Nieuws Verzekeringen

Dreigende betalingsproblemen? Niet mee blijven rondlopen!

“Tussen de 540.000 en 860.000 huishoudens komen door de hoge inflatie in betalingsproblemen”...   540.000 tot 860.000 gezinnen kunnen in financieel zwaar weer terechtkomen volgens een recent rapport van De Nederlandsche Bank. Daar worden wij even stil van. De zorg en het leed achter deze getallen is groot.   Grote delen van de bevolking De sterk gestegen inflatie en kosten van energie leiden bij grote delen van de bevolking tot zorgen en problemen. Ook gezinnen die tot voor kort goed konden rondkomen van het gezinsinkomen, zien opeens dat er maandelijks een tekort is. Heb je een financiële buffer dan kan je zo’n maandelijks tekort tijdelijk opvangen. Maar ook daar komt een einde aan en heb je geen buffer, dan is er direct een probleem.   Bezuinigen, uitstellen en schuiven De meeste mensen die zien dat de kosten oplopen zullen kijken waar ze op kunnen bezuinigen. Bijvoorbeeld door niet uit eten te gaan of minder nieuwe kleding te kopen. Op veel kosten zoals huur of hypotheek is niet snel te bezuinigen. De kosten van een auto zijn hoog, maar de auto wegdoen is geen optie wanneer deze onmisbaar is voor woon-werkverkeer. Wanneer er weinig ruimte meer is om te bezuinigen, gaan veel mensen de betaling van rekeningen uitstellen. Dat kan even lucht geven. Maar niet voor lang. Want uiteindelijk moeten de rekeningen toch betaald worden, met het risico dat wanneer deze te laat betaald worden er allerlei extra kosten in rekening worden gebracht. Is de nood nog hoger, dan is te zien dat er gekozen wordt een deel van de rekeningen wel te betalen en andere niet, ook niet na langere tijd.   Kom met ons praten Juist in deze bijzondere tijd willen wij er zijn om onze relaties te helpen waar wij kunnen. De praktijk laat zien dat hoe eerder wij met onze relaties in gesprek komen over dreigende betalingsproblemen hoe meer mogelijke oplossingen wij kunnen proberen te vinden. Bij tijdelijke betalingsproblemen zijn de meeste banken bereid om mee te denken wanneer de hypotheeklasten niet (volledig) betaald kunnen worden. Er kan bijvoorbeeld tijdelijk een pauze worden ingelast in de aflossing. Maar soms kunnen wij ook aanpassingen aanbrengen in jouw pakket financiële diensten waardoor je tijdelijk financieel even meer lucht krijgt. Ons belangrijkste advies dat wij nu willen geven is dat je direct contact met ons opneemt wanneer je zorgen hebt over dreigende betalingsproblemen. Wij zullen dan de tijd nemen om samen met jou te kijken of wij deze zorgen kunnen verlichten.

Energiesubsidiewijzer: Te mooi om niet even te gaan kijken!

Financiële ondersteuning van de overheid: Er zijn veel regelingen wat het lastig maakt om inzicht te krijgen wat voor jouw woning wel en niet mogelijk is.    De overheid heeft een fantastische website waarop per gemeente een totaal overzicht staat van de wijze waarop jij (financieel) geholpen kan worden bij het verduurzamen van je woning.   Veelheid van regelingen Op dit moment zijn er veel regelingen die consumenten financieel helpen hun woning te verduurzamen. Investeringen in verduurzaming verdienen zich vaak al binnen enkele jaren terug. Zeker wanneer een deel van de kosten gesubsidieerd wordt.   Lastig is het dat er niet alleen regelingen zijn die voor alle inwoners in Nederland gelden, maar ook regelingen die per provincie of per gemeente verschillen.   Een website met alle regelingen per gemeente De rijksoverheid heeft de site https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ gemaakt. Je hoeft op deze site alleen maar de gemeente in te vullen waar je woont en of je eigenaar of huurder bent en je krijgt direct  een totaaloverzicht van alle subsidies die beschikbaar zijn in het geval jij je woning wilt verduurzamen. Het kan hierbij gaan om een aanzienlijk deel van de kosten die je gaat maken voor bijvoorbeeld het energiezuiniger maken van de woning.   Ook informatie over wijze van financieren Via de site krijg je ook direct informatie te zien of er bepaalde mogelijkheden zijn om de kosten van te nemen maatregelen op financieel aantrekkelijke voorwaarden te financieren.   Ons advies: Overweeg je jouw woning te verduurzamen kijk dan eens op deze site. Het kan je heel veel geld besparen! https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/

Stijgende energieprijzen: waar begin je met het energiezuiniger maken van jouw woning?

