Onderhoud ook bij verzekeringen nodig

Een onderhoudsbeurt voor de auto, een controle bij de tandarts, het jaarlijks na laten lopen van de cv-installatie, maar verzekeringen? Ook die hebben onderhoud nodig!
 
Er is niet één verzekering aan te wijzen waarvan je kunt zeggen “die is de beste”. Want de voorwaarden per maatschappij verschillen. Waar bij de ene consument de voorwaarden van aanbieder A goed aansluiten bij diens situatie, passen bij de andere consument de voorwaarden van aanbieder B beter.

Verzekeringen worden voor u op “maat” gemaakt
Wat een goede verzekering is, hangt dus voor een deel af van de specifieke situatie van de klant. Huurt deze een woning of is er sprake van een koopwoning? Zijn er wel of geen kinderen? Wonen kinderen thuis of studeren ze en huren ze een “studentenkamer”. Zo maar een paar voorbeelden die gevolgen hebben voor de vraag welke verzekering goed aansluit bij uw situatie. 
 
Na keuze kan situatie veranderen
Wanneer ons kantoor u heeft mogen adviseren over uw verzekeringen dan gaan wij uiteraard uit van uw situatie op dat moment. Daarbij houden wij ook rekening met veranderingen die u op dat moment al kunt voorzien.

Er kunnen nadien ook veranderingen optreden die niet voorzien waren en waarmee bij de keuze van de verzekering geen rekening is gehouden. Soms hebben die veranderingen geen gevolgen voor het passend blijven van de bestaande verzekeringen. Maar vaak is het juist wel belangrijk om naar aanleiding van die verandering ook de verzekering aan te passen, zodat deze verzekering blijft doen wat wij beogen: zekerheid bieden.
 
U kunt ons daarbij helpen
Adviseren over verzekeringen is een echt vak. Wij begrijpen dus goed dat veel relaties niet direct beseffen dat bepaalde veranderingen in hun situatie gevolgen kunnen hebben voor hun verzekeringspakket. Totdat wij met u in een gesprek deze veranderingen inventariseren kan er een periode ontstaan waarin er een “gat” in uw verzekeringsportefeuille zit. Dat proberen we uiteraard te voorkomen. U kunt ons daarbij helpen door wijzigingen in uw situatie door te geven.

Aan wat voor soort wijzigingen kunt u denken? We geven een aantal veel voorkomende veranderingen die wij graag van u vernemen indien deze zich voordoen: 
  • Contactgegevens veranderen (mobiel, mail, bank);
  • Gezinssamenstelling verandert (kinderen uit huis, partner);
  • Grote aankopen (kunst, onderdeel verzameling);
  • Verbouwing woning (zonnepanelen, uitbouw, rieten dak);
  • Inkomen/vermogen (ander werk/erfenis/van loondienst naar zelfstandigheid).

Het zijn voorbeelden. Maar al deze voorbeelden kunnen aanpassing van bestaande verzekeringen wenselijk maken. Onze vraag is of u ons dit soort wijzigingen in uw situatie wilt doorgeven. Beter een keer te vaak iets doorgegeven dan te weinig!
Cookie instellingen