Nieuws Verzekeringen

Aandacht voor de digitale nalatenschap is wenselijk

Zakelijke informatie. Dierbare foto’s met mooie herinneringen. Financiële overzichten. Wij slaan dit steeds vaker digitaal op. Goed beschermd met een wachtwoord. Die beveiliging kan echter tot veel extra verdriet en zorg leiden bij een onverwacht overlijden.   Geen toegang tot digitale bestanden Aanbieders van opslagruimte in ‘de Cloud’ bouwen voortdurend aan beveiliging om ervoor te zorgen dat alleen jij met een wachtwoord toegang hebt tot jouw data. Gevolg is dat wanneer iemand (onverwacht) overlijdt de nabestaanden geen toegang kunnen krijgen tot digitale bestanden. Dit leidt vaak tot ingewikkelde procedures om uiteindelijk toegang tot deze data te krijgen, wat veel extra verdriet en zorgen kan opleveren.   Wachtwoordmanager Er bestaan diensten waar je op een plek al jouw wachtwoorden en andere toegangscodes kunt opslaan. Deze diensten staan bekend onder de term “wachtwoordmanagers”. Het voordeel is dat je vaak maar één toegangscode hoeft te onthouden om via deze wachtwoordmanager toegang te krijgen tot alle andere toegangscodes die je hebt aangemaakt. Heb je een veilige plek om deze centrale code ergens neer te leggen (bankkluisje) of aan iemand te geven dan kan je daarmee waarschijnlijk voorkomen dat na jouw overlijden de nabestaanden veel moeite moeten doen om jouw digitale bestanden te openen.   Digitaal testament Een alternatief is dat je via een notaris een sociaal media testament regelt. In zo’n testament geef je aan wat je graag wilt dat er met jouw online bezittingen gebeurt en geef je de nabestaanden een handleiding over hoe ze dat moeten doen. Heb je op bepaalde digitale platforms informatie opgeslagen waarvan je niet wilt dat alle nabestaanden daar kennis van kunnen nemen dan kun je dit ook regelen.  Je kunt iemand benoemen die belast wordt met de afwikkeling van het digitale gedeelte van jouw nalatenschap. Bijvoorbeeld door aan te geven wat moet worden verwijderd, wat bewaard moet worden, en wat aan familie/vrienden moet worden gegeven.   Denk er tijdig over na Met de groei van onze digitale archieven is het verstandig om enerzijds deze zo goed mogelijk te beveiligen, maar anderzijds er wel voor te zorgen dat bij calamiteiten naasten bij belangrijke informatie kunnen die op dat moment noodzakelijk of wenselijk is. Er zijn diverse mogelijkheden om dit te regelen. Ons advies: denk er tijdig over na welke optie voor jou het beste is en regel dit dan.

Adverteer niet met: “Hier is iets te halen”

Een inbraak in je woning of bedrijf is al heel vervelend. Het wordt nog erger wanneer dit twee keer kort na elkaar gebeurt. De kans daarop kan je proberen te beperken.   Inbraak maakt diepe indruk Voor veel mensen brengt een inbraak veel emoties met zich mee. En nog extra wanneer er spullen met een emotionele waarde verdwijnen. Maar ook gestolen goederen die “vervangbaar” zijn, zoals laptops, paspoorten en bankpassen geven veel extra werk voordat deze zijn vervangen. Daarnaast kan de idee dat onbekenden in jouw woning hebben gelopen jarenlang een gevoel van onveiligheid geven.   Nieuwe spullen zijn aantrekkelijk voor dieven Over het algemeen worden goederen die gestolen en “vervangbaar” zijn ook daadwerkelijk vervangen. De nieuwste versies van de mobiel, laptop, camera of flatscreen vervangen vaak de gestolen exemplaren. Het is dan niet verstandig om de kartonnen dozen van die nieuwe apparatuur in het zicht bij het oud papier voor de woning te zetten. Dat is voor kwaadwillende wel een heel gemakkelijk te herkennen signaal dat er nieuwe en interessante spullen uit de woning zijn te halen. Voor je het weet heb je binnen de kortste keren een tweede inbraak.   Beveiliging stuk? Extra risico Er ontstaat ook een risico wanneer tijdens de inbraak de dieven de beveiliging van je woning of bedrijfsgebouw onklaar hebben gemaakt om binnen te komen. Het lukt vaak niet om die beveiligingsapparatuur binnen een dag weer te vervangen. Dit betekent dat er minimaal een aantal dagen geen beveiliging is. Dat weten de inbrekers ook. Hebben die tijdens hun eerste “bezoek” zaken gezien die voor hen interessant waren maar die ze op dat moment niet konden meenemen, dan is het voor hen aantrekkelijk om snel een tweede keer in te breken, wetende dat de beveiliging waarschijnlijk nog niet op orde is.   Die tweede inbraak is al vervelend, maar wordt extra vervelend wanneer in de verzekeringsvoorwaarden staat dat alleen schade wordt vergoed bij een goed werkend alarmsysteem. Aan die voorwaarde is dan bij de tweede inbraak niet voldaan. Dit kan heel vervelende discussies tot gevolg hebben. Snelle vervanging van de beschadigde beveiliging moet daarom prioriteit hebben. Ook kun je kijken of je gedurende de periode dat de beveiliging niet op orde is bepaalde zaken beter toch maar ergens anders opslaat.   Krijg je te maken met een inbraak, wees dan alert op dit soort risico’s. Kijk, samen met ons kantoor, naar maatregelen die je, al dan niet tijdelijk, kunt nemen. Ook overleggen wij namens jou met verzekeringsmaatschappijen over tijdelijke afspraken om het risico toch verzekerd te houden.