Energiezuinig maken van je woning. Van kleine maatregelen tot grotere, je moet ergens beginnen… Een paar voorbeelden van eenvoudige tot wat ingrijpendere aanpassingen.   Ook al komen er maatregelen vanuit de overheid om de gevolgen van stijgende energieprijzen te dempen, toch zal vrijwel iedereen een groter deel van zijn inkomen kwijt zijn aan gas en elektriciteit dan vorig jaar. Je kunt proberen de kosten van energie te drukken door je woning te verduurzamen.   Begin met de eenvoudig te nemen maatregelen Er zijn allerlei maatregelen die je kan nemen om het energieverbruik in jouw woning te beperken. Sommige kosten niets, bijvoorbeeld de thermostaat van de radiator lager zetten in ongebruikte ruimtes. Andere maatregelen vragen een relatief kleine investering zoals een tochtstrip voor de brievenbusopening in de voordeur. Tot slot zijn er ook aanpassingen die een behoorlijke investering vragen. Die investering zal je over het algemeen wel binnen een paar jaar terugverdienen, maar je zal toch goed moeten kijken hoe je deze kosten gaat financieren. Is dat eenmaal duidelijk, dan zal je waarschijnlijk nog een bedrijf moeten vinden dat deze aanpassingen kan uitvoeren. Over het algemeen hebben installatiebedrijven het druk en is de wachtlijst lang. Het is daarom waarschijnlijk verstandiger om vast te beginnen met de eenvoudig zelf uit te voeren maatregelen en te starten met het goed nadenken welke grotere aanpassingen je op termijn wil doen en hoe deze te financieren.   Nuttige sites om je te oriënteren Er is een aantal goede websites waarop je praktische informatie kan vinden over energiebesparende maatregelen. Een aantal sites geeft ook duidelijk informatie voor welke maatregelen subsidie beschikbaar is en hoe je deze kan aanvragen. Je kunt ze hier bekijken.   https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/bestaande-bouw/orienteren-en https://www.verbeterjehuis.nl/https://www.verbeterjehuis.nl/stel-je-vraag-aan-je-energieloket/ https://www.verbeterjehuis.nl/energiesubsidiewijzer/ https://www.verbeterjehuis.nl/wizard/https://www.warmtefonds.nl/particulieren https://homeqgo.nl/ https://energiebespaarders.nl/

Prijsplafond energie ingewikkeld, maar simpel te berekenen

Begin oktober jl. heeft het kabinet voorstellen gedaan om de stijging van de kosten van energie voor onder meer huishoudens te dempen.   Een van de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld om huishoudens financieel te ondersteunen staat inmiddels bekend als het “prijsplafond”. Bij een “plafond” denk je aan een grens waar de prijs niet boven kan komen. Dit is in deze voorstellen echter niet helemaal het geval.   Prijsplafond Bij het voorgestelde prijsplafond mogen energiemaatschappijen tot een bepaald verbruik per jaar van gas en elektriciteit aan jou niet méér berekenen dan een door de overheid bepaald maximum bedrag. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.   Je hebt nog een energiecontract waarin de prijs voor energie op een lager bedrag is bepaald dan de actuele prijzen in de markt. Gedurende de looptijd van dit contract blijf je die lagere prijs betalen. Het kan ook zijn dat je een contract hebt waarbij je nu de hogere marktprijzen voor energie moet betalen. De overheid heeft berekend wat een gemiddeld huishouden aan kubieke meters gas en aan kilowatt elektriciteit per jaar verbruikt. Er zijn dan twee situaties denkbaar:  Jij verbruikt minder dan wat een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Betaal je voor het gas en elektriciteit van je verbruik meer dan het maximumbedrag dat het kabinet heeft vastgesteld dan wordt over jouw verbruik met het door de overheid vastgestelde tarief gerekend.  Je verbruikt per jaar meer dan een gemiddeld huishouden. Over het deel dat overeenkomt met het gemiddelde verbruik van een huishouden, betaal je dan het door de overheid vastgestelde maximumtarief en over het verbruik daarboven betaal je de actuele (hogere) prijs. Daar is dus geen sprake van een “plafond”.  Dit kan voor de overheid een kostbare regeling worden, omdat wanneer de prijzen van energie hoog zijn de energieleveranciers over het gemiddeld verbruik alleen het door de overheid vastgestelde maximumtarief ontvangen, terwijl zij de energie tegen een hoger bedrag moeten inkopen. Het verschil tussen wat de energiemaatschappij aan jou maximaal mag rekenen en de prijs waarvoor zij dit inkoopt  “past de overheid bij”.   En nu de eenvoudige berekening Zoals je ziet is de regeling ingewikkeld. Maar er is een heel handig rekenprogramma waarmee je snel kunt uitrekenen wat dit prijsplafond in jouw situatie gaat betekenen. Je vindt het via de volgende link: https://www.berekenhet.nl/wonen/prijsplafond-energie.html

Feit of Fabel: Schade veroorzaakt met een opgevoerde elektrische fiets valt onder dekking van de AVP

