Nieuws Verzekeringen

Klimaatrisico’s en de woning

De risico’s van klimaatverandering kunnen voor woningbezitters aanzienlijk zijn. Het positieve verhaal is dat deze breed onderkend worden. Dit biedt mogelijkheden om de effecten van deze risico’s (tijdig) op te vangen.   Klimaatrisico’s Het veranderende klimaat, wereldwijd heeft ook in Nederland gevolgen. Wij moeten rekening houden met meer uitersten: heel natte periodes zullen worden afgewisseld door juist heel droge, warme periodes. Ook moeten wij rekening houden met een stijging van de zeespiegel en met het risico dat er in korte tijd veel extra water door onze rivieren moet worden afgevoerd.   Wateroverlast neemt toe In bepaalde gebieden van Nederland zal door de verandering van het klimaat het risico van overstromingen toenemen. Dit risico wordt al langer onderkend en op veel plaatsen wordt al vele jaren hard gewerkt om het risico van overstroming te beperken. Dijken worden verhoogd en versterkt en er komen steeds meer overloopgebieden waardoor rivieren die te veel water moeten afvoeren tijdelijk worden ontlast. Over het algemeen zijn deskundigen het erover eens dat voor de komende decennia het risico van overstromingen in Nederland “beheersbaar” is. Dit betekent niet dat er nooit overstromingen zullen plaatsvinden, maar het effect hiervan zal relatief beperkt zijn. Nederland zal niet opeens “onder water” komen. Wel is het goed om te beseffen dat wanneer zeedijken of de dijken van de grote rivieren toch zouden doorbreken, en er schade aan woningen ontstaat, deze schade op dit moment meestal niet door particuliere verzekeraars van de woning en inboedel wordt vergoed.   Schade aan funderingen Ernstiger is de schade die aan funderingen van woningen kan optreden. Door de afwisselende periodes van droogte en veel regen gaat de grond in delen van Nederland vaker sterk krimpen en weer uitzetten. Dit kan effect hebben op de funderingen van woningen. Naast het klimaat kan ook door andere oorzaken de ondergrond minder stabiel worden. Bijvoorbeeld door de aardgaswinning in het Noorden en de voormalige mijnbouw in het Zuiden. De overheid heeft een site met uitgebreide informatie over de risico’s. Op deze site kun je op een kaart van Nederland snel zien in welke gebieden een verhoogd risico bestaat. Je kunt de site hier bekijken.

Crowdfunding voor de uitvaart?

In de media kom je het met regelmaat tegen. Iemand komt onverwacht te overlijden en de nabestaanden starten een crowdfunding actie om de kosten van de uitvaart te kunnen betalen. Het verhaal achter deze berichten is vaak heel triest. En was vaak met een paar euro per maand te voorkomen geweest.   Overlijdensrisicoverzekering Iedereen komt op enig moment te overlijden. Hoe jonger iemand is hoe kleiner de kans op overlijden, maar dat overlijden is niet helemaal uitgesloten. Ook jonge mensen kunnen bijvoorbeeld door een ongeval of een ziekte komen te overlijden. Vanuit dat principe is de overlijdensrisicoverzekering ontstaan.    Laag risico maar grote gevolgen Wanneer je op jonge leeftijd komt te overlijden kunnen de gevolgen voor de nabestaanden heel groot zijn. Neem als voorbeeld de twee partners die samen een woning hebben gekocht en daarvoor een hypotheek hebben afgesloten. Een hypotheek die alleen mogelijk was omdat beide partners een inkomen uit werk hadden. Wanneer een van de partners dan komt te overlijden, is het maar de vraag of de andere partner nog in staat is alleen de maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Het kan zijn dat de woning verkocht moet worden en met de opbrengst de hypotheek moet worden terugbetaald. Maar waar kunnen de nabestaanden dan heen? Sociale huurwoningen kennen vaak een lange wachtlijst en commerciële huurwoningen zijn vaak te duur voor een alleenstaande. Op dit moment geeft bijna 1 op de 10 hypotheekbezitters aan dat zij denken dat de partner de woonlasten niet meer kan betalen wanneer zij zelf onverwacht komen te overlijden.   Veel meer situaties die tot nadenken stemmen Er zijn veel meer situaties waarin het overlijden van iemand voor de nabestaanden grote financiële gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat er naast de hypotheek nog andere schulden zijn. Of de situatie dat een kind de capaciteit en de wens heeft een bepaalde dure studie te volgen en dat dit niet meer mogelijk is door het overlijden van een van de ouders.   Laag risico is een lage premie Wanneer het risico dat een bepaalde gebeurtenis binnen een bepaalde periode intreedt klein is, rekenen verzekeraars ook een lage premie. Dat geldt dus ook voor de overlijdensrisicoverzekering. Voor echt een paar euro in de maand heb je vaak al een overlijdensrisicoverzekering waar, bij onverwacht overlijden, de achtergebleven partner een fors kapitaal krijgt uitgekeerd, waardoor er zeker de eerste jaren geen financiële zorgen zijn, maar ook dat er voor de uitvaart geen crowdfunding actie hoeft te worden opgestart.   We praten er niet over. Maar dat zouden we dus wel moeten doen Niemand vindt het een leuk onderwerp. Maar toch zouden partners zich de vraag moeten stellen: hoe is de financiële situatie voor de een indien de ander wegvalt? Uit diverse media blijkt vaak dat vrouwen financieel het meest kwetsbaar zijn wanneer hun partner onverwacht komt te overlijden. Ons advies: maak dit met elkaar bespreekbaar. De oplossing is zo eenvoudig en kost zo weinig geld dat het onverantwoord is om hier niets mee te doen. Wil je meer weten dan helpen wij je graag met de goede informatie.

Beroeps of bedrijfsaansprakelijkheid?