Verduurzaming woning: elke gemeente helpt anders

Elke gemeente kent eigen voorzieningen voor hoe zij haar inwoners helpt bij het energiezuiniger maken van de woning. De regeling in de ene gemeente kan daardoor anders zijn dan in de buurgemeente.   Veel voordelen Het energiezuiniger maken van jouw woning biedt veel voordelen: Goed voor het klimaat Lagere, maandelijkse kosten voor energie Woning brengt meer op bij verkoop Het huis wordt een stuk behaaglijker.  De overheid helpt De overheid kent tal van maatregelen die burgers stimuleren hun woning te verduurzamen. Deze maatregelen kunnen burgers financieel helpen bij het energiezuiniger maken van de woning. Andere maatregelen die worden gestimuleerd zijn om meer “groene daken” te maken of om regenwater niet in het riool af te voeren, maar in de tuin.   Meerdere regelingen verschillen per gemeente Er zijn regelingen die gelden voor alle burgers in Nederland, ongeacht waar zij wonen. Maar er zijn er ook die per gemeente verschillen. Er is een handige site waarop alle regelingen te vinden zijn. Door de naam van jouw gemeente in te toetsen, krijg je direct te zien welke steun jouw gemeente geeft aan welke maatregelen. Je kunt de site hier bekijken: https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/   Wij helpen met een goed advies over de wijze van financiering De maatregelen van de overheid vergoeden nooit de volledige kosten. Je zal dus zelf altijd ook een deel moeten financieren. Misschien heb je spaargeld waarmee je dit kunt doen. Zo niet, dan helpen wij je graag bij het zoeken naar een financieringsvorm die past bij jouw situatie. Hierbij kunnen wij dan kijken naar (een mix van) Een kleine verhoging van jouw bestaande hypotheek Gebruik te maken van stimulerings- en subsidieregelingen Een tijdelijke persoonlijke lening.

Vangnet met een prijskaartje

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je bij veel verzekeringsmaatschappijen geen nieuwe verzekering meer kan afsluiten. In de meeste gevallen is er dan wel een vangnet waardoor je niet onverzekerd door het leven hoeft. Daar hangt echter wel een fors prijskaartje aan.   Te vaak schade De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen de verzekering beëindigen wanneer je veel vaker dan gemiddeld een beroep doet op de verzekering. Wanneer je meerdere jaren achter elkaar betrokken bent bij schades of bij de inboedelverzekering achter elkaar claims indient vanwege bijvoorbeeld brand of diefstal, dan kan en mag een verzekeringsmaatschappij de verzekering beëindigen.   Wanneer je naar een andere verzekeringsmaatschappij gaat om een nieuwe verzekering af te sluiten, zal deze aan jou vragen of er wel eens een verzekeringsmaatschappij een verzekering heeft opgezegd. Wanneer je die vraag, naar waarheid, met ja moet beantwoorden, is de kans groot dat die verzekeraar met jou geen nieuwe verzekeringsovereenkomst wil afsluiten.    Te veel gedronken Hetzelfde geldt wanneer je bent veroordeeld voor rijden onder invloed. Zeker wanneer dit vaker dan een keer het geval is, zal het lastig worden om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.   Of bij misleiding Een verzekeraar kan de verzekering ook beëindigen wanneer bewezen kan worden dat een consument onjuiste informatie heeft gegeven om daarmee een uitkering te krijgen waarop geen recht bestaat. Zo’n poging tot misleiding van de verzekeraar komt vaak in een register dat door alle verzekeringsmaatschappijen kan worden ingezien, met als gevolg dat het afsluiten van een nieuwe verzekering dan lastig wordt.   Vangnet Een groot aantal verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in Nederland hebben gezamenlijk een aparte verzekeringsmaatschappij opgericht. Deze maatschappij is bedoeld als vangnet voor mensen die zich niet meer bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen kunnen verzekeren. Hoewel ook deze maatschappij, De Vereende, geen acceptatieplicht heeft, kunnen in de meeste gevallen mensen die zijn geweigerd zich hier wel verzekeren.   Rekening moet echter worden gehouden dat de premies fors hoger zijn en ook de voorwaarden zullen anders zijn. Bijvoorbeeld een veel hoger eigen risico.   Terugkeer naar reguliere verzekeraar Omstandigheden bij mensen kunnen veranderen. Iemand kan het problematisch alcoholgebruik overwinnen of voorzichtiger gaan rijden waardoor hij geen schades meer veroorzaakt. Blijkt na een aantal jaren dat de betreffende persoon weer een “normaal” risicoprofiel heeft, dan zijn veel reguliere verzekeringsmaatschappijen bereid weer de normale acceptatieprocedure te voeren.

