Kun je ook jouw hypotheek verhuizen?

Moet je altijd een nieuwe hypotheek afsluiten wanneer je een woning verkoopt en een andere koopt? In de regel gebeurt dit, maar er zijn situaties te bedenken waarbij het voordelig is de hypotheek ‘mee te verhuizen’. 
 
Vrijwel iedereen die een woning koopt, financiert dit met een hypotheek. Een belangrijke vraag is of, wanneer je in de toekomst jouw huis verkoopt en een ander huis koopt, je jouw bestaande hypotheek kunt “meenemen”.  We vertellen je hierover graag meer.
 
De hoofdregel is…
Wanneer je een woning koopt en dit door middel van een hypotheek financiert, dan is de hoofdregel dat de lening gekoppeld is aan jouw eigendom van de woning. Eindigt jouw eigendom van de woning dan eindigt ook de lening. Als de lening nog niet volledig is afgelost, moet deze op het moment van verkoop alsnog volledig worden afgelost. Normaal gesproken doe je dit dan vanuit de opbrengst van de verkoop van de woning.
 
Voor nieuwe financiering nieuwe hypotheek nodig
In het voorbeeld hierboven verkocht je de woning om vervolgens een nieuwe woning te kopen. Voor de financiering van die nieuwe woning moet je vaak ook weer een nieuwe hypotheek afsluiten. Het grote nadeel daarvan kan zijn dat je, als de hypotheekrente op dat moment hoger is dan toen je de hypotheek voor jouw vorige woning afsloot, te maken krijgt met deze hogere rente.
 
Aantal banken kennen verhuisregeling
Een aantal geldverstrekkers, maar zeker niet alle(!) kennen een verhuisregeling. Deze houdt in dat wanneer je een hypotheek afsluit voor woning A, je het recht hebt om, wanneer je een woning B koopt om aldaar te gaan wonen, tegen dezelfde rente als die je voor woning A hebt afgesproken ook de financiering voor woning B af te sluiten.

Op dit moment is de hypotheekrente erg laag. Of dit zo blijft weet niemand. Wij geven een voorbeeld hoe de verhuisregeling kan uitwerken:

Stel je sluit nu een hypotheek en kiest voor een rente voor 30 jaar vast. Op dit moment schommelt de rente hiervoor rond de 1,4 %. Over 10 jaar krijg je een fantastische baan in een ander deel van Nederland aangeboden. Je wilt die baan en besluit  jouw woning te verkopen en elders in Nederland een nieuwe woning te kopen. Je lost de oude hypotheek af met de opbrengst uit de verkoop van de woning en je wilt een nieuwe hypotheek afsluiten voor de financiering van de nieuwe woning. Helaas is de rente intussen fors gestegen en betaal je over een lening voor bijvoorbeeld 20 jaar een rente van bijvoorbeeld 5 %. (Dat lijkt nu erg hoog. Maar de ouderen onder ons hebben nog meegemaakt dat de hypotheekrente meer dan 11% was).
 
Heb je echter gekozen voor een bank die een verhuisregeling kent dan heb je het recht om bij die bank, wanneer deze jou de lening wil verstrekken, dit opnieuw te doen tegen de rente van 1,4 % in plaats van de actuele rente op dat moment, in ons voorbeeld 5 %. Dat maakt natuurlijk de woonlasten van jouw nieuwe woning een stuk aantrekkelijker.
 
Bank moet opnieuw toetsen
Dat “recht” om jouw huidige rentepercentage “mee te nemen” is niet absoluut. De bank is wettelijk verplicht om voor een nieuwe hypotheek te toetsen of jullie inkomen voldoende is voor de lening. Jullie situatie kan in de loop der tijd veranderen. Een van beiden kan minder uren zijn gaan werken en daardoor een lager inkomen hebben. Of de relatie is geëindigd waardoor er niet langer twee inkomens zijn waaruit de hypotheeklasten gefinancierd kunnen worden. Het voordeel van de oude “lage” rente is er dus alleen wanneer bij toetsing voor de financiering van de nieuwe woning de bank de lening verantwoord acht. Overigens hoef je niet bang te zijn dat de bank op oneigenlijke gronden de lening gaat weigeren omdat ze  voor de nieuwe periode de lage rente niet willen bieden.  De normen waarbij je wel of niet in aanmerking komt voor een lening zijn openbaar en zeker voor ons als adviseur goed te controleren.
 
Meer aandachtspunten
Er zijn meer voordelen aan een verhuisregeling verbonden. Maak je hiervan gebruik dan zijn de totale kosten vaak lager dan wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit. Ook gaat het vaak wat sneller omdat de geldverstrekker je al “kent”.  Maar er kunnen ook nadelen zijn. Bijvoorbeeld wanneer jouw oude hypotheek was afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie, NHG-garantie. Zo’n NHG-garantie geeft je vaak recht op korting op de hypotheekrente. De NHG-garantie kent echter een maximum. Voor 2021 geldt
dat het aankoopbedrag van de woning -plus eventuele verbouwingskosten- maximaal € 325.000 mag zijn. Voor energiebesparende voorzieningen is het mogelijk om zelfs tot € 344.500 te lenen, zolang het extra bedrag volledig wordt besteed aan die voorzieningen.
 
Is het aankoopbedrag van jouw nieuwe woning echter hoger dan dit bedrag, dan vervalt de NHG-Garantie en daarmee ook de aantrekkelijke korting op de hypotheekrente.
 
Bij keuze geldverstrekker letten op voorwaarden
Het is misschien een beetje merkwaardig om wanneer je drukdoende bent om een woning te kopen al te denken aan de situatie dat je in de toekomst misschien weer een andere woning wilt kopen. Toch is het wel verstandig om dit te doen. Want niet elke bank kent een verhuisregeling. In de toekomst kan zo’n verhuisregeling je heel veel geld besparen als je toch wil of moet verhuizen en op dat moment bijvoorbeeld de hypotheekrente hoger is dan de rente die je nu kunt afspreken.

Uiteraard weten wij welke banken wel en welke geen verhuisregeling kennen en wij nemen die informatie mee in onze adviezen welke geldverstrekker naar ons idee een aantrekkelijk aanbod kan doen.
Cookie instellingen