En toen was er een schade…

Schades, hoe klein ook, kunnen een grote, emotionele impact hebben. Goed om te weten dat u er bij de afwikkeling niet alleen voorstaat.
 
Als kantoor besteden wij veel aandacht aan het selecteren van de juiste verzekering voor de risico’s die onze klanten lopen. Wat minder zichtbaar is de ondersteuning die wij verlenen indien een relatie na een schade een beroep wil doen op zijn verzekering.
 
Schades komen nu eenmaal voor
Je verzekert je omdat er een reëel risico is dat je op enig moment met een schade te maken krijgt. Ons kantoor staat onze klanten bij die bij elkaar duizenden verzekeringen hebben afgesloten. Dagelijks hebben wij dan ook te maken met relaties die een schade hebben. Wij begeleiden die relaties dan zo goed mogelijk.
 
Eerste opvang
Indien u bij ons een schade meldt, zullen wij eerst vragen hoe het met u gaat. Onze ervaring is dat zelfs in onze ogen “kleine” schades op individuele relaties een grote, emotionele impact kunnen hebben. Vervolgens kijken wij samen met de relatie of er direct behoefte is aan maatregelen. Denk bij een autoschade aan een vervangende auto of bij een brand aan tijdelijke, vervangende woonruimte.
 
Beroep op de verzekering voorbereiden
Is de eerste opvang geregeld, dan nemen wij, indien de relatie dat wenst, alle contacten met de betreffende verzekeraar(s) over. Ons doel daarbij is ervoor te zorgen dat onze relaties zo snel mogelijk die vergoeding ontvangen waar zij op grond van de polisvoorwaarden recht op hebben.
 
Belangrijk daarvoor is dat direct bij de schademelding consistent en volledig alle voor de verzekeraar relevante informatie wordt aangeleverd. In alle emoties geven mensen soms kort na een schade informatie door die niet helemaal juist is. Het is heel vervelend wanneer de schadebehandelaar bij de verzekeraar dit signaleert en de verzekerde vervolgens moet aangeven dat hij zich inderdaad vergist heeft en de feiten net iets anders waren.
 
Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat in de schadeaangifte in één keer de volledige en juiste feiten aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld.
 
Expert, contra-expert en derde expert
Bij een schade kan een verzekeringsmaatschappij besluiten een deskundige te benoemen die de oorzaak van de schade en de omvang van het schadebedrag moet vaststellen. In het algemeen volgt de verzekeringsmaatschappij het oordeel van deze door hem ingeschakelde deskundige.

Echter, met enige regelmaat komt het voor dat wij het, op basis van de informatie die wij van onze relaties hebben ontvangen of op basis van onze kennis en ervaring, niet eens zijn met deze deskundige van de verzekeringsmaatschappij. In dat geval kunnen wij een “eigen” deskundige inschakelen. De kosten hiervan komen in vrijwel alle gevallen voor rekening van de verzekeraar. Indien “onze” deskundige en de deskundige die heeft gewerkt in opdracht van de verzekeringsmaatschappij van mening verschillen, dan zal er over het algemeen overleg plaatsvinden wat leidt tot een andere besluit van de verzekeraar.

Ook kan het gebeuren dat beide deskundigen lijnrecht tegenover elkaar blijven staan. Het is dan gebruikelijk dat een derde deskundige wordt benoemd. Uiteindelijk zullen partijen zich dan neerleggen bij het oordeel van deze derde deskundige.
 
Klein of groot: de administratieve afhandeling kan complex zijn
Of het nu gaat om het volledig afbranden van een woning of een autoschade waarbij alleen schade aan de auto is ontstaan, veel schades worden snel en correct afgewikkeld. Maar er zijn ook altijd schades die leiden tot een uitgebreid administratief na-traject.

Voor niet deskundigen is zo’n traject vervelend. Er wordt gecorrespondeerd met mensen die je niet kent. Er worden vaktermen, polisvoorwaarden en wetsartikelen genoemd waar je als “normaal mens” nooit van gehoord hebt. Kortom: daar zit je niet op te wachten wanneer je net een schade hebt opgelopen.

Dat hoeft ook niet wanneer u voor die verzekering klant bij ons bent. Wij nemen alle administratieve handelingen van u over. Onze mensen zijn op het gebied van schadebehandeling minstens net zo deskundig als de mensen van de verzekeringsmaatschappij. Dit betekent dat de contacten op een gelijk niveau plaatsvinden.
 
In die contacten treden wij op als uw belangenbehartiger. En komt er een moment waarop u even het zicht kwijt raakt hoe de schade wordt afgewikkeld, dan kunt u digitaal of fysiek gewoon een afspraak met ons maken en leggen wij u het graag uit. Omdat wij elkaar kennen werkt dat een stuk fijner dan dat u op afstand bij uw verzekeringsmaatschappij antwoorden op uw vragen wil krijgen. 
Cookie instellingen