Kinderen onterven?

Onterven, legitieme portie, erfbelasting, dit artikel helpt u wanneer u aan het nadenken bent over de verdeling van uw nalatenschap.
 
De waarde van de eigen woning is tegenwoordig vaak het belangrijkste vermogensonderdeel van een erfenis. Soms zijn er redenen waarom ouders een of meerdere kinderen willen onterven.
 
Niet alleen bij verstoorde relaties
Bij het onterven van een kind gaat het vaak om verstoorde relaties. Maar niet altijd. Er kunnen ook situaties zijn waarbij een kind een beperkte levensverwachting heeft. Wanneer het kind eerst de erfenis van zijn ouders ontvangt, nadien zelf komt te overlijden en het vermogen van dat kind naar bijvoorbeeld diens broers en zussen gaat, dan moet over deze tweede erfenis een hoog tarief aan de belasting worden betaald. In de praktijk kiezen ouders er dan vaak voor het kind met een korte levensverwachting te onterven, waardoor de nalatenschap vooral bij de kinderen met een normale levensverwachting terechtkomt.
 
Kind heeft altijd recht op legitieme portie
Ouders kunnen een of meer kinderen niet volledig onterven. Kinderen hebben altijd recht op een legitieme portie. De legitieme portie geeft het kind recht op een minimaal gedeelte van de waarde van de erfenis. Dit is dus een geldbedrag. Anders dan in het verleden geeft de legitieme portie geen recht op (bepaalde) goederen uit de nalatenschap.
 
De grootte van de legitieme portie is de helft van het erfdeel  waarop het kind aanspraak had kunnen maken op grond van het wettelijk erfrecht.
 
5 jaars termijn
Een kind dat is onterfd moet binnen 5 jaar na het overlijden van de betreffende ouder zijn legitieme portie oproepen.
 
Is er sprake van twee ouders waarvan er een overlijdt en is er geen testament dan geldt de wettelijke regeling. Deze wettelijke regeling betekent dat de langstlevende echtgenoot alle goederen uit de erfenis krijgt en de kinderen “slechts” een geldvordering op de langstlevende ouder krijgen. De kinderen kunnen deze geldvordering gedurende het leven van de langstlevende ouder niet opeisen.
 
Denk tijdig na over een testament
De wet biedt veel mogelijkheden om via een testament zelf te regelen hoe uw vermogen na overlijden verdeeld moet worden. Zeker wanneer er een aanzienlijk vermogen is in de vorm van een eigen woning die vrij is van hypotheek, kan het maken van een testament zinvol zijn. Het opstellen van een testament is het werk van een notaris. Ons kantoor werkt intensief samen met meerdere notarissen in onze regio. Wij brengen u graag in contact met een notaris met wie wij en onze relaties goede ervaringen hebben en die past bij uw situatie en wensen.
Cookie instellingen