Steeds vaker zien wij dat werknemers part time gaan werken om in de vrijgekomen tijd zelfstandig ondernemer te worden. Wanneer je dat van plan bent is het belangrijk dat je dit voornemen tijdig met ons bespreekt. Wij informeren je dan graag over de gevolgen die deze beslissing heeft voor jouw verzekeringen.   Er kan altijd iets fout gaan Wat je ook doet. Er kan altijd iets fout gaan. Ben je werknemer dan zal in de meeste gevallen je werkgever de (financiële) gevolgen van jouw fouten moeten dragen. Dat is anders wanneer je besluit om zelfstandig ondernemer te worden. Wanneer je dan een fout maakt waardoor anderen schade lijden, dan zal je deze schade vaak zelf moeten vergoeden.   De verkeerd geplaatste ladder Stel je wordt schilder. Bij de klant plaats je jouw ladder tegen de gevel. Je hebt de ladder echter niet goed geplaatst waardoor deze, terwijl je aan het werk bent, gaat schuiven en uiteindelijk zowel de ladder als jijzelf op een bij de gevel geparkeerde auto valt. Gelukkig mankeer jij niets. Maar in de auto zit een forse deuk en de nodige krassen. Voor deze schade ben jij aansprakelijk. Heb jij als schilder een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten dan zal deze verzekering de schade aan de auto dekken. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die jij als ondernemer veroorzaakt aan materiele zaken van derden alsmede schade die ontstaat door letsel dat jij bij anderen veroorzaakt.   De vergeten subsidieaanvraag Stel jij helpt nieuwe huiseigenaren met het aanvragen van subsidies voor het energiezuiniger maken van hun woning. Op enig moment introduceert de overheid een nieuwe, tijdelijke subsidieregeling. Voorwaarde is dat je de aanvraag voor deze subsidie voor 1 juli indient. Jouw klant levert alle gegevens aan en jij zegt toe om deze aanvraag in te dienen. Maar helaas, druk, druk, druk. Op 5 juli zie je met schrik dat je vergeten bent de aanvraag tijdig in te dienen. De klant krijgt geen subsidie. Voor het gemiste bedrag stelt de klant jou aansprakelijk. Voor een dergelijke schade, die dus bestaat uit vermogensschade en niet uit schade aan een materiële zaak, heb je niets aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maar wel aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.    Ondernemerschap vraagt veel aandacht voor jouw verzekeringen In het algemeen mag je ervan uitgaan dat alle verzekeringen, die jij als particulier hebt afgesloten, schade die je krijgt of veroorzaakt op het moment dat je als ondernemer bezig bent niet automatisch vergoeden.    Denk bijvoorbeeld aan jouw autoverzekering.  Die verzekering zal de schade vergoeden op het moment dat je de auto gebruikt als particulier. Maar ga je auto ‘s avonds gebruiken als taxi of als pakketverzorger dan zal bij een schade de autoverzekering deze niet zonder meer vergoeden. Datzelfde geldt voor jouw inboedelverzekering. Stel dat je in de avonduren ook een activiteit hebt in de verkoop van de nieuwste computerspellen dan zal jouw inboedelverzekering bij diefstal van jouw verkoopvoorraad de computerspellen niet vergoeden.   Goede omschrijving van je activiteiten is belangrijk. Bij verzekeringen voor ondernemers is het belangrijk om heel zorgvuldig te zijn in de omschrijving van jouw bedrijfsactiviteiten. Want anders dan bij particuliere verzekeringen wordt de hoogte van de premie veel meer bepaald door de inschatting die de verzekeraar van jouw risico maakt. Een pand dat jij wilt verzekeren en waarin jij een boekhoudkantoor hebt is voor de verzekeraar een heel ander risico dan een pand dat je gebruikt voor bijvoorbeeld het reviseren van oude motoren. En een pand waarvan jij de enige gebruiker bent is weer, vanuit de visie van de verzekeraar, een heel ander risico dan een verzamelgebouw dat door meerdere en verschillende ondernemers wordt gebruikt.   Het zijn maar enkele voorbeelden die laten zien dat wanneer jij, of een van jouw huisgenoten, besluit om (gedeeltelijk) ondernemer te worden, het belangrijk is om met ons te overleggen. Wij helpen jou dan graag om ervoor te zorgen dat je verzekeringen goed aansluiten bij jouw nieuwe situatie.

Struikelen over je eigen voeten is niet (altijd) onrechtmatig

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) is een belangrijke verzekering. Voor een paar tientjes per jaar geeft dit je financiële bescherming voor claims die zonder deze verzekering enorme gevolgen kunnen hebben. Maar…   Gezellig stukje fietsen De zon schijnt. Je besluit een stukje te fietsen. Je geniet van de natuur, je kijkt rond en ziet daardoor te laat die voetganger die oversteekt. De voetganger valt. Natuurlijk schrikt iedereen, maar de schade valt meestal wel mee. Maar soms niet. Stel je voor dat de voetganger zijn heup breekt. Dit kan niet alleen leiden tot hoge medische kosten maar ook tot (tijdelijk) verlies van arbeidsinkomen. Wanneer jij aansprakelijk bent voor deze schade, dan wordt deze schade vergoed door de AVP. Deze verzekering kost maar enkele tientjes per jaar.   Het verhaal van de fietser is maar een voorbeeld. Door het jaar heen kunnen er talloze momenten zijn waarop jij door een fout schade aan derden veroorzaakt. Vooral jongeren die op zichzelf gaan wonen, beseffen het belang van deze verzekering vaak niet.   Wanneer ben je aansprakelijk? De AVP vergoedt de schade waarvoor jij aansprakelijk bent. De logische vraag is dan natuurlijk: wanneer ben jij aansprakelijk voor schade die door jouw handelen of nalaten bij een ander optreedt?    Het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat je aansprakelijk bent wanneer je door een onrechtmatige daad bij een ander schade veroorzaakt. Maar wat is dan een onrechtmatige daad? Het feit dat een ander door jouw handeling schade heeft, maakt de handeling niet automatisch onrechtmatig. Een handeling is pas onrechtmatig wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo groot is, dat de dader op grond van zorgvuldigheid zich van de betreffende gedraging had moeten onthouden.   Fietsen zonder goed op het overige verkeer te letten is onrechtmatig Wanneer je fietst en je let niet goed op het overige verkeer dan handel je niet zorgvuldig, omdat de kans dan groot is dat je een voetganger te laat ziet en in botsing komt. Vaak zal dan geconcludeerd worden dat je een onrechtmatige daad hebt gepleegd en dus aansprakelijk bent voor de schade aan de voetganger.   Hoe zit het dan met dat struikelen over je eigen voeten? Stel je bent op een feestje bij familie. Je hebt niet gedronken. Je loopt in de woonkamer. Daarbij struikel je over je eigen voeten en kom je te vallen. In de val neem je een bijzettafeltje mee. Helaas stond er op dat tafeltje een aantal glazen wijn die terechtkomen op het splinternieuwe, witte kleed. De schade is er.  Maar is struikelen over je eigen voeten “onrechtmatig”? Nee want wanneer je “gewoon” loopt is dit niet een gedraging die je niet zou moeten doen omdat er daardoor een te grote kans op schade bij anderen optreedt. Je aansprakelijk voelen voor een schade die jij hebt veroorzaakt, is iets anders dan juridisch aansprakelijk zijn. Ben je juridisch niet aansprakelijk dan zal de verzekeraar waar de AVP is afgesloten deze schade waarschijnlijk ook niet vergoeden.

