Steeds meer mensen kiezen voor aflosvrij

Steeds meer consumenten kiezen voor een financieringsvorm van hun woning waarbij de lening niet volledig binnen de looptijd van de lening wordt afgelost. Wij leggen in dit artikel kort uit wat de achtergrond van deze ontwikkeling is.
 
Vrijwel iedereen die een woning koopt moet hiervoor een lening afsluiten. In het overgrote deel van de gevallen wordt deze lening (hypotheek) aangegaan voor een periode van 30 jaar.
 
Lening van 30 jaar… of 40?
30 jaar is het meest gebruikelijk, maar er is een grote geldverstrekker die ook een lening verstrekt voor een periode van 40 jaar.
 
Hypotheekrente onder voorwaarde aftrekbaar
De samenleving heeft het eigen woningbezit bevorderd door mensen die een lening afsluiten voor de aanschaf van een woning, fiscaal tegemoet te komen. Onder meer door toe te staan dat de rente die over de lening wordt betaald van het belastbaar inkomen mag worden afgetrokken. Feitelijk betekent dit dat via een lagere belasting de huiseigenaar een deel van de door hem betaalde hypotheekrente terugkrijgt.
 
Belastingdienst stelt wel eisen
De fiscus stelt wel eisen om voor deze belastingaftrek in aanmerking te komen. Wanneer u nu een hypotheek afsluit, dan eist de fiscus dat deze lening via maandelijkse termijnen in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost. Dit betekent dat u naast de rente over de lening ook een 360e deel van de lening moet aflossen. Bij een hypotheek van € 350.000 is dat dus een bedrag van € 972,-- Bij dat bedrag komt dan nog eens het bedrag van de rente.
 
Al vele jaren is er een ontwikkeling zichtbaar, waarin de politiek de fiscale voordelen verbonden aan het afsluiten van een hypotheek stapje voor stapje afschaft of kleiner maakt. Zo wordt het maximale percentage waarvoor de betaalde hypotheekrente van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht, jaarlijks verlaagd.
 
Laat de belastingaftrek dan maar zitten
De rente is op dit moment historisch laag. De belastingaftrek vindt alleen plaats over de betaalde hypotheekrente. Een lage rente betekent daardoor ook een lage belastingaftrek. Met andere woorden het fiscale voordeel wordt steeds kleiner.

Voor een aantal consumenten is dit aanleiding  te besluiten af te zien van deze belastingaftrek. Het voordeel dat men hiermee behaalt,  is dat zij niet langer hoeven te voldoen aan de eis dat de volledige lening in 30 jaar moet worden afgelost.
 
Banken eisen wel 50% aflossing
Banken hebben onderling afgesproken dat wanneer consumenten ervoor kiezen af te zien van belastingaftrek door de lening niet in 30 jaar af te lossen, alle banken toch eisen dat de lening in 30 jaar voor tenminste 50% wordt afgelost. In dat geval betekent dit in het voorbeeld dat wij hierboven gaven dat er maandelijks niet €972 maar €486 hoeft te worden afgelost.
 
Zowel jongeren als ouderen kiezen steeds vaker voor “aflosvrije hypotheek”
Op dit moment kiezen steeds meer consumenten die voor het eerst een woning kopen voor de zogenaamde “aflosvrije hypotheek”. Ook ouderen besluiten steeds vaker om hun besteedbaar inkomen te verhogen door hun bestaande hypotheek om te zetten in een deels aflosvrije hypotheek.
 
Hypotheek moet wel worden afgelost
De term “aflosvrije hypotheek” is een beetje misleidend. Want uiteraard moet de schuld die is aangegaan op enig moment wel worden afgelost. Jongeren kunnen aflossen door - wanneer het eind van de looptijd van de lening is aangebroken - een nieuwe lening af te sluiten. Of dit dan inderdaad mogelijk is, is niet zeker. Dit zal niet alleen afhangen van de waarde die de woning op dat moment heeft, maar ook van de vraag of op dat moment de inmiddels ouder geworden consument nog voldoende perspectief heeft op een inkomen waaruit de nieuwe lasten, verbonden aan de nieuwe hypotheek kunnen worden gefinancierd. In het slechtste geval kan dit betekenen dat er geen nieuwe lening kan worden verkregen en de woning verkocht zal moeten worden om de lening af te lossen.

Bij senioren zal de lening vaak eindigen na het overlijden van de langstlevende partner. Op dat moment zal de woning worden verkocht. Uit de opbrengst wordt dan de restschuld uit de hypotheek voldaan. Het eventuele overschot uit de verkoop van de woning gaat dan naar de erfgenamen.
 
Wel of geen aflosvrije hypotheek: wij geven u graag een goed advies
Of in uw situatie een keuze voor een aflosvrije hypotheek een verstandige keuze is, hangt af van tal van omstandigheden. Hier is dus geen voor iedereen geldend advies over te geven. Wilt u weten of een aflosvrije hypotheek voor u een interessante optie is om uw maandelijkse woonlasten te verlagen, dan bespreken wij dat graag met u in een persoonlijk gesprek. Interesse? Maak gerust een afspraak. Wij denken graag met u mee!
Cookie instellingen