Zakelijk

U doet wat u het beste kunt: ondernemen. Een prachtige uitdaging. Aan alle activiteiten die u als ondernemer uitvoert zijn echter ook risico’s verbonden, die financiële gevolgen kunnen hebben of zelfs de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreken van een brand, een niet betalende debiteur of een klant die u aansprakelijk stelt.

Wij gaan samen met u inventariseren welke risico’s er in uw bedrijf voorkomen. Maar ook welke risico`s u zelf wilt dragen. In overleg met u kunnen we die risico`s inzichtelijk maken middels een risico-inventarisatie rapport. Aan de hand van dit rapport bepalen we samen welke maatregelen we kunnen nemen om deze risico’s te voorkomen, te beperken, zelf te dragen, of over te dragen.

Risicomanagement bestaat uit de volgende stappen:
  • Risicoanalyse
  • Risicoprofiel
  • Risicobeheersing
  • Risicofinanciering
Bij de aanpak van risico’s speelt de risicobereidheid van u als ondernemer een belangrijke rol. U beslist zelf welke risico’s u wilt voorkomen, beperken, zelf dragen (ondernemersrisico), of overdragen (verzekeren). De risico’s die u tegen komt hebben betrekking op uw bedrijf, uw personeel, en natuurlijk op u zelf als ondernemer. Om u hier goed in te kunnen adviseren zijn wij aangesloten bij het register Gecertificeerd Risk Management en Consultant. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met een van onze risicomanagers. 
Cookie instellingen