Nieuws Hypotheken

Vrijwillig aflossen op je hypotheek?

Vervroegd aflossen van de hypotheek is niet voor iedereen de beste keuze. Wij leggen het graag uit.   Banken geven vrijwel geen rente meer over spaargeld. Sterker nog. De grens vanaf welk bedrag je zelfs aan de bank kosten moet betalen over jouw spaargeld daalt steeds verder. Als financieel advieskantoor krijgen wij steeds vaker de vraag van klanten of het niet verstandiger is om dan maar een stukje van de hypotheek versneld af te lossen in plaats van te sparen? Het antwoord verschilt per individu.   Sparen levert geen rendement op Op dit moment vergoeden de meeste banken geen of nauwelijks meer rente over spaargeld. Veel banken brengen zelfs kosten in rekening wanneer het totale spaarsaldo meer dan een bepaald bedrag bedraagt. Een aantal banken hanteert hierbij de grens van €50.000, --. Wanneer je vervolgens ook nog eens kijkt naar de inflatie dan kan je gerust stellen dat sparen geen rendement oplevert. Tegelijkertijd geeft een bedrag dat je direct kunt gebruiken als je extra uitgaven hebt wel rust en maakt het je minder afhankelijk van anderen. Bij de vraag of het wel of geen zin heeft om spaargeld te hebben, speelt dus meer dan alleen de vraag of en zo ja hoeveel rendement je krijgt over jouw spaargeld.   Sparen en lenen tegelijkertijd Heel veel mensen hebben zowel een hypotheek als spaargeld. Over het bedrag dat zij lenen betalen ze rente. Over het bedrag dat ze sparen (soms bij dezelfde bank als waar zij hun hypotheek hebben afgesloten) krijgen ze geen rente of moeten soms zelfs kosten betalen. Dat klinkt op het eerste gezicht niet logisch. Zou je dat spaargeld dan niet beter kunnen gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen?   Meeste hypotheken staan tussentijdse gedeeltelijke aflossing toe Bij de meeste hypotheken mag je jaarlijks 10% van het geleende bedrag zonder extra kosten aflossen. Aan zo een aflossing zijn zowel voor- als nadelen verbonden.   Enkele voordelen zijn: Je gaat minder rente over jouw hypotheek betalen, waardoor de maandelijkse lasten van je hypotheek dalen. De verhouding resterende hypotheekschuld en de actuele waarde van de woning wordt gunstiger. Bij een aantal hypotheken kunnen dan bepaalde opslagen vervallen. Dit betekent dus dat voor de hele hypotheek voor de rest van de rentevastperiode de rente iets lager kan worden. Maar er zijn ook (mogelijke) nadelen: Het bedrag dat je vrijwillig aflost kan je niet zomaar weer opnemen op het moment dat je dit bedrag weer nodig zou hebben. Doordat je minder rente gaat betalen wordt ook het fiscale voordeel dat verbonden kan zijn aan een hypotheekschuld iets minder. Mocht jij jouw huidige woning verkopen dan is er een grotere overwaarde. De overwaarde is dus het bedrag dat je overhoudt van de opbrengst uit de verkoop nadat je de resterende schuld van de hypotheek hebt afgelost. Wanneer je vervolgens een hypotheek voor jouw nieuwe woning wil afsluiten dan mag je de rente op jouw belastbaar inkomen in mindering brengen over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de overwaarde van de oude woning. Vrijwillige aflossing op de hypotheek van de oude woning beperkt dan dus het fiscale voordeel over de lening van jouw nieuwe woning. Extra aflossingen kunnen in sommige situaties ook gevolgen hebben voor bepaalde toeslagen die je misschien ontvangt. In het verleden zijn veel spaarhypotheken afgesloten. Dit zijn hypotheken waar de bank over het bedrag dat je maandelijks voor de hypotheek “spaart” een gelijke rente vergoedt als die de bank rekent over de hypotheekschuld. Het bedrag dat je bij deze hypotheek krijgt over het gespaarde bedrag is in de huidige tijd zeer gunstig. Het is dan juist vaak niet verstandig om deze hypotheek vervroegd af te lossen.  Bel ons gerust voor verder overleg Wil je eens met ons verder praten of het in jouw situatie wel of niet verstandig is om een deel van jouw hypotheek vervroegd af te lossen? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. Wij bespreken graag wat voor jou interessante opties kunnen zijn.

Geen BTW meer over zonnepanelen voor particulieren

Het verduurzamen van de woning wordt  weer iets gemakkelijker gemaakt.    Het Kabinet heeft bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de btw op de levering en installatie van zonnepanelen op en bij woningen terug te brengen naar nul. Het verduurzamen van de woning wordt daarmee weer iets gemakkelijker gemaakt.   Huidige situatie Als je zonnepanelen voor jouw woning aanschaft en laat installeren dan moet je over de prijs van aanschaf en installatie BTW (21%) betalen. Als particulier kan je deze BTW via een ingewikkelde administratieve procedure terugkrijgen van de fiscus. Voorwaarde om de betaalde BTW over de aanschaf en installatie terug te krijgen is, dat de particulier zich bij de belastingdienst (ook) laat registreren als ondernemer. Dit levert zowel voor de belastingdienst als voor de particulier een hoop administratief werk op.   Nieuwe regeling Met ingang van 1 januari 2023 wordt over de levering van zonnepanelen en de installatie daarvan, voor zover het gaat om zonnepanelen op woningen (daken) of bij woningen (geplaatst op de grond) geen BTW meer geheven. Wat de particulier niet meer hoeft te betalen, hoeft uiteraard ook niet meer te worden teruggevraagd. Een simpele oplossing die iedereen heel veel werk bespaart.   Wat kost het en wat brengt het op Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden: de laatste 10 jaar is de prijs met zo'n 37 procent gedaald. De prijzen dalen op dit moment minder snel dan in de afgelopen jaren.   Hoewel er natuurlijk prijsverschillen zijn kosten 10 zonnepanelen zonder BTW globaal genomen €4.500, --. Daarmee kan je per jaar ongeveer 3.200 KW aan stroom opwekken. In ongeveer 7 jaar heb je daarmee jouw investering terugverdiend. Investeren in zonnepanelen levert daarmee een rendement van 3,9%. Dat is uiteraard veel meer dan je nu over jouw spaargeld ontvangt.   Eigen geld of lenen De financiering van zonnepanelen kan op met eigen geld, maar ons advies is wel om voldoende geld aan te houden dat je bij calamiteiten direct kunt opnemen. Zit jouw geld in de zonnepanelen dan kan je dat uiteraard niet gebruiken wanneer er bijvoorbeeld grote reparaties aan je auto moeten plaatsvinden. Een andere vorm van financiering is het verhogen van je hypotheek. Sommige banken maken dit voor klanten die bij hen al een hypotheek hebben erg gemakkelijk.  Een andere optie is een persoonlijke lening. Voor relatief kleinere investeringen leidt deze tot lage kosten. Wil je meer weten wat voor jou een passende financiering is om zonnepanelen op of bij jouw woning te plaatsen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen wat voor jou een goede oplossing is.

