Nieuws Verzekeringen

Per 01 juli 2022 brandmelders verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om rookmelders in uw huis te hebben. Deze wet is van toepassing op iedere woning, het maakt dus niet meer uit of het een koop- of huurwoning betreft. Iedere woonverdieping in huis moet voorzien zijn van een rookmelder. Daarbij is het verplicht om een rookmelder te plaatsen in de besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Waar moet ik rookmelders ophangen? Iedere woonverdieping moet worden voorzien van een brandmelder. Heeft u een zolder die niet als verblijfsruimte dient, dan is het niet verplicht om daar een rookmelder op te hangen. Het wordt echter wel aangeraden omdat ook de zolder een plaats is waar vaak brand uitbreekt. Wanneer u een besloten gang heeft op de begane grond dan is dit de vluchtroute voor de verdieping erboven. Dit betekent dat hier een extra rookmelder moet worden opgehangen. In studentenhuizen moet iedere kamer voorzien zijn van een rookmelder. Goedgekeurde rookmelders Deze wet is al sinds 2003 van kracht bij nieuwbouwwoningen, maar nu gaat deze ook gelden voor bestaande woningen. De brandmelders hoeven niet op het elektriciteitsnet aangesloten te zijn, goedgekeurde brandmelders met batterij zijn voldoende. De brandmelders moeten voldoen aan de NEN-14604 en een CE-keurmerk hebben. Let wel op: in het geval van rookmelders is goedkoop vaak duurkoop. Kies daarom voor een goed merk met duidelijke aanwijzingen. Op tijd de batterij vervangen U bent niet verplicht om de rookmelder aan te sluiten om het stroomnet. U kunt dus ook kiezen voor een rookmelder met batterij die ieder jaar vervangen moet worden. Maar wat is het vervelend wanneer de batterij midden in de nacht leeg is en begint met piepen. Het is daarom aan te raden om te kiezen voor een rookmelder met een batterij die 10 jaar meegaat. Gekoppelde brandmelders Wilt u maximale veiligheid, koop dan draadloos koppelbare brandmelders. Wanneer één van de melders afgaat, gaat de rest ook af en weet u zeker dat u op tijd gealarmeerd wordt. Vooral bij grotere huizen is dit raadzaam. Er zijn zelfs straten in Nederland waarbij de buurtbewoners er voor hebben gekozen om gekoppelde brandmelders in hun huizen te plaatsen. Zo zijn de bewoners ook gelijk op de hoogte wanneer er brand in de buurt ontstaat. Rookmelders en verzekeringen Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving krijgen wij vragen over de dekking van een brandverzekering. Keert een brandverzekering wel uit wanneer er geen rookmelders zijn geplaatst of wanneer deze niet goed zijn onderhouden? In principe staat dit niet letterlijk in de verzekeringsvoorwaarden, maar in veel gevallen staat wel in dat u als verzekerde niet nalatig mag zijn. Wanneer u geen rookmelders heeft geplaatst, dan kan dit onder nalatigheid vallen. Zeker nadat deze wettelijke verplichting is ingegaan, is de conclusie dat u als bewoner nalatig bent bij het niet plaatsen of niet onderhouden van rookmelders snel getrokken.

Vragen of vertellen: wat zegt de wet?

Over de onderzoeksplicht die geldt wanneer je een woning koopt valt veel te vertellen. Lees erover in dit artikel.   Na de aankoop van een woning kan de koper ontdekken dat de woning ernstige gebreken vertoont. De vraag die dan snel op tafel komt is: had de verkoper deze gebreken moeten melden of had de koper de woning maar beter moeten bekijken?   Discussies na overdracht Met enige regelmaat komt het voor. Nadat de woning is gekocht en overgedragen ontdekt de koper ernstige gebreken aan de woning. Gebreken die aanzienlijke herstelkosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan de verzakte riolering waardoor er regelmatig verstoppingen plaatsvinden. Of dubbele ramen die niet meer waterdicht zijn waardoor tussen de glaslagen condens ontstaat. De koper zal niet blij zijn, maar kan de koper verhaal halen bij de verkoper of is het een kwestie van “dan had je maar beter onderzoek moeten doen”?   Verkoper geeft informatie Wanneer je jouw woning wilt verkopen dan geef je informatie over deze woning. Veel makelaars gebruiken daarvoor standaard vragenformulieren. In deze formulieren staan vragen over de staat van onderhoud van de woning en de bij de bouw gebruikte bouwmaterialen. De verkoper moet deze vragen naar waarheid beantwoorden. Maar daar houdt het ook wel op. Wat de verkoper niet weet, kan hij ook niet antwoorden. De antwoorden op de vragen zijn dus geen “garanties”.   Mededelingsplicht gaat voor onderzoeksplicht De informatie die de verkoper geeft (mededelingsplicht) weegt juridisch zwaarder dan de plicht van de koper om zelf onderzoek naar de bouwkundige staat te doen. Kijken wij naar ons voorbeeld van het regelmatig verstopte riool: indien de verkoper dit niet heeft gemeld dan is dat hem te verwijten aangezien de verstopping regelmatig heeft plaatsgevonden. De koper zal echter moeten aantonen dat de verkoper wist van deze verstoppingen en mogelijke oorzaak (verzakte riolering). Dat kan bijvoorbeeld wanneer de koper van het plaatselijke riool-ontstoppingsbedrijf hoort dat het bedrijf regelmatig op het bewuste adres aan het werk is geweest.   Non-conformiteit De verkoper moet ervoor instaan dat de woning die hij verkoopt de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik noodzakelijk zijn. Is dat niet het geval dan is er sprake van non-conformiteit. De verkoper kan zich bij dit type ernstige gebreken niet op overmacht beroepen omdat hij niet wist of kon weten van de aanwezige gebreken. Voorbeelden van non-conformiteit zijn: ernstige vormen van schimmelvorming of een rattenplaag. Het moet hierbij dus gaan om ernstige gebreken die de veiligheid van het wonen of het (duurzaam) gebruik van de belangrijke functies van de woning in de weg staan.   Onderzoeksplicht De kosten van herstel van gebreken die het normale gebruik van de woning niet in de weg staan en/of gebreken die de verkoper niet kende, of waarvan niet aangetoond kan worden dat de verkoper deze kende, zullen over het algemeen voor rekening blijven van de koper. Het is dan ook verstandig om bij de koop van een woning een bouwkundige inspectie te laten uitvoeren. Wanneer je van plan bent in de komende tijd een woning te gaan kopen, is het ook verstandig om tijdig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die ook de rechtsbijstand vergoedt die nodig is in het geval je een geschil krijgt met de verkoper. In de praktijk zal de verkoper zelden direct toegeven dat hij bepaalde informatie heeft verzwegen. Ook zal de verkoper bij non-conformiteit snel geneigd zijn te stellen dat het gebrek het normale gebruik van de woning niet in de weg staat. Dit kunnen vervelende en langdurige (juridische) discussies worden. Veel rechtsbijstandsverzekeringen kennen een wachttermijn voor geschillen in het kader van koop of verkoop van de woning. De verzekering moet dan bijvoorbeeld al drie maanden voordat de koop plaatsvond zijn afgesloten. Deze verzekering geeft dus geen recht op rechtsbijstand als je verzekering afsluit op het moment dat je ziet aankomen dat er een juridisch geschil aanwezig is of de kans groot is dat dit gaat ontstaan. Het is daarom belangrijk dat je deze verzekering in een vroeg stadium van je oriëntatie voor een nieuwe woning afsluit. Mocht je hierover meer informatie willen dan geven wij die graag.