Einde aan tijdelijke huurcontracten

Naar verwachting worden op 1 juli 2024 tijdelijke huurcontracten afgeschaft. Dit geeft huurders, zeker in deze periode van grote schaarste aan woonruimte, meer zekerheid. Voor particulieren wordt het minder aantrekkelijk om een woning als belegging te kopen.  Tijdelijke huurcontracten Sinds 2015 zijn tijdelijke huurcontracten toegestaan. Een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd eindigt automatisch na de afgesproken periode. In deze tijd van grote schaarste aan woonruimte biedt dit verhuurders de kans om via tijdelijke huurcontracten na elke mutatie te kijken of de woning voor een hogere huurprijs kan worden verhuurd. Voor huurders die weinig kans hebben om snel vervangende woonruimte te vinden, betekent dit grote onzekerheid. De Eerste en Tweede Kamer willen via een initiatiefwet bereiken dat tijdelijke huurcontracten worden afgeschaft. Naar verwachting treedt dit verbod op tijdelijke huurcontracten per 1 juli 2024 in werking. Uitzonderingen Voor bepaalde doelgroepen kent de wet een uitzondering. Dit betekent dat tijdelijke verhuur, voor de duur van twee jaar of korter, in sommige situaties mogelijk blijft. Dit geldt voor onder meer de volgende groepen: 1.      Studenten. 2.      Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie van hun woning tijdelijk elders moeten wonen. 3.      Urgent woningzoekenden. 4.      Wezen en nabestaanden. 5.      Gescheiden ouders. Let op: de bank staat meestal verhuur niet toe Heb je een woning die je wilt verhuren, bijvoorbeeld omdat je tijdelijk in het buitenland gaat werken dan heb je niet alleen te maken met de nieuwe wet die tijdelijke huurcontracten niet meer toestaat. Ook de bank die jou de hypotheek heeft verstrekt, heeft vaak in de voorwaarden opgenomen dat je de woning niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de bank. Doe je dat toch zonder deze toestemming dan kan dit voor jou heel vervelende gevolgen hebben. De bank zal in veel gevallen kunnen eisen dat je de lening in een keer aflost. Naast alle extra kosten waar je mee te maken krijgt, is het maar de vraag of je een andere bank bereid kan vinden jou de lening te verstrekken die je nodig hebt om de lening bij jouw eerste bank af te lossen. Wil je jouw woning of een deel daarvan verhuren, neem dan, voordat je hiertoe besluit, contact met ons kantoor op. Samen kijken wij wat wel en niet mogelijk is.

Fietsaccu’s: ga er zorgvuldig mee om

De meeste fietsen die tegenwoordig worden gekocht zijn elektrisch. Het is belangrijk dat je zorgvuldig met de accu’s van deze fietsen omgaat. Fijn, maar duur en een nieuw risico Voor veel mensen is de elektrische fiets een mooie uitvinding die stimuleert vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Essentieel onderdeel van de elektrische fiets is de fietsaccu. De prijs van dit type accu’s is hoog. Moet je de accu vervangen dan betaal je daar al snel minimaal €600 voor. Daarnaast blijken deze accu’s ook nieuwe risico’s met zich mee te brengen. Accu gemakkelijk te stelen Fietsen worden op grote schaal gestolen, maar waar wij nog aan moeten wennen is dat criminelen zich vandaag de dag niet altijd richten op de complete fiets maar ook alleen op de accu. Vaak zijn deze accu’s met het fietssleuteltje los te koppelen van de fiets. Deze sloten zijn vooral gemaakt om de accu tijdens het fietsen op zijn plaats te houden, maar niet om diefstal tegen te gaan. Het gevolg is dat criminelen in een paar seconden dergelijke sloten kunnen kraken en er onopvallend met de accu vandoor kunnen gaan. Met voor de eigenaar van de fiets een forse schade tot gevolg. Het advies is dan ook om de fiets, waar mogelijk, te stallen in een bewaakte fietsenstalling of op een plek bijvoorbeeld bij een terras, waar je zelf de fiets in beeld hebt. Kwetsbaar voor vallen en stoten Accu’s zijn kwetsbaar voor vallen en stoten. Laat je een accu vallen dan kan er inwendig schade ontstaan zonder dat je dit aan de buitenkant ziet. Die schade kan ertoe leiden dat de accu het helemaal niet meer doet. De beschadiging kan ook kortsluiting in de accu veroorzaken waardoor er op enig moment een risico op brand ontstaat. Brandgevaar Beschadigde accu’s kunnen, zeker tijdens het opladen, leiden tot brand. Een paar tips om dit risico te verkleinen: 1.      Wees alert op eventuele beschadigingen aan de accu. 2.      Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de accu vol is. 3.      Laad de accu op terwijl er ‘toezicht” is. Het is niet verstandig om de accu op te laden in de nachtelijke uren terwijl je slaapt. 4.      Installeer een rookmelder daar waar je de accu oplaadt. Bij een accu die ontbrandt, komt veel (giftige) rook vrij. Hoe eerder je dit merkt hoe eerder je kan reageren en jezelf en huisgenoten in veiligheid kan brengen Hoe heftig zo een brand in een accu kan zijn, kan je zien in het volgende filmpje.https://www.youtube.com/watch?v=bT3yC6u4NJE Tot slot Twijfel je of jouw fietsaccu nog goed is, vraag dan advies aan jouw fietshandelaar. Is de accu definitief niet meer te gebruiken, lever de accu dan in bij de fietshandelaar of de milieustraat en gooi hem dus niet in de normale vuilcontainer.

