Overdrachtsbelasting gaat veranderen

Over de aankoop van een woning moet belasting worden betaald. De tarieven voor deze belasting gaan per 1 januari a.s. veranderen. 
 
De Tweede Kamer is al akkoord gegaan. De verwachting is dat ook de Eerste Kamer deze wijzigingen in de overdrachtsbelasting zal accepteren. In dit artikel zetten wij de veranderingen op een rij.
 
Overdrachtsbelasting is 2%
De algemene regel is dat wanneer u een woning koopt om daar zelf in te gaan wonen, u bij de overdracht van de woning 2% belasting moet betalen over de koopprijs. Bij een woning van €350.000,- is het bedrag dat u aan overdrachtsbelasting moet betalen dus €7.000,-.
 
Starters op de woningmarkt worden ontzien
Kopers tot 35 jaar kunnen vanaf 1 januari 2021 eenmalig een beroep doen op een vrijstellingsregeling waardoor zij over de aankoop van een woning tot €400.000 geen belasting hoeven te betalen. In de meeste gevallen zullen jongeren die voor het eerst een woning aankopen van deze vrijstelling gebruik maken. Maar in theorie mag men eerst een “goedkope” woning kopen en hier overdrachtsbelasting over betalen. Wanneer men op een later moment, maar voor het 35e jaar, een duurdere woning koopt mag men dan de eenmalige vrijstelling gebruiken.
 
Koop van een woning niet voor eigen bewoning
Het tarief van de overdrachtsbelasting gaat fors omhoog wanneer u een woning aankoopt terwijl u niet zelf in die woning gaat wonen. Het tarief van de overdrachtsbelasting stijgt dan van 2% naar maar liefst 8%. Dit betekent dat u over eerdergenoemde woning van €350.000,- geen €7.000,- overdrachtsbelasting betaalt, maar €28.000,-!
 
Vakantiewoningen en woning voor kind worden duurder
Met de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen die niet voor eigen bewoning worden aangekocht, krijgt u te maken wanneer u bijvoorbeeld een vakantiewoning gaat kopen. Maar, ook wanneer u een woning of appartement koopt om vervolgens aan uw kind of aan derden te verhuren.
 
Uitstellen of naar voren halen?
De nieuwe belastingregeling gaat in per 1 januari 2021. Dit heeft tot gevolg dat het soms aantrekkelijk is om voorgenomen overdrachten naar voren te halen of juist iets uit te stellen.
 
  • Indien een starter op de woningmarkt die jonger is dan 35 jaar, een woning heeft aangekocht die in december 2020 wordt overgedragen, dan zal deze starter hierover 2% overdrachtsbelasting moeten betalen. Gaat de verkoper akkoord dat de overdracht niet in december 2020 maar bijvoorbeeld in januari 2021 plaatsvindt dan kan de starter gebruik maken van de vrijstelling. 
  • De ouder die een appartement voor zijn kind heeft aangekocht waarbij de overdracht in januari is gepland, zal dan 8% overdrachtsbelasting moeten betalen. Is de verkoper bereid deze overdracht al in december te laten plaatsvinden dan hoeft “slechts” 2% overdrachtsbelasting te worden betaald.
 
Regeling is complex: laat u goed voorlichten voordat u besluiten neemt
De nieuwe regeling is ingewikkeld. Neem bijvoorbeeld twee partners die samen een woning aankopen en waarbij de ene partner 36 jaar is en de andere partner 34 jaar. Dat heeft dan gevolgen voor de mate waarin van de vrijstelling voor starters gebruik gemaakt kan worden. Of een andere situatie waarin, in de aan te kopen woning, ook een ruimte aanwezig is die bedrijfsmatig zal worden gebruikt. Of neem de situatie dat u een tweede parkeerplaats bij uw appartement wilt kopen. Welk tarief voor de overdrachtsbelasting gaat in zulke situaties gelden?
 
Ons advies: bent u bezig met het kopen of verkopen van een woning waarbij de overdracht in december of in het eerste kwartaal van 2021 zal plaatsvinden, laat u zich dan snel goed voorlichten of het in uw situatie raadzaam is om de overdracht naar voren te halen of juist uit te stellen. Uiteraard kunt u hierover ook contact met ons kantoor opnemen!
Cookie instellingen