Advies: vul het schadeaangifteformulier zorgvuldig in

Wanneer er schade ontstaat, dan rijst al gauw de vraag: wie is er aansprakelijk?    In het dagelijks leven kan het gebeuren dat door jouw handelen een ander schade lijdt. Je zal je dan aansprakelijk voelen maar dat is toch iets anders dan (juridisch) aansprakelijk zijn. Het is mede daarom erg belangrijk om bij een schade het schadeaangifteformulier zorgvuldig in te vullen.   Een voorbeeld van een schadegeval Je bezoekt de sportwedstrijd waaraan jouw kind deelneemt. De wedstrijd wordt door een andere ouder opgenomen met een op een statief gemonteerde camera. Het statief staat in het pad tussen de deur waar je de sportzaal binnenkomt en de tribune waar de bezoekers geacht worden te zitten. Op weg naar de tribune struikel je en kom je ten val. Je raakt hierbij het statief, waardoor statief en camera op de grond vallen. De camera is onherstelbaar beschadigd. De schade bedraagt meer dan 1.000 euro. Ben jij verplicht deze schade te vergoeden?   Wordt schade vergoed door de AVP-verzekeraar? Waarschijnlijk zal, wanneer jou dit overkomt, jij je aansprakelijk voelen. Immers door jouw val is de schade ontstaan. In dat geval zal je de schade waarschijnlijk melden bij de verzekeringsmaatschappij waar je de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP, hebt afgesloten. Die verzekeraar zal aan de hand van het door jou ingevulde schadeaangifteformulier deze schade beoordelen.   Aansprakelijkheid vereist vorm van verwijtbaarheid Als particulier ben je pas aansprakelijk voor een door jou veroorzaakte schade aan een derde indien jou iets te verwijten valt. Daarbij gaan rechters ervan uit dat “het leven van alledag onwerkbaar wordt indien te allen tijde van iedereen de hoogste zorgvuldigheid en oplettendheid zou worden geëist”.    De hoofdregel bij de AVP is dat deze alleen die schade vergoedt waarvoor jij wettelijk aansprakelijk bent. Ook al ben jij de veroorzaker van de schade dan ben je daarvoor niet per definitie aansprakelijk. Ben je wettelijk niet aansprakelijk dan zal de AVP-verzekeraar deze schade niet vergoeden.   Het schadeaangifteformulier De verzekeraar zal in het algemeen de schademelding beoordelen aan de hand van het schadeaangifteformulier. In dit formulier wordt aan jou gevraagd om aan te geven hoe de schade heeft kunnen ontstaan. Het is belangrijk om deze toedracht correct en volledig te vermelden. Wij geven twee voorbeelden van omschrijvingen. Ik liep naar de tribune en struikelde waardoor ik tegen het statief viel. Ik liep naar de tribune en zag mijn zoon in het veld staan. Ik riep hem dat ik er was en keek naar links. Daardoor zag ik het statief niet waardoor ik struikelde en het statief en de camera in mijn val meenam.  Misschien dat je bij het lezen van deze twee zinnen denkt “dat lijkt toch wel erg veel op elkaar” Maar juridisch is er een wereld van verschil. In de eerste situatie struikelt iemand zonder dat je hiervan degene een verwijt kan maken. Zoals wij hiervoor hebben gezien: zonder verwijt geen aansprakelijkheid. De AVP-verzekeraar zal de schade niet vergoeden. In de tweede situatie kan je wel degelijk een verwijt maken. Namelijk door links naar de zoon te kijken en niet naar het pad voor je, heb je de camera niet opgemerkt. Door niet te kijken waar je loopt, creëer je een bepaald gevaar. Dat is verwijtbaar. Wanneer jij schade aan een derde toebrengt en jou voor deze schade een verwijt kan worden gemaakt, dan ben je hiervoor aansprakelijk. In dat geval zal de AVP-verzekeraar de schade wél vergoeden.   Denk goed na en vraag ons advies Met dit voorbeeld hebben wij geprobeerd te laten zien hoe belangrijk het is dat je even de tijd neemt om het schadeaangifteformulier volledig en correct in te vullen.  Bij de behandeling van de aangifte kan hetgeen je wel en niet hebt opgeschreven grote gevolgen hebben voor het besluit van de verzekeringsmaatschappij.   Ben je betrokken bij een schadegeval, dan mag je ons altijd raadplegen. Door vragen te stellen die voor de beoordeling van de schadeoorzaak later relevant kunnen zijn, kunnen wij jou helpen de vragen in het formulier correct en volledig te beantwoorden. 