Schenkingsregels 2024

Rondom het geven van een schenking of juist het ontvangen van een schenking gelden fiscale regels. Deze regels zijn best ingewikkeld. Schenken kan in veel vormen Wanneer wij praten over schenken dan denken wij al snel aan een bedrag in geld. Maar de belastingdienst ziet dat breder. Alles wat zonder tegenprestatie wordt gegeven en een economische waarde heeft, beschouwt de belastingdienst als schenking. Bij het geven van bijvoorbeeld een auto kan dan de waarde worden aangehouden die in de ANWB koerslijst staat vermeld?  Bij kunst of antiek kan de waarde afgeleid worden van de waarde waartegen het object is verzekerd of moeten de opbrengsten van soortgelijke objecten op veilingen worden aangehouden? Soms betalen, soms aftrekbaar Er kunnen situaties zijn waarbij je een schenking ontvangt en vervolgens over de waarde van die schenking belasting moet betalen. Ben je zelf de schenker dan mag je de waarde van sommige schenkingen in mindering brengen op jouw belastbaar inkomen. Dat laatste is onder meer, onder bepaalde voorwaarden, het geval wanneer je de schenking doet aan een goed doel dat door de belastingdienst wordt aangemerkt als een “algemeen nut beogende” instelling, ANBI. Schenking aan kleinkinderen In 2024 mogen grootouders per kleinkind € 2.658,-- schenken zonder dat het kleinkind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Deze vrijgestelde schenking kan elk jaar plaatsvinden. Schenking aan kinderen In 2024 mogen ouders per kind € 6.633 schenken zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Ook deze schenking mag elk jaar plaatsvinden. Eenmalig verhoogde vrijstelling algemeen Ouders mogen elk van hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar eenmalig een forse schenking doen zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Voor 2024 geldt hiervoor het maximum van € 31.813. Eenmalig verhoogde vrijstelling voor studie Ouders mogen elk van hun kinderen tussen de 18 en 40 jaar in 2024 eenmalig een bedrag van maximaal € 66.268 schenken in verband met hun studie zonder dat het kind hierover schenkingsbelasting hoeft te betalen. Uitgebreidere informatie Op de site van de belastingdienst is een uitgebreid overzicht te vinden van de fiscale gevolgen van het geven of ontvangen van een schenking: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/

Is alleen het kenteken voldoende voor een goede autoverzekering?

De autoverzekering. Wanneer je een auto koopt is dit vaak iets dat je -even snel- telefonisch of online regelt. Maar het is wel meer dan alleen het doorgeven van het kenteken. Er valt namelijk veel te kiezen en te beslissen. Verplicht te verzekeren Wanneer je een auto hebt die aan het verkeer deelneemt dan ben je wettelijk verplicht deze te verzekeren. Aan het verkeer deelnemen doe je niet alleen door met de auto op de openbare weg te rijden. Ook wanneer je de auto op de openbare weg parkeert, neem je al deel aan het verkeer en ben je dus verplicht de auto te verzekeren. De verzekering die je minimaal moet hebben is de WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering. Heb je die niet en ben je toch aansprakelijk voor een ongeval waarbij jouw auto betrokken is dan kan de schade op jou privé verhaald worden. WA-Beperkt casco of toch maar all-risk Bij het kiezen van een autoverzekering heb je de keuze uit de volgende verzekeringen: ·         De WA-verzekering die alleen de schade vergoedt waarbij jouw auto is betrokken en waarvoor jij aansprakelijk bent. ·         De beperkt cascoverzekering die naast de wettelijke aansprakelijkheid ook de schade vergoedt als gevolg van diefstal, inbraak, en ruit-, brand-of stormschade. ·         De allriskverzekering die alle hierboven staande schades vergoedt en de schade aan jouw auto als gevolg van fouten die je zelf in het verkeer hebt gemaakt. Welke verzekering voor jou het meest passend is, hangt niet alleen af van de waarde van je auto maar ook in welke mate je in staat bent om bepaalde schades zelf te dragen. Wanneer je bijvoorbeeld een tweedehandsauto hebt en geen geld om een andere te kopen wanneer de auto gestolen zou worden, dan kan een beperkt cascoverzekering voor jou passend zijn. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen Verzekeringsmaatschappijen zijn “gewone” ondernemingen die uiteindelijk ook winst willen maken. In zijn algemeenheid geldt dat hoe lager de premie voor een bepaalde verzekering is, hoe beperkter de dekking. Dat hoeft geen probleem te zijn mits je maar bewust een keuze maakt welke onderdelen van de dekking voor jou wel of niet belangrijk zijn. Waar zitten de verschillen? De polisvoorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen verschillen onder meer op de volgende onderdelen: ·         Elk jaar dat je geen schade hebt krijg je een korting. Per maatschappij verschilt echter het percentage korting dat je opbouwt. Maar ook de snelheid waarmee de korting daalt wanneer je toch een schade claimt. ·         Ook verschilt per verzekeringsmaatschappij de wijze waarop men de dagwaarde van jouw auto berekent nadat deze gestolen wordt of total-loss is. Waar de ene verzekeraar echt kijkt naar de waarde van de auto op de dag van de schade, kennen andere verzekeraars een veel ruimere regeling waarbij je een of meer jaren nadat je de auto nieuw gekocht hebt, toch de actuele nieuwprijs krijgt uitgekeerd. ·         Ook zijn er verschillen in het eigen risico dat geldt bij schade aan jouw auto. Hier geldt in het algemeen dat hoe hoger dit eigen risico is hoe meer korting op de premie wordt gegeven. ·         Voor de premie kan ook bepalend zijn of je bij schade je eigen reparatiebedrijf kan kiezen dan wel gebruik moet maken van een herstelbedrijf waarmee de verzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt. Niet op papier maar wel belangrijk Naast de vele verschillen in verzekeringsvoorwaarden die je kan vinden in de polisvoorwaarden, zijn er ook nog andere verschillen die niet op papier staan. Bijvoorbeeld hoe de verzekeraar omgaat met onduidelijke situaties. Grijpt men alles aan om de schade niet te hoeven uitkeren of kijkt men ook naar de geest van de polisvoorwaarden? Ook is het belangrijk hoe goed de schadeafdeling bereikbaar is. Wanneer je zelf belt, word je dan “van het kastje naar de muur gestuurd” of word je meteen geholpen door iemand die deskundig en bevoegd is om jouw vragen te beantwoorden? Wij geven advies en nemen jouw veel zorg uit handen Ons kantoor helpt jou graag met de keuze van een autoverzekering die past bij jouw situatie. Van vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen kennen wij de polisvoorwaarden. Op basis van jouw situatie kunnen wij dan ook die verzekering adviseren die naar ons idee past bij jouw wensen en situatie. Moet er vervolgens, bijvoorbeeld bij een schade, contact zijn met jouw verzekeraar, dan treden wij op als jouw belangenbehartiger en verzorgen wij de contacten met deze verzekeraar. Daarmee nemen wij jou veel zorg uit handen.

