Hypotheekschuld na overlijden toenemend probleem

Heeft u wel eens aan een overlijdensrisicoverzekering gedacht? Wij wel! In dit artikel vertellen wij u waarom. 
 
Uit de statistieken van het CBS blijkt dat in 2018 30.500 mensen overleden die bij hun overlijden een totale hypotheekschuld van 2,4 miljard nalieten. Dat is per overlijdensgeval
€78.000,--.  Dit kan soms leiden tot schrijnende situaties.
 
Overlijden bij twee partners en hypotheekschuld
Wanneer twee partners gezamenlijk een woning bewonen waarop een hypotheekschuld rust dan zal bij overlijden de langstlevende partner in de woning willen blijven wonen. Of dit mogelijk is, hangt af van de vraag of de langstlevende partner de hypotheeklasten in zijn eentje kan blijven betalen. Is dit niet mogelijk dan is de kans groot dat de woning verkocht moet worden en van de opbrengst eerst de hypotheekschuld moet worden terugbetaald. Wat overblijft is dan voor de erfgenamen van de overledenen, meestal de langstlevende partner. In de huidige woningmarkt zal het voor hem of haar niet gemakkelijk zijn snel een andere woning te vinden.
 
Overlijden en een partner
Het is ook mogelijk dat de woning bewoond wordt door één persoon. Indien op de woning een hypotheek rust en de bewoner komt te overlijden dan zal het vermogen van de overledene aan diens erfgenamen toekomen. Vaak is er een positief vermogen. Maar het is ook mogelijk dat de totale schulden die de overledene nalaat hoger zijn dan de waarde van alle bezittingen. Indien de erfgenamen de erfenis accepteren dan moeten zij deze schulden zelf betalen. Zij mogen echter de erfenis ook weigeren. Op dat moment zullen de schuldeisers van de overleden persoon een deel van hun vordering moeten afschrijven.
 
Situatie van overlijden onder ogen zien
Zeker in een gezinssituatie dienen de partners een duidelijk beeld te hebben wat de financiële situatie is indien een van de partners voortijdig komt te overlijden. Er moeten voldoende financiële middelen zijn voor het gezin om in die situatie in de woning te kunnen blijven wonen. Zijn die er niet, dan kan vaak voor een gering bedrag een overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten waardoor bij zo’n voortijdig overlijden een bedrag beschikbaar komt om de hypotheekschuld geheel of voor een groot deel in een keer af te lossen. Zeker bij een jong gezin zijn de maandelijkse kosten van een dergelijke verzekering laag. Iemand van 30 jaar kan zich voor een periode van 10 jaar al verzekeren van een overlijdensdekking van €100.000 voor minder dan €4,00 per maand.
 
In de media komen er regelmatig schrijnende situaties in beeld waar gezinnen in een ellendige situatie komen omdat niemand de moeite had genomen om tijdig op het leven van beide ouders een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Wij willen die situatie in onze kring van relaties voorkomen. Daarom onze klemmende oproep aan u: weet u niet zeker hoe de financiële situatie van uw gezin is indien een van de partners onverhoopt voortijdig komt te overlijden, vraag ons dan een analyse te maken. Dit is echt te belangrijk om op het stapeltje “nog eens te doen” te leggen.

Belt u ons?
Cookie instellingen