Nieuws Hypotheken

Neem een beslissing op basis van werkelijke inkomsten en uitgaven

In Nederland gelden er wettelijke normen die bepalen hoeveel iemand mag lenen voor de financiering van een woning. De normen zijn bedoeld om te voorkomen dat banken te hoge bedragen uitlenen waardoor consumenten in de toekomst in betalingsproblemen komen. Het maximale bedrag dat je mag lenen wordt in belangrijke mate bepaald door je inkomen en de hoogte van de door jouw gewenste lening in relatie tot de waarde van de woning die je wilt kopen.   Normen zijn gebaseerd op “gemiddelden” De normen zoals de overheid die heeft vastgesteld zijn gebaseerd op de gemiddelde uitgaven die consumenten met bepaalde inkomens hebben. Toepassing van deze normen moet ervoor zorgen dat je na de betaling van de rente en aflossing van de hypotheek nog voldoende geld overhoudt om van te leven.   Nu kan jouw situatie anders zijn dan gemiddeld. Je kunt bijvoorbeeld als hobby een paard hebben dat bij een manege gestald wordt. De kosten die je per maand hebt, zullen dan veel hoger zijn dan in de normen als “gemiddeld” voor een consument zijn aangenomen. In dit voorbeeld kunnen de lasten van de hypotheek samen met de kosten van het paard veel te hoog worden om te dragen.   Andersom kan natuurlijk ook. Misschien ben jij veel zuiniger dan gemiddeld omdat je niet zo een vakantieganger of uitgaanstype bent. Jij kan dan misschien juist iets meer aan hypotheeklasten dragen dan de gemiddelde consument.   Zorg voor een individueel inzicht Ons advies is om, wanneer jij je oriënteert op een hypotheek, door ons ook altijd een individuele berekening te laten maken waarbij wij kijken naar jouw individuele lasten nu en in de komende tijd. Aan de hand daarvan onderzoeken wij welke hypotheeklasten jij veilig kunt aangaan.

Goedkope lening aan kind wordt fors belast

Ouders kunnen hun kinderen helpen bij de financiering van de aankoop van de woning. Dat kan doordat de ouders het kind een bedrag schenken. Maar ook doordat de ouders een lening verstrekken. Dit jaar, 2023, vinden er voor beide vormen van hulp wijzigingen plaats.   Bedrag aan schenking beperkt Het bedrag dat een ouder aan een kind mag schenken zonder dat het kind daarover belasting hoeft te betalen is in 2023 verlaagd. Waar in 2022 de “jubelton” nog mogelijk was, is voor 2023 het bedrag gemaximeerd op € 28.947,-. In 2024 komt ook dit bedrag te vervallen, maar de normale hoge eenmalige vrijstelling blijft voor kinderen dan wel van toepassing.   Soms is de “jubelton” toch nog mogelijk Heeft de ouder in 2022 aan het kind een bedrag geschonken ten behoeve van de financiering van een woning en laat het kind deze schenking voor 1 maart 2023 bij de belastingdienst registreren, dan mag de ouder in 2023 aan het kind nog steeds een bedrag schenken voor de financiering van een eigen woning mits de schenking uit 2022 en 2023 samen maar niet meer bedraagt dan € 106.671,-.   Goedkope lening aan kind bij ouder extra belast Ouders kunnen aan hun kinderen ook een lening verstrekken voor de financiering van een woning. Het is niet ongebruikelijk dat ouders daarvoor een lagere rente rekenen dan de rente die het kind bij de bank zou moeten betalen. In onze adviespraktijk hebben wij in de afgelopen jaren regelmatig gezien dat ouders over de lening aan hun kind een rente rekende van bijvoorbeeld 2%. Het kind kan in beginsel deze betaalde rente op zijn belastbaar inkomen in mindering brengen, mits ook aan alle andere voorwaarden is voldaan.   In 2023 rekent de fiscus over deze lening aan de ouder een fictief rendement toe. Hoewel de ouder in dit voorbeeld “maar” 2% rente ontvangt, gaat de fiscus doen alsof de ouder 6,17% rendement heeft ontvangen. Dit rendement wordt dan door de fiscus gerekend als “inkomen” dat meetelt bij het bepalen van de hoogte van de te betalen belasting over het inkomen in Box 3.   Heeft een ouder dus tegen 2% rente aan het kind een bedrag van € 150.000,-- geleend dan ontvangt de ouder van het kind € 3.000,-- rente per jaar. In de belastingaangifte zal de fiscus echter alsof de ouder € 9.255,-- aan fictief rendement heeft ontvangen. Via een ingewikkelde regeling wordt dit laatste bedrag dan gebruikt om het inkomen van de ouder te berekenen waarover belasting moet worden betaald.

Heb jij aandacht voor je digitale nalatenschap?