Laag inkomen en hoge energierekening?

Het je een laag inkomen en een hoge energierekening dan kom je misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het Tijdelijk Noodfonds Energie.  Wat houdt de regeling in? Huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening kunnen vanaf 22 januari 2024 een beroep doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Wordt de aanvraag toegewezen dan wordt gedurende 6 maanden na de toewijzing vanuit dit fonds een deel van de energierekening betaald. Binnen dit fonds is op dit moment een bedrag van €60 miljoen beschikbaar.  In de kern komt de regeling erop neer dat wanneer de energierekening meer dan 8 of 10% van het inkomen bedraagt, het Noodfonds de rest van de energierekening voor haar rekening neemt.   Voorwaarden De voorwaarden om voor deze ondersteuning in aanmerking te komen zijn: ·         Het huishouden heeft een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dat is €3.200,-- voor een alleenstaande en €4.480 voor een samenwonende. ·         Het huishouden moet een energiecontract op eigen naam hebben. ·         Voor mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum gaat het om energielasten hoger dan 8% van het gezamenlijk bruto-inkomen. ·         Voor mensen met een inkomen tot 200% van het sociaal minimum gaat het om energielasten hoger dan 10% van het gezamenlijk bruto-inkomen.  Aanvragen indienen voor 31 maart 2024 Een aanvraag voor deze ondersteuning moet worden ingediend voor 31 maart 2024. Dat kan digitaal via www.noodfondsenergie.nl

Aansprakelijkheid tijdens sport en spel

Veel Nederlanders beoefenen sport via een vereniging. Vooral tijdens wedstrijden kan letsel ontstaan. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid van bijvoorbeeld degene die dit letsel veroorzaakt?  Verschil tussen ongeluk en opzet In wedstrijden waarbij twee teams tegen elkaar spelen kan het er fanatiek aan toegaan. Ongelukkig lichaamscontact tussen twee deelnemers kan dan gemakkelijk plaatsvinden. Meestal loopt dat gelukkig goed af en resten er bij een “ruige” wedstrijd alleen een aantal blauwe plekken. Maar soms ontstaat er letsel. Letsel waardoor het slachtoffer niet alleen veel pijn heeft, maar ook langdurig niet meer kan werken. De vraag kan dan opkomen of het letsel per ongeluk of met opzet is toegebracht.  Aansprakelijkheid voor letsel In Nederland geldt het algemene uitgangspunt dat wanneer je een onrechtmatige daad begaat en een ander daar schade door lijdt, degene die de onrechtmatige daad begaat deze schade moet vergoeden. De vraag bij sportletsel is dan al snel of het toebrengen van dit letsel kan worden gezien als een onrechtmatige daad?  Risico van letsel is inherent aan sport De rechtspraak oordeelt niet snel dat letsel, ontstaan bij deelname aan het spel, het gevolg is van een onrechtmatige daad. De gedachte hierbij is dat in het kader van sport en spel deelnemers gedragingen van elkaar moeten verwachten waaruit letsel kan ontstaan. Je zou kunnen zeggen dat door deel te nemen aan een wedstrijd je in zekere mate dit risico op letsel, veroorzaakt door een ongelukkige beweging van een tegenstander, accepteert. Is dat het geval dan kan de rechter tot het oordeel komen dat de tegenstander wel het letsel heeft veroorzaakt, maar dat dit niet als een onrechtmatige daad kan worden gezien. In dat geval blijft het slachtoffer zelf met de schade zitten.  Het wordt anders bij opzet Anders zal de rechter oordelen wanneer kan worden aangetoond dat de veroorzaker van het letsel opzettelijk heeft gehandeld. Bijvoorbeeld door het slachtoffer een schop te geven terwijl de voetbal niet in de buurt was. Buitensporig gedrag waardoor een andere speler letsel oploopt hoef je als speler niet te verwachten. Dit risico is, door deel te nemen aan de wedstrijd, dus ook niet geaccepteerd. In dat geval kan de rechter tot het oordeel komen dat degene die het letsel heeft veroorzaakt wél onrechtmatig heeft gehandeld en de schade aan het slachtoffer moet vergoeden.  AVP kan uitkering weigeren Wij adviseren al onze relaties om te zorgen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt de financiële gevolgen van jouw daden waardoor andere schade lijden. Bijvoorbeeld wanneer je als fietser botst op een voetganger die hierdoor ongelukkig ten val komt. Maar de AVP dekt niet de aansprakelijkheid voor schade die iemand opzettelijk veroorzaakt. Stelt de rechter dus vast dat iemand tijdens een sportwedstrijd een ander min of meer opzettelijk letsel heeft toegebracht, dan is er een grote kans dat de AVP-verzekeraar deze schade niet zal vergoeden wanneer degene die het letsel heeft toegebracht 16 jaar of ouder is.   Houd het gewoon gezellig Sporten is over het algemeen fijn. Maar houd het ook fijn door te voorkomen dat deelnemers elkaar min of meer opzettelijk letsel toebrengen. Uiteraard zijn er sporten zoals boxen waar deelnemers dit risico accepteren. Maar bij de meeste sporten is dit niet het geval. 