Einde van een relatie? Pas ook de verzekeringen aan

Het moment van de beëindiging van een relatie is vaak een periode vol met emoties. Aandacht voor de verzekeringen staat dan niet hoog op het prioriteitenlijstje.   Relaties tussen mensen ontstaan en kunnen ook weer eindigen. Het moment van de beëindiging van zo’n relatie is vaak een periode vol met emoties. Veel veranderingen, bijvoorbeeld in de woonsituatie vragen extra aandacht op het gebied van je verzekeringen. Met het krijgen van inzicht om welke verzekeringen het gaat en welke acties er nodig zijn helpt ons kantoor je graag.   Samen gaan leven is ook vaak samen gaan verzekeren Mensen die besluiten te gaan samenleven, sluiten vaak ook samen bepaalde verzekeringen af. Wij geven een aantal voorbeelden.   De overlijdensrisicoverzekering Partners kunnen op elkaars leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Partner A betaalt dan een premie en krijgt bij het overlijden van partner B een kapitaal uitgekeerd. Partner B betaalt ook een premie waarbij deze een uitkering krijgt als partner A overlijdt. Zolang beide partners jaarlijks de premie betalen, krijgen zij bij het overlijden van de andere partner de afgesproken uitkering. Nadat de relatie is geëindigd blijft, zolang de premie wordt betaald, de verzekering van kracht. De vraag is of beide (ex-) partners dit in die nieuwe situatie nog willen. Is de verzekering nog echt nodig? Is het wenselijk dat wanneer in de toekomst de ene ex-partner komt te overlijden, de andere ex-partner nog een kapitaal uitgekeerd krijgt? Een kapitaal waar de erfgenamen van de overleden ex-partner geen aanspraak op kunnen maken?   Bonus- malus Beide partners kunnen samen een auto hebben. Wanneer er geen schade wordt veroorzaakt dan ontstaat jaarlijks recht op een oplopende korting (bonus) op de verzekeringspremie. Wanneer de relatie eindigt is de vraag wie van de partners recht heeft op deze korting. Sinds 1 januari 2022 kunnen bij een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap de schadevrije jaren worden verdeeld. Er kan dus worden afgesproken dat beide ex-partners een deel van de schadevrije jaren op hun naam krijgen. Sluiten zij dan in de toekomst een eigen autoverzekering dan hoeven zij door deze “meegenomen” korting geen hogere premie te betalen.   Inboedel Het einde van een relatie heeft meestal ook gevolgen voor de samenstelling van de inboedel. Een deel van de inboedel zal naar een ander adres gaan. Voor dit deel van de inboedel zal een nieuwe verzekering moeten worden afgesloten. Het is dan zinvol om te kijken of de verzekerde som van de “oude” inboedelverzekering moet worden aangepast. Mogelijk dat de verzekerde som kan worden verlaagd omdat een deel van de inboedel niet meer aanwezig is. Dit zal over het algemeen leiden tot een lagere premie.   AVP Ook is het verstandig te kijken naar de Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren, AVP. Dit is een belangrijke verzekering die je financieel beschermt wanneer jij door verwijtbaar handelen of nalaten aan een derde financiële schade toebrengt. Gaat een van de ex-partners zelfstandig wonen dan zal hij of zij een eigen AVP moeten sluiten. Zijn er kinderen die regelmatig bij deze partner verblijven, dan doet deze partner er goed aan een AVP voor een gezin af te sluiten, ook in de situatie dat deze ex-partner “alleen” blijft wonen.   Tenaamstelling Alle verzekeringen staan op naam van een of beide (ex-)partners. Bij het beëindigen van de relatie is het belangrijk dat elke verzekering op de juiste naam wordt gesteld. Dat zijn niet de leukste “klussen” om te doen omdat niet bij elke verzekeringsmaatschappij het even duidelijk is waar je moet zijn en welke formele documenten moeten worden meegestuurd. Ons kantoor neemt die werkzaamheden graag voor jou uit handen. Daarbij adviseren wij je ook graag over de gevolgen van het einde van de relatie voor de andere onderdelen van jouw verzekeringspakket.

Periodiek Onderhoud: niet alleen voor de auto maar ook voor de verzekering van de auto

De sterk gestegen brandstofprijzen leiden tot veranderingen in het gebruik van de auto. Sluit de huidige verzekering van de auto nog wel goed aan?   De brandstofprijzen zijn de afgelopen periode sterk gestegen. Een daling op korte termijn is niet te verwachten. Een deel van de autobezitters probeert de stijgende kosten op te vangen door minder kilometers te rijden door wat vaker de fiets te pakken, met anderen mee te rijden of voor een vakantiebestemming te kiezen die dichter bij huis is. Ook is te zien dat meer mensen kiezen voor de aanschaf van een elektrische auto.   Minder kilometers kan leiden tot lagere premie Bij het afsluiten van de autoverzekering wordt door vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen gevraagd een inschatting te maken van het aantal kilometers dat jaarlijks gereden zal worden. Meer kilometers betekent over het algemeen dat er met een hogere premie wordt gerekend. De gedachte hierachter is dat iemand die meer kilometers op jaarbasis rijdt een hogere kans heeft om bij een verkeersongeval betrokken te raken.   Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat je na het afsluiten van de verzekering toch minder kilometers gaat rijden dan je eerst dacht. Dat kan zijn omdat je dichter bij je werk bent gaan wonen of je, zoals nu met de sterk gestegen brandstofprijzen, bewust minder gebruik maakt van jouw auto. Wanneer je ziet dat je minder kilometers rijdt dan in het verleden, dan is het verstandig te kijken of dit mogelijk een lagere premie voor jouw autoverzekering kan opleveren.   Uiteraard kan ons kantoor dit voor jou uitzoeken!   Elektrische auto In Nederland groeit het aantal elektrische auto’s snel. In vergelijking met de traditionele benzineauto zijn er bij de keuze voor  een verzekering van een elektrische auto een aantal extra aandachtspunten. Deze betreffen onder meer: Niet elke verzekeringsmaatschappij wil elk type elektrische auto verzekeren. De kosten van reparatie na een ongeval met een elektrische auto zijn gemiddeld hoger dan van een benzineauto. Over het algemeen is het daarom aantrekkelijker om de auto langer “allrisk” te verzekeren dan een benzineauto. Bij een elektrische auto heb je te maken met laadkabels en laadpalen. Bij het selecteren van een verzekering is het verstandig om ook hierop te letten.

Een inzittendenverzekering. Wat is dat precies?