Zakelijke informatie, dierbare foto’s met mooie herinneringen, financiële overzichten: wij slaan dit steeds vaker digitaal op.    Onze digitale gegevens beschermen wij goed met een of meerdere wachtwoorden. Deze beveiliging van onze data kan wel tot veel extra verdriet en zorg leiden bij een onverwacht overlijden.   Geen toegang tot digitale bestanden Aanbieders van opslagruimte in ‘de Cloud’ bouwen voortdurend aan beveiliging om ervoor te zorgen dat alleen jij met een wachtwoord toegang hebt tot jouw data. Gevolg is dat wanneer iemand (onverwacht) overlijdt de nabestaanden geen toegang kunnen krijgen tot digitale bestanden. Dit leidt vaak tot ingewikkelde procedures om uiteindelijk toegang tot deze data te krijgen, wat veel extra verdriet en zorgen kan opleveren.   Wachtwoordmanager Er bestaan diensten waar je op een plek al jouw wachtwoorden en andere toegangscodes kunt opslaan. Deze diensten staan bekend onder de term “wachtwoordmanagers”. Het voordeel is dat je vaak maar één toegangscode hoeft te onthouden om via deze wachtwoordmanager toegang te krijgen tot alle andere toegangscodes die je hebt aangemaakt. Heb je een veilige plek om deze centrale code ergens neer te leggen (bankkluisje) of aan iemand te geven dan kan je daarmee waarschijnlijk voorkomen dat na jouw overlijden de nabestaanden veel moeite moeten doen om jouw digitale bestanden te openen.   Digitaal testament Een alternatief is dat je via een notaris een sociaal media testament regelt. In zo’n testament geef je aan wat je graag wilt dat er met jouw online bezittingen gebeurt en geef je de nabestaanden een handleiding over hoe ze dat moeten doen. Heb je op bepaalde digitale platforms informatie opgeslagen waarvan je niet wilt dat alle nabestaanden daar kennis van kunnen nemen dan kun je dit ook regelen.  Je kunt iemand benoemen die belast wordt met de afwikkeling van het digitale gedeelte van jouw nalatenschap. Bijvoorbeeld door aan te geven wat moet worden verwijderd, wat bewaard moet worden, en wat aan familie/vrienden moet worden gegeven.   Denk er tijdig over na Met de groei van onze digitale archieven is het verstandig om enerzijds deze zo goed mogelijk te beveiligen, maar anderzijds er wel voor te zorgen dat bij calamiteiten naasten bij belangrijke informatie kunnen die op dat moment noodzakelijk of wenselijk is.   Er zijn diverse mogelijkheden om dit te regelen. Ons advies: denk er tijdig over na welke optie voor jou het beste is en regel dit dan.

Vaker variabele rente en 10 jaar vast

Over de hypotheekrente is altijd veel te vertellen. Er zijn in dit nieuwe jaar ontwikkelingen die we met je willen delen.   De rente die je over de hypotheeklening betaalt, vormt een belangrijk deel van je woonlasten. Op dit moment kiezen meer dan in de afgelopen jaren kopers van woningen voor een variabele rente.   Rente bij een hypotheek Wanneer je een lening afsluit om de aankoop van jouw woning te financieren dan zal je over deze lening rente moeten betalen. Daarbij biedt de bank jou aan om de rente voor een korte periode of juist lange periode “vast’ te zetten. In het algemeen geldt dat - wanneer je het rentepercentage voor een lange periode, bijvoorbeeld 30 jaar, wilt vastzetten - dit percentage hoger is dan wanneer je kiest voor een korte periode, bijvoorbeeld 1 jaar.   Afgelopen jaren In de afgelopen jaren was de rente die banken rekenden voor een hypothecaire lening historisch laag. Het verschil tussen de rente voor een korte of lange periode was beperkt. De meeste mensen die in deze periode een hypotheek afsloten, lieten daarom het rentepercentage voor een lange tijd vastzetten.   Recent sterke stijging In 2022 is de rente voor hypotheken snel fors gestegen. Waar in januari de rente voor een hypotheek met een 30-jarige rentevastperiode rond de 1,5 % bedroeg was deze in november 2022 al gestegen naar 4,5 %.   Verschil tussen variabele rente en vaste rente Je kunt bij het afsluiten van een hypotheek met de bank afspreken in plaats van de rente voor een bepaalde periode vast te zetten, deze maandelijks vast te stellen op basis van de ontwikkelingen op de geldmarkt. De verschillen in percentages zijn op dit moment heel groot. Kijken wij weer naar november 2022 dan bedroeg op dat moment de actuele rente rond de 1,35%, terwijl, zoals wij hierboven zagen, de rente voor een 30-jarige rentevastperiode 4,5% bedroeg. Bij de maandelijkse lasten heb je het bij een verschil van 3,15% over veel geld.   Onzekerheid Kenmerk van een variabele rente is wel dat deze per maand kan verschillen. Je hebt dus geen zekerheid over de hoogte van de rente die je moet betalen in de toekomst. Wel mag je op elk moment jouw variabele rente omzetten door ervoor te kiezen de rente alsnog voor een langere periode vast te zetten.   Niemand weet zeker wat de rente in de komende tijd gaat doen Niemand kan met zekerheid zeggen hoe de rente voor hypothecaire leningen zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk om de relaties van ons kantoor te helpen bij het kiezen voor een hypotheekvorm die zekerheid biedt, nu en in de toekomst. Wil je eens meer weten wat in jouw situatie mogelijk is? Wij nemen graag de tijd om met jou de verschillende opties door te nemen.

