Inboedel tijdelijk elders? Laat het ons weten.

Normaal gesproken verhuist je inboedel mee naar je nieuwe adres. Maar wat als (een deel van) je inboedel tijdelijk op een ander adres staat? Is deze dan verzekerd?
 
De meeste mensen hebben een inboedelverzekering. Deze verzekering is bedoeld om de schade te vergoeden waarmee je maken kunt krijgen wanneer door een brand of diefstal goederen die je normaal gesproken elke dag in je woning gebruikt, verloren gaan of beschadigd raken.
 
Inboedel is “adresgebonden”
Bij het afsluiten van de verzekering wil de verzekeraar weten op welk adres de inboedel zich normaal gesproken bevindt. De verzekeringsmaatschappij wil dit vooral weten met het oog op het risico van schade als gevolg van diefstal. In de ene regio van Nederland is dit risico nu eenmaal hoger dan in een andere regio. Je ziet dan ook vaak dat in regio’s met het hoogste risico op diefstal de premie hoger is dan in regio’s met een lager risico op diefstal.

De inboedelverzekering en de premie die je daarvoor betaalt, zijn dus gebonden aan een specifiek adres.
 
Tijdelijke verplaatsing inboedel kan noodzakelijk zijn
Het kan voorkomen dat de inboedel, of een deel daarvan, tijdelijk te verplaatst wordt naar een ander adres. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat de woning grondig verbouwd wordt en de bewoners gedurende een aantal maanden elders gaan wonen.
 
Een ander (veel) voorkomende situatie is dat een van de kinderen gaat studeren en een eigen woonruimte krijgt. De bezittingen van het kind zullen dan van risicoadres veranderen.
 
Wat zeggen de polisvoorwaarden?
Elke verzekeringsmaatschappij kent eigen verzekeringsvoorwaarden. Per verzekeringsmaatschappij kunnen daardoor de voorwaarden verschillen voor wat betreft de regeling met betrekking tot inboedelgoederen die “tijdelijk” op een ander adres verblijven dan het adres dat bij het afsluiten van de verzekering is opgegeven. 
 
Om te weten wat de gevolgen zijn van tijdelijk verblijf van de inboedel elders is het onder meer van belang te weten wat de verzekeringsmaatschappij exact verstaat onder “tijdelijk”. In de polisvoorwaarden kan bijvoorbeeld zijn opgenomen dat onder “tijdelijk” een termijn van maximaal drie maanden wordt verstaan..


Dit betekent dat wanneer de inboedelgoederen zich langer dan drie maanden op een ander adres bevinden, dan het adres dat bij het afsluiten van de verzekering is opgegeven, bij schade de verzekeringsmaatschappij waarschijnlijk het recht heeft de schade niet te vergoeden. Zoals aangegeven kent elke verzekeringsmaatschappij zijn eigen verzekeringsvoorwaarden. Het is dus heel goed mogelijk dat een andere verzekeringsmaatschappij een andere termijn dan drie maanden hanteert.
 
 
Informeer ons over wijzigingen
Of het nu gaat om je inboedel of om kostbaarheden. Wanneer je deze voor een iets langere periode (voor een deel) op een ander adres gaat onderbrengen, informeer ons dan op een zo vroeg mogelijk tijdstip. Het liefst vóórdat de goederen daadwerkelijk elders verblijven. Wij controleren dan wat de eventuele gevolgen hiervan zijn voor de door jou via ons kantoor afgesloten verzekeringen.
Cookie instellingen