De rente voor hypotheken stijgt snel

De rente voor hypothecaire leningen stijgt snel. Niemand die weet of het einde van deze stijging al in zicht is.   Door de snelheid waarmee de hypotheekrente momenteel stijgt, vragen veel huiseigenaren van wie de rentevastperiode binnenkort afloopt zich af wat verstandig om is nu te doen.   In veertienjaar tijd niet zo snel gestegen In de afgelopen jaren was de rente voor hypothecaire geldleningen historisch laag. Aan die periode lijkt nu toch een einde te komen. In de afgelopen veertien jaar steeg de hypotheekrente niet zo snel als in de eerste drie maanden van 2022. Een einde aan deze stijging is nog niet in zicht. Niemand durft ook een voorspelling te doen waar een maximum aan deze hypoheekrente eventueel zou kunnen liggen. Ouderen onder ons hebben nog de tijd meegemaakt dat wij het heel normaal vonden dat de rente voor hypotheken boven de 10% lag.    Hoogte rente bepaalt mede het maximale bedrag dat je kunt lenen De hoogte van de rente die je moet betalen over de lening die je afsluit voor de aankoop van een woning, bepaalt mede het maximale bedrag dat je kunt lenen. Hoe hoger de rente, hoe lager dit bedrag is. Dat geldt voor alle kopers die de aankoop van een woning met geleend geld moeten financieren. Wanneer er minder consumenten zijn die de aankoop van een woning nog kunnen financieren zou dit er toe kunnen leiden dat de sterke stijging van de prijzen van woningen afvlakt of dat de huizenprijzen weer wat gaan dalen.   Einde rentevastperiode Heb je al een hypotheek dan heb je ook een afspraak met de bank gemaakt voor welke periode de rente die je over de hypotheek betaalt ongewijzigd zal blijven. In de afgelopen jaren hebben mensen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek massaal ervoor gekozen  de rente voor een periode van 20 of 30 jaar vast te zetten. Uiteraard deden zij dit omdat de rente op dat moment heel laag was en door deze rente lang “vast” te zetten zij zeker wisten dat zij niet met een sterke tussentijdse stijging van de woonlasten geconfronteerd zouden worden. De huidige stijging van de rente raakt hen dan ook niet zolang zij hun huidige hypotheek houden of kunnen laten “meeverhuizen” indien zij een andere woning willen kopen Anders ligt dit met huiseigenaren van wie in de komende tijd de rentevastperiode op hun bestaande hypotheek eindigt. Deze mensen zullen van de bank een nieuw voorstel krijgen. Het aanbod dat zij dan krijgen, kan nog altijd lager zijn dan de rente die zij nu misschien betalen. Maar zo laag als de rente een paar maanden geleden was, krijgen zij niet meer van de bank aangeboden.    Misschien dat bij jouw hypotheek het moment waarop de bestaande rentevastperiode afloopt, pas over zes of 12 maanden aanbreekt. In de tussentijd kan de rente echter verder stijgen. De rente is op dit moment nog altijd relatief laag.   Je kunt ervoor kiezen jouw bestaande hypotheek “open te breken” Je geeft dan aan de bank aan dat je nú een nieuwe rentevastperiode wilt afspreken. Waarbij je bijvoorbeeld de rente op het huidige niveau voor een periode van 20 of 30 jaar vastzet. Daarmee krijg je weer de zekerheid dat verdere rentestijgingen in de komende decennia geen gevolg voor jouw hypotheeklasten zullen hebben. De bank zal, wanneer de rente die je nu betaalt hoger is dan de rente die je voor de nieuwe periode afspreekt, wel eenmalig kosten in rekening brengen voor het verlies dat de bank lijdt doordat je de afgesproken renteperiode niet “vol” maakt. Deze kosten kan je in de nieuwe hypotheek meefinancieren en zijn ook aftrekbaar van de inkomstenbelasting.   Loopt in de komende tijd de afspraak over de rente die je betaalt over jouw hypotheek af? Maak dan een afspraak met ons kantoor. Samen kijken wij dan of het verstandig en mogelijk is om deze hypotheek open te breken en nu voor een langere tijd te kiezen voor een nieuwe (lage) rente. 

Stijgende energieprijzen stimuleren het verduurzamen van de woning

Voor wie vanwege het klimaat denkt aan verduurzaming van de woning komt er nu wel een heel goede reden bij.    De stijgende prijzen van energie stimuleren woningeigenaren om meer aandacht te besteden aan het verduurzamen van de woning. Inmiddels zijn er extra mogelijkheden om de kosten van deze verduurzaming van de woning te financieren.   Sterke stijging verduurzaming Vooral mensen die een woning kopen, besluiten naast een verbouwing te investeren in het verduurzamen van de woning. Op zichzelf is dit verstandig, want deze maatregelen kunnen vaak het eenvoudigst en dus ook het goedkoopst tegelijk met andere werkzaamheden aan de woning worden uitgevoerd. Ook steeds meer mensen die al langer een woning bezitten, nemen maatregelen om de woning te verduurzamen.   Populaire maatregelen De “grote” maatregelen die het meest doorgevoerd worden zijn het isoleren van de spouwmuren, aanbrengen van hoog isolerend glas in de woning en uiteraard het leggen van zonnepanelen.   Meer eenvoudige maatregelen zijn onder meer het aanbrengen van tochtstrippen en het vervangen van gloeilampen door Ledlampen. Deze kleinere, maar zeer nuttige en effectieve maatregelen worden vaak uit eigen middelen gefinancierd. Voor de grotere uitgaven zien wij dat hiervoor ook deels wordt geleend.   Ruime financieringsmogelijkheden De prijzen van koopwoningen zijn nog steeds heel hoog. Wettelijk mogen banken niet meer geld voor de aankoop van een woning lenen dan voor de betreffende consument verantwoord wordt geacht. Wat verantwoord is, verschilt per individu. Naast de hoogte van je inkomen speelt ook de waarde van de woning een rol in de maximumhypotheek die je kan afsluiten. Voor investeringen in energiebesparing die nog moeten worden uitgevoerd, mag de bank bijvoorbeeld maximaal €9.000,--  extra uitlenen. Gaat het om een nul-op-de-meterwoning dan kan dit extra bedrag zelfs oplopen tot maximaal €25.000,--.    Ook wanneer je al een woning met een hypotheek hebt, maken veel banken het je gemakkelijk om je bestaande hypotheek te verhogen om daarmee de verduurzaming van je woning te financieren. Een aantal banken geeft zelfs een korting op de rente nadat de woning is verduurzaamd.   Veel mogelijkheden voor subsidie Wil jij je woning verduurzamen dan loont het de moeite te kijken of er wellicht landelijke of regionale subsidies zijn. Een van de minder bekende subsidieregelingen is bijvoorbeeld de Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE’s (SEEH)  Deze regeling richt zich op eigenaren van een koopwoning waarbij sprake is van een Vereniging van Eigenaren. De regeling maakt het mogelijk om via de VvE een subsidie aan te vragen voor de isolatie van jouw woning. Je kunt dan maximaal 20% van de isolatiekosten terug krijgen. Maar let op: om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een gehele VvE ten minste twee soorten isolatie uitvoeren (bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en dakisolatie).   Besparen door te isoleren Wij moeten er rekening mee houden dat de energiekosten ook in de toekomst hoog blijven. Los van de wens en noodzaak die wordt gevoeld om bij te dragen aan het halen van de klimaatdoelen, is het financieel verstandig om te investeren in het verduurzamen van de woning. Door de stijgende energieprijzen wordt de tijd die nodig is om de investering terug te verdienen steeds korter.   Wil je eens met ons van gedachten wisselen wat in jouw situatie verstandig is, dan nodigen wij je graag uit contact met ons op te nemen. Samen met jou zetten wij dan een aantal mogelijkheden op een rij.