Wonen in een appartement en dan toch woning verduurzamen?

Je appartement verduurzamen is een goed idee. Veel kun je zelf, al dan niet met hulp van professionals…    Nederland telt bijna een half miljoen appartementen die onderdeel zijn van een zogenaamde “kleine” Vereniging van Eigenaren (VVE). Ook de bewoners van deze appartementen kunnen vaak kosten besparen door hun woning beter te isoleren. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk vaak is.   Appartement Omdat een appartement onderdeel is van een groter gebouw met gemeenschappelijke ruimtes zoals de hal bij de entree, de trappen, liften, etc., moet er op grond van de wet altijd een Vereniging van Eigenaren (VVE) zijn. De VVE beslist over het beheer en onderhoud van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld van het dak. Als de dakbedekking vernieuwd moet worden dan zullen de kosten hiervan door middel van een omslagregeling via de VVE door alle eigenaren van de appartementen in het complex betaald moeten worden.   De algemene ledenvergadering beslist over de uitgaven Alle eigenaren van het complex zijn lid van de Vereniging van Eigenaren. In de algemene ledenvergadering wordt er beslist of bepaalde uitgaven wel of niet worden gedaan. Zeker in kleinere VVE’s (bij complexen met 7 of minder appartementen) kunnen gesprekken over grote investeringen tot heftige discussies leiden. Bijvoorbeeld wanneer de vereniging geen reserves heeft en zo’n investering kan leiden tot een naheffing per appartement van soms duizenden euro’s.   Slechte isolatie Ongeveer 70% van deze appartementen van kleine VVE’s zijn slecht geïsoleerd, waardoor bewoners hoge energielasten hebben. Er zijn maatregelen die bewoners zelf kunnen treffen. Maar veel maatregelen moeten men in het hele gebouw uitvoeren. Een besluit daarover moet in de algemene ledenvergadering worden genomen. Zo’n voorstel kan ook nog eens worden geblokkeerd door bewoners die onvoldoende financiële middelen hebben om hun deel van de kosten te betalen.   Nu lening tegen gunstige voorwaarden mogelijk Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn, maakt het mogelijk voor VVE’s om tegen gunstige voorwaarden een lening aan te gaan voor verduurzaming. Bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen te nemen of zonnepanelen te plaatsen. De vereniging kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een maximum van € 25.000 per woning en een looptijd van 10, 15 of 20 jaar. De aflossing en rente worden betaald door de VVE en kunnen maandelijks worden doorbelast aan de leden. De besparing op energielasten zal in de praktijk echter vaak (veel) meer zijn dan deze extra lasten voor rente en aflossing. Per saldo wordt het appartement aangenamer om in te wonen, stijgt de waarde ervan en dalen de maandelijkse woonlasten.  In elke gemeente in Nederland is deze financiering mogelijk.   Meer informatie vind je op https://www.svn.nl/stimuleringslening-kleine-vve, maar uiteraard mag je ook contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen je graag!

Kopen om te verhuren? Oriƫnteer je uitgebreid!