Lenen bij familie: komt vaker voor dan gedacht

De Nederlandsche Bank, DNB, heeft onderzoek gedaan naar hypothecaire leningen in Nederland. Op dit moment bestaat ongeveer 10% van de totale hypotheekschuld in Nederland uit leningen die eigenaren van woningen bij familieleden hebben afgesloten. Dit is beduidend meer dan veel deskundigen hadden verwacht.  De bank is het gebruikelijke vertrekpunt Vrijwel iedereen die een woning wil kopen zal daarvoor een financiering moeten aangaan. Wij inventariseren de wensen van de koper en zoeken naar een leningsconstructie die hierbij past en kijken welke bank een goed aanbod wil doen. Is er overeenstemming over welk aanbod van welke bank aantrekkelijk is, dan begeleiden wij de aanvraag voor de lening. Familie kan ook deel financiering verzorgen Familie van kopers kunnen ook een deel van de financiering voor hun rekening nemen. In 2020 maakten maar liefst 645.000 huishoudens gebruik van zo’n privé- of familiehypotheek. Vaak gaat het om een gedeelte van het totale bedrag dat nodig is om de woning te kopen. In bijna de helft van deze privé- of familiehypotheken ging het om minder dan 20% van de totale hypotheeksom. Veel aandachtspunten Een deel van de lening voor de aankoop of verbouwing van de woning via een privé- of familiehypotheek kan aantrekkelijk zijn, maar er zijn wel veel aandachtspunten. Wij noemen er een paar: ·      Waarschijnlijk betaal je over de lening bij familie ook rente. Wil deze rente fiscaal aftrekbaar zijn dan moet het gaan om een marktconforme rente en moet de lening, net als bij een bank, gelijkmatig over de looptijd van de lening worden afgelost (annuïtair of lineair). Wordt de rente te laag gesteld dan kan de fiscus dit beschouwen als een “schenking” waarover de ontvanger schenkingsbelasting moet betalen. Is de rente te hoog dan kan de fiscus de aftrek niet volledig accepteren. ·       Indien voor het restant van de noodzakelijke financiering een beroep op de bank wordt gedaan dan is de bank verplicht om bij het bepalen van het bedrag dat men maximaal mag uitlenen, rekening te houden met de lening die bij de familie is afgesloten. ·       Belangrijk is goede afspraken te maken over wat de situatie is wanneer de familie van wie het geld is geleend door calamiteiten het uitgeleende bedrag zelf weer nodig heeft.  Vaak in combinatie met schenking Jaarlijks mag elke ouder aan elk van de kinderen een bedrag schenken. Voor 2024 geldt een schenkingsvrijstelling van maximaal €6.633,--. In de praktijk is vaak te zien dat ouders, al dan niet maandelijks, een bedrag aan hun kind schenken en dat het kind deze schenking gebruikt om de rente en aflossing van de lening die bij de ouders is afgesloten terug te betalen. Goed advies is nodig Het lenen bij (groot-) ouders om een deel van de aankoop van een woning te financieren kan aantrekkelijk zijn. Het vraagt echter wel om goed advies. Wil je hierover meer weten, maak dan een afspraak met een van onze adviseurs. Wij nemen graag de voor- en nadelen met jou door en lichten de verschillende aandachtspunten uitgebreider toe.

Het waait stevig. Wanneer heet dit een storm?