De centrale bank verhoogt rente

De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente met 0,5% verhoogd. Aangegeven is dat rekening moet worden gehouden met verdere verhogingen. In de praktijk leiden dit soort verhogingen ook tot hogere rentes voor hypothecair krediet.    Ongekend snelle stijging rente In de afgelopen jaren is de rente lange tijd historisch laag geweest. In de afgelopen maanden is de rente ongekend snel gestegen. Wanneer wij luisteren naar de uitspraken van de Europese Centrale Bank dan moeten wij er rekening mee houden dat de rente in de komende tijd verder kan gaan stijgen.   Lenen wordt duurder Een stijgende rente betekent over het algemeen dat het lenen van geld duurder wordt. Daar krijg je mee te maken op het moment dat je nu een nieuwe lening afsluit, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning. Maar ook mensen die in het verleden een hypotheek hebben afgesloten en hebben gekozen voor een rentevastperiode die in de komende tijd afloopt, kunnen te maken krijgen met een veel hogere rente dan zij gewend waren te betalen. De woonlasten kunnen daardoor fors stijgen. Dit naast de energielasten die in het afgelopen jaar ook al fors zijn gestegen.   Hogere rente kan leiden tot daling van de prijzen van woningen Een rentestijging betekent dit in het algemeen dat de kosten van een hypothecaire geldlening voor de financiering van een nieuwe woning stijgen. Deze hogere kosten kunnen er weer toe leiden dat er minder mensen financieel in staat zijn deze lasten nog te betalen. Minder kopers kan dan weer tot gevolg hebben dat de prijzen van woningen gaan dalen. Op dit moment is er duidelijk sprake van een daling van de huizenprijzen. Tegelijkertijd wordt de daling van de huizenprijzen geremd door het feit dat de vraag naar woonruimte vele malen groter is dan het aanbod. In de meest ongunstige situatie worden bestaande huiseigenaren geconfronteerd met een sterke stijging van de energielasten en veel hogere rentelasten wanneer net in deze periode de “oude” rentevastperiode afloopt. En de waarde van de woning daalt.   Bij dreigende betalingsproblemen niet wegkijken, maar contact met ons kantoor zoeken Wanneer je te maken krijgt met (dreigende) betalingsproblemen onderneem dan actie. Doe je niets dan worden de schulden alleen maar groter en steeds moeilijker op te lossen. Ons kantoor wil er ook zijn wanneer het bij jou even tegenzit. Samen met jou kunnen wij kijken of wij toch tot oplossingen kunnen komen. Banken zijn, mits klanten eerlijk zijn over hun financiële problemen, vaak bereid mee te denken. Bijvoorbeeld door tijdelijk een pauze toe te staan in het aflossen van de lening, waarmee jouw maandlasten dan tijdelijk lager zijn.   In dit soort situaties is het belangrijk dat je de juiste informatie bij het juiste “loket” aan de bank voorlegt. Wij helpen je daar graag bij. Dus aarzel niet om op tijd met ons in gesprek te gaan.

Digitalisering niet voor iedereen een vooruitgang

Even je bankpas houden bij het paaltje bij de trein en je kunt reizen en de kosten voor de reis worden automatisch van de rekening afgeschreven. Even je mobiel bij de betaalautomaat in de winkel houden en je hebt betaald. Makkelijk? Ja, maar niet voor iedereen.   Niet iedereen is digitaal vaardig Ongeveer 2,5 miljoen tot 4 miljoen mensen vinden het moeilijk om hun bankzaken digitaal te regelen. Simpelweg omdat ze niet “handig” zijn met digitale apparatuur. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat ze slecht kunnen zien, geen geld hebben om deze digitale apparatuur aan te schaffen, de Nederlandse taal niet (goed) beheersen of omdat ze niet goed snappen wat de pagina’s van de sites van banken nu precies van hen vragen te doen om dat resultaat te krijgen waar deze mensen behoefte aan hebben.   Niet alleen voor bankzaken Onze samenleving digitaliseert in snel tempo. Kun je niet goed met computers overweg dan is het heel lastig om met allerlei overheidsorganisaties te communiceren over bijvoorbeeld subsidies, vergunningen of toeslagen. Datzelfde geldt voor informatie over pensioenen en verzekeringen. Extra vervelend is het wanneer deze organisaties ook telefonisch niet goed bereikbaar zijn en beperkte mogelijkheden kennen om fysiek langs te gaan.   Wij helpen graag Wij hebben verstand van verzekeringen, hypotheken en pensioenen. Wij zijn altijd bereid mensen te helpen die het digitale spoor even bijster zijn. Dat geldt natuurlijk voor de relaties van ons kantoor. Maar het feit dat je deze tekst (mogelijk digitaal) leest kan betekenen dat jij je nog prima zelf kan redden. Maar krijg je te maken met kennissen of familieleden die hulp nodig hebben die je zelf niet kan geven en het gaat over een onderwerp waar wij verstand van hebben, dan helpen wij natuurlijk graag. 

