Adverteer niet met: “Hier is iets te halen”

Een inbraak in je woning of bedrijf is al heel vervelend. Het wordt nog erger wanneer dit twee keer kort na elkaar gebeurt. De kans daarop kan je proberen te beperken.
 
Inbraak maakt diepe indruk
Voor veel mensen brengt een inbraak veel emoties met zich mee. En nog extra wanneer er spullen met een emotionele waarde verdwijnen. Maar ook gestolen goederen die “vervangbaar” zijn, zoals laptops, paspoorten en bankpassen geven veel extra werk voordat deze zijn vervangen. Daarnaast kan de idee dat onbekenden in jouw woning hebben gelopen jarenlang een gevoel van onveiligheid geven.
 
Nieuwe spullen zijn aantrekkelijk voor dieven
Over het algemeen worden goederen die gestolen en “vervangbaar” zijn ook daadwerkelijk vervangen. De nieuwste versies van de mobiel, laptop, camera of flatscreen vervangen vaak de gestolen exemplaren.

Het is dan niet verstandig om de kartonnen dozen van die nieuwe apparatuur in het zicht bij het oud papier voor de woning te zetten. Dat is voor kwaadwillende wel een heel gemakkelijk te herkennen signaal dat er nieuwe en interessante spullen uit de woning zijn te halen. Voor je het weet heb je binnen de kortste keren een tweede inbraak.
 
Beveiliging stuk? Extra risico
Er ontstaat ook een risico wanneer tijdens de inbraak de dieven de beveiliging van je woning of bedrijfsgebouw onklaar hebben gemaakt om binnen te komen. Het lukt vaak niet om die beveiligingsapparatuur binnen een dag weer te vervangen. Dit betekent dat er minimaal een aantal dagen geen beveiliging is. Dat weten de inbrekers ook. Hebben die tijdens hun eerste “bezoek” zaken gezien die voor hen interessant waren maar die ze op dat moment niet konden meenemen, dan is het voor hen aantrekkelijk om snel een tweede keer in te breken, wetende dat de beveiliging waarschijnlijk nog niet op orde is.
 
Die tweede inbraak is al vervelend, maar wordt extra vervelend wanneer in de verzekeringsvoorwaarden staat dat alleen schade wordt vergoed bij een goed werkend alarmsysteem. Aan die voorwaarde is dan bij de tweede inbraak niet voldaan. Dit kan heel vervelende discussies tot gevolg hebben.

Snelle vervanging van de beschadigde beveiliging moet daarom prioriteit hebben. Ook kun je kijken of je gedurende de periode dat de beveiliging niet op orde is bepaalde zaken beter toch maar ergens anders opslaat.
 
Krijg je te maken met een inbraak, wees dan alert op dit soort risico’s. Kijk, samen met ons kantoor, naar maatregelen die je, al dan niet tijdelijk, kunt nemen. Ook overleggen wij namens jou met verzekeringsmaatschappijen over tijdelijke afspraken om het risico toch verzekerd te houden.
Cookie instellingen