De elektrische fiets, vaak e-bike genoemd, is aan een opmars bezig. Vorig jaar was meer dan de helft van de nieuw verkochte fietsen een elektrische. Het zijn allang niet meer alleen de senioren die de gewone fiets verruilen voor een elektrische variant. Steeds meer scholieren gaan op een elektrische fiets naar school. En steeds meer bedrijven bieden fiets-leaseregelingen aan voor de medewerkers en ook de overheid stimuleert mensen om op de (elektrische) fiets te stappen en de auto te laten staan. Bovendien zorgt ook de toekomstige helmplicht voor snorfietsers ervoor dat de snorscooter gedwongen het veld ruimt voor de elektrische fiets. Wat is een elektrische fiets?  Volgens de Wegenverkeerswet 1994 is een elektrische fiets een fiets met trapondersteuning: een fiets die is voorzien van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kiloWatt en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 kilometer per uur bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.  Met de opmars van de elektrische fiets is er ook een opmars gaande van het opvoeren van deze elektrische fietsen. Recente berichten van Veilig Verkeer Nederland en van de Fietsersbond tonen dat het opvoeren van een elektrische fiets onveilig en dus onwenselijk is.   Is de elektrische fiets een motorrijtuig en daarmee WA-verzekeringsplichtig?  Het antwoord op het eerste deel van deze vraag is kort te beantwoorden met ‘ja’. Maar als we dan de vervolgvraag stellen of de elektrische fiets ook moet voldoen aan de Wam-verzekeringsplicht, wordt het antwoord genuanceerder. De Wam (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen) verplicht de eigenaar van een motorrijtuig om voor dat motorrijtuig een WA-verzekering af te sluiten. In de Wam is echter voor de elektrische fiets een uitzondering gemaakt, deze is (zolang die elektrische fiets voldoet aan de omschrijving in de Wegenverkeerswet zoals hierboven is beschreven) namelijk vrijgesteld van de Wam-verzekeringsplicht.  Ook in het ’Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen’ is de officiële tekst in artikel 1: ‘De bezitter van een fiets met trapondersteuning, als bedoeld in artikel 1, onderdeel ea. Van de Wegenverkeerswet 1994 is vrijgesteld van de verplichting tot het sluiten van een verzekering als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen’. In het kort: een elektrische fiets is wél een motorrijtuig, maar hoeft níet verplicht WA-verzekerd te worden.   AVP De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, de AVP, biedt in Nederland dekking voor schade door een elektrische fiets toegebracht aan een ander. Dus het ‘gat’ ontstaan door de vrijstelling van de WA-verzekeringsplicht conform de Wam wordt door een AVP-verzekeraar gedicht. Dat is een geruststellende gedachte voor de bestuurder van de elektrische fiets én voor de persoon die door een elektrische fiets schade oploopt.  Opgevoerde elektrische fiets Dat de elektrische fiets ontzettend snel aan populariteit wint, is in de eerste alinea al duidelijk geworden. Maar de trend die de laatste tijd veel in het nieuws komt, is dat er steeds meer opgevoerde elektrische fietsen worden gesignaleerd. Een opgevoerde elektrische fiets is een fiets waarvan de trapondersteuning niet stopt bij 25 kilometer per uur, maar pas bij 35, 40 of soms pas bij 45 kilometer per uur. Opvoeren van een elektrische fiets is op twee manieren te doen: Eenvoudig zelf, door een klein kastje over de snelheidssensor van de elektrische fiets te klikken. Of met een klein stukje elektronica (speedchip) dat ín de motor van de elektrische fiets moet worden gemonteerd, wat minder eenvoudig zelf te doen is. Hier zal de fietsenmaker vaak voor worden ingeschakeld. In beide gevallen zorgt dit opvoeren vaak voor bijna een verdubbeling van de trapondersteuningssnelheid die wettelijk is toegestaan. Wél een verzekeringsplichtig motorrijtuig Een elektrische fiets die is opgevoerd, voldoet niet meer aan de omschrijving zoals deze in de Wegenverkeerswet is vastgelegd. Immers, door het opvoeren zal de grens van 0,25 kW worden overschreden én wordt de aandrijfkracht niet meer onderbroken bij het behalen van de snelheid van 25 kilometer per uur. En dan zal deze opgevoerde elektrische fiets dus wél moeten voldoen aan de kentekenplicht, en daarmee ook aan de WA-verzekeringsplicht want dan geldt de vrijstelling niet meer. Ook de AVP-verzekeraar zal niet thuis geven bij een schade veroorzaakt door een opgevoerde elektrische fiets. Hiermee komt de stelling ‘Schade veroorzaakt met een opgevoerde elektrische fiets valt onder de dekking van de AVP’ dus in het rijtje met fabels. Een motorrijtuigverzekeraar zal echter een opgevoerde elektrische fiets niet willen verzekeren. Een opgevoerde elektrische fiets is namelijk niet toegelaten op en goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Speedpedelec versus elektrische fiets Is een opgevoerde elektrische fiets dan niet hetzelfde als een speed-pedelec? Een speed-pedelec is ook een tweewieler met elektrische trapondersteuning, en mag hiermee niet harder kunnen rijden dan 45 kilometer per uur. De speed-pedelec is echter als zodanig wél toegelaten op en wél goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Een speed-pedelec is erop gebouwd om deze snelheid veilig te kunnen rijden. De fiets is zodanig geconstrueerd (de remmen, de banden, het frame, de voorvork, het stuur, de motor) dat deze de hogere snelheid van 45 kilometer veilig aankan. Dit in tegenstelling tot een opgevoerde elektrische fiets waarvan de constructie is gebaseerd op maximaal 25 kilometer per uur. En dus onveilig wordt bij hogere snelheden. Het verschil tussen een speed-pedelec en een e-bike is ook goed zichtbaar: een speed-pedelec heeft een bromfietskenteken, een achteruitkijkspiegel, rode en witte (of gele) reflectoren en een remlicht. Bovendien geldt voor de speed-pedelec een WA-verzekeringsplicht, een helmplicht en een AM-rijbewijsplicht voor de bestuurder, en de speed-pedelec mag op de rijbaan in plaats van het fietspad. Allemaal zaken die voor de elektrische fiets niet gelden.  Goed om te weten Met een opgevoerde elektrische fiets kunnen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Andere weggebruikers zijn niet bedacht op de hogere snelheid van de opgevoerde elektrische fiets op het fietspad en kunnen de verkeerssituatie verkeerd inschatten. Ook de eerder vermelde constructie van de elektrische fiets die niet geschikt is voor hogere snelheden kan voor gevaarlijke situaties zorgen in het verkeer als de remmen niet voldoende werken omdat deze sneller slijten (net als de overige onderdelen van de elektrische fiets) doordat deze harder moeten werken. Bovendien kun je als bestuurder van een opgevoerde elektrische fiets strafrechtelijk worden vervolgd als je hiermee gevaarlijke verkeerssituaties en/of ongelukken veroorzaakt. Het is niet verboden om een elektrische fiets op te voeren. Het is wél verboden om met die opgevoerde elektrische fiets op de openbare weg te fietsen. Leveranciers van zogenoemde opvoersets vermelden in de meeste gevallen bij aankoop van zo’n opvoerset dat na installatie de elektrische fiets niet meer op de openbare weg mag worden gebruikt, maar uitsluitend nog op eigen terreinen als achtertuinen en balkons. De Tweede Kamer heeft recent een motie van het CDA aangenomen voor een verbod op het opvoeren van elektrische fietsen en betere handhaving op de maximale snelheid van 25 kilometer per uur.  De vraag is wel hoe dat eventuele verbod kan worden gehandhaafd. Er bestaat nog geen rollenbank voor elektrische fietsen zoals deze er wel is voor bromfietsen. Er wordt nog niet actief opgetreden tegen de eigenaren van opgevoerde elektrische fietsen, anders dan dat heel af een toe een lasergun wordt gebruikt om de snelheid te controleren. Pas bij een schade waarbij een elektrische fiets is betrokken, zal worden gecontroleerd of deze opgevoerd is of niet. En dan zal de politie wél handhaven.