Rente volop in beweging

Je zal het in de media wel hebben gezien: de rente die banken rekenen voor een nieuwe lening stijgt snel.    Het is in deze tijd waarin de rente snel aan het stijgen is extra belangrijk om bij veranderingen rondom je hypotheek goed te weten over welke rente je het hebt.   Onzekerheid leidt tot hogere rente De inflatie lag jarenlang rond de 2% per jaar. Als gevolg van onder meer de stijgende prijzen van energie stijgt de inflatie razendsnel. In maart 2022 bedroeg de inflatie in Nederland zelfs 11.9%.  Of deze stijgende inflatie een incident van korte duur is, dan wel dat we rekening moeten houden dat wij nu een langere periode ingaan met hogere inflatie kan niemand met zekerheid zeggen. Het is gebruikelijk dat inflatie en de hoogte van de rente die banken rekenen een verband met elkaar hebben. Daarbij is vaak te zien dat wanneer de inflatie stijgt ook de rente stijgt. Op dit moment is dit ook het geval.   Welke rente wordt afgesproken? Per dag worden op dit moment de rentes aangepast. Wanneer je in gesprek bent met een bank over de financiering van jouw woning of het oversluiten van je bestaande hypotheek, is het zeker nu belangrijk om elke keer scherp af te spreken over welke rente je het hebt. Hebben wij het over de rente zoals de bank die vandaag rekent aan mensen die een hypotheek afsluiten? Of is het de rente die de bank bereid is te garanderen als jij binnen een bepaalde periode de overeenkomst met de bank aangaat. Zo ja, hoe lang is die termijn dan? Stijgingen van de rente met 0,5% zijn op dit moment niet uitzonderlijk. Bij het berekenen van jouw maandlasten kan dit uiteraard een fors verschil uitmaken. Voor zo ver ons kantoor jullie belangen behartigt bij de financiering van jullie woning zijn wij natuurlijk heel alert op de vraag “over welke rente hebben wij het”. Maar wees in allerlei gesprekken daar zelf ook scherp op. Daarmee voorkom je teleurstellingen dat de woonlasten hoger worden dan waarmee je rekening hebt gehouden.

Belastingaangifte 2021

Ruim 8 miljoen mensen kunnen sinds dinsdag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021.   De meeste van ons zullen ook dit jaar weer proberen voor 1 mei 2022 de aangifte inkomstenbelasting 2021 af te ronden. Wanneer er wijzigingen in je hypothecaire lening hebben plaatsgevonden is het wel belangrijk hier extra aandacht aan te geven. Belastingdienst vult haar bekende gegevens in Ten behoeve van de 8 miljoen mensen die een aangifte inkomstenbelastingdienst moeten doen over 2021, vult de Belastingdienst al vooraf zoveel mogelijk gegevens in. Het blijft wel belangrijk om deze gegevens goed te controleren. Zeker wanneer er in 2021 wijzigingen in jouw situatie hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld omdat je een extra 2e inkomen hebt gekregen. Of wanneer er zich wijzigingen hebben voorgedaan rondom je hypothecaire lening. Oversluiten voor lagere rente Veel woningeigenaren hebben in het afgelopen jaar hun bestaande hypotheek “overgesloten”. Motief hierbij was vaak dat men op dat moment nog maar een relatief korte termijn had waarvoor de rente die men over de hypotheek moest betalen vaststond. Bijvoorbeeld omdat de rente tot 2024 vaststond. Dat betekent dat in 2024 opnieuw de rente met de bank moet worden onderhandeld. De rente kan op dat moment veel hoger zijn dan de marktrente op dit moment. Het kan dan aantrekkelijk zijn om de bestaande hypotheek nu volledig af te lossen en een nieuwe hypotheek af te sluiten waarbij de (nog steeds lage) rente voor bijvoorbeeld 20 jaar wordt vastgelegd. Indien zo’n wijziging in 2021 heeft plaatsgevonden kan het zijn dat de Belastingdienst dit in haar voor ingevulde aangifte niet heeft verwerkt. Allerlei kosten die je van je inkomen mag aftrekken zijn dan niet ingevuld. Het is dus belangrijk dat je dit zelf doet.   Opletten bij groot verschil inkomens partners In het verleden was het fiscaal aantrekkelijk om zo veel mogelijk de betaalde hypotheekrente in mindering te brengen op de partner met het hoogste inkomen. Goed cijferen leert dat wanneer beide partners ieder een inkomen hebben dat beneden de € 68.507,-- ligt het niet uitmaakt bij wie de hypotheekrente in de aangifte wordt opgenomen.   Maar wanneer de ene partner een inkomen boven de € 68.507 heeft en de ander onder deze grens blijft, dan is het belangrijk om even goed te kijken wat verstandig is. Afhankelijk van de keuze die je maakt heeft dit gevolgen voor onder meer de Algemene Heffingskorting. Zijn er twee partners met grote verschillen in inkomen dan loont het de moeite om bij het invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting zelf of door een deskundige te laten controleren bij welke partner de aangifte het meeste voordeel oplevert.  

