SVn helpt waar de banken (moeten) stoppen

Strenge regels die banken hanteren kunnen ertoe leiden dat mensen niet de hypotheek kunnen afsluiten die ze nodig hebben voor het kopen of verbouwen van een woning. Maar soms is er toch een oplossing. 
 
Banken in Nederland zijn onderworpen aan strenge wetgeving. Een deel van die wetgeving is erop gericht om consumenten te beschermen tegen het risico dat ze hogere leningen aangaan dan in hun situatie financieel verantwoord is. Dit kan ertoe leiden dat mensen niet de hypotheek kunnen afsluiten die ze nodig hebben voor het kopen of verbouwen van een woning. Soms is er toch een oplossing.
 
Het SVn kan soms uitkomst bieden waar banken moeten afhaken
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, SVn, is een organisatie met inmiddels ongeveer 100 medewerkers. De organisatie is door de overheid in het leven geroepen om te bevorderen dat burgers voor wie op door banken gehanteerde voorwaarden een hypotheek niet haalbaar is, de aankoop van een woning toch kunnen financieren.
SVn leent dit geld niet zelf uit maar doet dit via regelingen die door individuele gemeenten worden aangeboden. Elke gemeente beslist hierbij zelf of ze een bepaalde, aanvullende regeling wel of niet aan haar burgers aanbiedt. Het nadeel hiervan is dat per gemeente de beschikbare regelingen kunnen verschillen. Belangrijke regelingen die veel gemeenten aanbieden zijn onder meer:
  • Starterslening. Dit is een aanvullende lening naast een “normale” hypotheek tot maximaal 20% van de kostengrens van de aan te kopen woning. Voordeel is dat er over dit deel van de lening tijdelijk geen maandlasten betaald hoeven te worden. Dit betekent dat in de eerste (en vaak dure jaren dat de woning betrokken wordt) de maandlasten lager zijn dan van een normale hypotheek. 
  • Duurzaamheidslening tot max € 25.000, rente 1,6% (02-2023) en de mogelijkheid om de lening aan te vragen tot en met de leeftijd van 75 jaar. Deze lening wordt verstrekt voor onder meer het energiezuiniger maken van de woning. Naast een lage rente is het een voordeel dat oudere bewoners deze lening ook kunnen afsluiten. 
  • Verzilverlening: Dit is een leningsvorm die voor verschillende doelen gebruikt kan worden. Bijvoorbeeld om de woning bouwkundig aan te passen zodat de bewoners ook op hogere leeftijd zelfstandig in de woning kunnen blijven wonen. De overwaarde van de woning kan worden gebruikt tot 80 % van de WOZ-waarde. Ook hier is de rente laag. (1,7% vast per 02-2023). 
  • Maatwerklening: deze lening is belangrijk voor eigenaren die geconfronteerd worden met schade aan de fundering van hun woning als gevolg van de daling van het waterpeil of verzakking van de grond. Ook de kosten van het verwijderen van asbest kunnen hiermee worden gefinancierd. Deze financiering richt zich vooral op bewoners met onvoldoende betaalcapaciteit. De looptijd van de lening is 30 jaar en over de eerste drie jaar hoeft geen rente en aflossing te worden betaald. 
Wij kennen de regeling van onze gemeentes
Ons kantoor kent de regelingen van gemeenten uit de omgeving van ons kantoor. Wil je hierover eens met ons van gedachten wisselen dan ruimen wij daar, onder het genot van een kopje koffie, tijd voor in. Wanneer je ons belt of mailt, maken wij graag een afspraak.
Cookie instellingen