Zullen wij uw hypotheek eens nader bekijken?

Wel een APK voor uw auto maar niet voor uw hypotheek? Wij vertellen u graag waarom het verstandig is uw hypotheek eens door te lichten. 
 
Gedurende de looptijd van een hypotheek (meestal 30 jaar) kunnen er veranderingen optreden. Veranderingen in bijvoorbeeld de (fiscale-) wetgeving kunnen soms aanleiding zijn eens te onderzoeken of rondom uw hypotheek aantrekkelijke verbeteringen mogelijk zijn. Wij geven u hieronder een aantal voorbeelden van “verbeterpunten” die wij in de praktijk regelmatig tegenkomen.
 
Wel een APK voor uw auto maar niet voor uw hypotheek?
Wat wij bij een auto heel normaal vinden, een regelmatige controle, vinden veel mensen niet zo vanzelfsprekend bij een hypotheek. Ten onrechte! Wij geven u een aantal voorbeelden waarom dit “onderhoud” aan uw hypotheek voor u toch interessant kan zijn.
 
De waarde van uw woning is gestegen
De media berichten er veelvuldig over: De waarde van woningen blijft maar stijgen. Heeft u een eigen woning dan profiteert u daar (op papier) ook van mee. Waarschijnlijk ziet u een deel van die waardestijging terug in de WOZ-beschikking die u onlangs heeft ontvangen of binnenkort ontvangt. Het is dan interessant om te kijken of u op dit moment een hypotheek heeft waarbij de bank bereid is de rente die u over uw lening betaalt, iets te laten dalen omdat door de stijging van de waarde van de woning het risico voor de bank kleiner is geworden.
 
Voordelig lenen voor verduurzamen van de woning
Misschien wilt u uw woning verduurzamen. Naast een bijdrage aan het klimaat kunnen bepaalde maatregelen het leefcomfort en de waarde van de woning verhogen. Mogelijk dat zelfs de totale woonlasten door bepaalde maatregelen op het gebied van duurzaamheid kunnen dalen. Er zijn verschillende banken die maatregelen om te verduurzamen tegen gunstige voorwaarden willen financieren. Ook zijn er soms subsidieregelingen of mogelijkheden voor restitutie van BTW.

Rente is laag. Oversluiten kan veel voordeel opleveren
De rente voor nieuwe leningen is op dit moment laag. Heeft u een lening waarvoor u een hogere rente betaalt, dan is het verstandig om te onderzoeken of het oversluiten van de bestaande lening naar een nieuwe lening u financieel voordeel oplevert. Dat vereist enig rekenwerk. Naast direct financieel voordeel kan een extra voordeel zijn dat u voor een heel lange tijd (bijvoorbeeld 20 of 30 jaar) de rente kunt vastzetten op het huidige lage niveau. Dat geeft u voor een heel lange tijd de zekerheid dat u lage woonlasten zult hebben.
 
Negatieve rente betalen of aflossen op uw hypotheek
Steeds meer banken gaan ertoe over om vanaf een bepaald niveau over spaargeld een negatieve rente te rekenen. In plaats dat u rente krijgt moet u over spaargeld een vergoeding van bijvoorbeeld 0,5% betalen. Op dit moment liggen de grenzen waarbij banken deze negatieve rente rekenen nog op een relatief hoog niveau. Maar de verwachting is dat dit in de komende maanden zal dalen. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld bij een spaarsaldo van meer dan €100.000,-- al over het meerdere een rente moet betalen in plaats van te ontvangen. Beschikt u over veel spaargeld en heeft u ook een hypothecaire lening dan is te overwegen om een deel van de hypotheeklening vervroegd af te lossen. Of dit verstandig is, hangt helemaal af van uw persoonlijke situatie en wensen voor de toekomst.
 
Wij lopen uw hypotheek graag even door
Wij hebben u enkele voorbeelden gegeven waarnaar wij bij een periodieke controle van een hypotheek kijken. Wilt u dat wij ook úw hypotheek doornemen op de belangrijkste controlepunten? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij maken dan graag een afspraak met u.
Cookie instellingen