Investeer in energiezuiniger maken van de woning

We weten het inmiddels allemaal: het isoleren van de woning kan helpen om te besparen op de hoge energielasten.    De kosten van energie zijn, mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne, fors gestegen. Voor veel huishoudens maken de energielasten inmiddels een fors deel uit van de totale woonlasten. Om meerdere redenen is het verstandig om te investeren in het energiezuinig maken van de woning.   Lasten beperken, comfort verhogen De meeste woningen in Nederland kunnen energiezuiniger worden gemaakt. Dit heeft veel voordelen. De maandelijkse lasten van energie worden lager, het comfort van de woning wordt hoger en de bezuiniging op energie draagt bij aan het behalen van de klimaatdoelen. Daarnaast wordt Nederland minder afhankelijk van de invoer van gas dat voor een deel afkomstig is uit Rusland.   Waardebehoud van de woning op termijn Het energiezuiniger maken van de woning is ook belangrijk om de waarde van de woning op termijn te behouden. Kopers van een woning worden steeds kritischer op de mate waarin de woning energiezuinig is. Kopers zullen ook gaan merken dat wanneer zij naar de bank gaan om te kijken of zij via een hypotheek geld kunnen lenen om de aankoop van een woning te financieren, banken kritisch gaan kijken of de woning wel voldoende energiezuinig is. Simpel samengevat: een energiezuinige woning zal gemakkelijker te financieren zijn dan een woning die dat niet is.   Goed uitzoeken: wijze van financiering loont Op allerlei manieren worden op dit moment huiseigenaren geholpen om hun woning energiezuiniger te maken. Er zijn bijvoorbeeld landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidieregelingen. Ook zijn er fiscale regelingen die het gemakkelijker maken om te besluiten de woning energiezuiniger te maken. Daarnaast maken banken die eerder de hypotheek hebben verstrekt, het vaak mogelijk om een extra lening af te sluiten om het energiezuiniger maken van de woning te financieren.     Hypotheek of persoonlijke lening: kwestie van cijfertjes goed op een rij zetten Het kan zijn dat je voor het energiezuinig maken van jouw woning geld moet lenen. Zo’n lening kan verstandig zijn, wanneer je door de besparing die je daarmee op jouw energielasten bereikt, bijvoorbeeld in drie of vijf jaar, dit geïnvesteerde bedrag terugverdient en vanaf dat moment echt gaat besparen. Een dergelijke lening kan vaak worden verkregen via de bank die jouw hypotheek heeft verstrekt, maar kan ook via een persoonlijke lening. Welke keuze voor jou het beste is, is vooral een kwestie van rekenen. Vaak heb je bij een persoonlijke lening minder kosten voor het afsluiten van deze lening, maar is de rente wel wat hoger dan bij een hypotheek. Mocht je willen weten welk bedrag jij kunt lenen om jouw woning energiezuiniger te maken, neem dan gerust contact met ons op. Samen met jou kijken wij dan wat mogelijk is en welke wijze van financiering het beste bij jou past. 

Jubelton gaat verdwijnen

Ouders of grootouders die zich dat kunnen veroorloven kunnen hun (klein)kinderen in 2022 nog een flinke steun in de rug geven bij de aankoop van een woning, maar dat gaat veranderen.    Op dit moment bestaat er nog een regeling waarmee ouders hun kinderen op een fiscaal aantrekkelijke wijze kunnen helpen de aankoop van een woning te financieren en eventueel een stukje erfbelasting te voorkomen. Het voordeel dat met deze regeling kan worden behaald, wordt volgend jaar aanzienlijk kleiner.   Vrijstelling van € 106.671 in 2022 Dit jaar, 2022, mogen ouders aan elk van hun kinderen een bedrag van maximaal € 106.671,-schenken als bijdrage in de financiering van de aankoop van een woning of aflossing van een op die woning rustende hypotheek. De ontvanger van deze schenking hoeft over dit bedrag geen schenkingsbelasting te betalen. Wel is voorwaarde dat de ontvanger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud is.   Verlaging naar € 27.231 Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze vrijstelling verlaagd naar het bedrag van € 27.231. Rekening moet worden gehouden dat in de jaren daarna deze vrijstelling verder wordt verlaagd of zelfs helemaal wordt afgeschaft.   Overwaarde woning ouders gebruiken om schenking te financieren Veel mensen die in het iets verdere verleden een woning hebben gekocht zullen de waarde van deze woning sindsdien fors hebben zien stijgen. In onze adviespraktijk zien wij regelmatig dat ouders die bijvoorbeeld hun kinderen willen helpen bij de financiering van de aankoop van hun woning, de bestaande hypotheek op hun eigen woning verhogen en dit geld dan schenken aan de kinderen om te gebruiken voor de aankoop van een woning. Uiteraard kan dit ook met veel lagere bedragen dan de maximum-vrijstelling. Wanneer er twee kinderen zijn, kan een schenking aan beide kinderen van ieder bijvoorbeeld € 35.000 al een enorm verschil maken.  Deze schenking kan dienen om de financiering die nodig is voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Met de huidige, nog steeds lage, rente betekent een verhoging van de hypotheek bij de ouders slechts een beperkte stijging van de maandelijkse lasten. Zeker wanneer met de bank wordt afgesproken dat over de verhoging wel rente wordt betaald, maar geen maandelijkse aflossing plaatsvindt.   Bij het overlijden van de ouders zal dan uiteraard de schuld aan de bank alsnog afgelost moeten worden. De aflossing kan dan gefinancierd worden uit de opbrengst van de verkoop van de ouderlijke woning. Op deze manier kunnen ouders kinderen helpen bij de financiering van hun woning en kan, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, ook een stukje erfbelasting worden bespaard.   Wil je hier eens uitgebreider met ons over praten dan kan dat uiteraard. 

De overheid heeft een handige app die je helpt jouw identiteitsgegevens te beschermen

Criminelen kunnen met jouw identiteitsgegevens een hoop narigheid aanrichten. Het is daarom verstandig om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens.   Vaak krijg je (misschien ook wel op ons kantoor) de vraag om je te identificeren. Maar hoe doe je dit veilig? De overheid helpt je om ervoor te zorgen dat jouw identiteitsgegevens zo veel als mogelijk beschermd worden.   De wet eist soms identificatie De wet eist van bepaalde beroepsgroepen dat zij klanten identificeren. Deze eis is ingegeven om te voorkomen dat deze beroepsgroepen worden “gebruikt” om geld wit te wassen of om terroristische activiteiten te financieren. Voor bepaalde handelingen eist de wetgever dan van deze beroepsgroepen dat ze “bewijsbaar” de identiteit vaststellen van mensen die gebruik willen maken van hun dienstverlening. Dat geldt bijvoorbeeld voor banken en notarissen. Ook wij als financieel dienstverlener zijn bij wet verplicht om bij bepaalde vragen van klanten (ook al kennen wij deze klanten al vele jaren) hun identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs zoals rijbewijs of paspoort.   “Kopietje” is niet verstandig Veel contacten verlopen tegenwoordig digitaal. Je krijgt daardoor steeds vaker te maken met organisaties die vragen om iets te “uploaden” aan de hand waarvan zij jouw identiteit kunnen vaststellen. Het is dan niet verstandig om “zo maar” een foto of kopie van jouw identiteitsbewijs te sturen. Op zo’n kopie staan namelijk meer gegevens dan de organisatie verplicht is te controleren. Die gegevens moeten niet gaan “zwerven”.   KopieID De overheid heeft voor deze situatie een handig hulpmiddel ontwikkeld. Met de app KopieID maak je met jouw mobiele telefoon of tablet een kopie van jouw identiteitsbewijs. Vervolgens stelt de app jou in staat om de gegevens door te strepen die de organisatie niet nodig heeft om aan de wet te voldoen. Bijvoorbeeld het Burgerservicenummer, de pasfoto of de handtekening.   De app stelt je ook in staat in de kopie een “watermerk” aan te brengen waarmee je de datum en het doel van deze kopie vermeldt. Dat komt dan in de kopie te staan. Komt de kopie ooit in handen van criminelen dan wordt het voor hen lastiger om van jouw gegevens misbruik te maken.   Je kunt de KopieID-app zonder kosten downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het is tijd om naar jouw hypotheek te kijken