Op “de verjaardagen” was het in de afgelopen jaren een populair onderwerp: Pandje kopen, verhuren en mooi rendement maken.   Het was lange tijd een populair gespreksonderwerp: Pandje kopen, verhuren en mooi rendement maken. Er komen steeds meer maatregelen die dit soort transacties minder aantrekkelijk maken.   Buy-to-let De rente over spaargeld was in de afgelopen jaren erg laag. Ook de hypotheekrente was laag. Tegelijkertijd stegen de prijzen van woningen en huren. In die marktsituatie kwam het steeds meer voor dat particulieren een of enkele woningen kochten om deze vervolgens te verhuren. Deze activiteit wordt ook wel eens aanduid met de term buy-to-Let.   Maatschappelijke weerstand groeit Buy-to-let heeft een hoge vlucht genomen, met als gevolg dat er steeds minder woningen beschikbaar zijn voor mensen die een woning willen kopen voor eigen bewoning. Daar komt bij dat de particuliere beleggers vaak in staat zijn net een hogere prijs te bieden dan het jonge stel dat aan het begin van hun werkcarrière al maximaal moet lenen om de woning te kunnen financieren. Er is binnen de samenleving grote weerstand tegen dit soort transacties.   Veel maatregelen om buy-to-let tegen te gaan Inmiddels hebben de centrale overheid en de gemeenten tal van maatregelen genomen om buy-to-let te ontmoedigen of zelfs te verbieden. Een voorbeeld is de verhoging van de overdrachtsbelasting naar 10,4% voor aankoop van een woning die de koper niet zelf gaat bewonen. Ook is de wettelijke regeling “opkoopbescherming” per 1 januari 2022 in werking getreden. In bepaalde gebieden kunnen woningen hierdoor niet zomaar opgekocht worden voor verhuur zodat deze beschikbaar blijven voor mensen die daar zelf in willen gaan wonen. Ook gemeenten hebben beleid om buy-to-let te ontmoedigen, maar er is zijn grote verschillen.   Toekomst De mogelijkheid om een woning te kopen voor verhuur zal steeds verder worden beperkt. Ook verwachten wij dat aan verhuurders steeds verdergaande eisen worden gesteld om de woning te verduurzamen ter bescherming van huurders tegen torenhoge energielasten.   Laat je uitgebreid adviseren Mocht je overwegen in Nederland een woning te kopen om deze vervolgens buiten familieverband te verhuren dan is ons advies om je door meerdere deskundigen uitgebreid te laten adviseren. De verhalen op de verjaardagsfeestjes lijken aantrekkelijk, maar misschien zijn de beloften van hoge rendementen inmiddels al voor een deel achterhaald.

Wijzigingen woning en hypotheek 2023

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen in de woning- en hypothekenmarkt voor u op een rijtje gezet. Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning Vanaf 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning volledig herzien. Vanaf 1-1-2023 wordt de vrijstelling verlaagd van € 106.671 naar € 28.947. Deze vrijstelling is dan gelijk aan de éénmalige vrijstelling voor schenken van ouders aan kinderen welke vrij te gebruiken is. Vanaf 2023 wordt ook gelijk de spreidingsmogelijkheid afgeschaft. Waardoor het niet meer mogelijk is om in 2024 de schenking van 2023 aan te vullen onder de gebruikte éénmalige vrijstelling.    Wilt u in 2022 misschien toch nog gebruik maken van de zogenaamde jubeltonvrijstelling, schenk dan in 2022 een bedrag van minimaal € 5.678 en doe een beroep op de spreidings-mogelijkheid. Meer weten ? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. NHG wijzigingen Vanaf 1-1-2023 gaat de NHG kostengrens van € 355.000 naar € 405.000. Gezien de stijgende huizenprijzen in 2023 zorgt dit ervoor dat NHG voor meerdere personen toegankelijk blijft.  De borgtochtprovisie blijft ongewijzigd, namelijk 0,6%   Overdrachtsbelasting Vanaf 1 januari 2021 is er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting voor kopers tussen de 18 en 35 jaar. De vrijstelling is alleen van toepassing wanneer de kopers de woning gaan gebruiken als hoofdverblijf én de koopprijs niet hoger is dan € 400.000. Per 1-1-2023 wordt deze grens verhoogd naar € 440.000. Btw-vrijstelling voor zonnepanelen Op dit moment zijn er mogelijkheden om de betaalde btw bij het aanschaffen van zonne-panelen geheel of gedeeltelijk terug te vragen bij de belastingdienst. Om het aanschaffen van zonnepanelen te stimuleren en administratieve last te verminderen, geldt er vanaf 1-1-2023 een btw-vrijstelling voor het leveren en installeren van zonnepanelen. Afbouw wet Hillen en aftrekposten Vanaf 2019 wordt de aftrek voor geen of geringe eigenwoningschuld afgebouwd. Dit gebeurt met 3,33% per jaar. Vanaf 1-1-2023 bedraagt deze maximaal 83,33% van het verschil tussen de voordelen uit eigen woning en de aftrekbare rente en kosten uit eigen woning. Het maximale tarief voor de renteaftrek en financieringskosten wordt verder afgebouwd in 2023. Per 1-1-2023 is dit tarief maximaal 36,93%. Hiermee is het tarief gelijk aan het tarief in de eerste schijf in box 1 van de inkomstenbelasting. Wenst u alle overige wijzigingen ook te lezen. Dat kan uiteraard, klik dan hier.  

