Wat is de betekenis van een verhoogde inschrijving?

Kan je bij de notaris in de hypotheekakte een hoger bedrag laten noteren dan je daadwerkelijk van de bank leent? Het klinkt misschien vreemd maar dat kan inderdaad.

Hypotheek en notaris
De meeste mensen die een woning willen kopen, sluiten voor de financiering hiervan een hypothecaire lening af bij een bank. Wanneer de bank deze lening verstrekt dan wordt dit vastgelegd in een overeenkomst die in het bijzijn van een notaris wordt ondertekend en  vervolgens door de notaris in een openbaar register wordt ingeschreven.
 
Welk bedrag staat er in de akte
Het is gebruikelijk dat in de akte die de notaris opstelt het exacte bedrag staat dat jij daadwerkelijk van de bank ontvangt. Je mag er echter ook voor kiezen om in het openbare register een hoger bedrag te laten inschrijven dan je op dat moment daadwerkelijk leent.

Het voordeel daarvan is dat - wanneer je bijvoorbeeld in de toekomst jouw woning wil verbouwen en je opnieuw hiervoor een lening wilt aangaan bij de bank - de bank je dit bedrag kan lenen zonder dat je dan opnieuw naar de notaris hoeft. In de toekomst scheelt dit dus de kosten van de notaris.
 
Verhoogde inschrijving is geen “recht” op opname
Een verhoogde inschrijving biedt geen “recht” op opname. Hierover bestaan soms misverstanden. Bijvoorbeeld, wanneer je een hypothecair krediet van € 300.000 afsluit en je een verhoogde inschrijving kiest van € 350.000,  jij op elk moment het recht zou hebben om die extra € 50.000 op te nemen. Dit is niet het geval. Wil jij die € 50.000 opnemen dan zal je hierover met de bank contact moeten opnemen. De bank is verplicht te onderzoeken of jij de lasten die deze extra opname tot gevolg heeft door jou gedragen kunnen worden. Komt de bank tot het oordeel dat deze extra opname niet verantwoord is, bijvoorbeeld omdat als gevolg van een scheiding of ziekte het beschikbare inkomen onvoldoende is voor deze extra lening, dan mag de bank deze extra lening niet verstrekken.

Een verhoogde inschrijving geeft je dus geen “recht” om dit extra bedrag op te nemen. Maar is opname volgens de wettelijke normen verantwoord, dan kan je door te kiezen voor zo’n verhoogde inschrijving in de toekomst wel besparen op de kosten van een notaris.
Cookie instellingen