Wat zien we in onze kristallen bol?

Cabaretier Wim Kan zei het vroeger al: voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Toch gaan wij in dit korte artikel een poging doen.
 
Wonen is op dit moment een groot maatschappelijk probleem. Ook de politiek is zich hiervan bewust. Los van welke politieke meerderheden er ontstaan, zullen er maatregelen moeten worden genomen om de huidige situatie te verlichten.
 
Waar denkt de politiek aan?
Wanneer wij proberen te kijken waar breed politiek draagvlak voor bestaat, zien wij de volgende lijnen.
 
Meer woningen
Vrijwel iedereen is het erover eens dat het noodzakelijk is om meer woningen te bouwen. Dat kan bijvoorbeeld door kantoorlocaties een woonbestemming te geven, of door bestaande woningen die “te groot” voor de huidige bewoners zijn geworden op te delen in meerdere woningen. Uiteraard zullen ook grote aantallen nieuwe woningen gebouwd moeten worden.


Die woningen zullen er in de komende tijd echt wel komen. Maar voordat dit merkbaar is, gaat dit waarschijnlijk jaren duren. Ook in de tussentijd zal er iets moeten gebeuren.
 
Minder koop om te verhuren
In heel korte tijd is de woningmarkt onderwerp van speculatie geworden. Buitenlandse investeerders kopen woningen op om deze, al dan niet verdeeld in appartementen, voor veel geld te verhuren. Naast buitenlandse speculanten zijn er ook tal van burgers die een of meer panden kopen om te verhuren. De een doet dat om bijvoorbeeld geen negatieve rente te betalen over spaargeld. Maar de meeste van deze investeerders mikken toch op winst door de inkomsten uit huur en groei van de waarde van de woning. Inmiddels heeft dit in grote steden tot gevolg dat al snel meer dan 30 % van de te koop staande woningen voor de normale woningzoekenden niet ter beschikking komen. Met ingang van 1 januari 2022 krijgen gemeenten meer mogelijkheden om wettelijk te bepalen dat woningen alleen voor eigen bewoning gekocht mogen worden. Verwacht mag worden dat veel gemeenten deze nieuwe mogelijkheden gaan benutten.
 
Schenkingen worden afgebouwd
In de afgelopen jaren zijn er fiscale mogelijkheden ontwikkeld die het zowel voor ouders als kinderen aantrekkelijk maken wanneer de ouders een forse schenking doen voor de financiering van de aankoop of verbouwing van een woning van het kind
 
De meest ruime regeling staat bekend onder de “jubelton”. Hoewel misschien goed bedoeld bestaan er toch twijfels over het effect van deze ruime schenkingsregeling. Samengevat komt de kritiek neer op twee punten. Allereerst is de gedachte dat dit soort schenkingen, wanneer ze veel plaatsvinden, ertoe leiden dat deze kinderen een hoger bod op een woning kunnen uitbrengen. Het gevolg hiervan is dat dit leidt tot hogere biedingen en daarmee tot verdere stijging van de prijs voor koopwoningen.  

Een tweede argument is dat deze fiscale regeling leidt tot een tweedeling binnen de groep starters op de woningmarkt. Steeds meer lijkt de situatie te ontstaan dat vooral kinderen van welgestelde ouders als starters nog kans maken op de woningmarkt. Heb je als starter geen ouders die jou financieel kunnen steunen, dan blijkt in veel gebieden het inkomen van de starter en diens partner samen fors onvoldoende te zijn om een woning te kunnen kopen. Binnen de politiek bestaat veel ongemak over deze gevolgen van de schenkingsvrijstellingen. Steeds luider wordt dan ook de roep om deze ruime, fiscale schenkingsregelingen sterk te beperken.
 
Pensioen meer gebruiken voor financieren wonen
Miljoenen Nederlanders bouwen via hun werkgever pensioenrechten op. Deze pensioenrechten zijn bedoeld om inkomen te genereren wanneer het arbeidzame leven wordt beëindigd.
 
Wat de meeste Nederlanders niet beseffen is dat men inmiddels gemiddeld 1 dag in de week werkt om deze pensioenkosten te financieren. Vooral bij jongeren is dat pensioen iets dat pas over 40/50 jaar speelt. Jongeren die onvoldoende middelen hebben om een gezonde woonsituatie te ontwikkelen zullen steeds meer moeite krijgen met de wetenschap dat er al forse “potjes” met geld zijn die specifiek op hun naam staan maar waar ze nu niet mogen aankomen omdat over een halve eeuw daarvan hun pensioen moet worden betaald. Het is die reden dat ook binnen de politiek breed draagvlak bestaat om na te denken om jongeren de mogelijkheid te bieden een deel van hun opgebouwde pensioenrechten te gebruiken voor de financiering van een eigen woning. Waarbij dan natuurlijk weer het gevaar bestaat dat wanneer dit massaal gaat gebeuren de prijzen van woningen nog verder gaan stijgen.
 
Laten we maar regelmatig even met elkaar contact onderhouden
Waartoe de politiek in de komende tijd allemaal gaat besluiten? We gaan het zien. Maar dat klimaat en woningmarkt veel aandacht zullen krijgen staat wel vast. Linksom of rechtsom zullen er veranderingen komen. Samen met onze beroeps- en kennisorganisaties houden wij deze ontwikkelingen natuurlijk goed bij. Overweeg je een woning te kopen, te verbouwen of een schenking te doen aan jouw kinderen in verband met de financiering van een woning, laten wij dan zeker in de komende tijd regelmatig even contact met elkaar hebben. Wij praten je graag bij over eventuele nieuwe maatregelen en mogelijkheden in de markt.
Cookie instellingen