Ongeveer € 5,- per maand. Dat kost bij veel autoverzekeraars een inzittendenverzekering. Wij merken dat veel mensen niet precies weten wat het nut van deze verzekering is. In dit artikel leggen wij dit daarom kort uit: Inzittendenverzekering ook voor jouzelf van belang Bij een inzittendenverzekering verzeker je jezelf én jouw passagiers voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk, letsel bijvoorbeeld of invaliditeit. Maar ook schade aan de bezittingen van jouw passagiers. Deze verzekeringen bestaan ook voor brommers, scooters en motoren. Maar dan wordt deze verzekering “opzittende verzekering” genoemd. Schade als gevolg van een ongeval Door deel te nemen aan het verkeer ontstaat het risico op een ongeval. De inzittenden, inclusief de bestuurder kunnen door het ongeval schade oplopen. Dat kan niet alleen schade zijn aan bezittingen die zij bij zich hadden ten tijde van het ongeval, maar ook schade als gevolg van letsel en blijvende invaliditeit. De directe medische kosten zullen vaak via de basisverzekering worden vergoed. Anders ligt dit bijvoorbeeld wanneer je tijdens de herstelperiode niet kan werken als ZZP’er of wanneer je blijvend (gedeeltelijk) invalide raakt. De bestuurder van de auto kan zelf schuldig zijn aan het ongeval, bijvoorbeeld door met een te hoge snelheid een bocht in te gaan, waardoor de auto uit de bocht vliegt. Het ongeval kan ook de schuld van een andere automobilist zijn, bijvoorbeeld omdat deze geen voorrang verleent. Positie passagier en bestuurder verschillen Een passagier kan de schade claimen op de WA-verzekering van degene die het ongeval veroorzaakt. Dat kan dus de bestuurder zijn. Of een derde. De bestuurder die zélf het ongeval veroorzaakt en zelf daardoor schade lijdt kan niet terugvallen op een WA-verzekering. Een voordeel van een inzittendenverzekering, zowel voor de bestuurder als de inzittenden is dat de uitkering sneller plaatsvindt dan via het verhalen op de WA-verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke partij. Discussies over wie aansprakelijk is voor een ongeval, kunnen heel lang duren. Twee varianten Bij een inzittendenverzekering kan je vaak kiezen uit twee varianten te weten een verzekering die een vast gemaximeerd bedrag uitkeert (ongevallen inzittenden verzekering) of een vergoeding (tot een maximum) voor de echt geleden schade (schade inzittendenverzekering). In de meeste gevallen kan alleen via een schade-inzittendenverzekering ook de waarde van de spullen die tijdens het ongeval in de auto aanwezig waren (horloges, kleding, tas etc.) verzekerd worden. Huisdieren Er zijn in Nederland ongeveer 25 verzekeringsmaatschappijen die een inzittendenverzekering aanbieden. Per aanbieder kunnen de voorwaarden verschillen. Een van die verschillen is bijvoorbeeld de vergoeding voor de schade die door het ongeval aan een huisdier ontstaat. Denk aan de hond die tijdens het ongeval in de auto zit en door het ongeval gewond raakt. Die kosten kunnen fors oplopen. Een aantal verzekeringsmaatschappijen heeft het recht op vergoeding in hun voorwaarden van de inzittendenverzekering opgenomen. Een meerderheid echter niet. Ook bij het afsluiten van een inzittendenverzekering is ons advies dus belangrijk om te komen tot een goede keuze!

Geen BTW meer over zonnepanelen voor particulieren

Het verduurzamen van de woning wordt weer iets gemakkelijker gemaakt.    Het Kabinet heeft bekend gemaakt om vanaf 1 januari 2023 de btw op de levering en installatie van zonnepanelen op en bij woningen terug te brengen naar nul. Het verduurzamen van de woning wordt daarmee weer iets gemakkelijker gemaakt.   Huidige situatie Als je zonnepanelen voor jouw woning aanschaft en laat installeren dan moet je over de prijs van aanschaf en installatie BTW (21%) betalen. Als particulier kan je deze BTW via een ingewikkelde administratieve procedure terugkrijgen van de fiscus. Voorwaarde om de betaalde BTW over de aanschaf en installatie terug te krijgen is, dat de particulier zich bij de belastingdienst (ook) laat registreren als ondernemer. Dit levert zowel voor de belastingdienst als voor de particulier een hoop administratief werk op.   Nieuwe regeling Met ingang van 1 januari 2023 wordt over de levering van zonnepanelen en de installatie daarvan, voor zover het gaat om zonnepanelen op woningen (daken) of bij woningen (geplaatst op de grond) geen BTW meer geheven. Wat de particulier niet meer hoeft te betalen, hoeft uiteraard ook niet meer te worden teruggevraagd. Een simpele oplossing die iedereen heel veel werk bespaart.   Wat kost het en wat brengt het op Zonnepanelen zijn de afgelopen jaren steeds goedkoper geworden: de laatste 10 jaar is de prijs met zo'n 37 procent gedaald. De prijzen dalen op dit moment minder snel dan in de afgelopen jaren.   Hoewel er natuurlijk prijsverschillen zijn kosten 10 zonnepanelen zonder BTW globaal genomen €4.500, --. Daarmee kan je per jaar ongeveer 3.200 KW aan stroom opwekken. In ongeveer 7 jaar heb je daarmee jouw investering terugverdiend. Investeren in zonnepanelen levert daarmee een rendement van 3,9%. Dat is uiteraard veel meer dan je nu over jouw spaargeld ontvangt.   Eigen geld of lenen De financiering van zonnepanelen kan op met eigen geld, maar ons advies is wel om voldoende geld aan te houden dat je bij calamiteiten direct kunt opnemen. Zit jouw geld in de zonnepanelen dan kan je dat uiteraard niet gebruiken wanneer er bijvoorbeeld grote reparaties aan je auto moeten plaatsvinden. Een andere vorm van financiering is het verhogen van je hypotheek. Sommige banken maken dit voor klanten die bij hen al een hypotheek hebben erg gemakkelijk.  Een andere optie is een persoonlijke lening. Voor relatief kleinere investeringen leidt deze tot lage kosten. Wil je meer weten wat voor jou een passende financiering is om zonnepanelen op of bij jouw woning te plaatsen? Neem dan contact met ons op. Wij kijken dan samen wat voor jou een goede oplossing is. 

