Hoe zit het met uw digitale data thuis?

Organisaties krijgen steeds meer te maken met derden die moedwillig hun computersystemen verstoren. Maar ook u loopt als particulier steeds meer risico… 
 
Bijna elke dag is het een onderwerp in de media: de onderneming, overheidsinstelling of organisatie die het slachtoffer is geworden van inbraken op het computersysteem. Maar hoe is de situatie bij u thuis? 
 
Cybercriminaliteit vanuit verschillende motieven
De motieven van cybercriminelen kunnen afpersing zijn, waarbij een door hen aangebrachte blokkade wordt opgeheven indien de onderneming een (fors) bedrag betaalt. Ook komt het voor dat criminelen data stelen om daarmee andere criminele activiteiten te kunnen uitvoeren. Recent speelde dit bij een diefstal van gegevens over “dure” auto’s waardoor criminelen precies wisten op welk adres in Nederland deze auto’s te vinden zijn.
 
Data ook in privésfeer steeds belangrijker
Misschien ongemerkt heeft de computer ook in ons privéleven een steeds belangrijkere plaats gekregen. In veel gezinnen is de computer het digitale hart geworden. De ouders gebruiken de computer deels voor privé en deels voor hun werk, in het kader van vrijwilligerswerk wordt een deel van de ledenadministratie gedaan op de computer, alle bancaire zaken verlopen via de computer, kinderen maken hun scripties en stageverslagen op de computer en een steeds groter deel van dierbare familieherinneringen wordt digitaal opgeslagen.
 
Financiële schade in privésfeer
Anders dan bij bedrijven zal bij verlies van data in de privésfeer de financiële schade in de meeste gevallen niet de grootste zorg zijn. Dit ligt anders bij de emotionele schade. Is er geen goede back up gemaakt dan kan de overlast die het gevolg is van het verlies van data enorm zijn. Financiële schade treedt vooral op wanneer criminelen gelden via uw bank weten over te maken en de bank deze schade niet vergoedt.
 
Snel herstel is belangrijkste
Verlies van data in de privésfeer kan gebeuren doordat de computer crasht, maar het komt ook voor dat derden moedwillig dataverlies veroorzaken. Dit kan zijn om te “pesten”, maar bij verstoorde relaties gebeurt dit ook uit wraak. Daarnaast komt verstoring vanuit een criminele achtergrond helaas steeds vaker voor.
 
Zeker voor particulieren is het bij dergelijke calamiteiten de grootste wens om de verdwenen data weer terug te halen en eventuele blokkades op te heffen.
 
Wie kan u helpen en wat kost het?
Krijgt u te maken met zo’n calamiteit dan is het de grote vraag wie u kan helpen. De “handige buurman” of een gespecialiseerd bedrijf?  Het risico van die handige, maar niet echt ter zake kundige, buurman is dat hij dingen doet die de schade misschien alleen maar groter maken. En dat gespecialiseerde bedrijf?  Waar vindt u het en wat kost dat?

Er zijn meerdere gespecialiseerde bedrijven, maar de kosten die zij ook voor particulieren rekenen zijn fors.

Het vervelende is nu dat deze kosten op geen enkele standaardverzekering worden vergoed, ook niet op bijvoorbeeld uw inboedelverzekering.
 
Voorzichtig komen er alternatieven
Verzekeringsmaatschappijen zien dat de risico’s in de privésfeer rondom verlies van digitale data toenemen. Meerdere verzekeringsmaatschappijen ontwikkelen daarom specifieke verzekeringen waarmee consumenten dit risico kunnen verzekeren.
 
Op dit moment is daarbij vooral aandacht om bij een dergelijke calamiteit de consument direct in contact te laten komen met een gespecialiseerd bedrijf dat snel kan kijken wat er aan data hersteld kan worden. De kosten van een dergelijk gespecialiseerd bedrijf worden dan al dan niet geheel door de verzekeraar vergoed. Afhankelijk van de omvang van de vergoeding bedragen de kosten voor een dergelijke verzekering ergens tussen de €4,- en €12,- per maand. 
Cookie instellingen