Extra informatie via navigatiesysteem in auto

Het gebruik van het navigatiesysteem heeft onze manier van autorijden drastisch veranderd. En de ontwikkelingen gaan verder… 
 
In januari 2022 start een initiatief om via het navigatiesysteem bestuurders eerder te attenderen op gevaarlijke verkeerssituaties.
 
Navigatiesystemen
De meeste auto’s zijn tegenwoordig uitgerust met een navigatiesysteem. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een overeenkomst afgesloten met de zeven meest gebruikte navigatiesystemen met het doel de verkeersveiligheid verder te verbeteren.
 
Meldingen over verschillende situaties
Dankzij deze afspraken krijgen miljoenen weggebruikers vanaf begin 2022 meldingen in de auto wanneer zich bepaalde risico-situaties voordoen. Het gaat daarbij onder meer om:
  • Het naderen van een rijstrook die via een rood kruis is afgesloten;
  • Het naderen van “de staart” van een file;
  • Hulpdiensten die de plek waarop jij op dat moment bent naderen;
  • Het naderen van of rijden op wegdek dat glad is. 
Nederland spant zich in EU verband in om dergelijke veiligheidswaarschuwingen in de toekomst verplicht te stellen voor alle aanbieders van navigatiediensten. 
 
Kosten 12 miljoen euro
De kosten die de overheid voor deze meldingen moet maken bedragen 12 miljoen euro. Opmerkelijk is dat de producenten van navigatiediensten alleen in aanmerking komen voor een vergoeding wanneer deze meldingen ook daadwerkelijk een verbetering van de verkeersveiligheid opleveren.
Cookie instellingen