Voor veel geld huren maar niet kunnen kopen? Misschien kunnen wij iets voor je doen

De strenge eisen die banken stellen bij de aanvraag van een hypotheek roept steeds vaker de vraag op: Wanneer je een hoge huur kan betalen, waarom dan niet een ‘goedkopere’ hypotheek?    Misschien herken je de situatie: Je woont in een huurwoning waarvoor je maandelijks een forse huur betaalt. Je wilt graag een woning kopen, maar wanneer je op internet kijkt, krijg je telkens dezelfde informatie: In jouw situatie kom je niet in aanmerking voor een hypotheek! Misschien moeten wij dan toch maar eens met elkaar praten.   Proef voor mensen die veel huur betalen Een aantal banken voert samen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een onderzoek uit. Het onderzoek richt zich op wat heet “duurhuurders”. Doel is om onder voorwaarden het voor deze mensen toch mogelijk te maken een hypothecair krediet af te sluiten.   Aantal voorwaarden De samenwerking tussen banken en NHG is erop gericht om huurders die normaal gesproken niet in aanmerking zouden komen voor een hypotheek, toch in de gelegenheid te stellen de aankoop van een woning te financieren. Daarbij geldt een aantal voorwaarden. Deze betreffen onder meer: Je moet kunnen aantonen al minimaal 36 maanden een woning te huren. Gedurende deze periode moet je de huur tijdig en met vaste regelmaat hebben betaald. Je moet gedurende deze periode een stabiel inkomen hebben gehad.  Onze taak Als financieel adviseur is het onze taak om in overleg met jou na te gaan of een hypotheek voor duurhuurders voor jou een passende oplossing zou kunnen zijn. Belangrijk daarbij is dat wij zo goed mogelijk inschatten of jij ook op langere termijn de woonlasten kan blijven dragen. Bij een eigen woning krijg je te maken met andere lasten dan bij een huurwoning. Komen wij samen tot het inzicht dat deze hypotheek voor jou een passende oplossing kan zijn, dan treden wij in overleg met een van de banken die aan dit onderzoek deelnemen en met de NHG. Onze inzet is dan om te proberen deze hypotheek voor jou te bemiddelen. Het onderzoek is gestart begin 2022 en loopt twee jaar. Gedurende deze periode is er ruimte voor ongeveer 1.000 hypotheken. Op dit moment is een deel van deze financieringscapaciteit nog beschikbaar.   Interesse? Neem dan contact met ons op Denk je bij het lezen van dit artikeltje: hé, dat zou iets voor mij of een van mijn familieleden kunnen zijn? Neem dan gerust contact op met ons kantoor. Wij kijken graag of het in jouw situatie zinvol is om deze mogelijkheid verder te onderzoeken.

