Verhuisregeling bij hypotheek: tijdig overleg noodzakelijk

Veel mensen hebben in de afgelopen jaren kunnen profiteren van een historisch lage hypotheekrente. Hoe behoud je deze lage rente wanneer je een andere woning koopt?
 
De hypotheek is gebonden aan het eigendom van de woning
Een hypotheek is een lening waarbij de bank speciale rechten heeft met betrekking tot de woning als de rente of aflossing niet correct worden betaald. De woning biedt de bank daarmee extra zekerheid. Deze rechten kan de bank alleen inroepen zolang degene die de lening is aangegaan, ook eigenaar is van de woning. De hoofdregel is dan ook dat bij verkoop van de woning de extra zekerheidsrechten van de bank verdwijnen. Bij verkoop van de woning zal de lening daarom moeten worden afgelost. Wil de eigenaar een nieuwe woning kopen dan moet daarvoor een nieuwe hypotheek worden afgesloten.
 
Rentes zijn fors gestegen
In de afgelopen jaren was de hypotheekrente zeer laag. Veel kopers van woningen hebben ervoor gekozen de rente voor een lange periode, tot wel 30 jaar, vast te zetten. In de afgelopen maanden is de rente sterk gestegen. Waar tot voor kort een hypotheek tegen een rente van 1% werd afgesloten schommelen de rentepercentages nu al rond de 4%. Niemand kan met zekerheid zeggen hoe deze percentages zich in de komende tijd gaan ontwikkelen.
 
Probleem bij verkoop
Voor wie zijn woning, waarop een hypotheek met een lage rente rust, wil verkopen om een andere woning te kopen, kan er een probleem ontstaan. Immers de hoofdregel is dat bij verkoop van de “oude” woning de hypotheek wordt afgelost en er een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten. Voor de consument betekent dit dan dat de lasten van de nieuwe hypotheek tegen de huidige rente (veel) hoger kunnen worden dan van zijn “oude” woning.
 
Verhuisregeling
Een aantal banken kent een verhuisregeling. In de kern komt deze regeling erop dat je jouw hypotheek kunt meenemen naar een nieuwe woning. Je houdt hierbij dezelfde rente als je betaalde voor  jouw ‘oude’ hypotheek. De voorwaarde is wel dat de ‘oude’ en de ‘nieuwe” hypotheek bij dezelfde bank worden afgesloten. Niet elke bank kent een dergelijke verhuisregeling. Van banken die dit wel hebben kunnen de voorwaarden onderling sterk verschillen.
 
Verhuizen
Bij een verhuisregeling is bijna altijd bepaald dat deze alleen geldt bij verhuizing. Het begrip verhuizing lijkt duidelijk. In het spraakgebruik is dat wanneer iemand van de ene woning naar de andere woning vertrekt. In de praktijk kunnen toch discussies ontstaan. Wij geven een voorbeeld:

Iemand heeft een grote woning. Besloten wordt deze woning kadastraal te splitsen. Er ontstaan dan juridisch twee nieuwe woningen. Kan iemand die na de splitsing in een van beide woningen blijft wonen toch aanspraak maken op de verhuisregeling?
 
Nog een voorbeeld van discussie over of er sprake is van een verhuizing:
 
Bij verkoop van de woning moet de hypotheek in één keer worden afgelost. De bank rekent daarvoor dan geen extra kosten. Maar los je de hele hypotheek af terwijl je in de woning blijft wonen, dan kan de bank in een aantal situaties forse kosten rekenen.
 
Dit ervoer een ouder echtpaar dat wel vermogen had dat was opgesloten in de eigen woning maar tegelijkertijd een heel laag pensioeninkomen had. Dit echtpaar wilde de woning verkopen aan een van de kinderen om vervolgens huur aan dit kind te betalen. De woning werd verkocht en de hypotheek afgelost. Maar omdat het echtpaar in de woning bleef wonen, rekende de bank ruim 30.000 euro aan kosten.
 
Verhuizen, aflossen, verhogen van de hypotheek? Vraag tijdig ons advies!
Overweeg je te gaan verhuizen en je hypotheek af te lossen of wil je vrijwillig een deel van je hypotheekschuld aflossen terwijl je in de woning blijft wonen? Het kan ook zijn dat je juist je hypotheek wil verhogen omdat je jouw woning beter wilt isoleren. Wees dan verstandig en neem in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met ons kantoor. Wij kunnen dan precies nagaan wat, binnen de voorwaarden van jouw hypotheek, wel en niet kan. Ook kunnen wij de fiscale consequenties overzien van beslissingen die je wilt nemen. Aarzel daarom niet en vraag ons advies. Wij helpen je goed en graag.
Cookie instellingen