Wanneer je de afgelopen twee jaar niet met een financieel adviseur hebt gesproken over jouw bestaande hypotheek, dan adviseren wij je dit nu wel te gaan doen.   Op hypotheekgebied vinden momenteel veel veranderingen plaats. Omdat de hypotheek een overeenkomst is waaraan je nog vele jaren een fors deel van jouw inkomen kwijt bent, is het belangrijk om zeker nu te controleren of er aanleiding is om jouw hypotheek aan te passen.     Nadenken over zekerheid renteniveau Na vele jaren van daling van het rentepercentage dat banken rekenen voor hypotheken, zitten wij nu in een periode van stijgingen. Opvallend aan deze stijgingen is dat de snelheid waarmee de opeenvolgende stijgingen plaatsvinden hoog is. Op dit moment zien wij wekelijks meerdere malen een stijging. Een tweede element is dat de stappen waarin de markt de rente verhoogt,  groot zijn. Waar in de afgelopen jaren dalingen vaak plaatvonden in percentages van 0.05% zien wij nu stijgingen in een keer van 0,2%.   Niemand kan voorspellen hoe de rente zich gaat ontwikkelen. Stopt de stijging op korte termijn of schiet deze door naar percentages tussen de 3% en 5%?   Voor iedereen met een hypotheek is dit wel het moment om goed na te denken wat wijsheid is. De hypotheeklening sluit je af voor een lange periode. Vaak 30 jaar. Binnen de overeenkomst maak je een aparte afspraak over de periode waarvoor je met de bank een bepaalde rente afspreekt. Het kan zijn, dat je bijvoorbeeld afspreekt het geld voor een periode van 30 jaar te lenen en over de eerste 10 jaar 2% rente te betalen. Na deze 10 jaar wordt het rentepercentage  dat je moet betalen opnieuw vastgesteld. Dat kan dus betekenen dat jouw rente na 10 jaar bijvoorbeeld 5% wordt. Dat betekent dan een forse stijging van je woonlasten.   Een van de vragen die je je zelf moet stellen is daarom “kan ik een forste stijging van de hypotheekrente betalen als na het einde van de rentevast periode mijn rente stijgt?”. Is het antwoord nee, dan kan dat een reden zijn om het moment waarop je met de bank een nieuwe rentevast periode afspreekt naar voren te halen. Daarbij kan je afspreken dat de komende 20 jaar de rente wordt vastgesteld op het percentage dat banken nu rekenen. Een dergelijke tussentijdse aanpassing brengt wel kosten met zich mee. Maar het beschermt je wel tegen (veel) hogere rentes in de toekomst en het geeft zekerheid van jouw maandelijkse woonlasten.   Wanneer alle lasten te veel worden De inflatie schiet op dit moment omhoog. Alles wordt duurder. De stijging van lonen en uitkeringen blijft ver achter op deze stijgende kosten. Deels wordt deze inflatie veroorzaakt door sterk gestegen kosten van energie. Voor jouw woning zie je dat terug in explosief gestegen prijzen voor gas. Ook de kosten van brandstof voor de auto zijn inmiddels historisch hoog. Wanneer je die auto nodig hebt om je werk te kunnen doen is het “vaker laten staan” van de auto geen alternatief. Alles bij elkaar kan dit ertoe leiden dat je moet constateren dat je maandelijkse uitgaven op dit moment gewoon meer zijn dan jouw inkomsten. Wanneer je geen financiële reserves hebt, is het verstandig om die situatie niet te lang te laten bestaan. Op dat moment is het verstandig ook te kijken naar jouw hypotheek. In veel situaties betalen mensen naast de rente van de hypotheek maandelijks ook een bedrag om de hypotheekschuld af te lossen. In veel gevallen is dit bedrag zodanig bepaald dat na 30 jaar de schuld volledig is afgelost.   Natuurlijk is het fijn om over 30 jaar een woning te hebben die volledig vrij is van schulden. Maar wanneer je nu in de financiële problemen komt, is het de vraag wat zwaarder moet wegen: nu een oplossing voor jouw huidige situatie of over 30 jaar een woning zonder schulden? Wat wij nu zien is dat heel veel mensen met betrekking tot hun hypotheek kiezen voor een constructie waarbij zij maandelijks een kleiner bedrag betalen om hun hypotheekschuld af te lossen. Zij kiezen er bewust voor dat op het eind van de periode waarvoor de hypotheek is aangegaan bijvoorbeeld “ slechts” 50% van de schuld is afgelost.   De gedachte is dat, wanneer in de toekomst weer wat extra financiële ruimte ontstaat, er dan extra aflossingen worden gedaan. Wanneer de schuld over 30 jaar is gehalveerd, kan je op dat moment een nieuwe lening aangaan, waarvan de lasten dan lager zullen zijn omdat het geleende bedrag ook lager is.   Voorzie je dat je financieel klem komt te zitten, overleg dit dan tijdig met ons. Samen kunnen wij misschien oplossingen vinden die jou financieel wat meer lucht geven.   Verbouwen en verduurzamen Het vinden van een nieuwe woning is op dit moment lastig. Als jouw woonwensen veranderen door bijvoorbeeld verandering van jouw gezinssituatie, kan het verbouwen van jouw huidige woning een alternatief zijn voor verhuizen. Je kunt tegelijk proberen vanwege de steeds hogere energieprijzen je woonlasten te verlagen door jouw woning (verder) te verduurzamen.   Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat je nodig hebt en het doel waarvoor je dit wilt gebruiken zijn er verschillende mogelijkheden om dit te financieren. Soms zijn er subsidies, soms kan dit aantrekkelijk via een consumptief krediet, soms kan dat via jouw hypotheek. Wat voor jou een goede oplossing is, zoeken wij graag samen met jou uit.   Ons advies: Wij leven in een tijd vol van veranderingen. Neem even de tijd om samen met ons jouw hypotheek door te nemen en te kijken of er aanleiding is nu bepaalde keuzes en wijzigingen aan te brengen aan je hypotheek.

