Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden!

De voorwaarden van uw verzekering of uw hypotheekakte. Als u ze al probeert te lezen, is er een grote kans dat het vragen oproept. 
 
Wanneer u voor de financiering van uw woning een hypothecair krediet afsluit neemt u een besluit dat voor u grote consequenties kan hebben. Vooral wanneer er zich in de toekomst andere situaties voordoen dan waarmee u nu rekening houdt. Het is daarom belangrijk dat u de tijd neemt om de documenten die u tijdens het hele financieringstraject krijgt, leest en probeert te begrijpen.
 
Taai en weinig inspirerend
Wij zijn de eerste om het toe te geven. Veel documenten die u van de bank, notaris, makelaar en verkoper van de woning ontvangt, zijn geen literatuur om eens gezellig bij de open haard te lezen. Het zijn wat het is: juridische documenten waarin minutieus is getracht voor alle denkbare situaties de rechten van alle partijen vast te leggen. Het gaat echter ook over uw rechten en plichten. Daarom is het toch verstandig om deze documenten te lezen voordat u met het zetten van uw handtekening verklaart het eens te zijn met de inhoud.
 
Hoe kijkt de rechter er tegenaan wanneer u niet heeft gelezen wat u heeft getekend?
Er kan in de toekomst altijd een moment aanbreken waarbij u van mening gaat verschillen over wat u van de partij waarmee u een overeenkomst heeft gesloten mag verwachten. In het geval u via een goed gesprek niet tot een oplossing komt, kan het gebeuren dat een rechter zich over het geschil moet buigen om te bepalen wie gelijk heeft.
 
Daarbij kijkt de rechter naar de mate waarin beide partijen mogelijk aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van het geschil. Ook aan de consument worden eisen gesteld. De algemene norm die rechters daarbij hanteren laat zich lezen in het volgende citaat uit een vonnis:
 
Als een en ander voor consument niet duidelijk was, had het op zijn weg gelegen om hier vragen over te stellen aan de bank of aan zijn hypotheekadviseur. Van consument mocht als gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument die een langdurige financiële verplichting beoogt aan te gaan, immers worden verwacht dat hij alle contract- stukken oplettend bestudeert en daarover zo nodig vragen stelt. Van consument mocht bovendien worden verwacht dat hij zich inspant om die stukken, zo nodig met behulp van anderen, te begrijpen, teneinde een geïnformeerd besluit over de transactie te kunnen nemen. Zie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26 februari 2019, ECLI:NL: GHARL:2019:1764, rechtsoverweging 2.44
 
Vraag het ons
Als kantoor behartigen wij uw belangen. Dit betekent dat wij ons best doen om voor u een passende hypotheekconstructie te ontwikkelen, voor u een bank te selecteren die deze passende constructie kan aanbieden en voor u de contacten met de bank en de notaris te verzorgen. Onze taak is het echter ook om u uitleg te geven over documenten waarvan misschien de strekking niet helemaal duidelijk is. Uit ervaring weten wij welke documenten echt door ons moeten worden toegelicht, omdat deze ingewikkeld zijn voor relaties die daar niet elke dag mee te maken hebben. Ook komt het voor dat wij denken dat iets duidelijk is voor een bepaalde relatie en voor een ander toch niet duidelijk is. Daarom ons dringende advies: is u iets niet duidelijk? Vraag het ons!  Wij zijn er immers voor u.
Cookie instellingen