Zilvervloot in een moderne uitvoering

Wie kent hem nog: de Zilvervlootrekening. Sinds 1992 bestaat deze vorm van sparen voor je kind(eren) niet meer. Hoe sparen we anno 2022? Hij was er in de tijd dat kinderen in plaats van op de Xbox nog op straat speelden en met het touwtje uit de brievenbus naar binnen kwamen voor het avondeten: De Zilvervlootrekening. Een spaarrekening die ouders en grootouders bij de plaatselijke bank sloten voor hun (klein-)kinderen.   Jeugdspaarwet Deze bijzondere rekening vloeide voort uit de Jeugdspaarwet uit 1958. Een wet die bedoeld was om het sparen onder de Nederlandse jeugd te stimuleren. Jaarlijks mocht een bepaald maximumbedrag worden gespaard. De overheid gaf over het gespaarde eindbedrag een premie van 10%. In 1992 werd de Jeugdspaarwet ingetrokken en raakte de zilvervlootrekening naar de achtergrond.   Moderne varianten Op dit moment biedt nog een enkele bank een spaarrekening aan die specifiek gericht is op de jeugd. Maar over het gespaarde bedrag wordt door de overheid geen premie meer gegeven. De rente over spaarrekeningen is minimaal zodat deze vorm van sparen niet echt leidt tot een leuk rendement voor wanneer het kind groter is.   Een moderne variant is die waarin grootouders of ouders jaarlijks een bedrag storten dat vervolgens door de verzekeringsmaatschappij of bank wordt belegd. Kijken wij naar de fiscale regels zoals die in 2022 van kracht zijn, dan mogen ouders elk jaar per kind maximaal  €5.677 schenken aan het kind, zonder dat hierover schenkingsbelasting verschuldigd is.  Voor grootouders is dit bedrag per jaar €2.274 per kleinkind.   Beleggen levert wel rendement op Bij een dergelijke rekening wordt het (klein-)kind verzekeringnemer en verzekerde op de rekening. De ouder of grootouder treedt op als premiebetaler. Op het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt kan het kind (eventueel in overleg met de ouder/grootouder) bepalen wat er met het opgebouwde vermogen gebeurt.   Bij beleggen wordt over een langere termijn historisch bezien een hoger rendement behaald dan met sparen. Daarbij kan gekozen worden voor profielen met meer of minder risico waarbij de gemiddelde rendementen meer voorspelbaar worden.   Eindkapitaal voor woning of studie Wanneer jaarlijks op deze wijze voor het (klein-)kind een bedrag van €2.274 wordt belegd dan leidt dat bij een gemiddeld rendement van 4% na 18 jaar tot een kapitaal van €65.257. Zo’n kapitaal kan voor het (klein-)kind een fantastische start zijn om diens studie te financieren of om een woning te kopen.   Er zijn zo verschillende manieren waarop je als (groot-) ouder op een fiscaal vriendelijke manier (klein-)kinderen financieel kan helpen op weg naar een hopelijk lang en gezond leven in volwassenheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden, laat ons dat dan weten. Wij informeren je graag en kunnen helpen bij het maken van een keuze die goed past in jouw situatie.

Er was toch een levensverzekering?

Het is niet goed wanneer deze vraag pas na het overlijden op tafel komt. Toch vindt dat jaarlijks regelmatig plaats. Verzekeringsmaatschappijen kunnen je helpen bij het vinden van een antwoord op deze vraag.   Wanneer iemand komt te overlijden is er vaak al snel de vraag: Hoe ziet het er financieel uit voor de nabestaanden? Het geeft, naast het verdriet veel onzekerheid wanneer er over de financiën onzekerheid is.   Stel om de paar jaar de volgende vraag “Hoe is financieel de situatie wanneer één van de partners of ouders komt te overlijden?” Er is vaak een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Het beeld is dat “de samenleving” altijd zal helpen wanneer door het noodlot iemand in de financiële problemen komt. Met onze sociale wetgeving doet de samenleving dat inderdaad vaak, maar lang niet altijd. Het is daarom belangrijk om periodiek deze vraag onder ogen te zien. Of het nu gaat om de levenspartner of de kinderen. Je wilt niet dat door een onverwacht overlijden naast het verdriet van het verlies van een naaste, de nabestaanden ook nog eens in grote financiële problemen komen. Zeker niet wanneer vaak voor minder dan 10 euro per maand een financieel vangnet kan worden geregeld.   De “onvindbare levensverzekering” Het komt regelmatig voor dat ouders jaren terug een levensverzekering hebben afgesloten. Bij het overlijden van de ouder kan het dan gebeuren dat de kinderen wel “eens gehoord” hebben van het bestaan van zo’n verzekering. Maar waar de verzekeringspapieren liggen? Niemand die het weet. Verzekeraars hebben daarvoor een oplossing bedacht.   Zoekservice levensverzekeringen Via de overkoepelende organisatie van levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, kan je een aanvraag doen om te kijken of de overledene een levensverzekering had afgesloten. Uiteraard kan niet iedereen dat zo maar van bijvoorbeeld “de buurman” doen. Eén van de voorwaarden is dat je gerechtigde bent tot de nalatenschap en dat de persoon van wie je wilt weten of deze een levensverzekering had afgesloten inderdaad is overleden. Na de ontvangst van zo’n verzoek gaan alle levensverzekeringsmaatschappijen in hun eigen administratie kijken of de overledene in het verleden één of meer levensverzekeringen had afgesloten. Meer informatie over deze zoekservice vind je op https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/polissen-van-overledenen/   Dat de zoekservice aan een behoefte voldoet, blijkt uit het feit dat in 2021 8.458 informatieverzoeken werden gedaan. In maar liefst 4.736 gevallen leidde dat tot het “vinden” van de levensverzekering.

