Zilvervloot in een moderne uitvoering

Wie kent hem nog: de Zilvervlootrekening. Sinds 1992 bestaat deze vorm van sparen voor je kind(eren) niet meer. Hoe sparen we anno 2022?

Hij was er in de tijd dat kinderen in plaats van op de Xbox nog op straat speelden en met het touwtje uit de brievenbus naar binnen kwamen voor het avondeten: De Zilvervlootrekening. Een spaarrekening die ouders en grootouders bij de plaatselijke bank sloten voor hun (klein-)kinderen.
 
Jeugdspaarwet
Deze bijzondere rekening vloeide voort uit de Jeugdspaarwet uit 1958. Een wet die bedoeld was om het sparen onder de Nederlandse jeugd te stimuleren. Jaarlijks mocht een bepaald maximumbedrag worden gespaard. De overheid gaf over het gespaarde eindbedrag een premie van 10%. In 1992 werd de Jeugdspaarwet ingetrokken en raakte de zilvervlootrekening naar de achtergrond.
 
Moderne varianten
Op dit moment biedt nog een enkele bank een spaarrekening aan die specifiek gericht is op de jeugd. Maar over het gespaarde bedrag wordt door de overheid geen premie meer gegeven. De rente over spaarrekeningen is minimaal zodat deze vorm van sparen niet echt leidt tot een leuk rendement voor wanneer het kind groter is.
 
Een moderne variant is die waarin grootouders of ouders jaarlijks een bedrag storten dat vervolgens door de verzekeringsmaatschappij of bank wordt belegd. Kijken wij naar de fiscale regels zoals die in 2022 van kracht zijn, dan mogen ouders elk jaar per kind maximaal
 €5.677 schenken aan het kind, zonder dat hierover schenkingsbelasting verschuldigd is.  Voor grootouders is dit bedrag per jaar €2.274 per kleinkind.
 
Beleggen levert wel rendement op
Bij een dergelijke rekening wordt het (klein-)kind verzekeringnemer en verzekerde op de rekening. De ouder of grootouder treedt op als premiebetaler. Op het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt kan het kind (eventueel in overleg met de ouder/grootouder) bepalen wat er met het opgebouwde vermogen gebeurt.
 
Bij beleggen wordt over een langere termijn historisch bezien een hoger rendement behaald dan met sparen. Daarbij kan gekozen worden voor profielen met meer of minder risico waarbij de gemiddelde rendementen meer voorspelbaar worden.
 
Eindkapitaal voor woning of studie
Wanneer jaarlijks op deze wijze voor het (klein-)kind een bedrag van €2.274 wordt belegd dan leidt dat bij een gemiddeld rendement van 4% na 18 jaar tot een kapitaal van
€65.257. Zo’n kapitaal kan voor het (klein-)kind een fantastische start zijn om diens studie te financieren of om een woning te kopen.
 
Er zijn zo verschillende manieren waarop je als (groot-) ouder op een fiscaal vriendelijke manier (klein-)kinderen financieel kan helpen op weg naar een hopelijk lang en gezond leven in volwassenheid. Wil je meer weten over de mogelijkheden, laat ons dat dan weten. Wij informeren je graag en kunnen helpen bij het maken van een keuze die goed past in jouw situatie.
Cookie instellingen