Het waait stevig. Wanneer heet dit een storm?

Afgelopen november en december en ook deze maand heeft het op allerlei plaatsen stevig gewaaid. Wanneer noemen wij dat storm en waarom is dat belangrijk? 

Meer stormen

Nederland heeft altijd te maken gehad met stormen. Vooral in de zomer en herfst kan het behoorlijk spoken. Wij moeten er rekening mee houden dat door de klimaatverandering het aantal stormen ook in Nederland zal toenemen. Stormen kunnen schade veroorzaken aan woningen. De vraag is dan of de verzekering van de woning deze schade vergoedt.

Definitie van storm

Verzekeringsmaatschappijen in Nederland hanteren in vrijwel alle gevallen als definitie van storm dat er windsnelheden van meer dan 14 meter per seconde moeten zijn. Bij een schade controleert een verzekeraar de windsnelheden op het moment dat de schade zich voordeed bij het KNMI.

Welke schade bij storm gedekt

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken bij storm de schade aan de woning. Bijvoorbeeld een deel van het dak dat beschadigd wordt. Ook is er vaak dekking voor vaste onderdelen van je tuin, zoals een schuur of schutting. Voorwaarde is dan wel dat deze schade niet moet zijn ontstaan als gevolg van achterstallig onderhoud. Dus de schutting die omwaait terwijl de palen al half verrot waren zal de verzekeraar niet vergoeden.

Grote verschillen

Er zijn veel verzekeringsmaatschappijen op de Nederlandse markt actief. Elk van deze verzekeringsmaatschappijen hanteert eigen, unieke verzekeringsvoorwaarden. Het is dus meestal niet mogelijk om in onze nieuwsbrief te schrijven dat “elke verzekeringsmaatschappij” een bepaalde schade vergoedt. Tussen de verzekeringsvoorwaarden zitten allerlei verschillen. Valt glas aan ramen onder de dekking? Wat is de hoogte van het eigen risico? Hoe hoog is de vergoeding bij schade aan zonnepanelen? Ook de maximale vergoeding voor opruimingskosten of tijdelijk verblijf elders verschilt per maatschappij.

Ook bij verzekeringsmaatschappijen geldt het algemene uitgangspunt dat iets “uit de lengte of breedte” moet komen: hoe lager de premie hoe beperkter de dekking over het algemeen zal zijn.

Kies op basis van wat je kan en wilt verzekeren

Alleen kijken naar de premie van een verzekering bij het kiezen van een verzekeringsmaatschappij is niet verstandig. Begin met goed te inventariseren welke risico’s er zijn en welke financiële gevolgen van deze risico’s, wanneer deze zich voordoen, je zelf kan en wilt dragen. Pas als dat beeld duidelijk is, kun je de verzekeringsvoorwaarden en de bijbehorende premies van verschillende verzekeringsmaatschappijen vergelijken.

Het goede nieuws is dat je dat allemaal niet zelf hoeft te doen. Wanneer je met ons contact opneemt, doen wij dit voor jou.

Cookie instellingen