Sterke stijging aantal gestolen auto’s

In de eerste helft van 2022 is het aantal gestolen auto’s sterk gestegen. Hetzelfde geldt voor motorfietsen. Opvallend is dat het vooral de iets oudere auto’s zijn die veel gestolen worden.   Sterke stijging aantal diefstallen In de eerste helft van 2022 werden 2.900 personenauto’s gestolen en 817 motorfietsen. In vergelijking met de eerste helft van 2021 is dit een forse stijging met + 13% voor auto’s en + 39% voor motorfietsen.   Teruggevonden Van de auto’s die in de eerste helft 2022 zijn gestolen is 40% teruggevonden. Bij motorfietsen is dit slechts 18,6%. Het vermoeden is dat gestolen motorfietsen snel uit elkaar worden gehaald en dat de onderdelen los worden verkocht. Bij het percentage teruggevonden auto’s moet worden meegenomen dat een deel van de auto’s in de periode dat zij gestolen waren beschadigd kunnen zijn geraakt.   Vooral auto’s in de leeftijd tussen 3 en 5 jaar Auto’s in de leeftijdsklasse van 3 tot 5 jaar zijn bij de autodieven het meest populair. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat deze auto’s vaak nog niet beschikken over een extra alarmsysteem. Ook blijkt dat vooral bij de oudere auto’s de “Keyless-entry” relatief eenvoudig te kraken is.   Nadenken over verzekeren tegen risico van diefstal Autoverzekeringen worden over het algemeen ingedeeld in drie soorten: Alleen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA); Beperkt casco; Volledig casco. Hoewel de verzekeringsvoorwaarden per verzekeringsmaatschappij kunnen verschillen, geldt in het algemeen dat de volgende schades bij deze drie type verzekeringen als volgt zijn verzekerd:   Soort schade                          Alleen WA                  Beperkt Casco            Volledig Casco Schade aan derden                 Ja                                Ja                                Ja Diefstal                                   Nee                             Ja                                Ja Ruitschade                              Nee                             Ja                                Ja Stormschade                          Nee                             Ja                                Ja Brandschade                          Nee                             Ja                                Ja Schade door eigen toedoen   Nee                             Nee                             Ja Vandalisme                            Nee                             Nee                             Ja   Wij adviseren je graag over de verzekering die naar onze ervaring voor jouw situatie passende voorwaarden heeft en een goede premie. Ook kijken wij wat in jouw situatie een verstandige keuze is voor het type verzekering WA/Beperkt casco of volledig casco.

Leuk zo’n elektrische step. Maar hoe zit het met de verzekering?

Vroeger was steppen iets voor kinderen. Tegenwoordig zie je steeds meer volwassenen op de step.   Het verschil tussen de step van pakweg 20 jaar geleden en die van vandaag: vroeger was de step vooral voor kinderen, die ook zelf moesten “steppen” om vooruit te komen. De step van nu is vooral voor volwassenen die alleen hoeven te staan, terwijl de elektromotor voor de aandrijving zorgt.   Aantal elektrische steps groeit snel Vooral in de grotere steden zie je de elektrische step steeds meer. Steeds meer mensen verplaatsen zich “op de step”, die klein en wendbaar is. Mag dat zo maar en hoe zit het met de verzekeringen?   Mag het? De meeste steps zijn niet goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. De elektrische step wordt geacht een motorvoertuig te zijn. Motorvoertuigen die niet door de RDW zijn goedgekeurd mogen niet op de openbare weg rijden. Dus het antwoord is nee. Het mag niet. Overigens wordt er in “Den Haag” wel nagedacht over aanpassing van de wetgeving. Maar het is niet de verwachting dat voor de zomer 2023 op dit punt de wet zal veranderen.   Hoe zit het met de AVP? Wat is de situatie wanneer jij op de step rijdt en je een ongeval veroorzaakt. Bijvoorbeeld doordat je een verkeerde beweging maakt, waardoor een fietser komt te vallen en blijvend letsel oploopt. Wanneer door jouw schuld een ander schade lijdt, dan zal je over het algemeen die schade moeten vergoeden. Jouw Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren vergoedt in veel gevallen de financiële schade die jij als particulier onrechtmatig aan derden toebrengt. Maar niet de schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt. Nu een elektrische step geacht wordt een motorrijtuig te zijn, valt de schade die je met deze step aan derden toebrengt niet onder de dekking van de AVP. De eventuele schade aan derden zal je dan dus zelf moeten betalen.   Meer weten? Er zijn meer bijzondere vervoermiddelen:  Gebruik je zo’n vervoermiddel, neem dan contact met ons kantoor op. Wij gaan dan graag na of er bijzondere eisen zijn waaraan je moet voldoen en of er bijzondere aandachtspunten zijn op het gebied van verzekeringen.

Nieuw systeem registratie schadevrije jaren

Het verbond van Verzekeraars werkt aan een nieuw systeem voor de registratie van schadevrije jaren. We zetten een aantal zaken op een rij.    Dankzij een nieuw systeem van registratie van schadevrije jaren kunnen klanten in de nabije toekomst real time inzicht krijgen in het aantal schadevrije jaren in relatie tot door hen afgesloten motorrijtuigenverzekeringen. De bedoeling is dat het systeem op 1 juli 2024 in gebruik wordt genomen.   Schadevrije jaren en hoogte premie De hoogte van de premie die je over een autoverzekering betaalt, wordt mede bepaald door het aantal schadevrije jaren dat je hebt bereikt. Hoe langer je geen schade hebt veroorzaakt, hoe hoger de korting die je op de autopremie krijgt.   Wisseling van verzekeraar Wanneer je van verzekeringsmaatschappij wisselt, moet je zelf het aantal schadevrije jaren doorgeven. Veel verzekeringsmaatschappijen geven maar eenmaal per jaar het op dat moment bereikte aantal schadevrije jaren door. Door schades die kort voor of na dat moment hebben plaatsgevonden kan dit overzicht niet actueel zijn. De bedoeling is nu dat je vanaf 1 juli 2024 op elk moment van de dag het exact aantal schadevrije jaren zoals dat geldt op dat moment kan opvragen.   Schadevrije jaren overdragen In de afgelopen periode hebben verzekeringsmaatschappijen al een aantal andere wijzigingen rondom schadevrije jaren doorgevoerd. Een aantal daarvan is: Als een partner overlijdt kunnen de door hem of haar behaalde schadevrije jaren worden overgedragen aan de andere partner met wie hij of zij samenwoonde. Bij scheiding kunnen de (ex-) partners afspreken hoe de schadevrije jaren over beiden worden verdeeld. Bezit je een leaseauto? Dan kan je, op basis van een leaseverklaring, de schadevrije jaren laten registreren waardoor je de door jou opgebouwde korting behoudt indien je weer zelf eigenaar wordt van een auto. Ook is het mogelijk om schadevrije jaren die je in een ander EU-land hebt opgebouwd te laten registreren, zodat je deze ook bij een verzekering die wordt afgesloten bij een Nederlandse Verzekeringsmaatschappij kunt inzetten.  Wil je meer weten welke autoverzekering voor jou een passende verzekering is? Stuur ons een berichtje, dan zoeken wij dit graag voor je uit.