Wij helpen bij de financiering van het energiezuinig maken van jouw woning

De prijs voor geleverde energie stijgt en dat raakt ons allemaal. Tijd dus om nu echt te beginnen met het energiezuiniger maken van de woning!   Iedereen heeft te maken met sterk gestegen kosten van energie voor de verwarming van de woning. Zelfs nu de winter nog “zacht” was, worden veel bewoners geconfronteerd met veel hogere kosten. Alle reden om te kijken of er maatregelen zijn te treffen om de woning energiezuiniger te maken.   Terugverdientijd wordt korter Door de hogere kosten van energie wordt het financieel steeds aantrekkelijker  investeringen te doen die jouw woning energiezuiniger maken. Soms kan dat al door het treffen van eenvoudige en relatief goedkope maatregelen zoals tochtstrippen en isolatie. Grotere besparingen kun je doorgaans bereiken door maatregelen te nemen die eerst een forse, financiële investering vragen zoals bijvoorbeeld isolerend glas, een warmtepomp of zonnepanelen. Door de recente hogere kosten van energie “verdien” je de investering die je doet wel steeds sneller terug. Zodra je de investering hebt “terugverdiend” ga je dus echt financieel rendement maken. Dat rendement zal veel hoger zijn dan het rendement dat je bijvoorbeeld op jouw spaargeld ontvangt.    Veel opties om te financieren Er zijn niet alleen financiële motieven om jouw woning te verduurzamen. Uiteraard is verduurzaming ook belangrijk in het kader van het halen van de klimaatdoelen. Om dat mogelijk te maken is er een veelheid van mogelijkheden ontstaan om de investeringen hiervoor te financieren. Allereerst zijn er meerdere subsidies beschikbaar. Daarnaast zijn er vaak regelingen van gemeenten, provincie en overheid die tegen aantrekkelijke voorwaarden en tegen lage kosten bereid zijn een gedeeltelijke financiering te verstrekken om de verduurzaming van jouw woning mogelijk te maken. Ook de banken die hypotheken verstrekken kennen inmiddels allerlei mogelijkheden om extra te kunnen lenen of te investeren in verduurzaming van woningen.   Wij zetten het graag voor jou op een rijtje Er zijn dus meerdere manieren om geld te lenen om de kosten van het energiezuiniger maken van jouw woning te financieren. Over het algemeen is dit een verstandige keuze omdat je in een relatief korte periode deze investering hebt terugverdiend en daarmee jouw totale woonlasten lager zullen zijn dan wanneer je deze maatregelen niet had genomen. Wil je eens kijken wat in jouw situatie mogelijk is? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij zijn je graag van dienst.

Even controleren: andere WOZ-waarde, andere rente hypotheek?

De WOZ-waarde van onze eigen woning houden we graag laag… toch?  Want dan betalen we weinig (minder) voor belastingen en heffingen. Maar levert dit ons financieel altijd voordeel op??    De Wet Waardering onroerende zaken, WOZ, stelt één keer per jaar de waarde van onroerende zaken vast. Deze vastgestelde waarde wordt vervolgens gebruikt als grondslag voor andere belastingen en heffingen. Er wordt in de media de nodige reclame gemaakt door partijen die jou willen helpen de waarde van de WOZ te verlagen. Wanneer dat lukt, is dat over het algemeen fijn. Maar niet altijd.   Vaststelling waarde De waarde die wordt gecommuniceerd als WOZ-waarde 2022 betreft de waarde van het onroerend goed per 1 januari 2021. Elke gemeente moet ieder jaar de waarde van elk onroerend goed binnen die gemeente vaststellen. Dit kan niet door elk pand apart te taxeren. Gemeenten maken daarvoor gebruik van algemene gegevens zoals type woning, bouwjaar, oppervlakte, ligging, etc. Vervolgens wordt gekeken naar de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt (referentiewoningen). De gemeente stelt daarna met rekenmodellen en computerprogramma’s de waarde van het onroerend goed vast. Een specifiek pand kan echter afwijken van de aannames die in algemene zin zijn gedaan. Tegen de door de gemeente vastgestelde waarde kan binnen zes weken na de datum van de WOZ-beschikking bezwaar worden aangetekend.   Waarde is correct maar kan de rente van de hypotheek nu lager worden? Mogelijk dat je het eens bent met de in de WOZ-beschikking opgenomen waarde van jouw woning. Deze waarde is waarschijnlijk hoger dan vorig jaar. Kijken wij naar jouw hypotheekschuld dan betekent dit dat de verhouding tussen de actuele waarde van de woning en de actuele (rest-)schuld van de hypotheek gunstiger is geworden. Door de hogere waarde van de woning en de aflossingen die je mogelijk maandelijks op de hypotheek doet, wordt het vermogen in jouw woning dat jouw eigendom is, steeds groter. Hoe hoger dit eigen vermogen is, hoe kleiner het risico dat de geldverstrekker loopt dat hij misschien op enig moment het restant van de hypotheekschuld niet kan incasseren. In het algemeen geldt dat naarmate de banken minder risico lopen, zij ook een lagere rente rekenen over uitgeleend geld.  Bij een hogere waarde in de WOZ-beschikking kan het dus interessant zijn om te onderzoeken of de rente over jouw hypotheeklening iets kan dalen. Wanneer je contact met ons opneemt, zoeken wij dat graag voor je uit.   Je vindt de waarde te hoog en maakt bezwaar Vind je de WOZ-waarde te hoog dan kan je hiertegen binnen zes weken na de datum van de beschikking bezwaar maken. Mocht je in het gelijk worden gesteld dan is de gemeente bij wet verplicht om jouw proceskosten te vergoeden. Er zijn inmiddels de nodige bureaus en organisaties die aanbieden om namens jou zonder kosten bezwaar te maken. De afspraak is dan dat, wanneer het bezwaar gegrond wordt verklaard, zij de vergoeding van de proceskosten krijgen. Wordt het bezwaar ongegrond verklaard dan komt er geen vergoeding vanuit de gemeente, maar rekenen deze bureaus meestal ook geen kosten aan jou.   Een verlaging van de WOZ- werkt door in meerdere belastingen en heffingen en kan dus interessant zijn.   Lagere WOZ kan echter ook leiden tot hogere hypotheekrente Het komt in de praktijk bijna nooit voor. Maar er zijn inmiddels voorbeelden bekend waarbij huiseigenaren heel forse verlagingen van de door de gemeente vastgestelde WOZ- hebben verkregen. In een voorbeeld dat recentelijk in een procedure speelde ging het om een verlaging met ongeveer €400.000,--. Uiteraard was deze consument blij met deze verlaging. Maar waar hij niet op gerekend had was dat de bank constateerde dat de waarde van het pand veel lager was dan waarvan men was uitgegaan en dat de bank dus een hoger risico liep. Hierop werd de rente voor deze eigenaar verhoogd. Nogmaals, dat zal bij normale en beperkte aanpassingen van de WOZ-waarde niet zo snel het geval zijn. Maar verwacht je een fors lagere waarde dan is het verstandig om eerst even te onderzoeken of, wanneer je gelijk krijgt, dit gevolgen heeft voor de hoogte van de hypotheekrente die je moet betalen. Dat is een kwestie van goed rekenen wat in jouw situatie het voordeligst is. Uiteraard kan ons kantoor jou daarbij helpen!

