Jubelton: 2022 zeker en mogelijk ook in 2023

Anders dan algemeen was verwacht blijft de “jubelton”, de financiële steun in de rug door (groot)ouders die zich dat kunnen veroorloven, in 2022 bestaan. 
 
De “jubelton” blijft voorlopig, mogelijk zelfs tot en met 2023. De jubelton is een fiscale regeling die het mogelijk maakt dat onder andere (groot-) ouders hun (klein-) kinderen op een fiscaal aantrekkelijke manier ondersteunen bij de aanschaf of verbouwing van hun woning.
 
Wat is de jubelton ook al weer?   
De fiscale regeling met betrekking tot de jubelton houdt in dat het, onder verschillende voorwaarden, mogelijk is om een fors bedrag te schenken aan bijvoorbeeld één of meer kinderen die over deze schenking vervolgens geen belasting hoeven te betalen.
 
De voorwaarden
Aan deze fiscale tegemoetkoming is een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn onder meer:
 • Per ontvanger geldt voor 2022 een maximumbedrag van €106.671,-
 • De ontvanger hoeft niet per se een (klein-) kind van de schenker te zijn.
 • De ontvanger of zijn of haar fiscale partner moet tussen de 18 en 40 zijn.   
 • Het ontvangen geld moet worden gebruikt voor:
  • Het aankopen, verbeteren of onderhoud van de woning;
  • Het aflossen van een bestaande hypotheeklening;
  • Het aflossen van een restschuld van een verkochte eigen woning;
  • Het afkopen van recht van onder meer erfpacht. 
Mogelijk in drie jaren betalen
De jubelton mag in een keer worden uitgekeerd, maar mag ook over drie jaar gespreid worden. Wel is het belangrijk dat de ontvanger- of diens partner- ook twee jaar na de eerste schenking onder de veertig jaar oud is.
 
Voornemen ook in 2023
Het huidige kabinet heeft laten weten de jubelton ook in 2023 te willen handhaven en deze pas met ingang van 1 januari 2024 te willen afschaffen.
 
Andere mogelijkheden om kinderen te steunen
Naast de jubelton zijn er verschillende andere opties om (klein-) kinderen financieel te helpen bij de financiering van hun woning. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen op het gebied van schenken. Ook is het toegestaan dat kinderen een deel van het geld dat ze nodig hebben om een woning te kopen, lenen bij de ouders. Over die lening moet wel een rente worden betaald. Binnen bepaalde grenzen kunnen ouders  besluiten jaarlijks een schenking te doen waarmee de kinderen deze rente betalen.
 
Voor jongeren is het op dit moment heel lastig een woning te kopen. Er zijn verschillende manieren waarop binnen familieverband geholpen kan worden om de financiering van een woning toch rond te krijgen. Wat een goede manier is, kan per situatie verschillen. Maar wil je hierover eens vrijblijvend met ons van gedachten wisselen dan doen wij dat graag. Wanneer je ons dit laat weten, maken wij hiervoor een afspraak.
Cookie instellingen