Verhuisregeling bij hypotheek: tijdig overleg noodzakelijk

Veel mensen hebben in de afgelopen jaren kunnen profiteren van een historisch lage hypotheekrente. Hoe behoud je deze lage rente wanneer je een andere woning koopt?   De hypotheek is gebonden aan het eigendom van de woning Een hypotheek is een lening waarbij de bank speciale rechten heeft met betrekking tot de woning als de rente of aflossing niet correct worden betaald. De woning biedt de bank daarmee extra zekerheid. Deze rechten kan de bank alleen inroepen zolang degene die de lening is aangegaan, ook eigenaar is van de woning. De hoofdregel is dan ook dat bij verkoop van de woning de extra zekerheidsrechten van de bank verdwijnen. Bij verkoop van de woning zal de lening daarom moeten worden afgelost. Wil de eigenaar een nieuwe woning kopen dan moet daarvoor een nieuwe hypotheek worden afgesloten.   Rentes zijn fors gestegen In de afgelopen jaren was de hypotheekrente zeer laag. Veel kopers van woningen hebben ervoor gekozen de rente voor een lange periode, tot wel 30 jaar, vast te zetten. In de afgelopen maanden is de rente sterk gestegen. Waar tot voor kort een hypotheek tegen een rente van 1% werd afgesloten schommelen de rentepercentages nu al rond de 4%. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe deze percentages zich in de komende tijd gaan ontwikkelen.   Probleem bij verkoop Voor wie zijn woning, waarop een hypotheek met een lage rente rust, wil verkopen om een andere woning te kopen, kan er een probleem ontstaan. Immers de hoofdregel is dat bij verkoop van de “oude” woning de hypotheek wordt afgelost en er een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Voor de consument betekent dit dan dat de lasten van de nieuwe hypotheek tegen de huidige rente (veel) hoger kunnen worden dan van zijn “oude” woning.   Verhuisregeling Een aantal banken kent een verhuisregeling. In de kern komt deze regeling erop dat je jouw hypotheek kunt meenemen naar een nieuwe woning. Je houdt hierbij dezelfde rente als je betaalde voor  jouw ‘oude’ hypotheek. De voorwaarde is wel dat de ‘oude’ en de ‘nieuwe” hypotheek bij dezelfde bank worden afgesloten. Niet elke bank kent een dergelijke verhuisregeling. Van banken die dit wel hebben kunnen de voorwaarden onderling sterk verschillen.   Verhuizen Bij een verhuisregeling is bijna altijd bepaald dat deze alleen geldt bij verhuizing. Het begrip verhuizing lijkt duidelijk. In het spraakgebruik is dat wanneer iemand van de ene woning naar de andere woning vertrekt. In de praktijk kunnen toch discussies ontstaan. Wij geven een voorbeeld: Iemand heeft een grote woning. Besloten wordt deze woning kadastraal te splitsen. Er ontstaan dan juridisch twee nieuwe woningen. Kan iemand die na de splitsing in een van beide woningen blijft wonen toch aanspraak maken op de verhuisregeling?   Nog een voorbeeld van discussie over of er sprake is van een verhuizing:   Bij verkoop van de woning moet de hypotheek in één keer worden afgelost. De bank rekent daarvoor dan geen extra kosten. Maar los je de hele hypotheek af terwijl je in de woning blijft wonen, dan kan de bank in een aantal situaties forse kosten rekenen.   Dit ervoer een ouder echtpaar dat wel vermogen had dat was opgesloten in de eigen woning maar tegelijkertijd een heel laag pensioeninkomen had. Dit echtpaar wilde de woning verkopen aan een van de kinderen om vervolgens huur aan dit kind te betalen. De woning werd verkocht en de hypotheek afgelost. Maar omdat het echtpaar in de woning bleef wonen, rekende de bank ruim 30.000 euro aan kosten.   Verhuizen, aflossen, verhogen van de hypotheek? Vraag tijdig ons advies! Overweeg je te gaan verhuizen en je hypotheek af te lossen of wil je vrijwillig een deel van je hypotheekschuld aflossen terwijl je in de woning blijft wonen? Het kan ook zijn dat je juist je hypotheek wil verhogen omdat je jouw woning beter wilt isoleren. Wees dan verstandig en neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met ons kantoor. Wij kunnen dan precies nagaan wat, binnen de voorwaarden van jouw hypotheek, wel en niet kan. Ook kunnen wij de fiscale consequenties overzien van beslissingen die je wilt nemen. Aarzel daarom niet en vraag ons advies. Wij helpen je goed en graag.

Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik alstublieft

Je herkent het vast wel. Je belt een grotere organisatie met een vraag. Op zich is dat bellen al een hele opgave. Want op de site van veel organisaties moet je goed zoeken om een telefoonnummer te vinden.     Bandje Als klant word je bij veel ondernemingen met zachte hand geleid naar mailadressen en chatboxen. Lukt het je toch op de website een telefoonnummer te vinden dan volgt bijna altijd een bandje met de tekst: “Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik alstublieft”, even later gevolgd met “Er zijn nog x wachtenden voor u”. En dan komt ook nog de mededeling dat het gesprek “voor opleidingsdoeleinden” wordt opgenomen. De echte volhouders onder ons krijgen dan tot slot het bericht dat het nog wel even kan duren en dat je ook de website kunt raadplegen (!).   Het is een verschijnsel dat bij heel veel grotere organisaties voorkomt. Deze organisaties besteden veel geld aan het werven van nieuwe klanten. Maar is iemand eenmaal klant dan wordt het stellen van vragen vooral als kostenpost gezien. Kosten waarop je kan besparen door je bereikbaarheid te verlagen.    Helaas is ook bij banken en verzekeringsmaatschappijen deze klantonvriendelijkheid te zien. Wanneer je bij een digitale winkel niemand kan bereiken om een vraag te stellen over een product dat je hebt gekocht, dan  is dat “vervelend”. Maar wanneer het gaat om een verzekering of hypotheek dan kan dat méér dan “vervelend” zijn. Er kunnen dan gemakkelijk situaties ontstaan die op een later moment niet meer te veranderen zijn. De financiële consequenties van “het onbereikbaar zijn” kunnen hierdoor groot zijn.     Wij zijn altijd bereikbaar Ons kantoor is geen grote onderneming. Wij hebben geen “bandjes” die aangeven dat onze medewerkers “even” geen tijd voor je hebben. Wanneer je contact met ons zoekt ken je waarschijnlijk onze collega al die jou gaat helpen. Datzelfde geldt andersom. Sommige zaken kunnen beter per telefoon dan per mail worden gecommuniceerd. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Nederland telt bijvoorbeeld 2 miljoen laaggeletterden. Voor deze groep kan het schrijven en lezen van een mail heel lastig zijn. Er zijn natuurlijk ook gewoon onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer je wil weten wat de financiële consequenties van een eventuele scheiding zijn, die je liever samen met een van onze medewerkers bespreekt in plaats van ons via een mail te moeten benaderen.    Energie Door de sterk gestegen energiekosten kunnen helaas veel mensen in betalingsproblemen komen. Ook jij kan daarmee te maken krijgen. Mocht dat het geval zijn, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Voor tijdelijke problemen zijn er vaak oplossingen te bedenken. Banken en verzekeraars willen hierbij meedenken. Je hoeft echt niet zelf deze organisaties te gaan bellen. Wij onderzoeken graag wat er in jouw situatie mogelijk is en nemen namens jou, waar mogelijk, contact op met de banken en verzekeringsmaatschappijen die jou kunnen helpen.     Kortom. Wij zijn er voor jou en je familie. Aarzel niet om contact met ons kantoor te zoeken. Je hebt onze gegevens en anders staan deze gewoon op onze site. Ook ons telefoonnummer! 

Energiesubsidiewijzer: Te mooi om niet even te gaan kijken!

Consumenten worden op allerlei manieren gestimuleerd hun woning te verduurzamen. Er zijn zoveel regelingen dat het lastig lijkt om inzicht te krijgen wat voor jouw woning wel en niet mogelijk is. Lijkt…. want de overheid heeft een mooie website waarop per gemeente een totaal overzicht staat van de wijze waarop jij (financieel) geholpen kan worden bij het verduurzamen van je woning.   Veelheid van regelingen Op dit moment zijn er veel regelingen die consumenten financieel helpen hun woning te verduurzamen. Investeringen in verduurzaming verdienen zich vaak al binnen enkele jaren terug. Zeker wanneer een deel van de kosten gesubsidieerd wordt.   Lastig is het dat er niet alleen regelingen zijn die voor alle inwoners in Nederland gelden, maar ook regelingen die per provincie of per gemeente verschillen.   Een website met alle regelingen per gemeente De rijksoverheid heeft de site https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ gemaakt. Je hoeft op deze site alleen maar de gemeente in te vullen waar je woont en of je eigenaar of huurder bent en je krijgt direct  een totaaloverzicht van alle subsidies die beschikbaar zijn voor verduurzaming.   Ook informatie over wijze van financieren Via de site krijg je ook direct informatie te zien of er bepaalde mogelijkheden zijn om de kosten van te nemen maatregelen op financieel aantrekkelijke voorwaarden te financieren.   Ons advies: Overweeg je jouw woning te verduurzamen kijk dan eens op deze site. Het kan je heel veel geld besparen! https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