Populair: oversluiten en aflosvrij maken hypotheek

Een aflosvrije hypotheek kan aantrekkelijk zijn om je woonlasten te verlagen. In dit artikel beschrijven wij deze trend.   Bij een ruime meerderheid van de nieuwe, hypothecaire geldleningen die op dit moment worden afgesloten, gaat het om consumenten die hun woonlasten willen verlagen. Dat kan door (een combinatie van) het oversluiten van hun hypotheek of door te kiezen voor een lening waarop tussentijds niets wordt afgelost. Beide situaties worden hieronder beschreven.   Rente en hypotheek Wanneer je een hypothecaire geldlening afsluit dan betaal je over de lening een bepaalde rente. De hoogte van de rente wordt vastgesteld op het moment dat je met de bank de overeenkomst voor de geldlening aangaat. Vervolgens spreek je met de bank af voor welke periode dit percentage geldt. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat dit voor vijf jaar is. Maar ook voor 30 jaar. Denk jij dat de rente in de toekomst hoger zal zijn dan banken nu rekenen, dan zal je de bank waarschijnlijk vragen de rente voor een lange reeks van jaren vast te zetten. Is jouw taxatie dat de rente in de naaste toekomst gaat dalen dan is het waarschijnlijk dat je met de bank een korte termijn afspreekt waarvoor het percentage rente dat je nu gaat betalen, zal gelden.   Risico om niet te profiteren van huidige lage rente De rente die banken nu voor een hypothecaire geldlening rekenen is heel laag. Nu de inflatie weer oploopt, houden veel deskundigen rekening met de mogelijkheid dat de rente die banken voor nieuwe hypothecaire geldleningen rekenen in de komende jaren gaat stijgen. Stel dat jij nu al een hypotheek hebt met een lage rente waarbij de termijn waarvoor je dit met de bank hebt afgesproken over twee jaar zal afgelopen. Over twee jaar zal je dan opnieuw met de bank moeten onderhandelen over de rente die de bank op dat moment rekent. Het is mogelijk dat de rente dan hoger is dan op dit moment. Het gevolg is dat je over dezelfde lening meer rente moet betalen en dat jouw woonlasten dus stijgen.   Een andere situatie is ook mogelijk. Je hebt in het verleden een hypotheek afgesloten waarvoor je met de bank een hogere rente hebt afgesproken dan je zou moeten betalen wanneer je de lening vandaag zou afsluiten. Misschien loopt pas over twee jaar de termijn af waarvoor je de hoogte van de rente hebt afgesproken. Zou over twee jaar de rente echter in vergelijking met vandaag weer gestegen zijn, dan profiteer je dus niet van de huidige, lage rente.   Zekerheid voor de toekomst Je hebt met de bank een afspraak gemaakt over de periode dat jij het rentepercentage zal betalen dat je eerder bent overeengekomen. Eigenlijk zou je van deze afspraak af willen en een nieuwe afspraak maken waarbij je afspreekt dat de bank de rente gaat rekenen die zij ook vraagt aan mensen die nu een nieuwe hypothecaire lening afsluiten. Op zichzelf is dat mogelijk. De bank mist dan voor een aantal jaren een stukje rente waarop ze wel recht heeft omdat jij dit bij het aangaan van de lening met de bank hebt afgesproken. De bank zal deze gemiste rente dan aan jou in rekening brengen. In ons tweede voorbeeld hierboven mist de bank dus over twee jaar een stukje van de afgesproken rente. Die gemiste rente zal je moeten vergoeden. Het grote voordeel hiervan is dat je door dit te doen, vervolgens met de bank een nieuwe afspraak kan maken. Je kan nu met de bank afspreken dat de rente die je nu met de bank vaststelt voor 20 of 30 jaar niet zal veranderen. Op deze manier heb je de garantie dat je tussentijds niet geconfronteerd wordt met rentestijgingen waardoor jouw woonlasten gaan stijgen.   Aflosvrij maken van de hypotheek Het kan zijn dat jij op dit moment een hypotheek hebt waarbij je niet alleen maandelijks rente over de lening betaalt, maar ook elke maand een stukje van de lening aflost. Dit laatste kan een van de eisen zijn om de hypotheekrente in mindering te brengen op jouw belastbaar inkomen. De rente is echter heel laag. Het belastingvoordeel dat je van de hypotheekrenteaftrek hebt is dan ook beperkt. Daarnaast heeft de politiek besloten dat deze aftrekbaarheid van de hypotheekrente steeds lager zal worden. Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2023 nog slechts 37,07%. Veel mensen houden zelfs rekening met volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek in de toekomst.   Een lage rente en een lage aftrek: voor veel mensen levert dit maar een beperkt fiscaal voordeel op. Voor hen kan het aantrekkelijk zijn om een hypotheek te hebben waarbij over de lening wel rente wordt betaald, maar waarbij niet langer maandelijks van een deel van de lening wordt afgelost. Het besteedbaar inkomen zal dan over het algemeen (fors) stijgen. Afhankelijk van jouw situatie zijn banken bereid om een hypothecair krediet maximaal voor 50% “aflosvrij” te sluiten. Dit betekent dat je via de maandelijkse bedragen, naast de rente, nog maar de helft van je lening aflost. Uiteraard moet op enig moment de andere helft ook worden terugbetaald aan de bank. Dat kan bijvoorbeeld wanneer jij of jouw erfgenamen de woning verkopen.   Wij zetten de mogelijkheden graag voor je op een rij Wij kunnen ons goed voorstellen dat je misschien bij jezelf denkt: zou dit bij ons ook kunnen? Als dat zo is, bel of mail ons dan. Dan maken wij een afspraak. Wij kunnen heel snel beoordelen of het in jouw situatie zinvol is deze mogelijkheden verder te onderzoeken.

Wanneer de bank geen of onvoldoende hypotheek wil verstrekken

Wat doe je wanneer je de aankoop van een woning wilt financieren maar de bank jou geen lening wil verstrekken?   Een mogelijkheid voor een deel van de financiering van een woning is een beroep te doen op familie of kennissen. Of op particuliere derden die financieel welvarend zijn. Het kan, maar de risico’s zijn groot.   Banken zijn gebonden aan wettelijke normen De wetgever heeft strenge normen geformuleerd onder welke voorwaarden banken een hypothecaire geldlening mogen verstrekken. Deze eisen hebben tot doel te voorkomen dat aan consumenten leningen worden verstrekt die onverantwoord zijn omdat de lasten daarvan zwaarder zijn dan op de langere termijn voorzienbaar door de consumenten gedragen kunnen worden.    Binnen familieverband Het komt met grote regelmaat voor dat een deel van de benodigde lening wordt verstrekt binnen familieverband. Denk bijvoorbeeld aan ouders die een lening verstrekken aan hun kind. Een volledige financiering van een woning binnen familieverband komt minder vaak voor. Naast een lening vinden er ook regelmatig schenkingen plaats tussen (groot-) ouders en (klein-)kinderen ten behoeve van de financiering van een woning. Buiten familieverband Risicovoller wordt het wanneer de oplossing wordt gezocht door een beroep te doen op een kennis of een vermogende particulier. Welke rente moet dan betaald worden? Voor hoe lang staat de rente vast? Wat wordt de rente na deze periode? Wanneer kan degene die het geld heeft uitgeleend deze lening terugvorderen? Mag je de lening ook tussentijds aflossen? Naast deze vragen zijn er nog heel veel andere zaken waarop je extra moet letten wanneer je buiten een bank om een lening wil afsluiten voor de financiering van een woning. In zijn algemeenheid raden wij onze relaties af op dergelijke wijze een financiering aan te gaan. Wil je dit toch doen, dan is ons dringende advies de overeenkomst van de geldlening te laten opstellen door een notaris.   Met overleg is vaak veel mogelijk Zoals aangegeven zijn banken gebonden aan wettelijke normen onder welke voorwaarden zij een lening mogen verstrekken. De ene bank is echter bereid meer mee te denken wat wél kan dan de andere bank. Ons kantoor heeft toegang tot een groot aantal banken. Wij weten daardoor welke bank in de praktijk in welke situatie wat ruimer de normen interpreteert dan de andere bank. Ook in “moeilijke” situaties lukt het ons vaak om toch een goede en veilige oplossing voor onze relaties te vinden. Wil je eens met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden met betrekking tot de financiering van een woning? Neem gerust contact op met ons kantoor. Wij helpen je graag!