Pas bij verduurzamen woning verzekeringen aan

Een energiezuinigere woning. Prachtig! Totdat je schade lijdt door storm of brand door een verkeerde installatie. Hoe ben je dan verzekerd?   De sterk gestegen prijzen van energie leiden ertoe dat steeds meer consumenten hun woning gaan verduurzamen. Onder meer door het aanbrengen van zonnepanelen. Het is raadzaam bij investeringen in en rondom de woning altijd te onderzoeken of dit aanleiding is om bepaalde verzekeringen aan te passen.   Sterke stijging verduurzaming woningen In het eerste kwartaal is het aantal huiseigenaren dat hun woning is gaan verduurzamen sterk gestegen. Illustratief hiervoor zijn de cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie. Bij de consumenten die in het eerste kwartaal van dit naar een hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie sloten, werd in 55,50 % van de gevallen de lening mede afgesloten om de woning te verduurzamen. De sterk gestegen kosten van gas en elektriciteit leiden ertoe dat de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen steeds korter wordt.   Zonnepanelen zijn kwetsbaar Zonnepanelen worden zowel door huurders, verhuurders als woningeigenaren aangebracht. Wanneer je als bewoner zelf de kosten van de aanschaf en installatie van zonnepanelen moet betalen is het verstandig  goed te kijken naar de vraag of schade aan deze zonnepanelen wel is verzekerd. Zonnepanelen zijn kwetsbaar voor schade door bijvoorbeeld storm, uitzonderlijk hoge of juist lage temperaturen, hagel, diefstal en vandalisme.   Verkeerde installatie kan risico van brand vergroten Fouten bij de installatie kan een zonnepaneel extra kwetsbaar maken bij storm, maar ook leiden tot brand in de woning. Het advies is dan ook om zonnepanelen altijd door een gecertificeerd bedrijf te laten installeren en de offertes en nota’s van deze installatie goed te bewaren.   Bestaande verzekeringen gaan verschillend om met dit risico Zowel de verzekeringsvoorwaarden van het pand, de opstalverzekering, als van de inboedel kennen per verzekeringsmaatschappij grote verschillen. Bij de ene verzekeringsmaatschappij kan een bepaalde schade vergoed worden, terwijl dezelfde oorzaak van de schade bij een andere verzekeringsmaatschappij juist van de dekking is uitgesloten.   Informeer ons en laat ons ook de waarde van je verzekering controleren Heb je al zonnepanelen of ga je die binnenkort laten aanbrengen, informeer ons hierover en vraag ons te controleren of het wenselijk is om de bestaande verzekeringen aan te passen.   Wij adviseren je op dat moment ons ook te laten kijken of de verzekering van met name de woning zelf een correct verzekerd bedrag heeft. Zoals je waarschijnlijk in de media hebt gelezen zijn de kosten van bouwmaterialen sterk gestegen. Naast hogere kosten van arbeid leidt dit ertoe dat het bedrag dat nodig is om bij een totaal verlies van de woning deze te herbouwen, op dit moment veel hoger is dan bijvoorbeeld twee jaar geleden. Het vervelende is dat dit ook gevolgen kan hebben bij een gedeeltelijke schade aan de woning. Is de woning op dit moment niet voor de juiste waarde verzekerd, dan hoeft de verzekeringsmaatschappij ook bij een gedeeltelijke schade deze niet volledig te vergoeden. Het is bij veel verzekeringsmaatschappijen mogelijk om een garantie te krijgen dat de verzekeraar zich bij een gedeeltelijke schade niet op onderverzekering zal beroepen. Daarvoor is dan wel nodig dat de verzekerde som aan de hand van bepaalde rekenmethoden wordt vastgesteld. Wij controleren graag voor jou of de verzekering van jouw woning nog correct is en of deze verzekering een garantie biedt tegen het risico van onderverzekering.

Dit jaar meer dan ooit extra aandacht voor je reisverzekering

In de komende maanden gaan weer veel mensen op vakantie. Nog meer dan in andere jaren is het belangrijk om dit jaar aandacht te geven aan jouw reisverzekering.   We mogen weer! In de komende maanden gaan veel mensen naar het buitenland om daar vakantie te vieren. Na twee jaar beperkingen als gevolg van het coronavirus kan en mag het weer. Wij spreken de wens uit dat iedereen een fantastische vakantie zal hebben. Ons kantoor is specialist op het gebied van schadeverzekering. Vanuit jarenlange ervaringen weten wij dat ook tijdens vakanties “pech” of erger zich kunnen voordoen. Vandaar dat wij elk jaar onze relaties weer op het hart drukken toch vooral te zorgen voor een goede annulerings- en reisverzekering. Dat geldt zeker dit jaar.   Geldt de doorlopende reisverzekering nog wel? Veel mensen hebben in verleden een doorlopende reisverzekering afgesloten. Deze verzekering is gedurende het gehele jaar geldig. Dit geeft vooral gemak omdat je dan niet elke keer dat je op reis gaat eraan moet denken een losse reisverzekering af te sluiten. Bij een bepaald aantal vakantiedagen per jaar is deze verzekering ook goedkoper dan de losse reisverzekering. Ten tijde van het coronavirus, waarbij reizen niet aan de orde was, hebben veel mensen hun doorlopende reisverzekering opgezegd of tijdelijk opgeschort. Niet iedereen weet dit misschien nog. Dat kan ertoe leiden dat vakantiegangers er ten onrechte van uit gaan dat zij een actieve, doorlopende reisverzekering hebben. Het is dus belangrijk om dit vooraf goed te controleren.   Drukte leidt tot vertragingen Wij hebben in de afgelopen dagen gezien dat het op vliegvelden zo druk kan worden dat er grote vertragingen kunnen ontstaan. Dat kan in de komende maanden op meer plaatsen in Nederland en in het buitenland plaatsvinden. Schade als gevolg van vertragingen van een vliegtuig is bijna nooit verzekerd op een reisverzekering. Afhankelijk van de oorzaak van de vertraging, de duur en afstand tot de bestemming kan aanspraak gemaakt worden op een vergoeding van de vliegtuigmaatschappij.   Medische kosten in het buitenland In Nederland kan bijna iedereen aanspraak maken op een zorgverzekering. Deze zorgverzekeringen maximeren de vergoeding vaak voor medische kosten in het buitenland tot het bedrag dat de medische handeling in Nederland zou kosten. In een aantal landen, zoals Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika,  zijn de medische kosten (veel) hoger dan in Nederland. Via een reisverzekering kan je ook deze kosten verzekeren.    Uiteraard diefstal en verlies Daarnaast is een reisverzekering natuurlijk belangrijk om de financiële schade op te vangen die je hebt wanneer je door diefstal of verlies je bagage kwijtraakt. Ook hier gelden wel vaak maximale bedragen. Ga je dus met waardevolle bezittingen op reis, laat ons dan even controleren in welke mate deze onder jouw reisverzekering verzekerd zijn. Zo nodig kunnen wij kijken of een aanvullende dekking mogelijk is. Onzekerheid In Europa zijn er als gevolg van de oorlog in Oekraïne de nodige spanningen en het coronavirus is niet weg en kan zo maar weer oplaaien. Wij weten niet hoe deze ontwikkelingen in de komende tijd verder gaan uitwerken.  Maar die onzekerheid is juist reden om nu extra alert te zijn op de keuze van een goede reis- en annuleringsverzekering.   Wanneer je contact met ons opneemt en aangeeft wat de reisbestemming is en of je mogelijk bijzondere activiteiten gaat verrichten (bijvoorbeeld diepzeeduiken, bergbeklimmen, etc.) dan kijken wij naar een passende reisverzekering. 

