Vuurwerk thuis in de woning

Woningen
Veronderstel dat een voorraadje illegaal vuurwerk op de slaapkamer van een 16-jarige bij zijn ouders wonende zoon ontploft doordat deze jongeman aan het experimenteren was met het vuurwerk. Bij deze ontploffing raken het huis van de ouders en ook diverse panden van de buren beschadigd. Wie betaalt dan deze schade?
De meeste brandverzekeraars bieden dekking en vergoeden brand- en ontploffingsschade; ook de schade door ontploffing als er géén brand ontstaat (zogenaamde koude schade).

De woonhuis- en inboedelverzekeraar van de ouders van de 16-jarige zal de schade waarschijnlijk niet vergoeden omdat er een beroep gedaan kan worden op de uitsluiting “opzet/bewuste roekeloosheid” of “merkelijke schuld van een verzekerde”.

De buren kunnen de 16-jarige aanspreken voor de schade en misschien ook wel de ouders als die van het vuurwerk bezit op de hoogte waren, maar er zal geen dekking zijn op de AVP (van de ouders) omdat er sprake is van “opzettelijk dan wel wederrechtelijk handelen” zoals in de opzetclausule omschreven staat. In zo’n geval zal de schade door het kind zelf en/of de ouders, als de ouders aansprakelijk zijn, vergoed moeten worden.

Als de buren de schade melden bij hun woonhuis- en inboedelverzekering dan zal die verzekeraar in eerste instantie de schade vergoeden en daarna proberen deze te verhalen op de 16-jarige. In principe kan de verzekeraar op grond van de Bedrijfsregeling Brandregres geen verhaal plegen op particulieren, maar als er sprake is van een misdrijf dan kan dat wel. Of verhalen lukt is maar de vraag, zoals hiervoor is aangegeven.  
Cookie instellingen