Beslis op basis van een goed advies

Op het gebied van woningen en hypotheken doen zich op dit moment grote veranderingen voor.
 
De ontwikkelingen op financieel gebied van de afgelopen maanden geven voor veel mensen aanleiding om voorgenomen wensen “naar voren” te halen of juist uit te stellen. Ons advies: laat je door de actualiteit niet afleiden. Beslis op basis van een goed advies.
 
Veel veranderingen in korte tijd
De rente voor hypotheken is in een paar maanden tijd heel fors gestegen. Tegelijkertijd zijn ook de energielasten en de kosten van andere uitgaven meer gestegen dan wij lange tijd gewend waren. In de media verschijnen berichten dat het aantal te koop staande woningen stijgt en het aantal mensen dat een bod uitbrengt op deze woningen daalt. Daarbovenop komen dan nog de berichten dat de politiek een groot scala aan fiscale maatregelen overweegt om de groei van het eigen vermogen als gevolg van de waardestijging van de eigen woning extra te belasten.
 
Uitstellen of naar voren halen
Ook binnen onze eigen relatiekring zien wij dat deze ontwikkelingen leiden tot onzekerheid. De ene relatie wil nu versneld een woning kopen omdat deze vreest dat de hypotheekrente in de komende tijd verder gaat oplopen. De andere stelt de aankoop juist uit omdat gedacht wordt dat de prijzen van woningen in de komende tijd gaan dalen.
 
Denken over langere periode
Ons vak van financieel raadsman of -vrouw is jou te adviseren over een financiële beslissing waarmee je waarschijnlijk meer dan 30 jaar te maken krijgt. Probeer eens te bedenken hoe Nederland in de afgelopen 30 jaar is veranderd. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat wij in de komende 30 jaar minder veranderingen zullen meemaken. Wij weten niet wát er gaat veranderen, maar wel dát er veranderingen zullen zijn.
 
Je kunt daarbij kijken naar bepaalde specifieke momenten in die 30 jaar. Kijk je nu terug dan zie je periodes dat de rente rond de 12 % was, maar ook periodes met rentes rond de 1%.
 
Er waren momenten dat woningen alleen met groot verlies konden worden verkocht, maar ook tijden waarin het normaal was om op een woning een bod te doen ver boven de vraagprijs.
 
Rekening houden met meerdere scenario’s
Wanneer wij een advies opstellen houden wij rekening met dingen die kunnen gebeuren, maar in de meeste gevallen (gelukkig) niet gebeuren. Denk aan het risico dat een van de partners arbeidsongeschikt wordt of voortijdig komt te overlijden. Of de situatie dat de rente op hypotheken inderdaad sterk stijgt. En natuurlijk, en dat komt helaas wel vaker voor, dat de relatie eindigt en er (tijdelijk) geen twee inkomens zijn om de woonlasten te betalen.
 
Onze adviezen zijn erop gericht ervoor te zorgen dat ook wanneer dit soort gebeurtenissen zich voordoen onze relaties gewoon kunnen blijven wonen waar zij wonen, omdat vooraf is bedacht op welke wijze in die situatie de woonlasten betaalbaar kunnen blijven.
 
Dat geldt ook voor de huidige onzekere situatie. Of de rente in de toekomst, al dan niet tijdelijk, sterk gaat stijgen en of de prijzen van woningen gaan dalen, gelijk blijven of weer doorstijgen; wanneer je nu de goede keuzen maakt, zal je die toekomstige ontwikkelingen beter kunnen opvangen.
 
Juist nu regelmatig overleggen
Juist in onzekere tijden met grote veranderingen is het belangrijk om regelmatig de financiële keuzes, die in het verleden zijn gemaakt, te controleren. Moet er eventueel worden bijgesteld en is dit dan ook mogelijk? Een klein voorbeeld. De rente is gestegen. Voor een aantal eigenaren van woningen betekent dit dat zij nu zonder kosten een deel van de hypotheekschuld vervroegd mogen aflossen. Heb je veel spaargeld waarvoor je nu een negatieve rente betaalt, dan kan dat een aantrekkelijk idee zijn. Maar of dat zo is? Een aantal banken heeft de negatieve rente al verlicht en de verwachting is dat vanaf september aanstaande de negatieve rente grotendeels verdwijnt. Los daarvan heeft het vrijwillig vervroegd aflossen voordelen, maar ook nadelen.
 
Wij zetten graag de belangrijkste zaken op een rij met daarbij helder wat de positieve en negatieve kanten zijn van verschillende opties. Dat vormt een stevige basis om beslissingen te nemen die voor een langere periode tegen een “stootje” kunnen.
Cookie instellingen