Vrijwillig aflossen op je hypotheek?

Vervroegd aflossen van de hypotheek is niet voor iedereen de beste keuze. Wij leggen het graag uit.
 
Banken geven vrijwel geen rente meer over spaargeld. Sterker nog. De grens vanaf welk bedrag je zelfs aan de bank kosten moet betalen over jouw spaargeld daalt steeds verder. Als financieel advieskantoor krijgen wij steeds vaker de vraag van klanten of het niet verstandiger is om dan maar een stukje van de hypotheek versneld af te lossen in plaats van te sparen? Het antwoord verschilt per individu.
 
Sparen levert geen rendement op
Op dit moment vergoeden de meeste banken geen of nauwelijks meer rente over spaargeld. Veel banken brengen zelfs kosten in rekening wanneer het totale spaarsaldo meer dan een bepaald bedrag bedraagt. Een aantal banken hanteert hierbij de grens van
€50.000, --. Wanneer je vervolgens ook nog eens kijkt naar de inflatie dan kan je gerust stellen dat sparen geen rendement oplevert. Tegelijkertijd geeft een bedrag dat je direct kunt gebruiken als je extra uitgaven hebt wel rust en maakt het je minder afhankelijk van anderen. Bij de vraag of het wel of geen zin heeft om spaargeld te hebben, speelt dus meer dan alleen de vraag of en zo ja hoeveel rendement je krijgt over jouw spaargeld.
 
Sparen en lenen tegelijkertijd
Heel veel mensen hebben zowel een hypotheek als spaargeld. Over het bedrag dat zij lenen betalen ze rente. Over het bedrag dat ze sparen (soms bij dezelfde bank als waar zij hun hypotheek hebben afgesloten) krijgen ze geen rente of moeten soms zelfs kosten betalen. Dat klinkt op het eerste gezicht niet logisch. Zou je dat spaargeld dan niet beter kunnen gebruiken om een deel van de hypotheek af te lossen?
 
Meeste hypotheken staan tussentijdse gedeeltelijke aflossing toe
Bij de meeste hypotheken mag je jaarlijks 10% van het geleende bedrag zonder extra kosten aflossen. Aan zo een aflossing zijn zowel voor- als nadelen verbonden.
 
Enkele voordelen zijn:
  • Je gaat minder rente over jouw hypotheek betalen, waardoor de maandelijkse lasten van je hypotheek dalen.
  • De verhouding resterende hypotheekschuld en de actuele waarde van de woning wordt gunstiger. Bij een aantal hypotheken kunnen dan bepaalde opslagen vervallen. Dit betekent dus dat voor de hele hypotheek voor de rest van de rentevastperiode de rente iets lager kan worden.
Maar er zijn ook (mogelijke) nadelen:
  • Het bedrag dat je vrijwillig aflost kan je niet zomaar weer opnemen op het moment dat je dit bedrag weer nodig zou hebben.
  • Doordat je minder rente gaat betalen wordt ook het fiscale voordeel dat verbonden kan zijn aan een hypotheekschuld iets minder.
  • Mocht jij jouw huidige woning verkopen dan is er een grotere overwaarde. De overwaarde is dus het bedrag dat je overhoudt van de opbrengst uit de verkoop nadat je de resterende schuld van de hypotheek hebt afgelost. Wanneer je vervolgens een hypotheek voor jouw nieuwe woning wil afsluiten dan mag je de rente op jouw belastbaar inkomen in mindering brengen over maximaal de aankoopprijs van de nieuwe woning, min de overwaarde van de oude woning. Vrijwillige aflossing op de hypotheek van de oude woning beperkt dan dus het fiscale voordeel over de lening van jouw nieuwe woning.
  • Extra aflossingen kunnen in sommige situaties ook gevolgen hebben voor bepaalde toeslagen die je misschien ontvangt.
  • In het verleden zijn veel spaarhypotheken afgesloten. Dit zijn hypotheken waar de bank over het bedrag dat je maandelijks voor de hypotheek “spaart” een gelijke rente vergoedt als die de bank rekent over de hypotheekschuld. Het bedrag dat je bij deze hypotheek krijgt over het gespaarde bedrag is in de huidige tijd zeer gunstig. Het is dan juist vaak niet verstandig om deze hypotheek vervroegd af te lossen. 
Bel ons gerust voor verder overleg
Wil je eens met ons verder praten of het in jouw situatie wel of niet verstandig is om een deel van jouw hypotheek vervroegd af te lossen? Neem dan gerust contact met ons kantoor op. Wij bespreken graag wat voor jou interessante opties kunnen zijn.
Cookie instellingen