Wat kan branden, kan ook warmte geven

Je kan de temperatuur in je woning wel een graadje lager zetten, maar ook dan blijven de kosten van gas en elektriciteit hoog. Wellicht heb je thuis een houtkachel. Daarmee kan je tenminste één ruimte in jouw woning lekker warm maken en houden. Er is dan wel iets waar je op moet letten.   Houtkachels maken overuren Veel mensen gebruiken op dit moment de houtkachel in hun woning intensiever dan in de afgelopen jaren. Staatsbosbeheer constateert dat veel hout dat gezaagd in de bossen ligt om afgevoerd te worden, door onbevoegden wordt meegenomen. Formeel is dit “stroperij” en is dus een strafbaar feit. Maar ook pallets en planken bij bouwlocaties en bedrijven zijn tegenwoordig “gewild” om thuis te verzagen en te gebruiken voor verwarming.   Meer branden Wij zien dat de pogingen om te besparen op het gasgebruik een keerzijde heeft. Intensiever gebruik van houtkachels, maar ook het extra gebruik van bijvoorbeeld kaarsen en andere brandende zaken geven extra risico’s! Dit is op dit moment landelijk te zien in de ontwikkeling van het aantal woningbranden.   Wat zegt de verzekering Bijna alle huiseigenaren hebben een verzekering waarbij de schade door brand wordt vergoed. Maar veel van deze verzekeringsvoorwaarden stellen wel als voorwaarde dat de rookkanalen van kachels regelmatig moeten worden geveegd door een professionele schoorsteenveger. Dus heb je een open haard en is deze al een tijdje niet onderhouden, laat dan de schoorsteen vegen en de open haard controleren. En, heel belangrijk: bewaar de nota van het bedrijf dat deze werkzaamheden heeft uitgevoerd bij jouw verzekeringspapieren. Kies niet “zo maar” voor een bedrijf vanaf internet. Er zijn op dit gebied veel malafide bedrijven. Heb je geen vaste betrouwbare leverancier en ben je op zoek naar een betrouwbaar bedrijf, dan mag je altijd even contact zoeken met ons kantoor. Wij kennen de erkende schoorsteenvegers die bij jou in de buurt gevestigd zijn.

Alles wordt duurder: Ook de verkeersboetes!

Wij hebben er allemaal mee te maken: alles wordt duurder. Helaas geldt dat ook voor de verkeersboetes.   Boetebedragen per 1 januari 2023 Met ingang van 1 januari 2023 gelden voor veel voorkomende verkeersovertredingen de volgende boetebedragen:  Geen gordel om? - € 160 Houd je je telefoon vast tijdens het rijden? - € 380 Onnodig links rijden - € 240 Rechts inhalen - € 280 Te veel decibel uit je uitlaat - € 320 Rijd je door rood? - € 280 Onnodig geluid veroorzaken? - € 280 Onnodig over de vluchtstrook? - € 280 Fout parkeren? - € 110 Parkeren gehandicaptenparkeerplaats zonder kaart? - € 350 Kenteken slecht te lezen? - € 160 30 kilometer te hard binnen bebouwde kom? - € 383 39 km te hard op de snelweg? - € 450 Deelnemen aan het verkeer zonder WA- autoverzekering € 650  Oh ja…. Deze bedragen worden nog verhoogd met € 9,00 administratiekosten   Onverzekerd rijden In een tijd dat veel mensen moeite hebben om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, kan het verleidelijk zijn om de auto niet te verzekeren. Maar dat is heel onverstandig. Uit het overzicht hierboven blijkt al dat, wanneer de politie dit constateert, je een forse boete krijgt. Veel ingrijpender wordt het wanneer je betrokken raakt bij een ongeval waarbij derden schade oplopen. Zelfs een klein ongeval kan al snel leiden tot duizenden euro’s aan schade. Is er geen verzekering, dan zal deze schade in eerste instantie door het Waarborgfonds Motorverkeer aan de benadeelde worden vergoed. Maar dat Waarborgfonds zal vervolgens deze uitgekeerde bedragen op jou verhalen. Dus dringend advies: zorg dat jouw auto minimaal een WA-verzekering heeft.

Wonen in een appartement en dan toch woning verduurzamen?

