Jubelton gaat verdwijnen

Ouders of grootouders die zich dat kunnen veroorloven kunnen hun (klein)kinderen in 2022 nog een flinke steun in de rug geven bij de aankoop van een woning, maar dat gaat veranderen. 
 
Op dit moment bestaat er nog een regeling waarmee ouders hun kinderen op een fiscaal aantrekkelijke wijze kunnen helpen de aankoop van een woning te financieren en eventueel een stukje erfbelasting te voorkomen. Het voordeel dat met deze regeling kan worden behaald, wordt volgend jaar aanzienlijk kleiner.
 
Vrijstelling van € 106.671 in 2022
Dit jaar, 2022, mogen ouders aan elk van hun kinderen een bedrag van maximaal € 106.671,-schenken als bijdrage in de financiering van de aankoop van een woning of aflossing van een op die woning rustende hypotheek. De ontvanger van deze schenking hoeft over dit bedrag geen schenkingsbelasting te betalen. Wel is voorwaarde dat de ontvanger of diens partner tussen de 18 en 40 jaar oud is.
 
Verlaging naar € 27.231
Met ingang van 1 januari 2023 wordt deze vrijstelling verlaagd naar het bedrag van € 27.231. Rekening moet worden gehouden dat in de jaren daarna deze vrijstelling verder wordt verlaagd of zelfs helemaal wordt afgeschaft.
 
Overwaarde woning ouders gebruiken om schenking te financieren
Veel mensen die in het iets verdere verleden een woning hebben gekocht zullen de waarde van deze woning sindsdien fors hebben zien stijgen. In onze adviespraktijk zien wij regelmatig dat ouders die bijvoorbeeld hun kinderen willen helpen bij de financiering van de aankoop van hun woning, de bestaande hypotheek op hun eigen woning verhogen en dit geld dan schenken aan de kinderen om te gebruiken voor de aankoop van een woning. Uiteraard kan dit ook met veel lagere bedragen dan de maximum-vrijstelling. Wanneer er twee kinderen zijn, kan een schenking aan beide kinderen van ieder bijvoorbeeld € 35.000 al een enorm verschil maken.  Deze schenking kan dienen om de financiering die nodig is voor de aankoop van een woning rond te krijgen.

Met de huidige, nog steeds lage, rente betekent een verhoging van de hypotheek bij de ouders slechts een beperkte stijging van de maandelijkse lasten. Zeker wanneer met de bank wordt afgesproken dat over de verhoging wel rente wordt betaald, maar geen maandelijkse aflossing plaatsvindt.
 
Bij het overlijden van de ouders zal dan uiteraard de schuld aan de bank alsnog afgelost moeten worden. De aflossing kan dan gefinancierd worden uit de opbrengst van de verkoop van de ouderlijke woning. Op deze manier kunnen ouders kinderen helpen bij de financiering van hun woning en kan, afhankelijk van de hoogte van de nalatenschap, ook een stukje erfbelasting worden bespaard.
 
Wil je hier eens uitgebreider met ons over praten dan kan dat uiteraard. 
Cookie instellingen