Hoe zit het met de omgewaaide schutting

De schutting is omgewaaid. Ervan uitgaand dat de relatie met de buren goed is, moet dit op te lossen zijn. Maar er moeten normaal gesproken wel twee verzekeraars worden ingelicht!    Als financieel advieskantoor adviseren wij onze relaties niet alleen; als er een schade plaatsvindt begeleiden wij ze ook in de afhandeling met de verzekeraars die deze schade moeten vergoeden. Dagelijks behartigen wij op deze wijze de belangen van onze klanten. In deze nieuwsbrief een voorbeeld van een recente schade waar wij onze klant in begeleidden.   De storm en de omgewaaide schutting Onlangs waren er zware stormen in Nederland. Deze hebben heel veel schade veroorzaakt. Zo ook bij een van onze relaties. De schutting was door de wind gegrepen en over de volle lengte omgewaaid. Onze relatie had de schutting zelf neergezet en betaald. Hij meldde de schade rechtstreeks bij de verzekeraar aan en kreeg per kerende post het bericht dat slechts 50 % van de schade werd uitgekeerd. De relatie snapte hier niets van en kwam bij ons op kantoor.    De theorie Op grond van de wet (artikel 5:52 BW) is een schutting die op de erfgrens staat gezamenlijk eigendom van de eigenaren van beide erven, ongeacht wie de schutting heeft betaald. Bij een schade aan de schutting zijn beide buren evenveel verantwoordelijk voor de kosten van herstel van de schade. Beide eigenaren kunnen voor hun deel van de schade een beroep doen op hun opstalverzekering.   De praktijk In dit geval speelde er iets bijzonders. Onze klant had destijds de schutting zelf geplaatst en betaald. Maar ook ruimschoots op zijn eigen grond geplaatst en dus niet precies op de erfafscheiding. In deze situatie gaat de theorie van gezamenlijk eigendom niet op en moet de verzekeraar van onze klant 100% van de schade betalen. Het was even goed uitleggen aan de verzekeraar hoe de situatie precies was. Maar de uitkering volgde en onze klant en dus ook wij waren tevreden.

Extreem stijgende bouwkosten vragen extra aandacht verzekerde bedragen

Hogere bouwkosten. Je hebt er vooral mee te maken wanneer je een huis wil gaan (ver)bouwen. Maar wat denk je van herstel na een schade?   De kosten om een woning te bouwen zijn razendsnel gestegen. Dit kan gevolgen hebben voor het bedrag waarvoor je jouw woning moet verzekeren, wil je na een grote schade de schade volledig vergoed krijgen.   Kosten zijn snel gestegen De kosten in de bouw zijn enorm hard gestegen. Er is meer vraag naar vakmensen in de bouw dan het aanbod. Dit leidt al tot hogere loonkosten. Daarnaast zijn door verschillende oorzaken de bouwmaterialen fors in prijs gestegen. Alles bij elkaar leidt dit tot een sterke stijging van de bouwprijzen. Het einde van deze stijging is nog niet in zicht.   Snelheid is eruit Naast het feit dat de prijzen om te bouwen hoger worden, wordt de termijn waarbinnen met de bouw kan worden begonnen langer. Aannemers hebben het druk. Vandaag bellen betekent niet dat men de volgende week met de bouw kan beginnen. De wachtlijst wordt alleen maar langer. Daarnaast zijn er ook steeds meer voorschriften vanuit de overheid waardoor het steeds meer tijd kost voordat met de bouw kan worden begonnen.   Gevolgen bij een forse schade Krijgt jouw woning een forse schade, bijvoorbeeld een grote brand dan kan je met de effecten van deze ontwikkelingen te maken krijgen. Dat begint al met het feit dat je waarschijnlijk (veel) langer alternatieve huisvesting moet zoeken dan in het verleden nodig was. Dat kan een huurwoning zijn of een hotel. Aan beide opties kunnen forse kosten verbonden zijn. De meeste verzekeringen stellen voor deze kosten echter een maximum. Daarnaast is het de vraag wat het maximum is dat de verzekering aan vergoeding voor de schade aan het pand uitkeert.   Herbouwwaarde of vaste, verzekerde som Er zijn verschillende verzekeringen voor schade aan de woning. Er zijn verzekeringen die de herbouwwaarde vergoeden. Mits alle gegevens correct zijn aangeleverd geven veel verzekeraars een garantie tegen het risico dat de herstelkosten na een schade hoger blijken te zijn dan het bedrag dat u verzekerd heeft.    Maar er zijn ook verzekeringen waarbij er vaste, maximale verzekerde bedragen gelden. Bij die verzekeringen loop je dus het risico dat je na een schade, als gevolg van de sterk gestegen bouwkosten, een deel van de schade niet krijgt uitgekeerd. Dit kan ook al bij een kleinere schade gevolgen hebben. Is een pand voor bijvoorbeeld €400.000,- verzekerd en is de werkelijke, actuele herbouwwaarde €500.000,- dan kan een verzekeringsmaatschappij zich op het standpunt stellen dat slechts 80% van de waarde van het pand is verzekerd. Is de schade bijvoorbeeld €100.000,- dan kan de verzekeraar in dat geval besluiten om ook maar 80% van deze schade, dus €80.000,- te vergoeden.   Wijzigingen melden Is de woning onlangs verbouwd of ga je dat binnenkort doen, informeer ons dan daarover. Wij onderzoeken dan of dit gevolgen heeft voor de verzekering van het pand. Weet je niet of jouw woning op basis van de herbouwwaarde is verzekerd of tegen een vast bedrag, dan kunt je ons uiteraard even bellen of mailen. Wij zoeken het graag voor je uit.