Nederland telt bijna een half miljoen appartementen die onderdeel zijn van een zogenaamde “kleine” Vereniging van Eigenaren (VVE). Ook de bewoners van deze appartementen kunnen vaak kosten besparen door hun woning beter te isoleren. Dit klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk vaak is.   Appartement Omdat een appartement onderdeel is van een groter gebouw met gemeenschappelijke ruimtes zoals de hal bij de entree, de trappen, liften, etc., moet er op grond van de wet altijd een Vereniging van Eigenaren (VVE) zijn. De VVE beslist over het beheer en onderhoud van het appartementencomplex. Bijvoorbeeld van het dak. Als de dakbedekking vernieuwd moet worden dan zullen de kosten hiervan door middel van een omslagregeling via de VVE door alle eigenaren van de appartementen in het complex betaald moeten worden.   De algemene ledenvergadering beslist over de uitgaven Alle eigenaren van het complex zijn lid van de Vereniging van Eigenaren. In de algemene ledenvergadering wordt er beslist of bepaalde uitgaven wel of niet worden gedaan. Zeker in kleinere VVE’s (bij complexen met 7 of minder appartementen) kunnen gesprekken over grote investeringen tot heftige discussies leiden. Bijvoorbeeld wanneer de vereniging geen reserves heeft en zo’n investering kan leiden tot een naheffing per appartement van soms duizenden euro’s.   Slechte isolatie Ongeveer 70% van deze appartementen van kleine VVE’s zijn slecht geïsoleerd, waardoor bewoners hoge energielasten hebben. Er zijn maatregelen die bewoners zelf kunnen treffen. Maar veel maatregelen moeten men in het hele gebouw uitvoeren. Een besluit daarover moet in de algemene ledenvergadering worden genomen. Zo’n voorstel kan ook nog eens worden geblokkeerd door bewoners die onvoldoende financiële middelen hebben om hun deel van de kosten te betalen.   Nu lening tegen gunstige voorwaarden mogelijk Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn, maakt het mogelijk voor VVE’s om tegen gunstige voorwaarden een lening aan te gaan voor verduurzaming. Bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen te nemen of zonnepanelen te plaatsen. De vereniging kan zelf de hoogte van de lening bepalen met een maximum van € 25.000 per woning en een looptijd van 10, 15 of 20 jaar. De aflossing en rente worden betaald door de VVE en kunnen maandelijks worden doorbelast aan de leden. De besparing op energielasten zal in de praktijk echter vaak (veel) meer zijn dan deze extra lasten voor rente en aflossing. Per saldo wordt het appartement aangenamer om in te wonen, stijgt de waarde ervan en dalen de maandelijkse woonlasten.  In elke gemeente in Nederland is deze financiering mogelijk.   Meer informatie vind je op https://www.svn.nl/stimuleringslening-kleine-vve, maar uiteraard mag je ook contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen je graag!

Beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: groot verschil

Verzekeringen zijn ingewikkeld. Het is daarom verstandig om je goed te laten adviseren voordat je een verzekering afsluit. Dat geldt zeker wanneer je bijvoorbeeld als ZZP’er gaat starten. Wij geven een voorbeeld over een onderwerp waar wij in de praktijk vaak zien dat er misverstanden bestaan.   Inbraakdetectie Een voorbeeld: Maarten is een vakman op het gebied van het installeren van beveiligingssystemen. Na een aantal jaren bij een baas te hebben gewerkt besluit hij voor zichzelf te beginnen. Maarten heeft zich goed ingelezen en weet dat hij tijdens zijn werk schade bij opdrachtgevers kan veroorzaken en dat het verstandig is om dit risico te verzekeren. Hij sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.   Een mooie klant Al snel mag Maarten voor een importeur van dure kleding een alarminstallatie aanbrengen in een opslagruimte. Helaas. Op een avond vindt er een inbraak plaats en wordt er voor veel geld aan kleding gestolen. Door een fout bij de installatie heeft het alarm niet gewerkt. De verzekeringsmaatschappij van de importeur vergoedt deze schade niet omdat er geen goede alarminstallatie was. De importeur stelt hierop Maarten aansprakelijk voor de schade. Maarten vindt dit vervelend maar maakt zich geen zorgen. Want hij heeft toch een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven?   Nee toch! Maarten trekt wit weg wanneer hij de brief krijgt van zijn verzekeraar: de schade wordt niet vergoed! Waarom niet? Simpelweg omdat een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven alleen de schade vergoed die bestaat uit personen- of zaakschade. Had Maarten een fout gemaakt bij de installatie waardoor er kortsluiting had plaatsgevonden, gevolgd door brand dan was er wel dekking. In dit geval is er echter geen personen- of zaakschade maar “alleen” vermogensschade. Vermogensschade is niet verzekerd op een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, maar wel op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maarten had dus zowel een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven als een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten. Maar niemand had dit Maarten verteld.   Met wat je niet weet, kun je geen rekening houden Verzekeringen zijn complex. Begrippen kunnen op elkaar lijken terwijl het gaat om totaal verschillende verzekeringen met verschillende voorwaarden. Je kunt denken dat jij jouw verzekeringen prima geregeld hebt. Maarten kende het verschil niet tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Maar er zijn er bij verzekeringen veel meer van dit soort belangrijke aandachtspunten.   Verzekeringen zijn ons vak. Daar hebben wij voor gestudeerd en daarvoor moeten wij op grond van de wet onze deskundigheid permanent actueel houden. Het is daarom verstandig ons kantoor te vragen jou te adviseren op het gebied van verzekeringen en indien er een schade plaatsvindt, namens jou de contacten met de verzekeringsmaatschappij te onderhouden zodat de schade snel en correct wordt afgewikkeld.