Afgelopen november en december en ook deze maand heeft het op allerlei plaatsen stevig gewaaid. Wanneer noemen wij dat storm en waarom is dat belangrijk?  Meer stormen Nederland heeft altijd te maken gehad met stormen. Vooral in de zomer en herfst kan het behoorlijk spoken. Wij moeten er rekening mee houden dat door de klimaatverandering het aantal stormen ook in Nederland zal toenemen. Stormen kunnen schade veroorzaken aan woningen. De vraag is dan of de verzekering van de woning deze schade vergoedt. Definitie van storm Verzekeringsmaatschappijen in Nederland hanteren in vrijwel alle gevallen als definitie van storm dat er windsnelheden van meer dan 14 meter per seconde moeten zijn. Bij een schade controleert een verzekeraar de windsnelheden op het moment dat de schade zich voordeed bij het KNMI. Welke schade bij storm gedekt De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken bij storm de schade aan de woning. Bijvoorbeeld een deel van het dak dat beschadigd wordt. Ook is er vaak dekking voor vaste onderdelen van je tuin, zoals een schuur of schutting. Voorwaarde is dan wel dat deze schade niet moet zijn ontstaan als gevolg van achterstallig onderhoud. Dus de schutting die omwaait terwijl de palen al half verrot waren zal de verzekeraar niet vergoeden. Grote verschillen Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen op de Nederlandse markt actief. Elk van deze verzekeringsmaatschappijen hanteert eigen, unieke verzekeringsvoorwaarden. Het is dus meestal niet mogelijk om in onze nieuwsbrief te schrijven dat “elke verzekeringsmaatschappij” een bepaalde schade vergoedt. Tussen de verzekeringsvoorwaarden zitten allerlei verschillen. Valt glas aan ramen onder de dekking? Wat is de hoogte van het eigen risico? Hoe hoog is de vergoeding bij schade aan zonnepanelen? Ook de maximale vergoeding voor opruimingskosten of tijdelijk verblijf elders verschilt per maatschappij. Ook bij verzekeringsmaatschappijen geldt het algemene uitgangspunt dat iets “uit de lengte of breedte” moet komen: hoe lager de premie hoe beperkter de dekking over het algemeen zal zijn. Kies op basis van wat je kan en wilt verzekeren Alleen kijken naar de premie van een verzekering bij het kiezen van een verzekeringsmaatschappij is niet verstandig. Begin met goed te inventariseren welke risico’s er zijn en welke financiële gevolgen van deze risico’s, wanneer deze zich voordoen, je zelf kan en wilt dragen. Pas als dat beeld duidelijk is, kun je de verzekeringsvoorwaarden en de bijbehorende premies van verschillende verzekeringsmaatschappijen vergelijken. Het goede nieuws is dat je dat allemaal niet zelf hoeft te doen. Wanneer je met ons contact opneemt, doen wij dit voor jou.

Prijzen zonnepanelen zijn sterk gedaald

De prijzen voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen zijn in de afgelopen periode sterk gedaald. Dat maakt het juist nu interessant om na te denken over de vraag of je tot aanschaf wilt overgaan.  Rekensommetje Tien zonnepanelen van een gebruikelijk formaat leveren gemiddeld per jaar 3.500 kilowattuur stroom op. De huidige prijs van 10 van die panelen inclusief montage schommelt op dit moment rond de € 5.000,-- . De jaarlijkse besparing op jouw energielasten bedraagt bij die tien panelen dan gemiddeld € 900,--.  Dit betekent dat je met 6 jaar jouw investering hebt terugverdiend en vanaf dat moment financieel fors gaat besparen. Hoeveel zonnepanelen Bij de keuze hoeveel zonnepanelen je wilt aanschaffen kan je kijken naar de oppervlakte die voor de plaatsing van deze zonnepanelen beschikbaar is, het maximale bedrag dat je wilt en kan investeren of naar het jaarlijks verbruik van elektriciteit in jouw huishouden. Prijsdaling Zonnepanelen werden in de afgelopen jaren steeds goedkoper. De afgelopen 10 jaar is de prijs met zo’n 27 % gedaald. Door de enorme belangstelling steeg de prijs in 2022 opeens flink. Maar inmiddels (december 2023) is die prijs van aanschaf en installatie weer gedaald naar ongeveer het niveau van 2021. Aantrekkelijke financieringsvormen Overweeg je om zonnepanelen aan te schaffen en wil je daarvoor jouw spaargeld niet aanspreken dan zijn er verschillende, aantrekkelijke financieringsvormen. Met een lage rente betaal je dan maandelijks een rente en aflossing. De kosten spreid je dan dus over een aantal jaren.   Let op de verzekeringen Wanneer je zonnepanelen laat plaatsen let dan op je verzekeringspakket. Zonnepanelen kunnen beschadigd raken. Door storm, een technisch gebrek of vandalisme. Naast de schade aan de zonnepanelen zelf kan er ook schade aan jouw woning of aan de omgeving ontstaan.  Heb je een eigen woning met een opstalverzekering dan is het mogelijk dat een deel van deze risico’s al onder de dekking van deze verzekering valt. Belangrijk is dan om te kijken of de verzekering eisen stelt aan de kwaliteit van de installateur. Ook is het goed om te na te gaan welke calamiteiten deze verzekering wel of niet vergoedt. Uiteraard hoef je dat allemaal niet zelf te gaan uitpluizen. Wanner je contact met ons opneemt, zoeken wij dat graag voor je uit. Wij kunnen je niet alleen informeren over aantrekkelijke opties om de aanschaf van zonnepanelen te financieren, maar ook kunnen wij je adviseren om de risico’s na installatie te verzekeren indien jouw bestaande verzekeringen hiervoor onvoldoende dekking bieden.

