Aflosvakantie bij hypotheek

Vakantie betekent voor velen even vrij zijn van verplichtingen van werk of school. Lees dit artikel als je meer wilt weten over het begrip ‘aflosvakantie’.
 
Voor steeds meer jongeren is het lastig om een woning te kopen. Het maandelijkse bedrag aan rente en aflossing is vaak te hoog, gelet op het inkomen aan het begin van hun loopbaan. De optie van een aflosvakantie kan voor sommigen uitkomst bieden.
 
Rente en aflossing
Wanneer je een woning koopt om zelf te gaan bewonen mag je de rente die je over de lening betaalt van jouw belastbaar inkomen aftrekken. Dit betekent dus een aantrekkelijke belastingbesparing. De fiscus stelt daarbij echter de eis dat de lening minimaal in 30 jaar tijd annuïtair wordt afgelost.  Dat betekent dat je maandelijks de rente + minimaal 1/360ste deel van de lening moet betalen.  Deze eis leidt tot een aanzienlijk bedrag dat veel jongeren bij de start van hun loopbaan nog niet kunnen opbrengen.
 
Inzetten jubelton
Tot eind van dit jaar mogen bijvoorbeeld (groot)ouders aan (klein)kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij een bedrag schenken van € 106.671,-, onder de voorwaarde dat dit bedrag gebruikt wordt voor de aanschaf of verbetering van de woning of dat een bestaande lening ten behoeve van de woning wordt afgelost. Per 1 januari 2023 wordt dit bedrag verlaagd naar € 27.231,-.
 
Een mogelijkheid is dat het (klein)kind eerst een woning koopt en hiervoor al dan niet binnen familieverband een hypotheek afsluit. Vervolgens wordt de schenking gebruikt om een deel van de lening af te lossen. Hiermee bereik je dat je feitelijk meer hebt afgelost dan overeengekomen op basis van de annuïteit. Je hebt de aflossing als het ware vooruitbetaald waardoor je een aantal jaren niet meer hoeft af te lossen. De hypotheekrenteaftrek blijft daardoor intact.
 
Tijdelijk alleen de rente
Afhankelijk van de hoogte van de hypotheek en van de hoogte van de schenking bereik je daarmee dat het (klein)kind de volledige rente van de hypotheek van zijn of haar belastbaar inkomen mag aftrekken en een aantal jaren alleen maar maandelijks de rente betaalt en niet de maandelijkse aflossingen. Dus van een aflosvakantie kan genieten.  Wanneer het bedrag van de schenking “op” is zal weer maandelijks rente + aflossing betaald moeten worden. Mogelijk dat dit dan door een carrièreontwikkeling gemakkelijker te dragen is.
 
Advies echt nodig
Overweeg je van deze optie gebruik te maken dan is een goed advies echt nodig. Wil je meer weten over deze mogelijkheid, maak dan een afspraak met een van onze hypotheekspecialisten.
Cookie instellingen