Verzekeraar eist zorgvuldigheid van verzekerden

Verzekeringsmaatschappijen verwachten van hun verzekerden dat zij voldoende maatregelen treffen om schade te voorkomen. Doet een verzekerde dat niet, dan kan dat reden zijn om bij een schade deze niet te vergoeden. Zouden verzekeringsmaatschappijen deze voorwaarde niet stellen dan worden de premies van de verzekeringen onbetaalbaar. In dit artikel geven wij twee voorbeelden.   Vroeg in de ochtend vertrekken naar wintersport Eindelijk is het zover: wintersportvakantie! Het is best een eind rijden naar de bestemming. Je besluit in de vroege ochtend te vertrekken. De avond daarvoor laad je al de bagage in de auto zodat je in de ochtend direct kunt vertrekken. Helaas. Wanneer je de volgende ochtend wilt vertrekken is het raam van je auto ingeslagen en is de bagage gestolen. De vraag is dan of de reisverzekering deze schade zal vergoeden.   De kans is groot dat de verzekeraar deze schade niet vergoedt met als argument dat de verzekerde niet de maatregelen heeft getroffen die in redelijkheid van de verzekerde gevraagd hadden kunnen worden om het risico op diefstal te voorkomen.   In de rechtspraak is meermaals al uitgesproken dat een dergelijke handelwijze van een verzekerde niet zorgvuldig is. Diefstal uit de auto die ‘s avonds op staat geparkeerd staat, is een reëel risico dat relatief eenvoudig te voorkomen is door pas in te pakken op de ochtend van vertrek.   Raam open laten staan Een ander voorbeeld. Veel inboedelverzekeringen eisen bij diefstal dat zichtbaar is dat de inbreker deuren of ramen heeft beschadigd om binnen te komen (braaksporen). Laat je een raam openstaan bij afwezigheid, dan kan ook hier de verzekeringsmaatschappij weigeren om schade te vergoeden omdat jij als verzekerde onvoldoende maatregelen hebt getroffen om een diefstal te voorkomen.   Advies: Blijf zorgvuldig in het proberen schade te voorkomen Als verzekerde heb je dus de plicht maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Daarbij gaat het om te nemen maatregelen die in redelijkheid van een verzekerde gevraagd kunnen worden. Dat begrip “redelijkheid” kan in de praktijk discussies geven. Daar waar wij in schadedossiers vinden dat de verzekeraar te ver gaat in wat hij redelijk vindt gaan wij namens onze klanten de discussie aan. Maar ook wij hebben in die gesprekken wel te maken met het uitgangspunt dat van verzekerden vereist wordt dat zij voldoende voorzorgsmaatregelen treffen om schade te voorkomen.

Nieuwe baan. Hoger salaris. Prima voor elkaar. Toch?

Mogen wij je een advies geven? Verander je van baan, laat ons dat dan weten. Waarom wij dat advies geven vertellen wij je hieronder.   Werkgever en pensioen De meeste werkgevers kennen tegenwoordig een pensioenregeling voor hun werknemers. Gedurende de periode dat de werknemers bij deze werkgever werken bouwen zij daarmee pensioenrechten op. Vanuit deze pensioenrechten ontvangt de werknemer na diens pensionering maandelijks een uitkering. Hoe hoog die uitkering is, hangt onder meer af van het aantal jaren dat de werknemer bij de werkgever heeft gewerkt en het salaris dat hij/zij tijdens deze periode verdiende.   Positie nabestaanden Wat minder algemeen bekend is, is dat pensioenregelingen bij werkgevers vaak ook een nabestaandenregeling kennen. Die uitkering kan belangrijk zijn indien de werknemer bijvoorbeeld op jongere leeftijd als gevolg van een ongeval of ziekte komt te overlijden en de partner en kinderen opeens een inkomen zien wegvallen. Woonlasten en maandelijkse huishoudelijke kosten kunnen dan te groot worden voor het inkomen dat overblijft. Deze nabestaandenregeling wordt ook wel een partnerpensioen of nabestaandenpensioen genoemd.   Nabestaandenpensioen op risicobasis of op opbouwbasis Een werkgever kan een pensioenregeling hebben die op risicobasis is afgesloten. Is dit het geval dan zijn je nabestaanden alleen verzekerd van een nabestaandenpensioen vanuit de pensioenregeling van die werkgever zolang je bij je werkgever meedoet met de pensioenregeling. Dit nabestaandenpensioen verdwijnt als je niet meer deelneemt aan de regeling. Kom je dus te overlijden nadat je uit dienst bent getreden bij die werkgever dan tellen de jaren dat je daar gewerkt hebt niet meer mee voor de hoogte van het pensioen voor jouw nabestaanden. Bij de nieuwe werkgever ga je ook voor jouw nabestaanden wel weer rechten opbouwen maar je begint dan voor de uitkering aan jouw nabestaanden wel weer op nul.   Werkgevers kunnen ook kiezen voor een pensioenregeling op opbouwbasis. Is dat het geval dan krijgt je partner als je overlijdt een nabestaandenpensioen vanuit de pensioenregeling van de voormalig werkgever, ook als je niet meer deelneemt aan de pensioenregeling.   Informatie op www.mijnpensioenoverzicht.nl Wat de rechten op het nabestaandenpensioen zijn in jouw situatie kan jij en jouw partner snel zien door te kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl.   Daarom informeer ons bij verandering van werkgever Veel mensen vergeten bij verandering van werkgever goed te kijken naar de gevolgen voor hun pensioenopbouw. Als financieel adviseur zoeken wij dat graag uit. Maar dan moeten wij wel weten dat de relatie van plan is van werkgever te veranderen of al een andere betrekking heeft geaccepteerd. Op dat moment kunnen wij controleren of er aanleiding is extra zekerheden voor de nabestaanden te gaan regelen.

