Vangnet met een prijskaartje

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor je bij veel verzekeringsmaatschappijen geen nieuwe verzekering meer kan afsluiten. In de meeste gevallen is er dan wel een vangnet waardoor je niet onverzekerd door het leven hoeft. Daar hangt echter wel een fors prijskaartje aan.
 
Te vaak schade
De meeste verzekeringsmaatschappijen zullen de verzekering beëindigen wanneer je veel vaker dan gemiddeld een beroep doet op de verzekering. Wanneer je meerdere jaren achter elkaar betrokken bent bij schades of bij de inboedelverzekering achter elkaar claims indient vanwege bijvoorbeeld brand of diefstal, dan kan en mag een verzekeringsmaatschappij de verzekering beëindigen.
 
Wanneer je naar een andere verzekeringsmaatschappij gaat om een nieuwe verzekering af te sluiten, zal deze aan jou vragen of er wel eens een verzekeringsmaatschappij een verzekering heeft opgezegd. Wanneer je die vraag, naar waarheid, met ja moet beantwoorden, is de kans groot dat die verzekeraar met jou geen nieuwe verzekeringsovereenkomst wil afsluiten. 
 
Te veel gedronken
Hetzelfde geldt wanneer je bent veroordeeld voor rijden onder invloed. Zeker wanneer dit vaker dan een keer het geval is, zal het lastig worden om een nieuwe autoverzekering af te sluiten.
 
Of bij misleiding
Een verzekeraar kan de verzekering ook beëindigen wanneer bewezen kan worden dat een consument onjuiste informatie heeft gegeven om daarmee een uitkering te krijgen waarop geen recht bestaat. Zo’n poging tot misleiding van de verzekeraar komt vaak in een register dat door alle verzekeringsmaatschappijen kan worden ingezien, met als gevolg dat het afsluiten van een nieuwe verzekering dan lastig wordt.
 
Vangnet
Een groot aantal verzekeringsmaatschappijen die actief zijn in Nederland hebben gezamenlijk een aparte verzekeringsmaatschappij opgericht. Deze maatschappij is bedoeld als vangnet voor mensen die zich niet meer bij de reguliere verzekeringsmaatschappijen kunnen verzekeren. Hoewel ook deze maatschappij, De Vereende, geen acceptatieplicht heeft, kunnen in de meeste gevallen mensen die zijn geweigerd zich hier wel verzekeren.
 
Rekening moet echter worden gehouden dat de premies fors hoger zijn en ook de voorwaarden zullen anders zijn. Bijvoorbeeld een veel hoger eigen risico.
 
Terugkeer naar reguliere verzekeraar
Omstandigheden bij mensen kunnen veranderen. Iemand kan het problematisch alcoholgebruik overwinnen of voorzichtiger gaan rijden waardoor hij geen schades meer veroorzaakt. Blijkt na een aantal jaren dat de betreffende persoon weer een “normaal” risicoprofiel heeft, dan zijn veel reguliere verzekeringsmaatschappijen bereid weer de normale acceptatieprocedure te voeren.
Cookie instellingen