Appartement. Iets anders dan een zelfstandige woning

Nederland telt bijna 5 miljoen zelfstandige woningen en 2,7 miljoen appartementen. In dit artikel gaan wij wat dieper in op een aantal “weetjes” met betrekking tot appartementen.
 
Appartement
Een appartement is een woning die onderdeel uitmaakt van een groter gebouw waar vaak meerdere woningen gevestigd zijn. Denk aan een flat of een woning aan de gracht die gesplitst is in een onder- en bovenwoning.

Indien u een dergelijke woning koopt, schaft u feitelijk twee verschillende zaken aan, te weten:
  • Een stukje mede-eigendom van het hele gebouw;
  • Het recht om uw woning te mogen gebruiken.
 
U wordt automatisch lid
Wanneer u een appartement koopt, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren die specifiek voor dat gebouw is opgericht. Een Vereniging van Eigenaren zorgt voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex.
 
Verzekeringen verplicht
Wettelijk is een Vereniging van Eigenaren verplicht om voor het complex een opstalverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Indien u als eigenaar van het appartement kostbare verbouwingen in uw appartement heeft laten uitvoeren, dan is het belangrijk dat u controleert of bij schade aan het hele gebouw of alleen aan uw appartement deze aanpassingen van uw woning onder de opstalverzekering vergoed worden. Het komt met regelmaat voor dat de opstalverzekering, zoals die door de Vereniging van Eigenaren is afgesloten, uitsluitend de herbouwwaarde vergoedt van de opstal zoals die er bij oplevering uitzag. In dat geval wordt schade aan de door u aangebrachte verbeteringen niet vergoed. U kunt dit oplossen door aanvullend een eigen opstalverzekering af te sluiten.
 
Geen hond, wel kinderen en laat thuiskomen
Een Vereniging van Eigenaren zal ook een huishoudelijk reglement vaststellen. In een dergelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Zo’n reglement geeft met enige regelmaat aanleiding tot juridische procedures wanneer een van de bewoners van oordeel is dat de andere bewoners hem via het huishoudelijk reglement te veel in zijn vrijheid belemmeren. De rechtspraak geeft een bonte verzameling van geschillen. Ter illustratie:
 
Wat de rechter wel toestond om op te nemen in het huishoudelijk reglement:
  • Beperking geluidshinder na uur X;
  • Algeheel verbod van honden;
  • Kortdurende verhuur appartement aan toeristen.
 
Wat de rechter niet toestond:
  • Eis t.a.v. de kleur van de badkamertegels in het appartement;
  • Tot hoe laat de bewoners van het appartement het gebouw mogen betreden (om geluidsoverlast te voorkomen);
  • De minimale leeftijd van de vaste bewoners. (dit vanuit de wens om de appartementen te reserveren voor senioren en “overlast” van kinderen te voorkomen);
  • Langdurige verhuur van het appartement.
 
Interesse in appartementen
Een appartement heeft duidelijk een aantal nadelen ten opzichte van zelfstandige woningen. Toch blijkt uit onderzoek op basis van 2,6 miljoen Nederlandse huizentransacties in de periode 2000 – 2019 het volgende: kopers zijn bereid meer te betalen voor appartementen dan voor gezinswoningen, als rekening wordt gehouden met de grootte en locatie van de woning. De “betalingsbereidheid” voor appartementen blijkt gemiddeld maar liefst 20% hoger dan voor gezinswoningen. 
 
Wij helpen u graag
Overweegt u een appartement te gaan kopen of woont u al in een appartement maar weet u niet zo goed hoe de verzekering van uw woning is geregeld? Wanneer u contact met ons opneemt, zoeken wij het graag voor u uit.
Cookie instellingen