Eigen gebrek en verzekeringen

Kent u het begrip ‘eigen gebrek’? In dit artikel gaan wij hier uitgebreid op in.
 
In onze adviespraktijk merken wij dat het begrip ‘eigen gebrek’ nog weleens aanleiding geeft tot vragen wanneer relaties bij een verzekeringsmaatschappij een schade willen claimen.
 
Wat is eigen gebrek?
Binnen de verzekeringsvoorwaarden wordt onder eigen gebrek verstaan een schade waarvan de oorzaak ligt in het product zelf. Bijvoorbeeld door slijtage, slechte kwaliteit of door natuurlijke oorzaak.
 
Een vergoeding voor schade door eigen gebrek is vrijwel altijd in de verzekeringsvoorwaarden van een schadeverzekering uitgesloten. Maar daar valt nog wel iets meer over te vertellen.
 
Voorbeeld van een schade door eigen gebrek
U heeft een mooie, moderne televisie. Door een fout in het model raakt de televisie op enig moment oververhit en vliegt in brand. Niet alleen de televisie is kapot maar door de brand gaan ook de gordijnen en de zitbank in vlammen op. Daarnaast heeft uw hele huis roetschade.
 
De schade aan de televisie is het gevolg van een eigen gebrek. Deze schade zal dus niet door de schadeverzekeraar worden vergoed. Maar de schade die het gevolg is van dit eigen gebrek, dus de schade aan de gordijnen en het zitmeubel alsmede de reinigingskosten van de woning, vallen wel onder de brandverzekering van uw woning.
 
Wie betaalt dan de schade aan de televisie? In Nederland geldt de wettelijke regeling dat de verkoper ervoor moet instaan dat een product zo lang moet meegaan als u als consument in redelijkheid van het betreffende product mag verwachten. Voor veel producten is dit zonder meer twee jaar en voor veel producten is deze termijn langer. Dit betekent dat u bij deze producten ook na twee jaar nog recht heeft op een gratis reparatie of een nieuw product.
 
Van de televisie die u dus misschien 2,5 jaar geleden heeft gekocht, mag u echt verwachten dat deze langer meegaat dan deze 2,5 jaar. De leverancier zal de televisie die als gevolg van een eigen gebrek in de brand is gegaan, moeten vergoeden.
 
Eigen gebrek regeling geldt ook bij aankoop woning
Bij de uitleg over het begrip “eigen gebrek” worden vaak voorbeelden uit het huishouden of de auto gebruikt. Deze regeling geldt ook voor bijvoorbeeld de eigen woning.
 
Stel u wilt een woning kopen. De vraagprijs is €350.000,-- U bekijkt de woning goed en na enig onderhandelen komt de koop tot stand. Om de koopprijs te financieren sluit u een hypothecair krediet af. Uiteraard zorgt u ervoor dat zodra de notaris de woning op uw naam heeft gezet, er een passende woonhuisverzekering is gesloten. Je moet er toch niet aan denken dat er geen brandverzekering is wanneer het pand afbrandt? Want de schuld van de hypotheek blijft gewoon staan, u wordt waarschijnlijk verplicht de resten van de woning op te ruimen en u zult andere woonruimte moeten vinden. Die ellende voorkomt u allemaal door een goede brandverzekering af te sluiten.

Maar…..
 
U heeft de woning goed bekeken. Niet alleen van buiten en van binnen, maar ook onder de grond? Ja ook onder de grond. Nederland telt inmiddels meer dan 1 miljoen woningen die het risico lopen op verzakking en schade aan de fundamenten. In het Noorden als gevolg van de gaswinning, in het Zuiden door de mijnbouw en in het Westen door inklinken van de grond en daling van het waterpeil, waardoor houten palen waarop woningen rusten kunnen gaan rotten.
 
Indien u te maken krijgt met een woning waarvan de fundamenten beschadigd raken door bodemverzakking, dan zult u om te voorkomen dat de woning verder beschadigd wordt kosten moeten maken. Die kosten kunnen fors oplopen en zo maar de €100.000 overstijgen.
Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zal de bodemdaling de Nederlandse samenleving tot 2050 22 miljard euro kosten.
 
Dit is een typisch geval van “eigen gebrek” en de schade zal dus niet door uw woonhuisverzekering worden vergoed.
 
Gaat u een woning kopen, dan is ons advies om dit alleen te doen nadat u door een professioneel taxateur de bouwkundige staat van de woning heeft laten onderzoeken, inclusief het risico op verzakking van de fundamenten. Overweegt u een woning te gaan kopen? Kom dan eerst even bij ons langs. Wij geven u dan graag een aantal tips die u bij uw beslissing kunnen helpen en kunnen u, wanneer u dat wilt, met goede bouwkundige inspecteurs in contact brengen.
Cookie instellingen