Overgebleven vakantiedagen opnemen of uitbetalen?

Aan het eind van elk jaar komt de vraag bij veel werknemers op: laat ik de overgebleven vakantiedagen uitbetalen of neem ik die mee naar volgend jaar. Een goede afweging is ingewikkelder dan je misschien denkt.
 
 
Wettelijke vakantiedagen
Op basis van de wet heeft iedere werknemer recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Werk je 25 uur per week, dan heb je dus recht op 100 uur verlof per jaar. Werk je 40 uur per week dan is dit 160 uur.

Bovenwettelijke vakantiedagen
Op grond van de CAO en/of de arbeidsovereenkomst kan de werknemer recht hebben op meer verlof dan het wettelijk aantal vakantiedagen. Dat noemen wij de bovenwettelijke vakantiedagen.
 
Wettelijke vakantiedagen beperkt houdbaar
Heeft een werknemer op het eind van het jaar nog wettelijke vakantiedagen over dan mag hij deze meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze vakantiedagen vervallen echter na zes maanden in het daaropvolgende kalenderjaar wanneer ze op dat moment nog steeds niet zijn opgenomen. Van dit uitgangspunt mag overigens in de arbeidsovereenkomst of bij CAO schriftelijk worden afgeweken.
 
Bovenwettelijke vakantiedagen zijn langer houdbaar
De bovenwettelijke vakantiedagen verjaren pas na vijf jaar. Ook hier kan in de arbeidsovereenkomst of bij CAO worden afgeweken. Alleen de bovenwettelijke vakantiedagen mogen tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald indien werkgever en werknemer dit samen overeenkomen. De werkgever of werknemer kan niet eenzijdig tot afkoop van de bovenwettelijke vakantiedagen overgaan.
 
Uitgangspunt eerst de wettelijke dagen opnemen
Bj het aanvragen van verlof wordt niet aangegeven of het verlof moet worden afgeschreven van de wettelijke vakantiedagen of de bovenwettelijke vakantiedagen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat bij opname van vakantiedagen deze eerst van het saldo van de wettelijke vakantiedagen worden afgehaald. Het zijn dan vaak de bovenwettelijke vakantiedagen die op het eind van het jaar overblijven en die in geld uitgekeerd mogen worden.

Uitbetaling kan vervelende consequenties hebben
Het uitbetalen van het overschot aan vakantiedagen kan verleidelijk zijn. Maar ga wel goed na wat de financiële consequenties zijn. Uitbetaling kan ertoe leiden dat je net over bepaalde grenzen gaat waardoor je geen recht meer hebt op bepaalde toeslagen.
Cookie instellingen