Gunstige voorwaarden hypotheek bij verduurzaming van je woning

De meeste banken in Nederland geven aan klanten met een hypotheek bepaalde financiële voordelen als zij hun woning verduurzamen. In dit artikel een aantal van deze voordelen.   Korting op de rente Een beperkt aantal banken geeft een korting op de hypotheekrente wanneer je jouw woning verduurzaamt. Je moet deze korting dan wel zelf aanvragen. Kent jouw bank deze korting niet dan is het verstandig om uit te rekenen of het je financieel voordeel biedt om jouw bestaande hypotheek over te sluiten naar een bank die deze korting wel toepast. Of dat in jouw geval gunstig is, kan je in zijn algemeenheid niet zeggen. Daar moet flink voor worden gerekend. Uiteraard doen wij dit graag voor jou.   €9.000 extra budget opnemen Bij het afsluiten van een hypotheek kijkt de bank naar de waarde van de woning die je wilt kopen en naar jouw inkomen. Op basis daarvan is wettelijk bepaald wat de bank jou maximaal aan hypotheek mag verstrekken. Bovenop dit maximum mag de bank je extra lenen om de kosten van energiebesparende maatregelen te financieren. Deze extra ruimte is tot 6% van de waarde van de woning, met een maximum van €9.000. Voor een bedrag van €9.000 kan je al behoorlijk wat maatregelen treffen. Globaal kan je dan voor een eengezinswoning 10 zonnepanelen, spouwmuurisolatie en vloerisolatie aanbrengen.   Ook als je al een hypotheek hebt, maken veel banken het je gemakkelijk om deze extra €9.000 te lenen. Wil je hierover meer informatie hebben dan kunnen wij voor jou uitzoeken welke regeling jouw bank heeft.   Energiebespaarlening De Energiebespaarlening is een bijzondere lening die kunt aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. Dit is een initiatief van onder meer de Rijksoverheid, Rabobank en ASN Bank. De lening kan worden aangevraagd voor verduurzaming van jouw woning. Je kan maximaal €25.000 lenen met een minimum van €1.000. Er gelden geen afsluitkosten en je hoeft bij deze lening niet naar de notaris. Over de lening betaal je een rente die over het algemeen lager is dan die van een hypothecaire geldlening. Wil je hierover meer informatie, laat ons dat dan weten. Wij helpen je graag.

Dreigende betalingsproblemen? Niet mee blijven rondlopen!

“Tussen de 540.000 en 860.000 huishoudens komen door de hoge inflatie in betalingsproblemen”...   540.000 tot 860.000 gezinnen kunnen in financieel zwaar weer terechtkomen volgens een recent rapport van De Nederlandsche Bank. Daar worden wij even stil van. De zorg en het leed achter deze getallen is groot.   Grote delen van de bevolking De sterk gestegen inflatie en kosten van energie leiden bij grote delen van de bevolking tot zorgen en problemen. Ook gezinnen die tot voor kort goed konden rondkomen van het gezinsinkomen, zien opeens dat er maandelijks een tekort is. Heb je een financiële buffer dan kan je zo’n maandelijks tekort tijdelijk opvangen. Maar ook daar komt een einde aan en heb je geen buffer, dan is er direct een probleem.   Bezuinigen, uitstellen en schuiven De meeste mensen die zien dat de kosten oplopen zullen kijken waar ze op kunnen bezuinigen. Bijvoorbeeld door niet uit eten te gaan of minder nieuwe kleding te kopen. Op veel kosten zoals huur of hypotheek is niet snel te bezuinigen. De kosten van een auto zijn hoog, maar de auto wegdoen is geen optie wanneer deze onmisbaar is voor woon-werkverkeer. Wanneer er weinig ruimte meer is om te bezuinigen, gaan veel mensen de betaling van rekeningen uitstellen. Dat kan even lucht geven. Maar niet voor lang. Want uiteindelijk moeten de rekeningen toch betaald worden, met het risico dat wanneer deze te laat betaald worden er allerlei extra kosten in rekening worden gebracht. Is de nood nog hoger, dan is te zien dat er gekozen wordt een deel van de rekeningen wel te betalen en andere niet, ook niet na langere tijd.   Kom met ons praten Juist in deze bijzondere tijd willen wij er zijn om onze relaties te helpen waar wij kunnen. De praktijk laat zien dat hoe eerder wij met onze relaties in gesprek komen over dreigende betalingsproblemen hoe meer mogelijke oplossingen wij kunnen proberen te vinden. Bij tijdelijke betalingsproblemen zijn de meeste banken bereid om mee te denken wanneer de hypotheeklasten niet (volledig) betaald kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld tijdelijk een pauze worden ingelast in de aflossing. Maar soms kunnen wij ook aanpassingen aanbrengen in jouw pakket financiële diensten waardoor je tijdelijk financieel even meer lucht krijgt. Ons belangrijkste advies dat wij nu willen geven is dat je direct contact met ons opneemt wanneer je zorgen hebt over dreigende betalingsproblemen. Wij zullen dan de tijd nemen om samen met jou te kijken of wij deze zorgen kunnen verlichten.

Stijgende energieprijzen: waar begin je met het energiezuiniger maken van jouw woning?