Als het kan is het verstandig om een financiële buffer op te bouwen

Als je de financiële ruimte hebt, is het verstandig om een financiële buffer op te bouwen. Dat stelt je in staat om onverwachte, grotere en noodzakelijke kosten direct te kunnen betalen wanneer deze zich voordoen. Het opbouwen van zo’n buffer kan onder meer via sparen en beleggen.  Welke financiële buffer is in jouw situatie verstandig? Wanneer je maandelijks enige financiële ruimte hebt is het verstandig om geleidelijk een financiële buffer op te bouwen. Zo’n buffer geeft je veel rust en een stuk extra zekerheid. De buffer stelt je in staat om zonder veel stress ook onverwachte, grotere en noodzakelijke kosten direct te kunnen betalen. Denk bijvoorbeeld aan een tandheelkundige behandeling, de dure reparatie van jouw auto of een schade aan je inboedel die niet onder de dekking van de inboedelverzekering valt. Wat een verstandig bedrag is om als “reserve” op te bouwen verschilt per persoon. Het NIBUD heeft hiervoor een handige rekentool ontwikkeld: https://bufferberekenaar.nibud.nl Logische opbouw voor bouwen aan buffer Bij het opbouwen van een financiële buffer kan je gebruik maken van verschillende opties Wij vatten deze kort samen. Je kan starten met bijvoorbeeld een “gewone” spaarrekening. Het bedrag dat je hierop spaart kan je zonder kosten dagelijks vrij opnemen. Bij banken in het eurogebied geldt meestal een garantie van € 100.000,-- . Bij een eventueel faillissement van zo’n bank ben je je spaargeld dus niet kwijt.  Is het je gelukt om een voldoende basisbedrag opzij te leggen, dan kan je overwegen om vervolgens te sparen via spaardeposito’s. Daarmee zet je telkens een bepaald bedrag voor een langere tijd “vast”.  Bijvoorbeeld voor een jaar, twee jaar of vijf jaar. De rente is vaak hoger dan op de gewone spaarrekening. Nadeel is wel dat wanneer je eerder dan je met de bank hebt afgesproken, het geld toch wilt opnemen je daarover extra kosten moet betalen. Zo’n spaardeposito is echter prima geschikt wanneer je voor een concreet doel wilt sparen en je via de gewone spaarrekening al een basisbuffer hebt. Beleggen is iets voor de langere termijn Waar een spaarrekening en spaardeposito zekerheid geven dat je de inleg ook weer terugontvangt, is dat bij beleggen niet het geval. Heb je een heel stevige buffer dan kan je ervoor kiezen om extra reserves te beleggen in aandelen. Kijk je naar de lange termijn bijvoorbeeld 10 jaar dan levert beleggen in aandelen bijna altijd een gemiddeld hoger rendement op dan sparen. De “valkuil” zit in het woordje “gemiddeld”. Want van jaar tot jaar kunnen de rendementen heel sterk verschillen. Waar je het ene jaar op jouw beleggingen een stevig verlies ziet staan, kan het jaar daarop mogelijk weer een stevige plus ontstaan. Wanneer je net in het jaar dat je hebt belegd, het ingelegde bedrag nodig hebt voor bijvoorbeeld een verbouwing van je woning, dan loop je het risico dat jouw belegging minder waard is geworden sinds je hebt ingelegd. Beleggen doe je dus vooral voor de langere termijn en het liefst met geld dat je niet direct nodig denkt te hebben. Advies Is de financiële buffer op orde dan zijn er nog diverse andere opties om verder te bouwen aan jouw vermogen. Dat kan via jouw woning of speciale producten die zich richten op extra inkomen nadat je gestopt bent met werken. Wil je hierover eens met ons van gedachten wisselen, neem dan gerust contact met ons op. We informeren je graag welke opties voor jou misschien interessant zijn.

Neem eens de tijd om de site te bekijken: www.pensioenduidelijkheid.nl

In de komende jaren gaat ons pensioenstelsel ingrijpend veranderen. Het is zinvol om eens even de tijd te nemen om in algemene zin te bekijken wat dat in jouw situatie gaat betekenen.   Vier pijlers waarop jouw inkomen na pensioen kan rusten Wanneer je in loondienst bent en je stopt met werken dan zal over het algemeen de werkgever ook stoppen met het betalen van salaris. Jouw lasten per maand gaan echter gewoon door. Deze lasten kunnen zelfs wel eens wat hoger worden wanneer je na je pensionering leuke dingen gaat doen waar je tijdens jouw arbeidzame leven geen tijd voor had. Na pensionering hebben de meeste mensen een of meer van de volgende inkomensbronnen: AOW; Pensioen vanuit de oud werkgevers; Lijfrentes die men zelf ooit heeft afgesloten; Spaargeld en ander vermogen. Voor veel mensen vormt het werkgeverspensioen de belangrijkste inkomstenbron. Pensioen in euro’s en in koopkracht Tot nu toe was het de algemene regel dat een werkgeverspensioen een bepaald bedrag “garandeerde” dat na pensionering werd uitgekeerd. Wanneer het pensioenfonds goede resultaten behaalde werd dit bedrag vervolgens jaarlijks verhoogd met een percentage waardoor de koopkracht van het pensioen op gelijk niveau bleef. De afgelopen jaren hebben helaas laten zien dat de meeste pensioenfondsen deze ontwikkeling met betrekking tot de koopkracht niet hebben kunnen volhouden. Het pensioen in euro’s kon dan wel iets stijgen, maar onvoldoende om hetzelfde te kunnen kopen als in de jaren daarvoor. Ingrijpende wijziging van werkgeverspensioen Het Parlement heeft na vele jaren studie besloten het pensioenstelsel voor wat betreft het werkgeversdeel ingrijpend te veranderen. Een heel ingewikkelde systeemwijziging teruggebracht in enkele zinnen komt het erop neer dat we in de toekomst de vaste uitkeringen gaan verlaten. De hoogte van de uitkering die het pensioenfonds gaat doen, wordt meer afhankelijk van de economische situatie. Is die economische situatie goed dan zullen de uitkeringen van de pensioenen hoger worden. In tijden dat de economie hapert kunnen de uitkeringen dalen. Geen paniek: alles binnen bandbreedtes Je hoeft niet direct angst te hebben dat je in een neergaande economie opeens helemaal geen pensioen ontvangt. Het meer of minder ontvangen zal binnen bepaalde marges plaatsvinden. Binnen dit kader krijg je echter wel te maken met minder zekerheid. Er is een informatieve site waarin helder wordt uitgelegd wat de komende stelselwijziging gaat betekenen. Wij adviseren je eens de tijd te nemen om deze site te bezoeken: https://www.pensioenduidelijkheid.nl Mocht je eens met ons verder willen praten hoe jouw inkomen na jouw pensionering er ongeveer uit gaat zien neem dan gerust contact met ons op. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de hypotheeklasten nog goed betaalbaar zijn en welke maatregelen je nu kan nemen om na jouw pensioen toch iets meer zekerheid te krijgen over de hoogte van jouw inkomsten in die periode.

Cookie instellingen