Hoe snel is uw woning hersteld na schade?

Stel, u heeft ernstige schade aan uw woning. Hoe lang duurt het dan voordat alle schade is hersteld en u weer volledig kunt genieten van uw herbouwde woning? Waarom deze vraag van belang is, leggen wij u kort in dit artikel uit. 
 
U kunt er vrijwel gerust op zijn dat, wanneer u een opstalverzekering heeft, schade aan uw woning wordt vergoed. Maar wat als u kosten maakt omdat u tijdelijk elders moet wonen? Ook die worden in veel gevallen vergoed, maar voor hoelang?
 
De verzekering van uw woning
Indien u een woning bezit dan kunt u deze verzekeren tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand of storm. Hierbij is het belangrijk om met de verzekeringsmaatschappij een verzekerd bedrag af te spreken dat overeenkomt met de herbouwwaarde van uw woning. Indien u een beroep doet op de diensten van ons kantoor dan helpen wij u, naast het vergelijken van de voorwaarden van een groot aantal verzekeraars, ook met het bepalen van de juiste herbouwwaarde.
 
Na grote schade tijdelijk elders wonen
Vindt er een grote schade aan de woning plaats dan zal het in veel gevallen nodig zijn dat u en uw gezin “tijdelijk” elders gaan wonen zodat de woning kan worden hersteld. Gaat het om een duur van een paar weken dan zal vaak gekozen worden voor verblijf in een hotel. Maar wanneer herstel veel langer duurt, dan kan het wenselijk zijn om een andere woning te huren. Liefst een woning die min of meer van een gelijk niveau is als de woning die u bewoonde.

Woningen voor een relatief korte termijn huren is een kostbare aangelegenheid! Bijna alle opstalverzekeringen kennen daarvoor een vergoeding. Deze vergoeding is echter vaak gemaximeerd tot een bepaald percentage van de verzekerde som (bijvoorbeeld 10 %) maar ook met een maximum van 12 maanden. En over die 12 maanden willen wij het in dit artikel met u hebben.
 
12 maanden kan te kort zijn
Het lijkt lang, 12 maanden. Maar afhankelijk van de omvang van de schade en de aard van uw pand kan het herstel veel langer duren. Voorbeelden uit onze praktijk die tot veel langer herstel leidden, zijn bijvoorbeeld:
  • Het pand is onder bijzondere architectuur gebouwd. Alvorens aan herstel kan worden begonnen moet er een architect komen die eerst ontwerpen moet maken.
  • De gemeente moet toestemming geven voor herbouw en heeft daarvoor de nodige tijd nodig.
  • Aannemers en leveranciers van bouwmaterialen hebben het druk. Zeker bij bijzondere bouwmaterialen moet rekening worden gehouden met lange levertijden. 
Het zijn dit soort en andere omstandigheden die ertoe leiden dat bij bijzondere gebouwen tussen het moment dat de ramp zich voltrok en de verhuizers de laatste stoel naar binnen hebben gebracht, er gemakkelijk meer dan 12 maanden kunnen verstrijken.
 
Laten we samen maar eens kijken
Heeft u een bijzondere woning waarbij u zelf ook verwacht dat bij een grote schade niet alles binnen 12 maanden weer in oude staat is, laten we dan samen eens kijken of er alternatieven zijn om de termijn van 12 maanden vergoeding voor huisvesting elders voor een langere termijn met de verzekeraar af te spreken.
Cookie instellingen