Energiezuinig maken van je woning. Van kleine maatregelen tot grotere, je moet ergens beginnen… Een paar voorbeelden van eenvoudige tot wat ingrijpendere aanpassingen.   Ook al komen er maatregelen vanuit de overheid om de gevolgen van stijgende energieprijzen te dempen, toch zal vrijwel iedereen een groter deel van zijn inkomen kwijt zijn aan gas en elektriciteit dan vorig jaar. Je kunt proberen de kosten van energie te drukken door je woning te verduurzamen.   Begin met de eenvoudig te nemen maatregelen Er zijn allerlei maatregelen die je kan nemen om het energieverbruik in jouw woning te beperken. Sommige kosten niets, bijvoorbeeld de thermostaat van de radiator lager zetten in ongebruikte ruimtes. Andere maatregelen vragen een relatief kleine investering zoals een tochtstrip voor de brievenbusopening in de voordeur. Tot slot zijn er ook aanpassingen die een behoorlijke investering vragen. Die investering zal je over het algemeen wel binnen een paar jaar terugverdienen, maar je zal toch goed moeten kijken hoe je deze kosten gaat financieren. Is dat eenmaal duidelijk, dan zal je waarschijnlijk nog een bedrijf moeten vinden dat deze aanpassingen kan uitvoeren. Over het algemeen hebben installatiebedrijven het druk en is de wachtlijst lang. Het is daarom waarschijnlijk verstandiger om vast te beginnen met de eenvoudig zelf uit te voeren maatregelen en te starten met het goed nadenken welke grotere aanpassingen je op termijn wil doen en hoe deze te financieren.    Nuttige sites om je te oriënteren Er is een aantal goede websites waarop je praktische informatie kan vinden over energiebesparende maatregelen. Een aantal sites geeft ook duidelijk informatie voor welke maatregelen subsidie beschikbaar is en hoe je deze kan aanvragen. Je kunt ze hier bekijken.  https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/orienteren-en https://www.verbeterjehuis.nl/ https://www.verbeterjehuis.nl/stel-je-vraag-aan-je-energieloket/ https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ https://www.verbeterjehuis.nl/wizard/ https://www.warmtefonds.nl/particulieren https://homeqgo.nl/ https://energiebespaarders.nl/

Prijsplafond energie ingewikkeld, maar simpel te berekenen

Begin oktober jl. heeft het kabinet voorstellen gedaan om de stijging van de kosten van energie voor onder meer huishoudens te dempen.   Een van de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld om huishoudens financieel te ondersteunen staat inmiddels bekend als het “prijsplafond”. Bij een “plafond” denk je aan een grens waar de prijs niet boven kan komen. Dit is in deze voorstellen echter niet helemaal het geval.   Prijsplafond Bij het voorgestelde prijsplafond mogen energiemaatschappijen tot een bepaald verbruik per jaar van gas en elektriciteit aan jou niet méér berekenen dan een door de overheid bepaald maximum bedrag. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.   Je hebt nog een energiecontract waarin de prijs voor energie op een lager bedrag is bepaald dan de actuele prijzen in de markt. Gedurende de looptijd van dit contract blijf je die lagere prijs betalen. Het kan ook zijn dat je een contract hebt waarbij je nu de hogere marktprijzen voor energie moet betalen. De overheid heeft berekend wat een gemiddeld huishouden aan kubieke meters gas en aan kilowatt elektriciteit per jaar verbruikt. Er zijn dan twee situaties denkbaar:  Jij verbruikt minder dan wat een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Betaal je voor het gas en elektriciteit van je verbruik meer dan het maximumbedrag dat het kabinet heeft vastgesteld dan wordt over jouw verbruik met het door de overheid vastgestelde tarief gerekend.  Je verbruikt per jaar meer dan een gemiddeld huishouden. Over het deel dat overeenkomt met het gemiddelde verbruik van een huishouden, betaal je dan het door de overheid vastgestelde maximumtarief en over het verbruik daarboven betaal je de actuele (hogere) prijs. Daar is dus geen sprake van een “plafond”.  Dit kan voor de overheid een kostbare regeling worden, omdat wanneer de prijzen van energie hoog zijn de energieleveranciers over het gemiddeld verbruik alleen het door de overheid vastgestelde maximumtarief ontvangen, terwijl zij de energie tegen een hoger bedrag moeten inkopen. Het verschil tussen wat de energiemaatschappij aan jou maximaal mag rekenen en de prijs waarvoor zij dit inkoopt  “past de overheid bij”.   En nu de eenvoudige berekening Zoals je ziet is de regeling ingewikkeld. Maar er is een heel handig rekenprogramma waarmee je snel kunt uitrekenen wat dit prijsplafond in jouw situatie gaat betekenen. Je vindt het via de volgende link: https://www.berekenhet.nl/wonen/prijsplafond-energie.html

Cookie instellingen