Aflossingsvrij betekent niet dat je niet hoeft af te lossen

Het is nog steeds mogelijk: kiezen voor een financieringsvorm van je woning waarbij je (een deel van) de lening niet volledig binnen de looptijd van de lening aflost.
 
 
Er zijn verschillende varianten hypothecair krediet die banken aanbieden. Een daarvan is de “aflossingsvrije” hypotheek. Een benaming die gemakkelijk tot verwarring kan leiden. Want ook deze schuld moet gewoon terugbetaald worden.
 
De gebruikelijke hypotheekvormen
De meeste mensen die op dit moment een hypothecair krediet afsluiten om de aankoop van een woning te financieren kiezen voor een hypotheekvorm waarin zij maandelijks rente en aflossing betalen. Vaak met het perspectief dat na 30 jaar de schuld volledig is afgelost.
 
Aflosvrij
Het is ook mogelijk om een zogenaamde aflosvrije hypotheek af te sluiten. De essentie hierbij is dat je maandelijks alleen rente betaalt. Aan het eind van de periode waarvoor de lening is afgesloten, bijvoorbeeld na 30 jaar, los je in een keer de schuld af. Doordat je gedurende de looptijd alleen rente betaalt, zijn de maandelijkse lasten lager dan bij hypotheken waar je maandelijks rente en aflossing betaalt.
 
Tot 50% van de waarde van de woning
De meeste banken zijn bereid een aflosvrije hypotheek te verstrekken tot maximaal 50% van de waarde van de woning. Voor iemand die bijvoorbeeld zijn “oude” woning verkoopt en daarvoor een koopprijs ontvangt die veel hoger is dan de restschuld van de hypotheek die op die woning rust, kan deze 50% voldoende zijn om een andere, duurdere woning te kopen. Ook kan de aflosvrije hypotheek een optie zijn wanneer jouw woning meer waard is dan de bestaande hypotheekschuld en je een extra lening wilt om je woning te verbouwen.
 
Fiscale consequenties
De rente die je betaalt over een aflosvrije hypotheek is fiscaal niet aftrekbaar. Tenzij de aflosvrije hypotheek voor 2013 is afgesloten en op dat moment de rente aftrekbaar was. Wanneer je verhuist mag je deze hypotheek meenemen als onderdeel van de financiering van jouw nieuwe woning.
 
Op einddatum schuld wel aflossen
Op de einddatum van het krediet moet je de totale hypotheekschuld in een keer aflossen. Aflossen kun je bijvoorbeeld met geld uit een erfenis, de verkoop van je bedrijf, uit wat je tijdens de looptijd zelf hebt gespaard of belegd of uit, op enig moment, de verkoop van je woning, bijvoorbeeld door kleiner te gaan wonen. Bij het afsluiten van een aflosvrije hypotheek is het dus wel noodzakelijk om, liefst al bij het afsluiten van deze hypotheek, te bedenken hoe je in de toekomst deze schuld gaat aflossen.
 
Wil je meer weten over de aflosvrije hypotheek? Wij vertellen je daar graag meer over.
Cookie instellingen