Helmplicht voor snorfietsbestuurders verplicht per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 is de helmplicht voor snorfietsbestuurders landelijk ingevoerd. Bestuurders van een snorfiets moeten een helm dragen, niet alleen als zij op de rijbaan rijden, maar ook wanneer op de fietspaden wordt gereden. Ook voor de passagiers is de helmplicht. Draag je die niet, dan riskeer je een boete van € 100,-. Voor veel mensen is het niet hoeven dragen van een helm de grootste reden dat zij gekozen hebben voor een snorfiets en niet voor een bromfiets. Dat de snorfiets minder snel mag dan de bromfiets, nemen deze bestuurders dan voor lief. Er zijn dan ook snorfietseigenaren die er voor kiezen om de snorfiets om te laten bouwen tot bromfiets zodat ze met de verplichte helm ook harder kunnen en mógen rijden dan op de snorfiets. Waarom wordt de helmplicht landelijk ingevoerd? De helmplicht wordt ingevoerd omdat de overheid hoopt dat ernstig hoofdletsel bij ongelukken hiermee kan worden voorkomen. Van de tientallen snorfietsbestuurders die jaarlijks in het ziekenhuis belanden met ernstige verwondingen zou een deel niet ernstig gewond zijn geraakt als deze bestuurders een helm hadden gedragen. Verschillen tussen snorfiets en bromfiets Er zijn een aantal verschillen tussen het gebruik van een snorfiets en een bromfiets. Een snorfiets mag maximaal 25 kilometer per uur rijden. Een bromfiets mag maximaal 45 kilometer per uur rijden. Een snorfietser moet gebruik maken van het fietspad, met een bromfiets moet (in de bebouwde kom) over de rijweg worden gereden (of op het fiets-/bromfietspad als deze er is). Een snorfiets moet zijn voorzien van een blauwe kentekenplaat met witte tekens. Een bromfiets van een gele kentekenplaat met zwarte tekens. Goedgekeurde helm De bestuurder van een snorfiets moet dus vanaf 1 januari 2023 een goedgekeurde bromfietshelm dragen. Het is voor de snorfietser ook toegestaan om een goedgekeurde speedpedelec-helm te dragen op de snorfiets. Een goedgekeurde bromfietshelm is te herkennen aan een op de helm aanwezig symbool in de vorm van een cirkel met een hoofdletter E in die cirkel. Achter deze E staat het cijfer 4. Dat cijfer correspondeert met Nederland als EU-land. Het is niet verplicht om een helm te dragen met de code E4, alle EU-goedgekeurde helmen volstaan. Een goedgekeurde speedpedelec-helm is te herkennen aan de codering NTA 8776:2016 op de helm. Ombouwen van snorfiets naar bromfiets Een snorfiets kan worden omgebouwd naar een bromfiets door een handige doe-het-zelver of door een bromfietsmonteur. Het is niet verplicht om de snorfiets om te bouwen naar een bromfiets. De snorfiets blijft gewoon een wettelijk toegestaan motorrijtuig, alleen geldt er dus de helmplicht. Als de snorfiets wél is omgebouwd naar een bromfiets is het verplicht dat deze bromfiets wordt gekeurd door de Dienst Wegverkeer. De RDW zal na goedkeuring een gele kentekenplaat ter beschikking stellen voor de bromfiets. Verzekering De verzekering voor een particulier gebruikte snorfiets kent een lagere premie dan de verzekering voor een particulier gebruikte bromfiets. Een snorfiets kan & mag tenslotte minder hard rijden dan een bromfiets. Hierdoor kun je over het algemeen verwachten dat een aanrijding met een snorfiets minder hard aankomt dan een aanrijding met een bromfiets. Als een snorfiets is omgebouwd naar een bromfiets, is de verzekeringnemer verplicht om dit te melden bij de verzekeraar. Zij zullen dan beoordelen of ze voor de tot bromfiets omgebouwde snorfiets dekking willen verlenen. En de premie wordt dan gebaseerd op basis van een bromfiets. Ook kan de verzekeraar het noodzakelijk vinden om nog aanpassingen doen in een eventueel eigen risico, in de polisvoorwaarden of in de van toepassing zijnde clausules. Niet doorgeven = niet verzekerd Als een snorfiets wordt omgebouwd naar een bromfiets, en je geeft dit niet door aan de verzekeraar, dan is een schade niet verzekerd. De bromfiets voldoet namelijk niet meer aan de omschrijving van het motorrijtuig waarvoor de verzekeraar een polis heeft afgegeven. Als zij toch aan een benadeelde schade moet vergoeden, zullen zij deze schadevergoeding verhalen op de verzekeringnemer. Rijbewijs Er zit geen verschil in de rijbewijsverplichting voor een snorfiets of een bromfiets. Voor het besturen van een snorfiets of een bromfiets is het rijbewijs AM verplicht. Iemand die in het bezit is van rijbewijs B (personenauto en lichte bedrijfsauto) of rijbewijs A (motorfiets) mag ook met een snor- of bromfiets rijden.