Verschillen in kosten uitvaart per gemeente zijn groot

Als Nederlander zijn we gewend prijzen vergelijken en op basis van prijs/kwaliteit een keuze te maken. Maar voor onze uitvaart doen we dat over het algemeen niet.   Per gemeente lopen de verschillen in de kosten van een uitvaart sterk uiteen. Bij een overlijden zijn de kosten van een uitvaart maar één van de financiële zaken waarmee nabestaanden worden geconfronteerd.   Kosten uitvaart verschillen De kosten van een uitvaart kunnen per gemeente sterk verschillen. Zo bedragen de grafkosten voor één persoon in de gemeente Groningen €7.900,---, terwijl Losser de goedkoopste gemeente is met €776,--. Voor alle gemeenten in Nederland liggen de kosten gemiddeld rond de €3.300,-- .   De kosten van een crematie zijn over het algemeen lager en de verschillen per gemeente zijn veel beperkter. De kosten voor een crematie in combinatie met gebruik van een aula voor de afscheidsdienst liggen gemiddeld rond de €1.400,--.   In elke levensfase andere gevolgen In elke levensfase heeft een overlijden voor de nabestaanden andere financiële gevolgen. Het is verstandig om periodiek op een rij te zetten wat de financiële gevolgen zijn van het overlijden van een partner. Vragen die dan belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld: Welk inkomen hebben de nabestaanden? Kunnen de nabestaanden in de woning blijven wonen? Wanneer er kinderen zijn, kunnen deze dan nog de studie volgen die zij wensen? Moet er over de nalatenschap belasting worden betaald en zijn er voldoende liquide middelen om deze erfbelasting ook te betalen?  Gebeurt er wat je denkt dat er gebeurt? In onze gesprekken met relaties merken wij vaak dat relaties een bepaald beeld hebben over wat na een onverwacht overlijden de financiële situatie voor de nabestaanden is. Wanneer wij dan kijken wat de realiteit is, blijkt soms dat in werkelijkheid de situatie gunstiger is dan men had gedacht. Bijvoorbeeld omdat in het scenario dat een van de partners overlijdt, blijkt dat deze een pensioen heeft met een goed nabestaandenpensioen. Of dat er een uitkering volgt uit een overlijdensrisicoverzekering waardoor de hypotheekschuld kan worden afgelost. Vaak komen wij ook situaties tegen waarbij de verwachtingen te rooskleurig zijn. Soms komt dat doordat de partners géén huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden met elkaar hebben afgesloten. Dit kan voor de nabestaanden grote nadelige financiële gevolgen hebben. Gevolgen die eenvoudig en zonder veel kosten voorkomen hadden kunnen worden, door zaken tijdig goed te regelen.   Actualiseer eens in de vijf jaar verwachting en werkelijkheid Het is verstandig om eens in de vijf jaar met ons even een gesprek te hebben waarbij wij kijken naar jullie actuele situatie. In dit gesprek kunnen we samen bekijken of de verwachte situatie na een onverwacht overlijden van een van de  partners overeenkomt met het door ons geschetste beeld van de werkelijkheid. Blijkt de werkelijkheid anders te zijn dan jullie verwachting dan kunnen wij kijken of er toch betaalbare mogelijkheden zijn om jullie wensen te realiseren. Vinden er binnen deze vijf jaar belangrijke veranderingen in jullie leven plaats dan is het verstandig om tussentijds dit gesprek te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je een woning koopt of dat er wijzigingen plaatsvinden in jullie relatie of huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dat zijn allemaal veranderingen die aanleiding kunnen geven om even te onderzoeken wat de effecten zijn op de verzekeringen die jullie eerder hebben afgesloten.   Neem gerust contact op wanneer jullie vragen hebben. Wij helpen jullie graag.

Mag ik even jouw auto lenen?

