Wijziging woonsituatie? Pas de overlijdensrisicoverzekering aan

Heb je of hebben jij en je partner een overlijdensrisicoverzekering? Zoja, weet je dan nog onder welke omstandigheden deze is afgesloten? Tijd om deze eens onder de loep te nemen. 
 
Je was alleenstaand met een eigen woning. Op enig moment krijg je weer een relatie en word je samenwonend. Of het tegenovergestelde: na jarenlang gehuwd te zijn geweest ga je scheiden. Het is belangrijk om in deze gevallen aandacht te schenken aan de overlijdensrisicoverzekering.
 
Hypotheek moet terugbetaald worden
Voor de financiering van hun woning gaan de meeste mensen een lening aan. Het bedrag dat de bank bereid is te financieren hangt niet alleen af van de waarde van het pand dat je wilt financieren, maar ook van de vraag of er voldoende inkomen is om de rente over en de aflossing van de lening te betalen. Bij het inkomen kijkt de bank naar het inkomen van beide partners. De hypothecaire lening die je aangaat moet altijd terugbetaald worden.
 
Overlijdensrisicoverzekeringen
Het is in de meeste situaties verstandig een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten wanneer er een lening voor de financiering van de woning wordt afgesloten. Komt een van de partners te overlijden dan daalt in veel gevallen het gezamenlijke inkomen. Dit kan ertoe leiden dat de hypotheeklasten niet meer betaald kunnen worden. Door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan je vastleggen dat, indien een van de partners komt te overlijden, er een uitkering ter beschikking komt waarmee de langstlevende partner een deel van de hypotheekschuld kan aflossen, zodat hij of zij de resterende lasten alleen kan dragen.

De “vergeten” overlijdensrisicoverzekering
De premie voor de overlijdensrisicoverzekering is heel laag. Toch is het belangrijk om bij mutaties in de leefsituatie te controleren of deze verandering aanpassing vraagt van de overlijdensrisicoverzekering. Wij geven een voorbeeld uit de rechtspraak. Tijdens het huwelijk hebben A en B een woning gekocht en gefinancierd. Hiervoor werd ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten waarbij bij het overlijden van de een er een uitkering zou volgen voor de ander. A en B gaan op enig moment scheiden. De waarde van de woning wordt tussen partijen verdeeld. Op enig moment komt B te overlijden. Op dat moment blijkt de overlijdensrisicoverzekering niet te zijn aangepast. De verzekeraar keert de afgesproken uitkering uit aan A. De erfgenamen van B zijn het hier niet mee eens, maar de rechter stelt hen in het ongelijk.
 
Een nieuwe partner
Een ander voorbeeld. A is alleenstaand en heeft op haar naam een hypothecaire geldlening. Na enige tijd krijgt zij een relatie. Gedurende de relatie gaat A minder werken en gaan beide partners bijdragen aan de woonlasten. Op enig moment overlijdt B. Verzuimd is op het leven van B een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. A komt hierdoor in de problemen omdat haar actuele inkomen onvoldoende is om de woonlasten alleen te kunnen betalen.

Advies: Informeer ons
Doen er zich wijzigingen voor in jouw persoonlijke situatie informeer ons daarover. Wij zullen dan controleren of deze wijzigingen gevolgen hebben voor jouw verzekeringen zodat vervelende situaties zoals hierboven beschreven worden voorkomen.
Cookie instellingen