Geen jubelton maar nog steeds welkome schenking

De toekenning van de fameuze “jubelton” is met ingang van 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Maar nog steeds kunnen ouders hun kinderen een aanzienlijk bedrag schenken. 
 
Algemene schenkingsvrijstelling
Ouders mogen in 2023 elk kind € 6.035 belastingvrij schenken. Dit betekent dat het kind over dit bedrag geen belasting hoeft te betalen.
 
Eenmalig hogere schenking
Ouders mogen hun kinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, in 2023 eenmalig € 28.947 schenken. Deze schenking is voor het kind alleen belastingvrij wanneer de schenking wordt gebruikt voor:
  • De aankoop van een eigen woning
  • De verbouwing of verbetering van de eigen woning binnen dat jaar of de twee daaropvolgende kalenderjaren
  • De aflossing van een al bestaande eigenwoningschuld
  • De afkoop van erfpacht, opstal of beklemming. 
In het jaar dat de eenmalige, hogere schenking wordt gegeven mag in dat jaar niet ook van de algemene schenkingsvrijstelling gebruik worden gemaakt.
 
Schenkbelasting
Is de schenking hoger dan de hierboven genoemde vrijstellingen dan is het kind over het meerdere schenkbelasting verschuldigd.
Voor giften van ouders aan kinderen bedraagt de schenkbelasting die geheven wordt bij het kind tot een schenking van €138.641 10% en over het meerdere 20%.
 
Spreiding van de eenmalig verhoogde schenking
Het is toegestaan om de eenmalig verhoogde schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger van de schenking (het kind) moet daar dan in de aangifte beroep op doen. Dat moet dan gebeuren in alle jaren waarover de schenking wordt gespreid. Voorwaarde is voorts dat het kind ook in het laatste jaar waarin op de schenkingsvrijstelling een beroep wordt gedaan jonger is dan 40 jaar.
 
Vraag altijd eerst advies
Fiscale zaken zijn bijna altijd ingewikkeld. Valt onder het begrip “kind” ook een stiefkind? Hoe zit het met de vrijstelling bij kinderen van ouders die gescheiden zijn? Bij heel veel situaties denk je “het zal zo zijn” om later tot de ontdekking te komen dat de wetgever dit toch net even anders had bedacht. Daarom ons advies: Wil je jouw (klein-) kinderen helpen met de financiering van hun woning door middel van een schenking, vraag dan voor de zekerheid altijd eerst advies aan ons. 
Cookie instellingen