Op het gebied van pensioen gaat het nodige veranderen

Op het gebied van het pensioen gaat in de komende jaren veel veranderen. De eerste verandering gaat waarschijnlijk al met ingang van 1 januari 2023 worden in.    In Nederland sparen de meeste werknemers via hun werkgever voor hun pensioen. Nadat je gestopt bent met werken, levert dit pensioen als aanvulling op de AOW inkomen op. Op 1 januari 2023 veranderen tal van regels voor pensioenen.   Hoofdlijnen van de veranderingen De veranderingen die gaan plaatsvinden zijn omvangrijk en complex. Wanneer je deze in enkele zinnen wil samenvatten dan gaat het om twee hoofdlijnen. Op de eerste plaats is het de wens om werknemers meer te betrekken bij hun pensioen. Bijvoorbeeld dat werknemers permanent inzicht hebben hoeveel geld er voor hun pensioen is gereserveerd. Op de tweede plaats is het de wens om de hoogte van de uitkering van het pensioen minder te garanderen en meer te laten afhangen van het rendement dat de pensioenfondsen behalen.   Voorbeeld streven naar grotere betrokkenheid De meeste werknemers hebben geen zicht op het kapitaal dat zij voor hun pensioen opbouwen. Een voorbeeld om dit te illustreren. Iemand heeft een jaarsalaris van €40.000,-. Meestal zal zo iemand niet beseffen dat er op enig moment bij het pensioenfonds op zijn naam een “potje” staat met daarin bijvoorbeeld €300.000,- om daaruit -  nadat hij met pensioen is gegaan - maandelijks levenslang een pensioenuitkering te financieren.   Niet de uitkering maar de bijdrage wordt gegarandeerd In het huidige systeem wordt de hoogte van de uitkering die de werknemer bij zijn pensioen ontvangt gegarandeerd. Wanneer de rendementen die het pensioenfonds maakt echter tegenvallen dan moet de bijdrage van werkgever en werknemer omhoog om de gegarandeerde uitkering toch te doen. Dit systeem gaat veranderen. De hoogte van de uitkering wordt niet langer gegarandeerd maar wel de bijdrage die werkgever en werknemer gedurende het arbeidzame leven doen. Dit leidt er dus toe dat de hoogte van de premie stabieler wordt en de hoogte van de uitkering minder zeker.  Wijziging 1 januari 2023 Een van de veranderingen die naar verwachting al op 1 januari 2023 ingaat, geeft elke pensioendeelnemer de mogelijkheid om eenmalig 10% van zijn opgebouwde pensioen contant op te nemen. Het gaat dan om mensen voor wie het recht op pensioen al is ingegaan. Hoe je dat geld gaat besteden mag je zelf weten.   Uit onderzoek blijkt dat op dit moment 27% van de mensen die dit recht krijgen en hiervan gebruik willen maken dit geld willen besteden aan “reizen” en 25% aan het aflossen van de hypotheekschuld .   Let op! Wanneer je een deel van je gespaarde pensioen voortijdig contant laat uitkeren, dan krijg je na pensionering maandelijks minder inkomen. Ook is het niet altijd verstandig om je hypotheek eerder af te lossen dan oorspronkelijk met de bank was afgesproken.   Het kan zijn dat je in het verleden bij het regelen van je financiële zaken rekening hebt gehouden met een maandelijks bedrag aan pensioen. Wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om een deel van jouw pensioen in contant geld op te nemen kloppen de aannames die in het verleden zijn gemaakt niet meer.   Daarom het advies: volg de ontwikkelingen rondom jouw pensioen in de komende tijd goed. Heb je vragen of wil je gebruik maken van het recht om na ingang van jouw pensioen een deel van het opgebouwde kapitaal op te nemen, vraag ons dan advies.

Belastingaangifte 2021

Ruim 8 miljoen mensen kunnen sinds dinsdag 1 maart aangifte inkomstenbelasting doen over 2021.   De meeste van ons zullen ook dit jaar weer proberen voor 1 mei 2022 de aangifte inkomstenbelasting 2021 af te ronden. Wanneer er wijzigingen in je hypothecaire lening hebben plaatsgevonden is het wel belangrijk hier extra aandacht aan te geven. Belastingdienst vult haar bekende gegevens in Ten behoeve van de 8 miljoen mensen die een aangifte inkomstenbelasting moeten doen over 2021, vult de Belastingdienst al vooraf zoveel mogelijk gegevens in. Het blijft wel belangrijk om deze gegevens goed te controleren. Zeker wanneer er in 2021 wijzigingen in jouw situatie hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld omdat je een extra 2e inkomen hebt gekregen. Of wanneer er zich wijzigingen hebben voorgedaan rondom je hypothecaire lening. Oversluiten voor lagere rente Veel woningeigenaren hebben in het afgelopen jaar hun bestaande hypotheek “overgesloten”. Vooral wanneer de rente die men over de hypotheek moest betalen nog hoogstens enkele jaren vaststond, bijvoorbeeld tot 2024, was het interessant om de hypotheek over te sluiten en daarbij tegen een lagere rente een nieuwe rentevaste periode af te spreken met de bank. Wanneer zo’n wijziging in 2021 heeft plaatsgevonden kan het zijn dat de Belastingdienst dit in haar voor ingevulde aangifte niet heeft verwerkt. Allerlei kosten die je van je inkomen mag aftrekken zijn dan niet ingevuld. Het is dus belangrijk dat je dit zelf doet.   Opletten bij groot verschil inkomens partners In het verleden was het fiscaal aantrekkelijk om zo veel mogelijk de betaalde hypotheekrente in mindering te brengen op de partner met het hoogste inkomen. Goed cijferen leert dat wanneer beide partners ieder een inkomen hebben dat beneden de € 68.507,-- ligt het niet uitmaakt bij wie de hypotheekrente in de aangifte wordt opgenomen.   Maar wanneer de ene partner een inkomen boven de € 68.507 heeft en de ander onder deze grens blijft, dan is het belangrijk om even goed te kijken wat verstandig is. Afhankelijk van de keuze die je maakt heeft dit gevolgen voor onder meer de Algemene Heffingskorting. Zijn er twee partners met grote verschillen in inkomen dan loont het de moeite om bij het invullen van de aangifte van de inkomstenbelasting zelf of door een deskundige te laten controleren bij welke partner de aangifte het meeste voordeel oplevert. 

Wij helpen bij de financiering van het energiezuinig maken van jouw woning

De prijs voor geleverde energie stijgt en dat raakt ons allemaal. Tijd dus om nu echt te beginnen met het energiezuiniger maken van de woning!   Iedereen heeft te maken met sterk gestegen kosten van energie voor de verwarming van de woning. Zelfs nu de winter nog “zacht” was, worden veel bewoners geconfronteerd met veel hogere kosten. Alle reden om te kijken of er maatregelen zijn te treffen om de woning energiezuiniger te maken.   Terugverdientijd wordt korter Door de hogere kosten van energie wordt het financieel steeds aantrekkelijker  investeringen te doen die jouw woning energiezuiniger maken. Soms kan dat al door het treffen van eenvoudige en relatief goedkope maatregelen zoals tochtstrippen en isolatie. Grotere besparingen kun je doorgaans bereiken door maatregelen te nemen die eerst een forse, financiële investering vragen zoals bijvoorbeeld isolerend glas, een warmtepomp of zonnepanelen. Door de recente hogere kosten van energie “verdien” je de investering die je doet wel steeds sneller terug. Zodra je de investering hebt “terugverdiend” ga je dus echt financieel rendement maken. Dat rendement zal veel hoger zijn dan het rendement dat je bijvoorbeeld op jouw spaargeld ontvangt.    Veel opties om te financieren Er zijn niet alleen financiële motieven om jouw woning te verduurzamen. Uiteraard is verduurzaming ook belangrijk in het kader van het halen van de klimaatdoelen. Om dat mogelijk te maken is er een veelheid van mogelijkheden ontstaan om de investeringen hiervoor te financieren. Allereerst zijn er meerdere subsidies beschikbaar. Daarnaast zijn er vaak regelingen van gemeenten, provincie en overheid die tegen aantrekkelijke voorwaarden en tegen lage kosten bereid zijn een gedeeltelijke financiering te verstrekken om de verduurzaming van jouw woning mogelijk te maken. Ook de banken die hypotheken verstrekken kennen inmiddels allerlei mogelijkheden om extra te kunnen lenen of te investeren in verduurzaming van woningen.   Wij zetten het graag voor jou op een rijtje Er zijn dus meerdere manieren om geld te lenen om de kosten van het energiezuiniger maken van jouw woning te financieren. Over het algemeen is dit een verstandige keuze omdat je in een relatief korte periode deze investering hebt terugverdiend en daarmee jouw totale woonlasten lager zullen zijn dan wanneer je deze maatregelen niet had genomen. Wil je eens kijken wat in jouw situatie mogelijk is? Neem dan contact met ons kantoor op. Wij zijn je graag van dienst.  

