De AOW-leeftijd blijft in 2029 ongewijzigd

Soms zitten er in ons “collectieve geheugen” uitspraken van vroeger die vandaag niet meer “Met 65 jaar ga ik met pensioen” is er zo een.
 
AOW is stabiele pijler onder pensioen
Voor veel mensen bestaat het inkomen na pensionering uit vier onderdelen:
  • De AOW-uitkering;
  • De pensioenuitkering die is opgebouwd bij de oud werkgever(s);
  • Zelf afgesloten verzekeringen en spaarplannen;
  • Eigen vermogen. 
De AOW-uitkering wordt uitgekeerd door de overheid. De idee is dat de werkenden van nu de AOW betalen voor wie nu gepensioneerd is. Anders dan bij pensioenen is er dus niet een fonds waar iedereen voor zijn eigen AOW spaart.
 
Leeftijd ingang AOW kan veranderen
In de Algemene Ouderdomswet (AOW) is een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd geregeld. Jaarlijks wordt aan de hand van de gemiddelde, resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd de verdere verhoging van de AOW-leeftijd bepaald. De AOW-leeftijd wordt telkens vijf jaar van tevoren aangekondigd. Het CBS heeft aangegeven dat nog veel onzeker is over de verdere impact van COVID-19 op de sterfte. De prognose van de geslachtsneutrale levensverwachting op 65-jarige leeftijd in 2029 komt hierdoor uit op 20,89 jaar. Besloten is daarom dat de AOW-leeftijd voor 2029 niet wordt verhoogd. Deze blijft evenals in 2028 vastgesteld op respectievelijk 67 jaar en drie maanden.
 
Zou in de komende jaren de levensverwachting van 65-jarigen sterk stijgen of dalen dan zal dat gevolgen hebben voor de exacte ingangsdatum van de AOW voor hen die na 2029 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Wil je jouw AOW-leeftijd berekenen dan kan je dat via de website van de Sociale Verzekeringsbank eenvoudig doen. De link naar deze site is https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
 
Gat tussen 65 jaar en 67 jaar en drie maanden
Het is heel goed mogelijk dat je in het verleden plannen hebt gemaakt vanuit de gedachte dat je al met 65 met pensioen ging. Misschien is dat nog steeds mogelijk vanuit de pensioenregeling van jouw (oud) werkgevers en jouw eigen vermogen. Maar wanneer deze plannen mede zijn gebaseerd op de gedachte dat je op 65 jaar ook AOW krijgt, dan is dat dus een domper. Wij komen ook regelmatig relaties tegen die in het verleden bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben afgesloten met als eindleeftijd 65. Zo’n verzekering heeft dan een gat van, op dit moment, 2 jaar en 3 maanden. In het geval van arbeidsongeschiktheid eindigt de uitkering op 65 jaar terwijl er op dat moment nog geen recht bestaat op een AOW-uitkering.
 
Laten wij 10 jaar voor pensioendatum eens met elkaar praten
Ons advies is om ongeveer 10 jaar voor jouw pensioendatum tijd vrij te maken om eens uitgebreider met ons de situatie tot en na jouw pensionering door te nemen. Waar zitten de gaten? Kun je de woonlasten ook na pensionering blijven betalen? Het zijn dit soort vragen waar wij dan samen naar gaan kijken. Neem gerust contact met ons op wanneer je dit gesprek nu al wilt.
Cookie instellingen