Diefstal uit garage of schuur

In 2021 werden bij de politie 12.290 aangiftes gedaan van diefstal uit garages en schuren. Dat is dus meer dan 30 maal per dag!   Veel kostbaarheden in schuren en garages Schuren en garages bevatten vaak veel relatief kostbare zaken. Denk aan gereedschap, (elektrische-) fietsen, onderdelen van de auto bijvoorbeeld de fietsdrager etc. Wanneer je de waarde van alle spullen in de schuur of garage optelt kom je waarschijnlijk op vele duizenden euro’s.   Minder goede beveiliging Veel schuren en garages staan “los” van de woning. Waar over het algemeen woningen tegenwoordig relatief goed zijn beveiligd tegen “gelegenheidsdieven”, is dit bij veel garages en schuren minder het geval. Vaak is het voor de dief relatief eenvoudig binnen te komen en in rust de meest waardevolle zaken uit te zoeken.   Dekking onder inboedelverzekering Op grond van de polisvoorwaarden van de meeste inboedelverzekeringen is inbraak in de schuur of garage verzekerd. Maar voorwaarde is dan bijna altijd dat er sporen van braak moeten zijn. In de praktijk zien wij echter dat deze ruimtes overdag, maar ook ’s avonds, vaak niet afgesloten zijn. Wel zo makkelijk voor het gezin dat de fiets gemakkelijk wil pakken of stallen.   Elektrische fietsen ook in de schuur op slot Veel mensen verzekeren hun elektrische fiets. Kijk je naar de polisvoorwaarden, dan zal bijna altijd zijn opgenomen dat er bij diefstal alleen vergoeding plaatsvindt wanneer je kan aantonen dat tijdens de diefstal de fiets op slot stond. Dat geldt ook wanneer de fiets in je eigen schuur/garage staat.   Geef aandacht aan beveiliging Net als jouw woning is het verstandig ook je schuur en garage te beveiligen. Denk daarbij vooral aan goede sloten en dievenklauwen bij deuren en ramen. Voor zover je van buiten de ruimte in kan kijken, probeer dan te voorkomen dat van buitenaf waardevolle spullen te zien zijn. Een grote tuintafel zal een gelegenheidsdief niet snel meenemen, maar bij een mooie boormachine of hogedrukreiniger is dit anders.   Daarnaast, maar dat spreekt vanzelf: doe de deuren op slot.

Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik alstublieft

Je herkent het vast wel. Je belt een grotere organisatie met een vraag. Op zich is dat bellen al een hele opgave. Want op de site van veel organisaties moet je goed zoeken om een telefoonnummer te vinden.     Bandje Als klant word je bij veel ondernemingen met zachte hand geleid naar mailadressen en chatboxen. Lukt het je toch op de website een telefoonnummer te vinden dan volgt bijna altijd een bandje met de tekst: “Al onze medewerkers zijn in gesprek. Een ogenblik alstublieft”, even later gevolgd met “Er zijn nog x wachtenden voor u”. En dan komt ook nog de mededeling dat het gesprek “voor opleidingsdoeleinden” wordt opgenomen. De echte volhouders onder ons krijgen dan tot slot het bericht dat het nog wel even kan duren en dat je ook de website kunt raadplegen (!).   Het is een verschijnsel dat bij heel veel grotere organisaties voorkomt. Deze organisaties besteden veel geld aan het werven van nieuwe klanten. Maar is iemand eenmaal klant dan wordt het stellen van vragen vooral als kostenpost gezien. Kosten waarop je kan besparen door je bereikbaarheid te verlagen.    Helaas is ook bij banken en verzekeringsmaatschappijen deze klantonvriendelijkheid te zien. Wanneer je bij een digitale winkel niemand kan bereiken om een vraag te stellen over een product dat je hebt gekocht, dan  is dat “vervelend”. Maar wanneer het gaat om een verzekering of hypotheek dan kan dat méér dan “vervelend” zijn. Er kunnen dan gemakkelijk situaties ontstaan die op een later moment niet meer te veranderen zijn. De financiële consequenties van “het onbereikbaar zijn” kunnen hierdoor groot zijn.     Wij zijn altijd bereikbaar Ons kantoor is geen grote onderneming. Wij hebben geen “bandjes” die aangeven dat onze medewerkers “even” geen tijd voor je hebben. Wanneer je contact met ons zoekt ken je waarschijnlijk onze collega al die jou gaat helpen. Datzelfde geldt andersom. Sommige zaken kunnen beter per telefoon dan per mail worden gecommuniceerd. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Nederland telt bijvoorbeeld 2 miljoen laaggeletterden. Voor deze groep kan het schrijven en lezen van een mail heel lastig zijn. Er zijn natuurlijk ook gewoon onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer je wil weten wat de financiële consequenties van een eventuele scheiding zijn, die je liever samen met een van onze medewerkers bespreekt in plaats van ons via een mail te moeten benaderen.    Energie Door de sterk gestegen energiekosten kunnen helaas veel mensen in betalingsproblemen komen. Ook jij kan daarmee te maken krijgen. Mocht dat het geval zijn, neem dan in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons op. Voor tijdelijke problemen zijn er vaak oplossingen te bedenken. Banken en verzekeraars willen hierbij meedenken. Je hoeft echt niet zelf deze organisaties te gaan bellen. Wij onderzoeken graag wat er in jouw situatie mogelijk is en nemen namens jou, waar mogelijk, contact op met de banken en verzekeringsmaatschappijen die jou kunnen helpen.     Kortom. Wij zijn er voor jou en je familie. Aarzel niet om contact met ons kantoor te zoeken. Je hebt onze gegevens en anders staan deze gewoon op onze site. Ook ons telefoonnummer! 

Cookie instellingen