In tijden van veranderingen keuzes uit het verleden actualiseren

Op dit moment vinden er in de samenleving zo veel veranderingen plaats dat het verstandig is om te bekijken of in het verleden gemaakte keuzes nog steeds passen bij de huidige situatie.   Wij leven in een periode van veel veranderingen. Om maar eens een paar veranderingen te noemen: de waarde van woningen is explosief gestegen, het pensioenstelsel wordt ingrijpend veranderd, waardoor uitkeringen qua hoogte minder voorspelbaar worden, de inflatie loopt sterk op waarbij niemand weet of dit slechts van korte duur is. Misschien moeten we rekening houden met een lange periode van hoge inflatie. Bovendien is het de vraag hoe de economie zich gaat ontwikkelen.   In het verleden langjarige keuzes gemaakt Veel mensen hebben in het verleden keuzen gemaakt waarvan de financiële consequenties zich uitstrekken over vele jaren. Bijvoorbeeld de keuze voor de periode waarvoor de rente op de hypotheek wordt “vastgesteld”. Of het bedrag dat maandelijks wordt gespaard als inkomen na pensionering. Al die keuzes zijn gemaakt vanuit een bepaalde gedachte hoe “later” er zou uitzien. Wanneer “later” er waarschijnlijk anders gaat uitzien dan je in het verleden bij het maken van bepaalde keuzes werd dacht, is het verstandig even een moment van bezinning te nemen met de vraag: “Zou ik met de kennis die ik nu heb deze keuze weer precies zo maken? ”. Is het antwoord ja, dan geeft dat rust. Is het antwoord “dat weet ik niet zo zeker” dan is het raadzaam om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen. Waar het gaat om financiële zaken zoals verzekeringen, pensioen, vermogensopbouw, wonen en levens- en nalatenschapstestamenten, kunnen en willen wij graag met jou doornemen of eerder gemaakte keuzes nog steeds passend zijn. Stel je dat op prijs dan vragen wij je contact met ons op te nemen. Wij maken dan graag een afspraak om in rust een en ander met de ogen van vandaag te bekijken. 

Fout + schade en toch niet aansprakelijk voor de schade? Hoe kan dat?

Wanneer er door een fout schade ontstaat ga je ervan uit dat degene die de fout heeft gemaakt de schade moet vergoeden, toch?   Ons kantoor is dagelijks betrokken bij het afwikkelen van schades. Een situatie die wel eens voorkomt is die waarin vaststaat dat iemand een fout heeft gemaakt waar een ander schade door lijdt. Normaal gesproken is de zaak dan duidelijk. Degene die de fout heeft gemaakt moet de schade vergoeden. Maar dat is niet altijd zo. Wij lichten dit in dit artikel toe.   Niet alleen adviseren, maar ook begeleiden Wij helpen je graag met het selecteren van een passende verzekering, maar wij doen meer dan dat. Wanneer je bij ons een schade meldt, controleren wij of deze schade in aanmerking komt voor vergoeding door een van jou via ons kantoor afgesloten verzekeringen. Ook controleren wij of de verzekeringsmaatschappij die de schademelding in behandeling neemt dit op correcte wijze doet.   Over het algemeen werken de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen keurig. Maar er zijn altijd situaties waarin je de zaak vanuit twee kanten kan bekijken. De verzekeraar kan op goede gronden een oordeel hebben. Onze taak is dan om goed te beargumenteren dat je de schade ook vanuit het belang van onze klant kan bekijken. Dat kan aanleiding zijn voor stevige discussies. Die gaan wij niet uit de weg!   Een lastig punt De hoofdregel in het Nederlandse recht is dat wanneer je een fout maakt en iemand als gevolg daarvan schade lijdt, degene die deze fout maakt deze schade moet vergoeden. Veel mensen die deze zin lezen onthouden drie kernbegrippen te weten “fout”, “schade” en “vergoeden”. Waar men overheen leest zijn de woorden “als gevolg daarvan”.  Wij laten dat zien aan een voorbeeld.   Wij hebben recentelijk te maken gehad met enkele zware stormen. Door deze stormen zijn heel veel zonnepanelen van daken gewaaid waardoor de eigenaren financiële schade hebben geleden. Stel nu dat uit onderzoek komt vaste staan dat de installateur de zonnepanelen niet optimaal heeft vastgemaakt. Wat je dan hebt is een fout van de installateur en schade. Maar betekent dit nu dat de installateur die schade moet vergoeden? Ja wanneer vast komt te staan dat het wegwaaien van de zonnepanelen alleen kon gebeuren doordat de zonnepanelen niet optimaal waren gemonteerd. Maar kan de installateur aantonen dat in het hele gebied zonnepanelen van daken zijn gewaaid, ook waar deze goed waren gemonteerd, dan kan de installateur zich verweren met het argument dat de schade niet is veroorzaakt als gevolg van de minder goede montage maar door de uitzonderlijke kracht van de storm waardoor deze schade ook zou zijn ontstaan wanneer de zonnepanelen wel goed gemonteerd waren geweest.   Feiten en omstandigheden zijn belangrijk Veel schades worden snel en correct afgewikkeld. Soms duurt het langer en vinden er uitgebreide discussies en uitwisselingen van standpunten plaats. Wat dan belangrijk is dat wij beschikken over een volledig beeld waarbij alle feiten en omstandigheden belangrijk kunnen zijn om de uitkomst van zo een schadesituatie op een voor onze relaties goede wijze af te sluiten.  Raak je betrokken bij een schade? Informeer ons dan snel en volledig!

Cookie instellingen