Nog steeds mogelijkheden voor ouders om kind te helpen bij aankoop woning

Voor starters op de woningmarkt is het moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Maar als ouder kun je -nog steeds- een handje helpen. Hoe? Je leest het in dit artikel.
 
De mogelijkheid voor ouders om hun kind bij de financiering van een woning te helpen door het geven van een “jubelton” is er niet meer. Maar er bestaan nog wel andere mogelijkheden.  Wij zetten een aantal mogelijkheden op een rij.
 
Gewoon schenkingsbelasting betalen
Ouders kunnen hun kind een bedrag schenken. Het kind moet hierover dan schenkingsbelasting betalen. Dit tarief is voor 2023:
€0  tot          €138.641            10%
€138.641     en meer             20%
 
Wanneer ouders een bedrag van €138.641 betalen dan mag het kind hierop €28.947 in mindering brengen (zie hierna) zodat het over het resterende bedrag €10.969, schenkingsbelasting hoeft te betalen. Dit betekent dat er nog steeds een fors bedrag overblijft als medefinanciering van de woning

Eenmalige schenking
Wanneer het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mogen de ouders het kind eenmalig een belastingvrij bedrag schenken tot €28.947,-- voor de eerste aankoop van een woning waarin het kind gaat wonen.
 
Ouders mogen ook hypotheek verstrekken
Ouders mogen ook, net als een bank, een hypotheek aan hun kinderen verstrekken. De zekerheden kunnen via een notariële akte gelijk zijn aan de zekerheden die een bank eist. Mits tussen ouders en het kind een marktconforme rente wordt afgesproken, geldt voor deze door het kind betaalde rente de normale hypotheekrenteaftrek. Belangrijk voordeel kan zijn dat waar de bank wettelijk strenge eisen kent over de maximale hoogte van de lening, deze eisen niet gelden wanneer ouders de hypotheek verstrekken. Anders gezegd: ouders mogen een hoger bedrag aan hypotheek verstrekken dan de bank.
 
Jaarlijks bedrag schenken
Ouders mogen jaarlijks hun kinderen belastingvrij een bedrag schenken. Voor 2023 is dit bedrag €6.035 per kind. Met zo’n (jaarlijkse) schenking kunnen kinderen een deel van de rente en aflossing betalen of de lening jaarlijks vervroegd voor een deel extra aflossen.
 
Garant staan bij sommige banken mogelijk
Het kan zijn dat inkomsten van het kind op dit moment net onvoldoende zijn om het volledige bedrag bij de bank te kunnen lenen voor de aankoop van een woning. Zeker wanneer de verwachting is dat het kind in de jaren daarna een positieve salarisontwikkeling gaat doormaken is dit vervelend. Een beperkt aantal banken maakt het in die situatie mogelijk dat ouders tijdelijk garant staan dat het kind de lasten van de lening kan dragen. In zo’n geval kan de bank besluiten om de gewenste lening toch te verstrekken.
 
 
Verder over praten? Dat kan
Naast deze mogelijkheden zijn er nog andere. De mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de situatie van de ouders en het kind. Sommige mogelijkheden, zoals die hierboven, zijn goed kort te schetsen. Andere vragen om een uitgebreidere toelichting. Mocht je als ouder of kind (of samen) eens hierover verder met ons van gedachten willen wisselen dan kan dat. Bel gerust dan maken wij graag tijd voor jullie.
Cookie instellingen