Wees alert op verzekerde bedragen

Inflatie, het is terug van weggeweest. Dat dit meer gevolgen heeft dan wat je voor de dagelijkse boodschappen betaalt, lees je in het volgende artikel.
 
 
Wij merken het allemaal. De prijzen van goederen en diensten stijgen jaar in, jaar uit. Daarom is het van belang zelf alert te blijven op de vraag of jouw verzekeringen nog doen wat ze moeten doen: zekerheid bieden.
 
Kun je de lasten van je woning blijven betalen?
Wanneer je een lening wilt afsluiten, en de bank bepaalt welk bedrag verantwoord is om maximaal aan jou uit te lenen, kijkt de bank niet alleen naar jouw inkomen en eventueel dat van je partner, maar bijvoorbeeld ook naar de vraag of je schulden hebt in de vorm van een private-leaseauto of studielening. De bank gaat uit van het totaalbeeld.
 
Dit totaalbeeld is vaak een momentopname. Nadat je de lening hebt ontvangen kan jouw situatie wijzigen. Partners kunnen hun relatie beëindigen, iemand kan arbeidsongeschikt raken of zijn baan door bijvoorbeeld een faillissement verliezen. Ingrijpender is het natuurlijk wanneer een van de partners wiens inkomen medebepalend was voor de maximale lening vroegtijdig door bijvoorbeeld een ongeval of ziekte komt te overlijden.
 
Verzekering is belangrijk vangnet
Gebeurtenissen zoals hierboven genoemd kunnen ertoe leiden dat er onvoldoende geld is om de maandelijkse lasten van de woning te blijven betalen. Een alternatief, verhuizen naar een andere woning waarvan de maandelijkse lasten lager zijn, is er vaak niet. Voor een aantal calamiteiten zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid is het mogelijk om een verzekering af te sluiten. Met als doel dat je na zo’n gebeurtenis voor een bepaalde periode een uitkering ontvangt waarmee je de maandelijkse lasten van je woning kunt blijven betalen.
 
Wees alert op verzekerde som
Bij het afsluiten van een verzekering kies je vaak het bedrag waarvan je denkt dat dit voldoende is om de financiële gevolgen van een calamiteit op te vangen. Bij de brandverzekering van je woning is dat bijvoorbeeld het bedrag dat je nodig hebt om de woning te vervangen wanneer deze door brand of storm volledig verloren zou gaan.  Bij een overlijdensrisicoverzekering gaat het om het bedrag dat nodig is om het verlies aan inkomen op te vangen van degene die is overleden.
 
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit verzekerde bedrag blijft aansluiten bij de ontwikkeling van de prijzen van goederen en diensten. Stel dat je in 2002 had berekend dat het verzekerde bedrag van het overlijdensrisico van €100.000,-- voldoende zou zijn. Wanneer je kijkt naar de inflatie sindsdien, vertegenwoordigt dit bedrag in 2023 nog maar een koopkracht van €60.446. Zou je dezelfde koopkracht die je in 2002 voor ogen stond willen handhaven in 2023 dan zou het verzekerde bedrag moeten worden opgetrokken naar
€165.437. Er is een handig rekenprogramma waarmee je zelf kunt uitrekenen wat de actuele koopkracht is van verzekerde bedragen die je in het verleden hebt gekozen. Uiteraard mag je altijd contact met ons opnemen wanneer je een controle wilt uitvoeren of de verzekerde bedragen van jouw verzekeringen nog voldoende zijn. Het rekenprogramma vind je via de volgende link:
https://www.berekenhet.nl/modules/beleggen/inflatie.html
Cookie instellingen