Hoge huur? Meer mogelijkheden om te kopen

Een bank kan, op grond van je inkomen, de aanvraag van een lening voor het kopen van een woning afwijzen. Ook als je huidige maandlasten aan huur hoger zijn dan de eventuele toekomstige maandlasten van een hypotheek. Logisch??    Het is in de praktijk lastig uit te leggen. Je huurt een woning en betaalt elke maand een enorm bedrag aan huur. Dan komt er een kans om een woning te kopen. Een woning waarvan de lasten elke maand lager zijn dan de huur die je nu betaalt. Dan merk je tot jouw schrik dat de bank weigert je een hypotheek te verstrekken omdat “jouw inkomen te laag is”. Onbegrijpelijk vinden veel mensen. Er gloort echter licht aan de horizon.   De huidige situatie In Nederland is er uitgebreide wetgeving die erop is gericht dat consumenten niet meer lenen dan naar algemene normen verantwoord is. Doel hiervan is uiteraard te voorkomen dat mensen door het aangaan van te hoge leningen in de financiële problemen komen. Die normen gelden ook bij het aangaan van een hypotheek. Daarbij wordt bijvoorbeeld niet alleen gekeken naar de verhouding van de aangevraagde lening in relatie tot de waarde van het pand, maar ook naar de bestendigheid van het inkomen.   Die wettelijke normen zijn gebaseerd op “gemiddelden”. Bijvoorbeeld wat een gemiddelde consument aan uitgaven heeft buiten de lasten van een hypotheek. Op basis van die gemiddelden zijn er rekenprogramma’s om te bepalen wat “een gemiddeld” iemand dan aan ruimte heeft voor een hypotheek. Maar ieder mens is anders. Daardoor kunnen ook de maandelijkse uitgaven binnen een groep van mensen die hetzelfde bedrag aan inkomen hebben, sterk verschillen.   Tot op heden gold echter: norm is norm. Hierdoor kan de rare situatie bestaan dat iemand wel een hoge huur kan betalen maar toch niet in aanmerking komt voor een hypotheek waarvan de lasten lager zijn dan de maandelijkse huurlasten.   Pilot is gestart Inmiddels is een pilot gestart gericht op zogenaamde “duurhuurders” die onder voorwaarden toch een hypothecaire lening kunnen afsluiten waar dit eerder door strikte toepassing van de normen niet kon. Voor de pilot gelden wel een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn: Het moet gaan om een lening met Nationale Hypotheek Garantie. Het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- mag in 2022 maximaal €355.000,- zijn. Voor energiebesparende maatregelen is het mogelijk om zelfs tot €367.300,- te lenen zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen. Je huurt op dit moment een woning in de vrije sector en betaalt maandelijks een hoge huur. Bijvoorbeeld €1.000,- of meer. Je kunt aantonen dat je recent minimaal 36 maanden een woning met deze hoge huur hebt gehuurd. Je kunt aantonen dat je gedurende deze 36 maanden hebt kunnen voldoen aan de huurverplichtingen en dat je geen huurachterstanden hebt. Jouw inkomen en vermogen zijn in deze drie jaar stabiel gebleven.  Voldoe je aan deze voorwaarden en heb je interesse om te verkennen welk bedrag jij voor de aankoop van een woning nu zou kunnen financieren, maak dan een afspraak met ons kantoor. Op dit moment gaat het nog om een pilot. Maar de verwachting is dat deze goed zal verlopen en dat de pilot op termijn een blijvende mogelijkheid wordt voor consumenten die nu een hoge huur betalen.

Jubelton: 2022 zeker en mogelijk ook in 2023

Anders dan algemeen was verwacht blijft de “jubelton”, de financiële steun in de rug door (groot)ouders die zich dat kunnen veroorloven, in 2022 bestaan.    De “jubelton” blijft voorlopig, mogelijk zelfs tot en met 2023. De jubelton is een fiscale regeling die het mogelijk maakt dat onder andere (groot-) ouders hun (klein-) kinderen op een fiscaal aantrekkelijke manier ondersteunen bij de aanschaf of verbouwing van hun woning.   Wat is de jubelton ook al weer?    De fiscale regeling met betrekking tot de jubelton houdt in dat het, onder verschillende voorwaarden, mogelijk is om een fors bedrag te schenken aan bijvoorbeeld één of meer kinderen die over deze schenking vervolgens geen belasting hoeven te betalen.   De voorwaarden Aan deze fiscale tegemoetkoming is een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn onder meer: Per ontvanger geldt voor 2022 een maximumbedrag van €106.671,- De ontvanger hoeft niet per se een (klein-) kind van de schenker te zijn. De ontvanger of zijn of haar fiscale partner moet tussen de 18 en 40 zijn.    Het ontvangen geld moet worden gebruikt voor: Het aankopen, verbeteren of onderhoud van de woning; Het aflossen van een bestaande hypotheeklening; Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning; Het afkopen van recht van onder meer erfpacht.  Mogelijk in drie jaren betalen De jubelton mag in een keer worden uitgekeerd, maar mag ook over drie jaar gespreid worden. Wel is het belangrijk dat de ontvanger- of diens partner- ook twee jaar na de eerste schenking onder de veertig jaar oud is.   Voornemen ook in 2023 Het huidige kabinet heeft laten weten de jubelton ook in 2023 te willen handhaven en deze pas met ingang van 1 januari 2024 te willen afschaffen.   Andere mogelijkheden om kinderen te steunen Naast de jubelton zijn er verschillende andere opties om (klein-) kinderen financieel te helpen bij de financiering van hun woning. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen op het gebied van schenken. Ook is het toegestaan dat kinderen een deel van het geld dat ze nodig hebben om een woning te kopen, lenen bij de ouders. Over die lening moet wel een rente worden betaald. Binnen bepaalde grenzen kunnen ouders  besluiten jaarlijks een schenking te doen waarmee de kinderen deze rente betalen.   Voor jongeren is het op dit moment heel lastig een woning te kopen. Er zijn verschillende manieren waarop binnen familieverband geholpen kan worden om de financiering van een woning toch rond te krijgen. Wat een goede manier is, kan per situatie verschillen. Maar wil je hierover eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen dan doen wij dat graag. Wanneer je ons dit laat weten, maken wij hiervoor een afspraak.

Cookie instellingen