De vraag is snel gesteld. Het antwoord snel gegeven. Bijna altijd gaat het goed. Soms niet. Dan kunnen de gevolgen juridisch complex zijn.   Bekeuringen Stel je leent jouw auto uit aan een collega. Deze rijdt vervolgens door rood licht en de auto wordt “geflitst”. Een paar dagen later ontvang jij een boete voor iets dat jij niet gedaan hebt. Hoe zit dat? Lichte verkeersovertredingen worden langs administratieve weg afgedaan. De boete wordt verzonden aan de kentekenhouder en niet aan de bestuurder. De kentekenhouder kan de boete niet op naam laten zetten van degene die de overtreding heeft begaan. Jij zult de boete op je collega moeten verhalen. Klein lichtpuntje: lichte verkeersovertredingen zijn zogenaamde “Mulder-gedragingen”. Je kunt ze herkennen aan de M in de rechterbovenhoek van de brief die je van het Centraal Justitieel Incassobureau hebt gekregen. Een zogenaamde Mulder-gedraging komt niet in de justitiële documentatie. Door de fout van jouw collega krijg jij dus geen “strafblad”.   No-claim korting Vervelender wordt het wanneer jouw collega door zijn schuld met de auto een verkeersongeval veroorzaakt. Wanneer jij jouw auto alleen verzekerd hebt tegen wettelijke aansprakelijkheid dan zal je verzekering wel de schade vergoeden die jouw collega aan derden heeft aangebracht, maar niet de schade aan je auto. Heb je de auto volledig casco verzekerd dan zal je verzekering de schade aan je auto wel vergoeden. Maar, je krijgt dan mogelijk in beide gevallen wel te maken met een eigen risico. Dit eigen risico zal gevolgen hebben voor de korting die jij jaarlijks krijgt voor schadevrij rijden, de zogenaamde Bonus/Malus korting. Wanneer je dit doorrekent over meerdere jaren, kan dat oplopen tot een fors bedrag dat je aan korting misloopt. Deze schade zal je waarschijnlijk willen verhalen op jouw collega. Je collega zal deze schade waarschijnlijk zelf moeten betalen, want deze schade valt niet onder de Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren van jouw collega.   Auto is niet verzekerd Helemaal vervelend wordt het wanneer na het ongeval blijkt dat jouw auto helemaal niet verzekerd was. Wanneer jouw collega dan aansprakelijk is voor een ongeval dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer deze schade aan de benadeelde uitkeren. Het Waarborgfonds zal deze schade vervolgens verhalen op de bestuurder. Ook wanneer de collega niet wist dat de auto onverzekerd was, zal hij de schade die het Waarborgfonds heeft uitgekeerd toch moeten terugbetalen. Zelfs bij een klein ongeval praat je dan al snel over duizenden euro’s schade. Loopt iemand als gevolg van het ongeval blijvend letsel op, dan kan de schade tot heel grote bedragen oplopen. Ook deze schade zal de collega zelf moeten betalen en kan hij niet verhalen op zijn Aansprakelijkheids Verzekering voor Particulieren.    Langere tijd uitlenen? Laten wij dan even contact hebben Ga jij jouw auto voor langere tijd uitlenen, bijvoorbeeld aan jouw kind die op vakantie gaat of een paar maanden in het buitenland gaat studeren, laten wij dan even contact met elkaar hebben. Wij gaan dan na of dit gevolgen heeft voor de verzekeringen van jou en degene die de auto leent en zullen dan adviseren over de vraag of het verstandig is wat te regelen.

Neem contact met ons op wanneer je financiële problemen verwacht

Het aantal huishoudens dat het financieel moeilijk heeft, groeit sterk…     Hoe vervelend je het misschien ook vindt, wanneer je er financieel minder goed voorstaat of je dat voor jou en jouw gezin ziet aankomen, is het verstandig dit zo snel mogelijk met ons te bespreken. Samen kunnen wij misschien voorkomen dat de problemen alleen maar groter worden.   1 miljoen huishoudens met problematische schulden Snel en sterk gestegen rentes, inflatie en de stijgende prijzen van voedsel en energie leiden ertoe dat steeds meer Nederlandse huishoudens in financiële problemen belanden. Waar in 2021 alleen al bij gemeenten meer dan 380.000 signalen werden ontvangen van betalingsachterstanden bij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders is de verwachting dat het aantal huishoudens met financiële problemen onder de huidige omstandigheden kan doorstijgen naar ruim 1 miljoen.     Voorzienbare betalingsachterstand Er zijn verschillende situaties waardoor je kan voorzien dat je inkomen sterk gaat dalen en jij je woonlasten mogelijk niet meer kunt betalen. Naast werkloosheid kun je denken aan: Arbeidsongeschiktheid; Echtscheiding; Relatiebreuk; Overlijden van de partner.   Niet betaalde woonlasten lopen snel op De lasten van huur of van een hypotheek (rente + aflossing) vormen voor veel gezinnen een aanzienlijk deel van de maandelijkse uitgaven. Wanneer er gewoon te weinig geld is om alle noodzakelijke uitgaven te doen is het verleidelijk om de huur of hypotheek maar even niet te betalen. Binnen een paar maanden kijk je dan tegen een behoorlijke achterstand aan die in die omstandigheden al helemaal niet meer is op te brengen.   In goed overleg zijn misschien oplossingen mogelijk Door tijdig contact te zoeken met bijvoorbeeld je hypotheekverstrekker kan misschien een oplossing worden gevonden. Een mogelijkheid is tijdelijk wel rente maar geen aflossing te betalen, waarbij de looptijd van de hypotheek wordt “verlengd”. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. Oplossingen zijn altijd maatwerk. Samen met onze relatie en de bank gaan we opzoek naar een oplossing die haalbaar is. Dit hele traject begint toch echt met dat ene telefoontje of die mail van de relatie die ons aangeeft “Kun je mij helpen”. Dat is precies wat wij graag doen!

Cookie instellingen