Verschillen in kosten uitvaart per gemeente zijn groot

Als Nederlander zijn we gewend prijzen vergelijken en op basis van prijs/kwaliteit een keuze te maken. Maar voor onze uitvaart doen we dat over het algemeen niet.
 
Per gemeente lopen de verschillen in de kosten van een uitvaart sterk uiteen. Bij een overlijden zijn de kosten van een uitvaart maar één van de financiële zaken waarmee nabestaanden worden geconfronteerd.
 
Kosten uitvaart verschillen
De kosten van een uitvaart kunnen per gemeente sterk verschillen. Zo bedragen de grafkosten voor één persoon in de gemeente Groningen €7.900,---, terwijl Losser de goedkoopste gemeente is met €776,--. Voor alle gemeenten in Nederland liggen de kosten gemiddeld rond de €3.300,-- .
 
De kosten van een crematie zijn over het algemeen lager en de verschillen per gemeente zijn veel beperkter. De kosten voor een crematie in combinatie met gebruik van een aula voor de afscheidsdienst liggen gemiddeld rond de €1.400,--.
 
In elke levensfase andere gevolgen
In elke levensfase heeft een overlijden voor de nabestaanden andere financiële gevolgen. Het is verstandig om periodiek op een rij te zetten wat de financiële gevolgen zijn van het overlijden van een partner. Vragen die dan belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld:
  • Welk inkomen hebben de nabestaanden?
  • Kunnen de nabestaanden in de woning blijven wonen?
  • Wanneer er kinderen zijn, kunnen deze dan nog de studie volgen die zij wensen?
  • Moet er over de nalatenschap belasting worden betaald en zijn er voldoende liquide middelen om deze erfbelasting ook te betalen? 
Gebeurt er wat je denkt dat er gebeurt?
In onze gesprekken met relaties merken wij vaak dat relaties een bepaald beeld hebben over wat na een onverwacht overlijden de financiële situatie voor de nabestaanden is. Wanneer wij dan kijken wat de realiteit is, blijkt soms dat in werkelijkheid de situatie gunstiger is dan men had gedacht. Bijvoorbeeld omdat in het scenario dat een van de partners overlijdt, blijkt dat deze een pensioen heeft met een goed nabestaandenpensioen. Of dat er een uitkering volgt uit een overlijdensrisicoverzekering waardoor de hypotheekschuld kan worden afgelost. Vaak komen wij ook situaties tegen waarbij de verwachtingen te rooskleurig zijn. Soms komt dat doordat de partners géén huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden met elkaar hebben afgesloten. Dit kan voor de nabestaanden grote nadelige financiële gevolgen hebben. Gevolgen die eenvoudig en zonder veel kosten voorkomen hadden kunnen worden, door zaken tijdig goed te regelen.
 
Actualiseer eens in de vijf jaar verwachting en werkelijkheid
Het is verstandig om eens in de vijf jaar met ons even een gesprek te hebben waarbij wij kijken naar jullie actuele situatie. In dit gesprek kunnen we samen bekijken of de verwachte situatie na een onverwacht overlijden van een van de  partners overeenkomt met het door ons geschetste beeld van de werkelijkheid. Blijkt de werkelijkheid anders te zijn dan jullie verwachting dan kunnen wij kijken of er toch betaalbare mogelijkheden zijn om jullie wensen te realiseren.

Vinden er binnen deze vijf jaar belangrijke veranderingen in jullie leven plaats dan is het verstandig om tussentijds dit gesprek te hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin je een woning koopt of dat er wijzigingen plaatsvinden in jullie relatie of huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Dat zijn allemaal veranderingen die aanleiding kunnen geven om even te onderzoeken wat de effecten zijn op de verzekeringen die jullie eerder hebben afgesloten.
 
Neem gerust contact op wanneer jullie vragen hebben. Wij helpen jullie graag.
Cookie instellingen