Prijsplafond energie ingewikkeld, maar simpel te berekenen

Begin oktober jl. heeft het kabinet voorstellen gedaan om de stijging van de kosten van energie voor onder meer huishoudens te dempen.
 
Een van de maatregelen die het kabinet heeft voorgesteld om huishoudens financieel te ondersteunen staat inmiddels bekend als het “prijsplafond”. Bij een “plafond” denk je aan een grens waar de prijs niet boven kan komen. Dit is in deze voorstellen echter niet helemaal het geval.
 
Prijsplafond
Bij het voorgestelde prijsplafond mogen energiemaatschappijen tot een bepaald verbruik per jaar van gas en elektriciteit aan jou niet méér berekenen dan een door de overheid bepaald maximum bedrag. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.
 
Je hebt nog een energiecontract waarin de prijs voor energie op een lager bedrag is bepaald dan de actuele prijzen in de markt. Gedurende de looptijd van dit contract blijf je die lagere prijs betalen. Het kan ook zijn dat je een contract hebt waarbij je nu de hogere marktprijzen voor energie moet betalen.
De overheid heeft berekend wat een gemiddeld huishouden aan kubieke meters gas en aan kilowatt elektriciteit per jaar verbruikt. Er zijn dan twee situaties denkbaar: 
  1. Jij verbruikt minder dan wat een gemiddeld huishouden per jaar verbruikt. Betaal je voor het gas en elektriciteit van je verbruik meer dan het maximumbedrag dat het kabinet heeft vastgesteld dan wordt over jouw verbruik met het door de overheid vastgestelde tarief gerekend. 
  2. Je verbruikt per jaar meer dan een gemiddeld huishouden. Over het deel dat overeenkomt met het gemiddelde verbruik van een huishouden, betaal je dan het door de overheid vastgestelde maximumtarief en over het verbruik daarboven betaal je de actuele (hogere) prijs. Daar is dus geen sprake van een “plafond”. 
Dit kan voor de overheid een kostbare regeling worden, omdat wanneer de prijzen van energie hoog zijn de energieleveranciers over het gemiddeld verbruik alleen het door de overheid vastgestelde maximumtarief ontvangen, terwijl zij de energie tegen een hoger bedrag moeten inkopen. Het verschil tussen wat de energiemaatschappij aan jou maximaal mag rekenen en de prijs waarvoor zij dit inkoopt  “past de overheid bij”.
 
En nu de eenvoudige berekening
Zoals je ziet is de regeling ingewikkeld. Maar er is een heel handig rekenprogramma waarmee je snel kunt uitrekenen wat dit prijsplafond in jouw situatie gaat betekenen. Je vindt het via de volgende link: https://www.berekenhet.nl/wonen/prijsplafond-energie.html
Cookie instellingen