonnepanelen op woningen (daken) of bij woningen (geplaatst op de grond) geen BTW meer geheven. Wat de particulier niet meer hoeft te betalen, hoeft uiteraard ook niet meer te worden teruggevraagd. Een simpele oplossing die iedereen heel veel werk bespaart.   Wat kost het en wat brengt het op Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden: de laatste 10 jaar is de prijs met zo'n 37 procent gedaald. De prijzen dalen op dit moment minder snel dan in de afgelopen jaren.   Hoewel er natuurlijk prijsverschillen zijn kosten 10 zonnepanelen zonder BTW globaal genomen €4.500, --. Daarmee kan je per jaar ongeveer 3.200 KW aan stroom opwekken. In ongeveer 7 jaar heb je daarmee jouw investering terugverdiend. Investeren in zonnepanelen levert daarmee een rendement van 3,9%. Dat is uiteraard veel meer dan je nu over jouw spaargeld ontvangt.   Eigen geld of lenen De financiering van zonnepanelen kan op met eigen geld, maar ons advies is wel om voldoende geld aan te houden dat je bij calamiteiten direct kunt opnemen. Zit jouw geld in de zonnepanelen dan kan je dat uiteraard niet gebruiken wanneer er bijvoorbeeld grote reparaties aan je auto moeten plaatsvinden. Een andere vorm van financiering is het verhogen van je hypotheek. Sommige banken maken dit voor klanten die bij hen al een hypotheek hebben erg gemakkelijk.  Een andere optie is een persoonlijke lening. Voor relatief kleinere investeringen leidt deze tot lage kosten. Wil je meer weten wat voor jou een passende financiering is om zonnepanelen op of bij jouw woning te plaatsen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen wat voor jou een goede oplossing is.

Cookie instellingen