Drie dagen bedenktermijn is (te) kort

Wanneer u een woning koopt dan is de wettelijke bedenktermijn waarin u de koop zonder kosten kunt ontbinden slechts drie dagen. Waarom? Wij leggen het u graag uit.
 
Wanneer u via internet een zaklantaarn koopt, dan heeft u op grond van de wet een bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat het product is geleverd. Binnen deze termijn mag u dus zonder reden afzien van de aankoop. De verkoper mag vervolgens geen kosten in rekening brengen voor het afzien van deze koop.
 
Drie dagen bedenktijd
Ook wanneer u een woning koopt, geldt er een wettelijke bedenktijd. Deze is echter maar drie dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper het koopcontract heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd kan de koper zonder kosten (boete) alsnog afzien van de koop. 

De bedenktijd kan langer zijn wanneer twee of drie dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen. Indien de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag dan duurt de bedenktijd tot de eerstvolgende werkdag.
 
Gevolgen verstrijken bedenktermijn
Roept u binnen de wettelijke bedenktermijn niet de ontbinding van de koopovereenkomst van de woning in, dan bent u gebonden aan deze koopovereenkomst. In bijna alle gevallen is in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen dat de koper een boete van 10% van de koopsom aan de verkoper moet betalen, wanneer de koper de woning toch niet afneemt.
 
Financieringsvoorbehoud
In de koopovereenkomst kunt u als koper wel bedingen om, naast de wettelijke bedenktermijn van drie dagen, een aanvullend voorbehoud te maken waarin u de koopovereenkomst zonder boete kunt ontbinden wanneer u niet binnen een bepaalde termijn op marktconforme voorwaarden een hypothecair krediet kunt afsluiten. Een dergelijk voorbehoud wordt een financieringsvoorbehoud genoemd. U en de verkoper zijn vrij in het bepalen van de termijn die u hiervoor kiest. In de praktijk wordt vaak gekozen voor een periode van vier tot zes weken.
 
Beoordeling aanvraag hypotheek kan de nodige tijd vergen
Er is strenge wetgeving op het gebied van hypotheken. Veel van deze wetgeving is erop gericht te voorkomen dat consumenten meer lenen dan verantwoord is. Op zichzelf is dit natuurlijk een goede zaak. Echter in de praktijk betekent dit dat wij als adviseur en de bank als geldverstrekker heel veel documenten en gegevens moeten controleren. Daar gaat de nodige tijd overheen. Die tijd kan langer worden indien bepaalde documenten niet aanwezig zijn of nadere uitleg behoeven. Een periode van vier weken lijkt lang, maar kan wanneer het een beetje tegenzit zo maar verlopen. 
 
Tussen koop en financiering kan van alles gebeuren
Tussen het moment waarop u het koopcontract ondertekent en het moment waarop normaal gesproken de hypotheek rond zou kunnen zijn, kan er van alles gebeuren. Het bedrijf waar u werkt kan failliet gaan, u kunt werkloos worden of de relatie met uw partner kan eindigen. In die gevallen zal het lastig zijn om alsnog de financiering van de woning rond te krijgen. Bent u geen financieringsvoorbehoud overeengekomen en is de wettelijke bedenktermijn verstreken dan bent u ook in die situaties gebonden aan de koopovereenkomst!
 
Start met gedegen oriëntatie over de mogelijkheid om te financieren
Vanwege de grote schaarste aan koopwoningen en daarmee vele kandidaten voor elke te koop staande woning, geven verkopers in deze markt vaak de voorkeur aan kopers die geen financieringsvoorbehoud wensen. Inmiddels wordt meer dan 30% van de woningen zonder financieringsvoorbehoud verkocht.

Zoals wij hierboven hebben aangegeven brengt dit aanzienlijke risico’s met zich mee. Ons advies is dat u zich vroegtijdig, voordat u zich gaat oriënteren op de woningmarkt, al een zo goed mogelijk beeld vormt over wat in uw situatie een maximale koopprijs is om te financieren. Ook is het van belang dat u zo veel als mogelijk alle documenten die nodig zijn indien u concreet een hypotheek aanvraagt, al klaar heeft liggen.

Dit heeft twee voordelen: u voorkomt dat u een koopovereenkomst aangaat die later niet te financieren blijkt. Wanneer u alle documenten al gereed heeft, zal de aanvraag bovendien sneller kunnen worden afgewikkeld.

Als gespecialiseerd hypotheekadviseur kunnen wij u ook in deze oriëntatiefase al goed van dienst zijn. Overweegt u in de komende periode een woning te kopen? Maak dan een afspraak met ons. Met onze extra informatie kunt u dan gerichter en veiliger zoeken naar woningen die binnen uw mogelijkheden liggen.
Cookie instellingen